Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно выплаты заработной платы работникам предприятия по наличной выручке

Относительно выплаты заработной платы работникам предприятия по наличной выручке   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.05.2015 р. N 53-01006/33525

   Розглянувши лист <...> щодо виплати заробітної плати працівникам підприємства з готівкової виручки, повідомляємо.
   
   Правові та організаційні засади оплати праці працівників регулюються Законом України "Про оплату праці" (далі - Закон).
   
   Виплата заробітної плати відповідно до статті 24 Закону здійснюється за місцем роботи. Забороняється провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується працюючим у цих закладах особам. За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.
   
   Вимоги до організації готівкових розрахунків підприємствами (підприємцями) встановлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637 (далі - Положення).
   
   Відповідно до пункту 2.2 глави 2 Положення підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. Підприємства (підприємці) здійснюють облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку.
   
   Згідно із пунктами 2.6, 2.7 глави 2 Положення уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, установлюються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки). Банкам і підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.
   
   Готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців), у тому числі готівка, одержана з банку, відповідно до пункту 2.9 глави 2 Положення використовуються ними для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов'язковими платежами).
   
   Враховуючи зазначене вище, підприємства (підприємці) мають право виплачувати заробітну плату працівникам з готівкової виручки, яка надійшла до каси, з дотриманням вимог Положення.
   
   Стосовно змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. N 492, внесених постановою Національного банку України від 18.08.2014 р. N 499 "Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" (далі - Постанова N 499), повідомляємо, що Постанова N 499 прийнята з метою відокремлення та неоподатковування доходів клієнта у вигляді процентів, нарахованих на залишок коштів на поточному рахунку, на який зараховуються заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога або інші передбачені законом соціальні виплати, і її вимоги не стосуються питання виплати заробітної плати готівкою.
   
   Директор Департаменту
   платіжних систем
   
Н. Лапко

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам