Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про недопустимість неправомірного використання персональних даних (лист НБУ від 26.02.2018 р. № 25-0007/11290 )

Про недопустимість неправомірного використання персональних даних (лист НБУ від 26.02.2018 р. № 25-0007/11290 )

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.02.2018 р. № 25-0007/11290

Банкам України
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків

 

Про недопустимість неправомірного використання персональних даних

Національний банк України (далі - Національний банк) доводить до вашого відома та застосування в роботі зміст листа Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з приводу виявлених фактів неправомірного використання персональних даних, які обробляються банківськими установами України (далі - лист).

Зазначене звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини обумовлене тим, що у провадженнях з цивільних та кримінальних справ виявляються факти використання копій паспортів та документів, що містять ідентифікаційні (реєстраційні) номери фізичних осіб, для проведення через банківські установи фінансових операцій з протиправною метою.

Так, у листі зокрема, зазначено, що відповідно до статті 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Правові відносини, пов'язані із захистом і обробкою персональних даних, регулюються Законом України "Про захист персональних даних" (далі - Закон), який спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв'язку з обробкою персональних даних.

Відповідно до статті 2 Закону, персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону мета обробки персональних даних має бути сформульована в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють діяльність володільця персональних даних, та відповідати законодавству про захист персональних даних.

Так, метою обробки персональних даних, які обробляються у зв'язку зі здійсненням банками ідентифікації та верифікації клієнтів/представника клієнта відповідно до вимог Законів України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон про запобігання), а також Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 N 417, є запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Згідно з частиною п'ятою статті 6 Закону обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Слід зазначити, що відповідно до статті 24 Закону володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов'язані забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

При цьому, згідно з частиною третьою статті 10 Закону використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

У відповідності зі статтею 60 Закону про банки інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, віднесено до банківської таємниці.

Статтею 61 Закону про банки передбачено обов'язок банків щодо збереження банківської таємниці. Відповідно до частини 2 зазначеної статті службовці банку при вступі на посаду підписують зобов'язання щодо збереження банківської таємниці.

Керівники та службовці банків зобов'язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх службових обов'язків.

Згідно з частиною одинадцятою статті 12 Закону про запобігання обмін інформацією, що є таємницею фінансового моніторингу, її розкриття та захист здійснюються відповідно до закону. Працівникам суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державного фінансового моніторингу та інших державних органів, які подали спеціально уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію та її учасників, забороняється повідомляти про це особам, які брали (беруть) участь у її здійсненні, та будь-яким третім особам.

Відповідно до статті 28 Закону порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Так, статтею 18839 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, статтею 182 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу.

З огляду на зазначене, керуючись статтею 101 Конституції України, статтями 3, 13, 22 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", частиною першою статті 23 Закону, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звертає увагу на необхідності неухильного додержання працівниками банківських установ норм чинного законодавства під час здійснення своєї діяльності та недопустимості неправомірного використання персональних даних.

Враховуючи вищенаведене та вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема вимоги частини другої статті 2 Закону про запобігання, згідно з якою виконання Закону про запобігання не є порушенням Закону України "Про захист персональних даних" в частині обробки персональних даних, права банку здійснювати обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних, Національний банк звертає вашу увагу на необхідність забезпечення безумовно належної ідентифікації і верифікації клієнтів (представників клієнтів) та зберігання документів, що містять персональні дані.

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

Теги
фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
26883 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам