Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


19070 Друкувати

Секція E «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами та послуги щодо рекультивування» (розділи 36–39)

Код

Назва

Код УКТЗЕД

36

Вода природна; послуги щодо обробляння та постачання води

 

36.0

Вода природна; послуги щодо обробляння та постачання води

 

36.00

Вода природна; послуги щодо обробляння та постачання води

 

36.00.1

Вода природна

 

36.00.11

Вода питна

 

36.00.11-00.00

Вода питна

 

36.00.12

Вода непитна

 

36.00.12-00.00

Вода непитна

 

36.00.2

Обробляння та розподіляння води трубопроводами

 

36.00.20

Обробляння та розподіляння води трубопроводами

 

36.00.20-00.00

Обробляння та розподіляння води трубопроводами

 

36.00.3

Торгівля водою, подаваною трубопроводами

 

36.00.30

Торгівля водою, подаваною трубопроводами

 

36.00.30-00.00

Торгівля водою, подаваною трубопроводами

 

37

Послуги каналізаційні; мул каналізаційний

 

37.0

Послуги каналізаційні; мул каналізаційний

 

37.00

Послуги каналізаційні; мул каналізаційний

 

37.00.1

Послуги каналізаційні

 

37.00.11

Видаляння та обробляння стічних вод

 

37.00.11-00.00

Видаляння та обробляння стічних вод

 

37.00.12

Обробляння вигрібних ям і відстійників відходів

 

37.00.12-00.00

Обробляння вигрібних ям і відстійників відходів

 

37.00.2

Мул каналізаційний

 

37.00.20

Мул каналізаційний

 

37.00.20-00.00

Мул каналізаційний

3825 20 00

38

Послуги щодо збирання, обробляння та розміщування відходів; послуги щодо утилізування матеріальних ресурсів

 

38.1

Відходи; послуги щодо збирання відходів

 

38.11

Відходи безпечні; послуги щодо збирання безпечних відходів

 

38.11.1

Збирання безпечних відходів, придатних для вторинного використовування

 

38.11.11

Збирання комунальних безпечних відходів, придатних для вторинного використовування

 

38.11.11-00.00

Збирання комунальних безпечних відходів, придатних для вторинного використовування

 

38.11.19

Збирання некомунальних безпечних відходів, придатних для вторинного використовування

 

38.11.19-00.00

Збирання некомунальних безпечних відходів, придатних для вторинного використовування

 

38.11.2

Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування

 

38.11.21

Збирання комунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування

 

38.11.21-00.00

Збирання комунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування

 

38.11.29

Збирання некомунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування

 

38.11.29-00.00

Збирання некомунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування

 

38.11.3

Відходи безпечні, непридатні для вторинного використовування, зібрані

 

38.11.31

Відходи комунальні безпечні, непридатні для вторинного використовування

 

38.11.31-00.00

Відходи комунальні безпечні, непридатні для вторинного використовування

3825 10 00

38.11.39

Відходи некомунальні безпечні, непридатні для вторинного використання

 

38.11.39-00.00

Відходи некомунальні безпечні, непридатні для вторинного використання

 

38.11.4

Уламки, призначені для демонтування

 

38.11.41

Судна та інші плавучі споруди, призначені на злам

 

38.11.41-00.00

Судна та інші плавучі споруди, призначені на злам

8908 00 00

38.11.49

Уламки, крім суден та інших плавучих споруд, призначені для демонтування

 

38.11.49-00.00

Уламки, крім суден та інших плавучих споруд, призначені для демонтування

 

38.11.5

Відходи безпечні, інші, придатні для вторинного використовування, зібрані

 

38.11.51

Відходи скла

 

38.11.51-00.00

Відходи скла

7001 00 10

38.11.52

Відходи паперу та картону

 

38.11.52-00.00

Відходи паперу та картону

4707

38.11.53

Шини пневматичні ґумові, що були у використанні

 

38.11.53-00.00

Шини пневматичні ґумові, що були у використанні

4012 20 00

38.11.54

Відходи ґуми, інші

 

38.11.54-00.00

Відходи ґуми, інші

4004 00 00

38.11.55

Відходи пластмаси

 

38.11.55-00.00

Відходи пластмаси

3915

38.11.56

Відходи текстилю

 

38.11.56-00.00

Відходи текстилю

5003 00 00
5103 20 10
5103 20 91
5103 20 99
5103 30 00
5202 10 00
5505 10 10
5505 10 30
5505 10 50
5505 10 70
5505 10 90
5505 20 00

38.11.57

Відходи шкіри

 

38.11.57-00.00

Відходи шкіри

4115 20 00

38.11.58

Відходи металів безпечні

 

38.11.58-00.00

Відходи металів безпечні

2618 00 00
2619 00 20
2619 00 40
2619 00 80
2620 11 00
2620 19 00
2620 21 00
2620 29 00
2620 30 00
2620 40 00
2620 60 00
2620 91 00
2620 99 10
2620 99 20
2620 99 40
2620 99 60
2620 99 95
7112 30 00
7112 91 00
7112 91 00
7112 99 00
7204 10 00
7204 21 90
7204 29 00
7204 30 00
7204 41 10
7204 41 91
7204 41 99
7204 49 10
7204 49 30
7204 49 90
7404
7503
7602
7802 00 00
7902 00 00
8002 00 00
8101 97 00
8102 97 00
8103 30 00
8104 20 00
8105 30 00
8107 30 00
8108 30 00
8109 30 00
8112 13 00
8112 52 00

38.11.59

Відходи безпечні, інші, придатні для вторинного використовування, н. в. і. у.

 

38.11.59-00.00

Відходи безпечні, інші, придатні для вторинного використовування, н. в. і. у.

4401 30 10
4401 30 90

38.11.6

Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів

 

38.11.61

Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів, придатних для вторинного використовування

 

38.11.61-00.00

Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів, придатних для вторинного використовування

 

38.11.69

Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних відходів

 

38.11.69-00.00

Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних відходів

 

38.12

Відходи небезпечні; збирання небезпечних відходів

 

38.12.1

Збирання небезпечних відходів

 

38.12.11

Збирання небезпечних медичних та інших біологічно небезпечних відходів

 

38.12.11-00.00

Збирання небезпечних медичних та інших біологічно небезпечних відходів

 

38.12.12

Збирання інших небезпечних промислових відходів

 

38.12.12-00.00

Збирання інших небезпечних промислових відходів

 

38.12.13

Збирання небезпечних комунальних відходів

 

38.12.13-00.00

Збирання небезпечних комунальних відходів

 

38.12.2

Відходи небезпечні, зібрані

 

38.12.21

Елементи паливні (твели) ядерних реакторів, відпрацьовані (опромінені)

 

38.12.21-00.00

Елементи паливні (твели) ядерних реакторів, відпрацьовані (опромінені)

2844 50 00

38.12.22

Відходи фармацевтичні

 

38.12.22-00.00

Відходи фармацевтичні

3006 92 00

38.12.23

Відходи медичні небезпечні, інші

 

38.12.23-00.00

Відходи медичні небезпечні, інші

3825 30 00

38.12.24

Відходи хімічні небезпечні

 

38.12.24-00.00

Відходи хімічні небезпечні

3825 50 00
3825 61 00
3825 69 00

38.12.25

Оливи відпрацьовані

 

38.12.25-00.00

Оливи відпрацьовані

2710 91 00
2710 99 00

38.12.26

Відходи металів небезпечні

 

38.12.26-00.00

Відходи металів небезпечні

 

38.12.27

Залишки та брухт первинних елементів, первинних батарей і електричних акумуляторів

 

38.12.27-00.00

Залишки та брухт первинних елементів, первинних батарей і електричних акумуляторів

8548 10 10
8548 10 21
8548 10 29
8548 10 91
8548 10 99

38.12.29

Відходи небезпечні, інші

 

38.12.29-00.00

Відходи небезпечні, інші

3825 90 10
3825 90 90

38.12.3

Послуги підприємств щодо перевезення небезпечних відходів

 

38.12.30

Послуги підприємств щодо перевезення небезпечних відходів

 

38.12.30-00.00

Послуги підприємств щодо перевезення небезпечних відходів

 

38.2

Послуги щодо обробляння та розміщування відходів

 

38.21

Обробляння та розміщування безпечних відходів

 

38.21.1

Обробляння безпечних відходів для остаточного розміщування

 

38.21.10

Обробляння безпечних відходів для остаточного розміщування

 

38.21.10-00.00

Обробляння безпечних відходів для остаточного розміщування

 

38.21.2

Розміщування безпечних відходів

 

38.21.21

Послуги санітарних звалищ

 

38.21.21-00.00

Послуги санітарних звалищ

 

38.21.22

Послуги інших звалищ

 

38.21.22-00.00

Послуги інших звалищ

 

38.21.23

Спалювання безпечних відходів

 

38.21.23-00.00

Спалювання безпечних відходів

 

38.21.29

Послуги щодо розміщування безпечних відходів, інші

 

38.21.29-00.00

Послуги щодо розміщування безпечних відходів, інші

 

38.21.3

Розчинники органічні відпрацьовані

 

38.21.30

Розчинники органічні відпрацьовані

 

38.21.30-00.00

Розчинники органічні відпрацьовані

3825 41 00
3825 49 00

38.21.4

Зола та залишки від спалювання відходів

 

38.21.40

Зола та залишки від спалювання відходів

 

38.21.40-00.00

Зола та залишки від спалювання відходів

2621 10 00

38.22

Обробляння та розміщування небезпечних відходів

 

38.22.1

Обробляння ядерних та інших небезпечних відходів

 

38.22.11

Обробляння ядерних відходів

 

38.22.11-00.00

Обробляння ядерних відходів

 

38.22.19

Обробляння інших небезпечних відходів

 

38.22.19-00.00

Обробляння інших небезпечних відходів

 

38.22.2

Розміщування ядерних та інших небезпечних відходів

 

38.22.21

Розміщування ядерних відходів

 

38.22.21-00.00

Розміщування ядерних відходів

 

38.22.29

Розміщування інших небезпечних відходів

 

38.22.29-00.00

Розміщування інших небезпечних відходів

 

38.3

Утилізування матеріальних ресурсів; вторинні сировинні матеріали

 

38.31

Демонтування уламків

 

38.31.1

Демонтування уламків

 

38.31.11

Ламання старих суден

 

38.31.11-00.00

Ламання старих суден

 

38.31.12

Демонтування уламків, крім суден і плавучих споруд

 

38.31.12-00.00

Демонтування уламків, крім суден і плавучих споруд

 

38.32

Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів; матеріали сировинні вторинні

 

38.32.1

Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів

 

38.32.11

Утилізування відсортованих металевих матеріалів

 

38.32.11-00.00

Утилізування відсортованих металевих матеріалів

 

38.32.12

Утилізування відсортованих неметалевих матеріалів

 

38.32.12-00.00

Утилізування відсортованих неметалевих матеріалів

 

38.32.2

Сировина вторинна металева

 

38.32.21

Сировина вторинна з дорогоцінних металів

 

38.32.21-00.00

Сировина вторинна з дорогоцінних металів

 

38.32.22

Сировина вторинна з чорних металів

 

38.32.22-00.00

Сировина вторинна з чорних металів

 

38.32.23

Сировина вторинна з міді

 

38.32.23-00.00

Сировина вторинна з міді

 

38.32.24

Сировина вторинна з нікелю

 

38.32.24-00.00

Сировина вторинна з нікелю

 

38.32.25

Сировина вторинна з алюмінію

 

38.32.25-00.00

Сировина вторинна з алюмінію

 

38.32.29

Сировина вторинна з інших металів

 

38.32.29-00.00

Сировина вторинна з інших металів

8110 20 00
8112 22 00

38.32.3

Сировина вторинна неметалева

 

38.32.31

Сировина вторинна зі скла

 

38.32.31-00.00

Сировина вторинна зі скла

 

38.32.32

Сировина вторинна з паперу та картону

 

38.32.32-00.00

Сировина вторинна з паперу та картону

 

38.32.33

Сировина вторинна з пластмаси

 

38.32.33-00.00

Сировина вторинна з пластмаси

 

38.32.34

Сировина вторинна з ґуми

 

38.32.34-00.00

Сировина вторинна з ґуми

 

38.32.35

Сировина вторинна з текстилю

 

38.32.35-00.00

Сировина вторинна з текстилю

 

38.32.39

Сировина вторинна неметалева, інша

 

38.32.39-00.00

Сировина вторинна неметалева, інша

 

39

Послуги щодо рекультивування та інші послуги щодо поводження з відходами

 

39.0

Послуги щодо рекультивування та інші послуги щодо поводження з відходами

 

39.00

Послуги щодо рекультивування та інші послуги щодо поводження з відходами

 

39.00.1

Рекультивування та очищування

 

39.00.11

Рекультивування ґрунту та очищування ґрунтових вод

 

39.00.11-00.00

Рекультивування ґрунту та очищування ґрунтових вод

 

39.00.12

Очищування поверхневих вод

 

39.00.12-00.00

Очищування поверхневих вод

 

39.00.13

Очищування атмосферного повітря

 

39.00.13-00.00

Очищування атмосферного повітря

 

39.00.14

Очищування будівель

 

39.00.14-00.00

Очищування будівель

 

39.00.2

Послуги щодо рекультивування та спеціалізованої боротьби із забрудненням, інші

 

39.00.21

Послуги щодо локалізування, контролювання та моніторингу, пов’язані з рекультивуванням ділянок, та інші послуги щодо рекультивування ділянок

 

39.00.21-00.00

Послуги щодо локалізування, контролювання та моніторингу, пов’язані з рекультивуванням ділянок, та інші послуги щодо рекультивування ділянок

 

39.00.22

Послуги щодо рекультивування, інші

 

39.00.22-00.00

Послуги щодо рекультивування, інші

 

39.00.23

Послуги щодо спеціалізованої боротьби із забрудненням, інші

 

39.00.23-00.00

Послуги щодо спеціалізованої боротьби із забрудненням, інші

 

 

Абетковий покажчик до секції E

35.21.1

Види

Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і подібні # газів, крім нафтових газів

35.21.10

Види

Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і подібні # газів, крім нафтових газів

35.21.10-00.00

Види

Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і подібні # газів, крім нафтових газів

35.2

Вироблений

«Газ #; послуги щодо розподіляння газоподібного палива трубопроводами»

35.21

Вироблений

Газ #

35.30.1

Вода

«Пара та гаряча #; постачання пари та гарячої води»

35.30.11

Вода

Пара та гаряча #

35.30.11-00.00

Вода

Пара та гаряча #

35.30.1

Води

«Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої #»

35.30.2

Води

«Лід; постачання охолодженого повітря та охолодженої #»

35.30.12

Води

Постачання пари та гарячої # трубопроводами

35.30.12-00.00

Води

Постачання пари та гарячої # трубопроводами

35.30.22

Води

Постачання охолодженого повітря та охолодженої #

35.30.22-00.00

Води

Постачання охолодженого повітря та охолодженої #

35.21.1

Водяний

Газ кам’яновугільний, #, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів

35.21.10

Водяний

Газ кам’яновугільний, #, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів

35.21.10-00.00

Водяний

Газ кам’яновугільний, #, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів

35

Газ

Енергія електрична, #, пара та кондиційоване повітря

35.2

Газ

«# вироблений; послуги щодо розподіляння газоподібного палива трубопроводами»

35.21

Газ

# вироблений

35.21.1

Газ

# кам’яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів

35.21.10

Газ

# кам’яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів

35.21.10-00.00

Газ

# кам’яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів

35.21.1

Газів

Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і подібні види #, крім нафтових газів

35.21.1

Газів

Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових #

35.21.10

Газів

Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і подібні види #, крім нафтових газів

35.21.10

Газів

Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових #

35.21.10-00.00

Газів

Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і подібні види #, крім нафтових газів

35.21.10-00.00

Газів

Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових #

35.23

Газом

Торгівля #, подаваним трубопроводами

35.23.1

Газом

Торгівля #, подаваним трубопроводами

35.23.10

Газом

Торгівля #, подаваним трубопроводами

35.23.10-00.00

Газом

Торгівля #, подаваним трубопроводами

35.2

Газоподібного

«Газ вироблений; послуги щодо розподіляння # палива трубопроводами»

35.22

Газоподібного

Розподіляння # палива трубопроводами

35.22.1

Газоподібного

Розподіляння # палива трубопроводами

35.22.10

Газоподібного

Розподіляння # палива трубопроводами

35.22.10-00.00

Газоподібного

Розподіляння # палива трубопроводами

35.30.1

Гаряча

«Пара та # вода; постачання пари та гарячої води»

35.30.11

Гаряча

Пара та # вода

35.30.11-00.00

Гаряча

Пара та # вода

35.30.1

Гарячої

«Пара та гаряча вода; постачання пари та # води»

35.30.12

Гарячої

Постачання пари та # води трубопроводами

35.30.12-00.00

Гарячої

Постачання пари та # води трубопроводами

35.21.1

Генераторний

Газ кам’яновугільний, водяний, # і подібні види газів, крім нафтових газів

35.21.10

Генераторний

Газ кам’яновугільний, водяний, # і подібні види газів, крім нафтових газів

35.21.10-00.00

Генераторний

Газ кам’яновугільний, водяний, # і подібні види газів, крім нафтових газів

35

Електрична

Енергія #, газ, пара та кондиційоване повітря

35.1

Електрична

Енергія #, послуги щодо передавання та розподіляння електричної енергії

35.11

Електрична

Енергія #

35.11.1

Електрична

Енергія #

35.11.10

Електрична

Енергія #

35.11.10-00.00

Електрична

Енергія #

35.1

Електричної

Енергія електрична, послуги щодо передавання та розподіляння # енергії

35.12

Електричної

Передавання # енергії

35.12.1

Електричної

Передавання # енергії

35.12.10

Електричної

Передавання # енергії

35.12.10-00.00

Електричної

Передавання # енергії

35.13

Електричної

Розподіляння # енергії

35.13.1

Електричної

Розподіляння # енергії

35.13.10

Електричної

Розподіляння # енергії

35.13.10-00.00

Електричної

Розподіляння # енергії

35.14

Електричною

Торгівля # енергію

35.14.1

Електричною

Торгівля # енергію

35.14.10

Електричною

Торгівля # енергію

35.14.10-00.00

Електричною

Торгівля # енергію

35.1

Енергії

Енергія електрична, послуги щодо передавання та розподіляння електричної #

35.12

Енергії

Передавання електричної #

35.12.1

Енергії

Передавання електричної #

35.12.10

Енергії

Передавання електричної #

35.12.10-00.00

Енергії

Передавання електричної #

35.13

Енергії

Розподіляння електричної #

35.13.1

Енергії

Розподіляння електричної #

35.13.10

Енергії

Розподіляння електричної #

35.13.10-00.00

Енергії

Розподіляння електричної #

35.14

Енергію

Торгівля електричною #

35.14.1

Енергію

Торгівля електричною #

35.14.10

Енергію

Торгівля електричною #

35.14.10-00.00

Енергію

Торгівля електричною #

35

Енергія

# електрична, газ, пара та кондиційоване повітря

35.1

Енергія

# електрична, послуги щодо передавання та розподіляння електричної енергії

35.11

Енергія

# електрична

35.11.1

Енергія

# електрична

35.11.10

Енергія

# електрична

35.11.10-00.00

Енергія

# електрична

35.21.1

Кам’яновугільний

Газ #, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів

35.21.10

Кам’яновугільний

Газ #, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів

35.21.10-00.00

Кам’яновугільний

Газ #, водяний, генераторний і подібні види газів, крім нафтових газів

35

Кондиційоване

Енергія електрична, газ, пара та # повітря

35.3

Кондиційованого

Послуги щодо постачання пари та # повітря

35.30

Кондиційованого

Постачання пари та # повітря

35.30.2

Лід

«#; постачання охолодженого повітря та охолодженої води»

35.30.21

Лід

#, зокрема лід для цілей охолоджування (тобто нехарчової призначеності)

35.30.21

Лід

Лід, зокрема # для цілей охолоджування (тобто нехарчової призначеності)

35.30.21-00.00

Лід

#, зокрема лід для цілей охолоджування (тобто нехарчової призначеності)

35.30.21-00.00

Лід

Лід, зокрема # для цілей охолоджування (тобто нехарчової призначеності)

35.30.2

Охолодженого

«Лід; постачання # повітря та охолодженої води»

35.30.22

Охолодженого

Постачання # повітря та охолодженої води

35.30.22-00.00

Охолодженого

Постачання # повітря та охолодженої води

35.30.2

Охолодженої

«Лід; постачання охолодженого повітря та # води»

35.30.22

Охолодженої

Постачання охолодженого повітря та # води

35.30.22-00.00

Охолодженої

Постачання охолодженого повітря та # води

35.30.21

Охолоджування

Лід, зокрема лід для цілей # (тобто нехарчової призначеності)

35.30.21-00.00

Охолоджування

Лід, зокрема лід для цілей # (тобто нехарчової призначеності)

35.2

Палива

«Газ вироблений; послуги щодо розподіляння газоподібного # трубопроводами»

35.22

Палива

Розподіляння газоподібного # трубопроводами

35.22.1

Палива

Розподіляння газоподібного # трубопроводами

35.22.10

Палива

Розподіляння газоподібного # трубопроводами

35.22.10-00.00

Палива

Розподіляння газоподібного # трубопроводами

35

Пара

Енергія електрична, газ, # та кондиційоване повітря

35.30.1

Пара

«# та гаряча вода; постачання пари та гарячої води»

35.30.11

Пара

# та гаряча вода

35.30.11-00.00

Пара

# та гаряча вода

35.3

Пари

Послуги щодо постачання # та кондиційованого повітря

35.30

Пари

Постачання # та кондиційованого повітря

35.30.1

Пари

«Пара та гаряча вода; постачання # та гарячої води»

35.30.12

Пари

Постачання # та гарячої води трубопроводами

35.30.12-00.00

Пари

Постачання # та гарячої води трубопроводами

35.1

Передавання

Енергія електрична, послуги щодо # та розподіляння електричної енергії

35.12

Передавання

# електричної енергії

35.12.1

Передавання

# електричної енергії

35.12.10

Передавання

# електричної енергії

35.12.10-00.00

Передавання

# електричної енергії

35

Повітря

Енергія електрична, газ, пара та кондиційоване #

35.3

Повітря

Послуги щодо постачання пари та кондиційованого #

35.30

Повітря

Постачання пари та кондиційованого #

35.30.2

Повітря

«Лід; постачання охолодженого # та охолодженої води»

35.30.22

Повітря

Постачання охолодженого # та охолодженої води

35.30.22-00.00

Повітря

Постачання охолодженого # та охолодженої води

35.23

Подаваним

Торгівля газом, # трубопроводами

35.23.1

Подаваним

Торгівля газом, # трубопроводами

35.23.10

Подаваним

Торгівля газом, # трубопроводами

35.23.10-00.00

Подаваним

Торгівля газом, # трубопроводами

35.21.1

Подібні

Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і # види газів, крім нафтових газів

35.21.10

Подібні

Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і # види газів, крім нафтових газів

35.21.10-00.00

Подібні

Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і # види газів, крім нафтових газів

35.1

Послуги

Енергія електрична, # щодо передавання та розподіляння електричної енергії

35.2

Послуги

«Газ вироблений; # щодо розподіляння газоподібного палива трубопроводами»

35.3

Послуги

# щодо постачання пари та кондиційованого повітря

35.3

Постачання

Послуги щодо # пари та кондиційованого повітря

35.30

Постачання

# пари та кондиційованого повітря

35.30.1

Постачання

«Пара та гаряча вода; # пари та гарячої води»

35.30.2

Постачання

«Лід; # охолодженого повітря та охолодженої води»

35.30.12

Постачання

# пари та гарячої води трубопроводами

35.30.12-00.00

Постачання

# пари та гарячої води трубопроводами

35.30.22

Постачання

# охолодженого повітря та охолодженої води

35.30.22-00.00

Постачання

# охолодженого повітря та охолодженої води

35.30.21

Призначеності

Лід, зокрема лід для цілей охолоджування (тобто нехарчової #)

35.30.21-00.00

Призначеності

Лід, зокрема лід для цілей охолоджування (тобто нехарчової #)

35.1

Розподіляння

Енергія електрична, послуги щодо передавання та # електричної енергії

35.2

Розподіляння

«Газ вироблений; послуги щодо # газоподібного палива трубопроводами»

35.13

Розподіляння

# електричної енергії

35.13.1

Розподіляння

# електричної енергії

35.13.10

Розподіляння

# електричної енергії

35.13.10-00.00

Розподіляння

# електричної енергії

35.22

Розподіляння

# газоподібного палива трубопроводами

35.22.1

Розподіляння

# газоподібного палива трубопроводами

35.22.10

Розподіляння

# газоподібного палива трубопроводами

35.22.10-00.00

Розподіляння

# газоподібного палива трубопроводами

35.14

Торгівля

# електричною енергію

35.14.1

Торгівля

# електричною енергію

35.14.10

Торгівля

# електричною енергію

35.14.10-00.00

Торгівля

# електричною енергію

35.23

Торгівля

# газом, подаваним трубопроводами

35.23.1

Торгівля

# газом, подаваним трубопроводами

35.23.10

Торгівля

# газом, подаваним трубопроводами

35.23.10-00.00

Торгівля

# газом, подаваним трубопроводами

35.2

Трубопроводами

«Газ вироблений; послуги щодо розподіляння газоподібного палива #»

35.22

Трубопроводами

Розподіляння газоподібного палива #

35.22.1

Трубопроводами

Розподіляння газоподібного палива #

35.22.10

Трубопроводами

Розподіляння газоподібного палива #

35.22.10-00.00

Трубопроводами

Розподіляння газоподібного палива #

35.23

Трубопроводами

Торгівля газом, подаваним #

35.23.1

Трубопроводами

Торгівля газом, подаваним #

35.23.10

Трубопроводами

Торгівля газом, подаваним #

35.23.10-00.00

Трубопроводами

Торгівля газом, подаваним #

35.30.12

Трубопроводами

Постачання пари та гарячої води #

35.30.12-00.00

Трубопроводами

Постачання пари та гарячої води #

35.30.21

Цілей

Лід, зокрема лід для # охолоджування (тобто нехарчової призначеності)

35.30.21-00.00

Цілей

Лід, зокрема лід для # охолоджування (тобто нехарчової призначеності)

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам