Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


57322 Друкувати

Секція M «Послуги щодо професійної, наукової та технічної діяльності» (розділи 69–75)

Код

Назва

Код УКТЗЕД

69

Послуги юридичні та бухгалтерські

 

69.1

Послуги юридичні

 

69.10

Послуги юридичні

 

69.10.1

Послуги юридичні

 

69.10.11

Послуги юридичні дорадчі та представницькі у сфері кримінального права

 

69.10.11-00.00

Послуги юридичні дорадчі та представницькі у сфері кримінального права

 

69.10.12

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері підприємницького та торговельного права

 

69.10.12-00.00

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері підприємницького та торговельного права

 

69.10.13

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері трудового права

 

69.10.13-00.00

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері трудового права

 

69.10.14

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері цивільного права

 

69.10.14-00.00

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері цивільного права

 

69.10.15

Послуги юридичні у сфері патентних прав, авторських прав та інших прав інтелектуальної власності

 

69.10.15-00.00

Послуги юридичні у сфері патентних прав, авторських прав та інших прав інтелектуальної власності

 

69.10.16

Послуги нотаріальні

 

69.10.16-00.00

Послуги нотаріальні

 

69.10.17

Послуги арбітражні та щодо примирення

 

69.10.17-00.00

Послуги арбітражні та щодо примирення

 

69.10.18

Послуги юридичні у сфері аукціонного продажу

 

69.10.18-00.00

Послуги юридичні у сфері аукціонного продажу

 

69.10.19

Послуги юридичні, інші

 

69.10.19-00.00

Послуги юридичні, інші

 

69.2

Послуги щодо бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських книг і аудиту; послуги щодо податкового консультування

 

69.20

Послуги щодо бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських книг і аудиту; послуги щодо податкового консультування

 

69.20.1

Послуги щодо фінансового аудиту

 

69.20.10

Послуги щодо фінансового аудиту

 

69.20.10-00.00

Послуги щодо фінансового аудиту

 

69.20.2

Послуги щодо бухгалтерського обліку

 

69.20.21

Послуги щодо бухгалтерського обліку

 

69.20.21-00.00

Послуги щодо бухгалтерського обліку

 

69.20.22

Послуги щодо складання фінансових декларацій

 

69.20.22-00.00

Послуги щодо складання фінансових декларацій

 

69.20.23

Послуги щодо ведення бухгалтерських книг

 

69.20.23-00.00

Послуги щодо ведення бухгалтерських книг

 

69.20.24

Послуги щодо оформлювання платіжних відомостей

 

69.20.24-00.00

Послуги щодо оформлювання платіжних відомостей

 

69.20.29

Послуги бухгалтерські, інші

 

69.20.29-00.00

Послуги бухгалтерські, інші

 

69.20.3

Послуги щодо податкового консультування

 

69.20.31

Послуги щодо податкового консультування та підготування податкової декларації для підприємців

 

69.20.31-00.00

Послуги щодо податкового консультування та підготування податкової декларації для підприємців

 

69.20.32

Послуги щодо підготування податкової декларації та планування оподаткування для фізичних осіб

 

69.20.32-00.00

Послуги щодо підготування податкової декларації та планування оподаткування для фізичних осіб

 

69.20.4

Послуги, пов’язані з неплатоспроможністю та керуванням майном неспроможного боржника

 

69.20.40

Послуги, пов’язані з неплатоспроможністю та керуванням майном неспроможного боржника

 

69.20.40-00.00

Послуги, пов’язані з неплатоспроможністю та керуванням майном неспроможного боржника

 

70

Послуги головних контор/офісів (канцелярій/бюро); послуги консультаційні у сфері керування

 

70.1

Послуги головних контор/офісів (канцелярій/бюро)

 

70.10

Послуги головних контор/офісів (канцелярій/бюро)

 

70.10.1

Послуги головних контор/офісів (канцелярій/бюро)

 

70.10.10

Послуги головних контор/офісів (канцелярій/бюро)

 

70.10.10-00.00

Послуги головних контор/офісів (канцелярій/бюро)

 

70.2

Послуги консультаційні у сфері керування

 

70.21

Послуги щодо зв’язків з громадськістю та обміну інформацією

 

70.21.1

Послуги щодо зв’язків з громадськістю та обміну інформацією

 

70.21.10

Послуги щодо зв’язків з громадськістю та обміну інформацією

 

70.21.10-00.00

Послуги щодо зв’язків з громадськістю та обміну інформацією

 

70.22

Послуги консультаційні щодо керування підприємствами та іншого керування

 

70.22.1

Послуги консультаційні щодо керування підприємствами

 

70.22.11

Послуги консультаційні щодо стратегічного керування

 

70.22.11-00.00

Послуги консультаційні щодо стратегічного керування

 

70.22.12

Послуги консультаційні щодо керування фінансами (крім корпоративного оподаткування)

 

70.22.12-00.00

Послуги консультаційні щодо керування фінансами (крім корпоративного оподаткування)

 

70.22.13

Послуги консультаційні щодо керування маркетингом

 

70.22.13-00.00

Послуги консультаційні щодо керування маркетингом

 

70.22.14

Послуги консультаційні щодо керування людськими ресурсами

 

70.22.14-00.00

Послуги консультаційні щодо керування людськими ресурсами

 

70.22.15

Послуги консультаційні щодо керування виробництвом

 

70.22.15-00.00

Послуги консультаційні щодо керування виробництвом

 

70.22.16

Послуги консультаційні щодо керування ланцюгом постачання та іншого керування

 

70.22.16-00.00

Послуги консультаційні щодо керування ланцюгом постачання та іншого керування

 

70.22.17

Послуги щодо керування бізнес-процесами

 

70.22.17-00.00

Послуги щодо керування бізнес-процесами

 

70.22.2

Послуги щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо керування будівельними проектами

 

70.22.20

Послуги щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо керування будівельними проектами

 

70.22.20-00.00

Послуги щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо керування будівельними проектами

 

70.22.3

Послуги консультаційні щодо господарської діяльності, інші

 

70.22.30

Послуги консультаційні щодо господарської діяльності, інші

 

70.22.30-00.00

Послуги консультаційні щодо господарської діяльності, інші

 

70.22.4

Знаки товарні й торгові марки

 

70.22.40

Знаки товарні й торгові марки

 

70.22.40-00.00

Знаки товарні й торгові марки

 

71

Послуги архітектурні та інженерні; послуги щодо технічного випробовування та аналізування

 

71.1

Послуги архітектурні та інженерні, пов’язані з ними послуги щодо технічного консультування

 

71.11

Послуги архітектурні

 

71.11.1

Плани та кресленики архітектурні

 

71.11.10

Плани та кресленики архітектурні

 

71.11.10-00.00

Плани та кресленики архітектурні

4906 00 00

71.11.2

Послуги архітектурні щодо будівель

 

71.11.21

Послуги архітектурні щодо проектів житлових будівель

 

71.11.21-00.00

Послуги архітектурні щодо проектів житлових будівель

 

71.11.22

Послуги архітектурні щодо проектів нежитлових будівель

 

71.11.22-00.00

Послуги архітектурні щодо проектів нежитлових будівель

 

71.11.23

Послуги архітектурні щодо реставрування історичних будівель

 

71.11.23-00.00

Послуги архітектурні щодо реставрування історичних будівель

 

71.11.24

Послуги архітектурні консультаційні

 

71.11.24-00.00

Послуги архітектурні консультаційні

 

71.11.3

Послуги щодо планування міських і сільських поселень

 

71.11.31

Послуги щодо планування міських поселень

 

71.11.31-00.00

Послуги щодо планування міських поселень

 

71.11.32

Послуги щодо планування сільських поселень

 

71.11.32-00.00

Послуги щодо планування сільських поселень

 

71.11.33

Послуги щодо розробляння генеральних планів забудов

 

71.11.33-00.00

Послуги щодо розробляння генеральних планів забудов

 

71.11.4

Послуги щодо ландшафтної архітектури та консультаційні послуги у сфері ландшафтної архітектури

 

71.11.41

Послуги щодо ландшафтної архітектури

 

71.11.41-00.00

Послуги щодо ландшафтної архітектури

 

71.11.42

Послуги консультаційні у сфері ландшафтної архітектури

 

71.11.42-00.00

Послуги консультаційні у сфері ландшафтної архітектури

 

71.12

Послуги інженерні та пов’язані з ними послуги щодо технічного консультування

 

71.12.1

Послуги інженерні

 

71.12.11

Послуги інженерні консультаційні

 

71.12.11-00.00

Послуги інженерні консультаційні

 

71.12.12

Послуги інженерні щодо проектів будівель

 

71.12.12-00.00

Послуги інженерні щодо проектів будівель

 

71.12.13

Послуги інженерні щодо енергетичних об’єктів

 

71.12.13-00.00

Послуги інженерні щодо енергетичних об’єктів

 

71.12.14

Послуги інженерні щодо об’єктів транспортної інфраструктури

 

71.12.14-00.00

Послуги інженерні щодо об’єктів транспортної інфраструктури

 

71.12.15

Послуги інженерні у сфері поводження з відходами

 

71.12.15-00.00

Послуги інженерні у сфері поводження з відходами

 

71.12.16

Послуги інженерні щодо проектів водопостачання, каналізації та дренування

 

71.12.16-00.00

Послуги інженерні щодо проектів водопостачання, каналізації та дренування

 

71.12.17

Послуги інженерні щодо проектів у виробничих і переробчих галузях промисловості

 

71.12.17-00.00

Послуги інженерні щодо проектів у виробничих і переробчих галузях промисловості

 

71.12.18

Послуги інженерні у сфері телекомунікацій і телерадіомовлення

 

71.12.18-00.00

Послуги інженерні у сфері телекомунікацій і телерадіомовлення

 

71.12.19

Послуги інженерні щодо інших проектів

 

71.12.19-00.00

Послуги інженерні щодо інших проектів

 

71.12.2

Послуги щодо керування будівельними проектами

 

71.12.20

Послуги щодо керування будівельними проектами

 

71.12.20-00.00

Послуги щодо керування будівельними проектами

 

71.12.3

Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги

 

71.12.31

Послуги консультаційні геологічні та геофізичні

 

71.12.31-00.00

Послуги консультаційні геологічні та геофізичні

 

71.12.32

Послуги геофізичні

 

71.12.32-00.00

Послуги геофізичні

 

71.12.33

Послуги щодо пошуку та оцінювання родовищ корисних копалин

 

71.12.33-00.00

Послуги щодо пошуку та оцінювання родовищ корисних копалин

 

71.12.34

Послуги щодо досліджування земної поверхні

 

71.12.34-00.00

Послуги щодо досліджування земної поверхні

 

71.12.35

Послуги картографічні

 

71.12.35-00.00

Послуги картографічні

 

71.2

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування

 

71.20

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування

 

71.20.1

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування

 

71.20.11

Послуги щодо випробовування й аналізування складу та чистоти

 

71.20.11-00.00

Послуги щодо випробовування й аналізування складу та чистоти

 

71.20.12

Послуги щодо випробовування й аналізування фізичних властивостей

 

71.20.12-00.00

Послуги щодо випробовування й аналізування фізичних властивостей

 

71.20.13

Послуги щодо випробовування й аналізування зінтегрованих механічних і електричних систем

 

71.20.13-00.00

Послуги щодо випробовування й аналізування зінтегрованих механічних і електричних систем

 

71.20.14

Послуги щодо технічного інспектування дорожньо-транспортних засобів

 

71.20.14-00.00

Послуги щодо технічного інспектування дорожньо-транспортних засобів

 

71.20.19

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування, інші

 

71.20.19-01

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання

 

71.20.19-01.01

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання геометричних величин

 

71.20.19-01.02

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання маси

 

71.20.19-01.03

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання сили та твердості

 

71.20.19-01.04

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання тиску

 

71.20.19-01.05

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання вакууму

 

71.20.19-01.06

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання параметрів руху

 

71.20.19-01.07

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання витрат і кількості рідин газів

 

71.20.19-01.08

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання густини та в’язкості

 

71.20.19-01.09

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання фізико-хімічних величин

 

71.20.19-01.10

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання температурних теплофізичних величин

 

71.20.19-01.11

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання оптичних та оптико-фізичних величин

 

71.20.19-01.12

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання акустичних величин

 

71.20.19-01.13

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання електричних величин

 

71.20.19-01.14

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання магнітних величин

 

71.20.19-01.15

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання часу та частоти

 

71.20.19-01.16

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання радіотехнічних величин

 

71.20.19-01.17

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання іонізівного випромінювання

 

71.20.19-02.00

Послуги щодо сертифікації продукції

 

71.20.19-99.00

Послуги щодо технічного випробування й аналізування, інші, н. в. і. у.

 

72

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

 

72.1

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих і технічних наук

 

72.11

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій

 

72.11.1

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я, охорони довкілля, сільського господарства та інших сферах

 

72.11.11

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я

 

72.11.11-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я

 

72.11.12

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони довкілля та промисловості

 

72.11.12-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони довкілля та промисловості

 

72.11.13

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері сільського господарства

 

72.11.13-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері сільського господарства

 

72.11.2

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій

 

72.11.20

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій

 

72.11.20-00.00

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій

 

72.19

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих і технічних наук

 

72.19.1

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук

 

72.19.11

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері математичних наук

 

72.19.11-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері математичних наук

 

72.19.12

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері комп’ютерної техніки та інформатики

 

72.19.12-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері комп’ютерної техніки та інформатики

 

72.19.13

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері фізичних наук

 

72.19.13-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері фізичних наук

 

72.19.14

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері хімії

 

72.19.14-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері хімії

 

72.19.15

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері землезнавства та суміжних досліджень навколишнього середовища

 

72.19.15-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері землезнавства та суміжніх досліджень навколишнього середовища

 

72.19.16

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері біологічних наук

 

72.19.16-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері біологічних наук

 

72.19.19

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук

 

72.19.19-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук

 

72.19.2

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері техніки та технологій, крім біотехнологій

 

72.19.21

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері нанотехнологій

 

72.19.21-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері нанотехнологій

 

72.19.29

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері техніки та технологій, інші, крім біотехнологій

 

72.19.29-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері техніки та технологій, інші, крім біотехнологій

 

72.19.3

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері медичних наук

 

72.19.30

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері медичних наук

 

72.19.30-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері медичних наук

 

72.19.4

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері сільськогосподарських наук

 

72.19.40

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері сільськогосподарських наук

 

72.19.40-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері сільськогосподарських наук

 

72.19.5

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

 

72.19.50

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

 

72.19.50-00.00

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

 

72.2

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

 

72.20

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

 

72.20.1

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук

 

72.20.11

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері економіки та підприємництва

 

72.20.11-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері економіки та підприємництва

 

72.20.12

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері психології

 

72.20.12-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері психології

 

72.20.13

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері права

 

72.20.13-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері права

 

72.20.19

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших суспільних наук

 

72.20.2

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері гуманітарних наук

 

72.20.21

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері мовознавства та літературознавства

 

72.20.21-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері мовознавства та літературознавства

 

72.20.29

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері гуманітарних наук, інші

 

72.20.29-00.00

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері гуманітарних наук, інші

 

72.20.3

Результати наукового досліджування та розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

 

72.20.30

Результати наукового досліджування та розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

 

72.20.30-00.00

Результати наукового досліджування та розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

 

73

Послуги рекламні та щодо досліджування ринку

 

73.1

Послуги рекламні

 

73.11

Послуги рекламних агентств

 

73.11.1

Послуги рекламних агентств

 

73.11.11

Послуги рекламні за повним циклом

 

73.11.11-00.00

Послуги рекламні за повним циклом

 

73.11.12

Послуги щодо прямого маркетингу та адресного розсилання

 

73.11.12-00.00

Послуги щодо прямого маркетингу та адресного розсилання

 

73.11.13

Послуги щодо розробляння рекламного дизайну та рекламних концепцій

 

73.11.13-00.00

Послуги щодо розробляння рекламного дизайну та рекламних концепцій

 

73.11.19

Послуги рекламні, інші

 

73.11.19-00.00

Послуги рекламні, інші

 

73.12

Послуги щодо подання в засобах масової інформації

 

73.12.1

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця

 

73.12.11

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця у друкованих засобах масової інформації

 

73.12.11-00.00

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця у друкованих засобах масової інформації

 

73.12.12

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи часу на телебаченні та радіо

 

73.12.12-00.00

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи часу на телебаченні та радіо

 

73.12.13

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи часу в Інтернеті

 

73.12.13-00.00

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи часу в Інтернеті

 

73.12.14

Продаж реклами, пов’язаної з конкретними подіями

 

73.12.14-00.00

Продаж реклами, пов’язаної з конкретними подіями

 

73.12.19

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи часу, інші

 

73.12.19-00.00

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи часу, інші

 

73.12.2

Послуги посередників щодо перепродажу рекламного місця чи часу

 

73.12.20

Послуги посередників щодо перепродажу рекламного місця чи часу

 

73.12.20-00.00

Послуги посередників щодо перепродажу рекламного місця чи часу

 

73.2

Послуги щодо досліджування ринку та визначання громадської думки

 

73.20

Послуги щодо досліджування ринку та визначання громадської думки

 

73.20.1

Послуги щодо досліджування ринку та подібні послуги

 

73.20.11

Послуги щодо досліджування ринку: якісні обстеження

 

73.20.11-00.00

Послуги щодо досліджування ринку: якісні обстеження

 

73.20.12

Послуги щодо досліджування ринку: кількісні спеціальні обстеження

 

73.20.12-00.00

Послуги щодо досліджування ринку: кількісні спеціальні обстеження

 

73.20.13

Послуги щодо досліджування ринку: кількісні постійні чи регулярні обстеження

 

73.20.13-00.00

Послуги щодо досліджування ринку: кількісні постійні чи регулярні обстеження

 

73.20.14

Послуги щодо досліджування ринку, крім обстежень

 

73.20.14-00.00

Послуги щодо досліджування ринку, крім обстежень

 

73.20.19

Послуги щодо досліджування ринку, інші

 

73.20.19-00.00

Послуги щодо досліджування ринку, інші

 

73.20.2

Послуги щодо визначання громадської думки

 

73.20.20

Послуги щодо визначання громадської думки

 

73.20.20-00.00

Послуги щодо визначання громадської думки

 

74

Послуги професійні, наукові та технічні, інші

 

74.1

Послуги щодо проектування спеціалізовані

 

74.10

Послуги щодо проектування спеціалізовані

 

74.10.1

Послуги щодо проектування інтер’єрів, промислової продукції та інші спеціалізовані послуги щодо проектування

 

74.10.11

Послуги щодо проектування інтер’єрів

 

74.10.11-00.00

Послуги щодо проектування інтер’єрів

 

74.10.12

Послуги щодо проектування промислової продукції

 

74.10.12-00.00

Послуги щодо проектування промислової продукції

 

74.10.19

Послуги щодо проектування спеціалізовані, інші

 

74.10.19-00.00

Послуги щодо проектування спеціалізовані, інші

 

74.10.2

Результати проектних рішень

 

74.10.20

Результати проектних рішень

 

74.10.20-00.00

Результати проектних рішень

 

74.2

Послуги фотографічні

 

74.20

Послуги фотографічні

 

74.20.1

Пластинки та плівки фотографічні, крім кінематографічних, експоновані

 

74.20.11

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані, але не проявлені

 

74.20.11-00.00

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані, але не проявлені

3704 00 10
3704 00 90

74.20.12

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані та проявлені, для офсетного друку

 

74.20.12-00.00

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані та проявлені, для офсетного друку

3705 10 00

74.20.19

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані та проявлені, інші

 

74.20.19-00.00

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані та проявлені, інші

3705 90 10
3705 90 90

74.20.2

Послуги фотографічні спеціалізовані

 

74.20.21

Послуги щодо портретного фотографування

 

74.20.21-00.00

Послуги щодо портретного фотографування

 

74.20.22

Послуги щодо рекламного фотографування та суміжні фотографічні послуги

 

74.20.22-00.00

Послуги щодо рекламного фотографування та суміжні фотографічні послуги

 

74.20.23

Послуги щодо фотографування та відеознімання урочистих подій

 

74.20.23-00.00

Послуги щодо фотографування та відеознімання урочистих подій

 

74.20.24

Послуги щодо аерофотографування

 

74.20.24-00.00

Послуги щодо аерофотографування

 

74.20.29

Послуги фотографічні спеціалізовані, інші

 

74.20.29-00.00

Послуги фотографічні спеціалізовані, інші

 

74.20.3

Послуги фотографічні, інші

 

74.20.31

Послуги щодо обробляння фотографій

 

74.20.31-00.00

Послуги щодо обробляння фотографій

 

74.20.32

Послуги щодо реставрування та ретушування фотографій

 

74.20.32-00.00

Послуги щодо реставрування та ретушування фотографій

 

74.20.39

Послуги фотографічні, інші, н. в. і. у.

 

74.20.39-00.00

Послуги фотографічні, інші, н. в. і. у.

 

74.3

Послуги щодо письмового та усного перекладів

 

74.30

Послуги щодо письмового та усного перекладів

 

74.30.1

Послуги щодо письмового та усного перекладів

 

74.30.11

Послуги щодо письмового перекладу

 

74.30.11-00.00

Послуги щодо письмового перекладу

 

74.30.12

Послуги щодо усного перекладу

 

74.30.12-00.00

Послуги щодо усного перекладу

 

74.9

Послуги професійні, наукові та технічні, інші, н. в. і. у.

 

74.90

Послуги професійні, наукові та технічні, інші, н. в. і. у.

 

74.90.1

Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н. в. і. у.

 

74.90.11

Послуги щодо перевіряння рахунків-фактур і надання інформації про фрахтові ставки

 

74.90.11-00.00

Послуги щодо перевіряння рахунків-фактур і надання інформації про фрахтові ставки

 

74.90.12

Послуги брокерські та оцінювальні щодо об’єктів підприємництва, крім пов’язаних з нерухомістю та страхуванням

 

74.90.12-00.00

Послуги брокерські та оцінювальні щодо об’єктів підприємництва, крім пов’язаних з нерухомістю та страхуванням

 

74.90.13

Послуги консультаційні щодо охорони довкілля

 

74.90.13-00.00

Послуги консультаційні щодо охорони довкілля

 

74.90.14

Послуги щодо прогнозування погоди та метеорологічні послуги

 

74.90.14-00.00

Послуги щодо прогнозування погоди та метеорологічні послуги

 

74.90.15

Послуги консультаційні щодо безпеки

 

74.90.15-00.00

Послуги консультаційні щодо безпеки

 

74.90.19

Послуги наукові та технічні консультаційні, інші, н. в. і. у.

 

74.90.19-00.00

Послуги наукові та технічні консультаційні, інші, н. в. і. у.

 

74.90.2

Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у.

 

74.90.20

Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у.

 

74.90.20-00.00

Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у.

 

75

Послуги ветеринарні

 

75.0

Послуги ветеринарні

 

75.00

Послуги ветеринарні

 

75.00.1

Послуги ветеринарні

 

75.00.11

Послуги ветеринарні для домашніх тварин

 

75.00.11-00.00

Послуги ветеринарні для домашніх тварин

 

75.00.12

Послуги ветеринарні для сільськогосподарських тварин

 

75.00.12-00.00

Послуги ветеринарні для сільськогосподарських тварин

 

75.00.19

Послуги ветеринарні, інші

 

75.00.19-00.00

Послуги ветеринарні, інші

 

Абетковий покажчик до секції M

69.10.15

Авторських

Послуги юридичні у сфері патентних прав, # прав та інших прав інтелектуальної власності

69.10.15-00.00

Авторських

Послуги юридичні у сфері патентних прав, # прав та інших прав інтелектуальної власності

73.11

Агентств

Послуги рекламних #

73.11.1

Агентств

Послуги рекламних #

73.11.12

Адресного

Послуги щодо прямого маркетингу та # розсилання

73.11.12-00.00

Адресного

Послуги щодо прямого маркетингу та # розсилання

74.20.24

Аерофотографування

Послуги щодо #

74.20.24-00.00

Аерофотографування

Послуги щодо #

71.20.19-01.12

Акустичних

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання # величин

71

Аналізування

«Послуги архітектурні та інженерні; послуги щодо технічного випробовування та #»

71.2

Аналізування

Послуги щодо технічного випробовування й #

71.20

Аналізування

Послуги щодо технічного випробовування й #

71.20.1

Аналізування

Послуги щодо технічного випробовування й #

71.20.11

Аналізування

Послуги щодо випробовування й # складу та чистоти

71.20.11-00.00

Аналізування

Послуги щодо випробовування й # складу та чистоти

71.20.12

Аналізування

Послуги щодо випробовування й # фізичних властивостей

71.20.12-00.00

Аналізування

Послуги щодо випробовування й # фізичних властивостей

71.20.13

Аналізування

Послуги щодо випробовування й # зінтегрованих механічних і електричних систем

71.20.13-00.00

Аналізування

Послуги щодо випробовування й # зінтегрованих механічних і електричних систем

71.20.19

Аналізування

Послуги щодо технічного випробовування й #, інші

71.20.19-99.00

Аналізування

Послуги щодо технічного випробування й #, інші, н. в. і. у.

69.10.17

Арбітражні

Послуги # та щодо примирення

69.10.17-00.00

Арбітражні

Послуги # та щодо примирення

71.11.4

Архітектури

Послуги щодо ландшафтної # та консультаційні послуги у сфері ландшафтної архітектури

71.11.4

Архітектури

Послуги щодо ландшафтної архітектури та консультаційні послуги у сфері ландшафтної #

71.11.41

Архітектури

Послуги щодо ландшафтної #

71.11.41-00.00

Архітектури

Послуги щодо ландшафтної #

71.11.42

Архітектури

Послуги консультаційні у сфері ландшафтної #

71.11.42-00.00

Архітектури

Послуги консультаційні у сфері ландшафтної #

71

Архітектурні

«Послуги # та інженерні; послуги щодо технічного випробовування та аналізування»

71.1

Архітектурні

Послуги # та інженерні, пов’язані з ними послуги щодо технічного консультування

71.11

Архітектурні

Послуги #

71.11.1

Архітектурні

Плани та кресленики #

71.11.2

Архітектурні

Послуги # щодо будівель

71.11.10

Архітектурні

Плани та кресленики #

71.11.10-00.00

Архітектурні

Плани та кресленики #

71.11.21

Архітектурні

Послуги # щодо проектів житлових будівель

71.11.21-00.00

Архітектурні

Послуги # щодо проектів житлових будівель

71.11.22

Архітектурні

Послуги # щодо проектів нежитлових будівель

71.11.22-00.00

Архітектурні

Послуги # щодо проектів нежитлових будівель

71.11.23

Архітектурні

Послуги # щодо реставрування історичних будівель

71.11.23-00.00

Архітектурні

Послуги # щодо реставрування історичних будівель

71.11.24

Архітектурні

Послуги # консультаційні

71.11.24-00.00

Архітектурні

Послуги # консультаційні

69.2

Аудиту

«Послуги щодо бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських книг і #; послуги щодо податкового консультування «

69.20

Аудиту

«Послуги щодо бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських книг і #; послуги щодо податкового консультування»

69.20.1

Аудиту

Послуги щодо фінансового#

69.20.10

Аудиту

Послуги щодо фінансового #

69.20.10-00.00

Аудиту

Послуги щодо фінансового #

69.10.18

Аукціонного

Послуги юридичні у сфері # продажу

69.10.18-00.00

Аукціонного

Послуги юридичні у сфері # продажу

74.90.15

Безпеки

Послуги консультаційні щодо #

74.90.15-00.00

Безпеки

Послуги консультаційні щодо #

70.22.17

Бізнес-процесами

Послуги щодо керування #

70.22.17-00.00

Бізнес-процесами

Послуги щодо керування #

72.19.16

Біологічних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук

72.19.16-00.00

Біологічних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук

72.11

Біотехнологій

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння #

72.11.1

Біотехнологій

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння # у сфері охорони здоров’я, охорони довкілля, сільського господарства та інших сферах

72.11.2

Біотехнологій

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння #

72.11.11

Біотехнологій

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння # у сфері охорони здоров’я

72.11.11-00.00

Біотехнологій

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння # у сфері охорони здоров’я

72.11.12

Біотехнологій

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння # у сфері охорони довкілля та промисловості

72.11.12-00.00

Біотехнологій

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння # у сфері охорони довкілля та промисловості

72.11.13

Біотехнологій

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння # у сфері сільського господарства

72.11.13-00.00

Біотехнологій

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння # у сфері сільського господарства

72.11.20

Біотехнологій

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння #

72.11.20-00.00

Біотехнологій

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння #

72.19.2

Біотехнологій

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері техніки та технологій, крім #

72.19.5

Біотехнологій

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім #

72.19.29

Біотехнологій

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері техніки та технологій, інші, крім #

72.19.29-00.00

Біотехнологій

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері техніки та технологій, інші, крім #

72.19.50

Біотехнологій

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім #

72.19.50-00.00

Біотехнологій

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім #

69.20.4

Боржника

Послуги, пов’язані з неплатоспроможністю та керуванням майном неспроможного #

69.20.40

Боржника

Послуги, пов’язані з неплатоспроможністю та керуванням майном неспроможного #

69.20.40-00.00

Боржника

Послуги, пов’язані з неплатоспроможністю та керуванням майном неспроможного #

74.90.12

Брокерські

Послуги # та оцінювальні щодо об’єктів підприємництва, крім пов’язаних з нерухомістю та страхуванням

74.90.12-00.00

Брокерські

Послуги # та оцінювальні щодо об’єктів підприємництва, крім пов’язаних з нерухомістю та страхуванням

71.11.2

Будівель

Послуги архітектурні щодо #

71.11.21

Будівель

Послуги архітектурні щодо проектів житлових #

71.11.21-00.00

Будівель

Послуги архітектурні щодо проектів житлових #

71.11.22

Будівель

Послуги архітектурні щодо проектів нежитлових #

71.11.22-00.00

Будівель

Послуги архітектурні щодо проектів нежитлових #

71.11.23

Будівель

Послуги архітектурні щодо реставрування історичних #

71.11.23-00.00

Будівель

Послуги архітектурні щодо реставрування історичних #

71.12.12

Будівель

Послуги інженерні щодо проектів #

71.12.12-00.00

Будівель

Послуги інженерні щодо проектів #

70.22.2

Будівельними

Послуги щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо керування # проектами

70.22.20

Будівельними

Послуги щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо керування # проектами

70.22.20-00.00

Будівельними

Послуги щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо керування # проектами

71.12.2

Будівельними

Послуги щодо керування # проектами

71.12.20

Будівельними

Послуги щодо керування # проектами

71.12.20-00.00

Будівельними

Послуги щодо керування # проектами

69.2

Бухгалтерських

«Послуги щодо бухгалтерського обліку, ведення # книг і аудиту; послуги щодо податкового консультування»

69.20.23

Бухгалтерських

Послуги щодо ведення # книг

69.20.23-00.00

Бухгалтерських

Послуги щодо ведення # книг

69.20

Бухгалтерських

«Послуги щодо бухгалтерського обліку, ведення # книг і аудиту; послуги щодо податкового консультування»

69

Бухгалтерські

Послуги юридичні та #

69.20.29

Бухгалтерські

Послуги #, інші

69.20.29-00.00

Бухгалтерські

Послуги #, інші

69.2

Бухгалтерського

«Послуги щодо # обліку, ведення бухгалтерських книг і аудиту; послуги щодо податкового консультування»

69.20

Бухгалтерського

«Послуги щодо # обліку, ведення бухгалтерських книг і аудиту; послуги щодо податкового консультування»

69.20.2

Бухгалтерського

Послуги щодо # обліку

69.20.21

Бухгалтерського

Послуги щодо # обліку

69.20.21-00.00

Бухгалтерського

Послуги щодо # обліку

70

Бюро

«Послуги головних контор/офісів (канцелярій/#); послуги консультаційні у сфері керування»

70.1

Бюро

Послуги головних контор/офісів (канцелярій/#)

70.10

Бюро

Послуги головних контор/офісів (канцелярій/#)

70.10.1

Бюро

Послуги головних контор/офісів (канцелярій/#)

70.10.10

Бюро

Послуги головних контор/офісів (канцелярій/#)

70.10.10-00.00

Бюро

Послуги головних контор/офісів (канцелярій/#)

71.20.19-01.05

Вакууму

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання #

69.2

Ведення

«Послуги щодо бухгалтерського обліку, # бухгалтерських книг і аудиту; послуги щодо податкового консультування»

69.20

Ведення

«Послуги щодо бухгалтерського обліку, # бухгалтерських книг і аудиту; послуги щодо податкового консультування»

69.20.23

Ведення

Послуги щодо # бухгалтерських книг

69.20.23-00.00

Ведення

Послуги щодо # бухгалтерських книг

71.20.19-01.01

Величин

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання геометричних #

71.20.19-01.09

Величин

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання фізико-хімічних #

71.20.19-01.10

Величин

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання температурних і теплофізичних

71.20.19-01.11

Величин

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання оптичних та оптико-фізичних #

71.20.19-01.12

Величин

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання акустичних #

71.20.19-01.13

Величин

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання електричних #

71.20.19-01.14

Величин

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання магнітних #

71.20.19-01.16

Величин

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання радіотехнічних

75

Ветеринарні

Послуги #

75.00

Ветеринарні

Послуги #

75.00.1

Ветеринарні

Послуги #

75.00.11

Ветеринарні

Послуги # для домашніх тварин

75.00.11-00.00

Ветеринарні

Послуги # для домашніх тварин

75.00.12

Ветеринарні

Послуги # для сільськогосподарських тварин

75.00.12-00.00

Ветеринарні

Послуги # для сільськогосподарських тварин

75.00.19

Ветеринарні

Послуги #, інші

75.00.19-00.00

Ветеринарні

Послуги #, інші

75.0

Ветеринарні

Послуги #

73.2

Визначання

Послуги щодо досліджування ринку та # громадської думки

73.20

Визначання

Послуги щодо досліджування ринку та # громадської думки

73.20.2

Визначання

Послуги щодо # громадської думки

73.20.20

Визначання

Послуги щодо # громадської думки

73.20.20-00.00

Визначання

Послуги щодо # громадської думки

71.20.19-01

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів #

71.20.19-01.01

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # геометричних величин

71.20.19-01.02

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # маси

71.20.19-01.03

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # сили та твердості

71.20.19-01.04

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # тиску

71.20.19-01.05

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # вакууму

71.20.19-01.06

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # параметрів руху

71.20.19-01.07

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # витрат і кількості рідин і газів

71.20.19-01.08

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # густини та в’язкості

71.20.19-01.09

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # фізико-хімічних величин

71.20.19-01.10

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # температурних і теплофізичних величин

71.20.19-01.11

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # оптичних та оптико-фізичних величин

71.20.19-01.12

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # акустичних величин

71.20.19-01.13

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # електричних величин

71.20.19-01.14

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # магнітних величин

71.20.19-01.15

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # часу та частоти

71.20.19-01.16

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # радіотехнічних величин

71.20.19-01.17

Вимірювання

Послуги щодо калібрування засобів # іонізівного випромінювання

71

Випробовування

«Послуги архітектурні та інженерні; послуги щодо технічного # та аналізування»

71.2

Випробовування

Послуги щодо технічного # й аналізування

71.20

Випробовування

Послуги щодо технічного # й аналізування

71.20.1

Випробовування

Послуги щодо технічного # й аналізування

71.20.11

Випробовування

Послуги щодо# й аналізування складу та чистоти

71.20.11-00.00

Випробовування

Послуги щодо# й аналізування складу та чистоти

71.20.12

Випробовування

Послуги щодо # й аналізування фізичних властивостей

71.20.12-00.00

Випробовування

Послуги щодо # й аналізування фізичних властивостей

71.20.13

Випробовування

Послуги щодо # й аналізування зінтегрованих механічних і електричних систем

71.20.13-00.00

Випробовування

Послуги щодо # й аналізування зінтегрованих механічних і електричних систем

71.20.19

Випробовування

Послуги щодо технічного # й аналізування, інші

71.20.19-99.00

Випробування

Послуги щодо технічного # й аналізування, інші, н. в. і. у.

71.20.19-01.17

Випромінювання

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання іонізівного #

70.22.15

Виробництвом

Послуги консультаційні щодо керування #

70.22.15-00.00

Виробництвом

Послуги консультаційні щодо керування #

71.12.17

Виробничих

Послуги інженерні щодо проектів у # і переробчих галузях промисловості

71.12.17-00.00

Виробничих

Послуги інженерні щодо проектів у # і переробчих галузях промисловості

71.20.19-01.07

Витрат

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання # і кількості рідин і газів

71.12.3

Вишукувальні

Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними # та консультаційні послуги

74.20.23

Відеознімання

Послуги щодо фотографування та # урочистих подій

74.20.23-00.00

Відеознімання

Послуги щодо фотографування та # урочистих подій

69.20.24

Відомостей

Послуги щодо оформлювання платіжних #

69.20.24-00.00

Відомостей

Послуги щодо оформлювання платіжних #

71.12.15

Відходами

Послуги інженерні у сфері поводження з #

71.12.15-00.00

Відходами

Послуги інженерні у сфері поводження з #

69.10.15

Власності

Послуги юридичні у сфері патентних прав, авторських прав та інших прав інтелектуальної #

69.10.15-00.00

Власності

Послуги юридичні у сфері патентних прав, авторських прав та інших прав інтелектуальної #

71.20.12

Властивостей

Послуги щодо випробовування й аналізування фізичних #

71.20.12-00.00

Властивостей

Послуги щодо випробовування й аналізування фізичних #

71.12.16

Водопостачання

Послуги інженерні щодо проектів #, каналізації та дренування

71.12.16-00.00

Водопостачання

Послуги інженерні щодо проектів #, каналізації та дренування

71.20.19-01.08

В’язкості

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання густини та #

71.20.19-01.07

Газів

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання витрат і кількості рідин і #

71.12.17-00.00

Галузях

Послуги інженерні щодо проектів у виробничих і переробчих # промисловості

71.12.17

Галузях

Послуги інженерні щодо проектів у виробничих і переробчих # промисловості

71.11.33

Генеральних

Послуги щодо розробляння # планів забудов

71.11.33-00.00

Генеральних

Послуги щодо розробляння # планів забудов

71.12.3

Геологічні

Послуги #, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги

71.12.31

Геологічні

Послуги консультаційні # та геофізичні

71.12.31-00.00

Геологічні

Послуги консультаційні # та геофізичні

71.20.19-01.01

Геометричних

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання # величин

71.12.3

Геофізичні

Послуги геологічні, # та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги

71.12.31

Геофізичні

Послуги консультаційні геологічні та #

71.12.31-00.00

Геофізичні

Послуги консультаційні геологічні та #

71.12.32

Геофізичні

Послуги #

71.12.32-00.00

Геофізичні

Послуги #

70

Головних

«Послуги # контор/офісів (канцелярій/бюро); послуги консультаційні у сфері керування»

70.1

Головних

Послуги # контор/офісів (канцелярій/бюро)

70.10

Головних

Послуги # контор/офісів (канцелярій/бюро)

70.10.1

Головних

Послуги # контор/офісів (канцелярій/бюро)

70.10.10

Головних

Послуги # контор/офісів (канцелярій/бюро)

70.10.10-00.00

Головних

Послуги # контор/офісів (канцелярій/бюро)

72.11.1

Господарства

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я, охорони довкілля, сільського # та інших сферах

72.11.13

Господарства

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері сільського #

72.11.13-00.00

Господарства

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері сільського #

70.22.3

Господарської

Послуги консультаційні щодо # діяльності, інші

70.22.30

Господарської

Послуги консультаційні щодо # діяльності, інші

70.22.30-00.00

Господарської

Послуги консультаційні щодо # діяльності, інші

70.21

Громадськістю

Послуги щодо зв’язків з # та обміну інформацією

70.21.1

Громадськістю

Послуги щодо зв’язків з # та обміну інформацією

70.21.10

Громадськістю

Послуги щодо зв’язків з # та обміну інформацією

70.21.10-00.00

Громадськістю

Послуги щодо зв’язків з # та обміну інформацією

73.2

Громадської

Послуги щодо досліджування ринку та визначання # думки

73.20

Громадської

Послуги щодо досліджування ринку та визначання # думки

73.20.2

Громадської

Послуги щодо визначання # думки

73.20.20

Громадської

Послуги щодо визначання # думки

73.20.20-00.00

Громадської

Послуги щодо визначання # думки

72.2

Гуманітарних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних і # наук

72.20

Гуманітарних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних і # наук

72.20.2

Гуманітарних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук

72.20.3

Гуманітарних

Результати наукового досліджування та розробляння у сфері суспільних і # наук

72.20.29

Гуманітарних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук, інші

72.20.29-00.00

Гуманітарних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук, інші

72.20.30

Гуманітарних

Результати наукового досліджування та розробляння у сфері суспільних і # наук

72.20.30-00.00

Гуманітарних

Результати наукового досліджування та розробляння у сфері суспільних і # наук

71.20.19-01.08

Густини

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання # та в’язкості

69.20.31

Декларації

Послуги щодо податкового консультування та підготування податкової # для підприємців

69.20.31-00.00

Декларації

Послуги щодо податкового консультування та підготування податкової # для підприємців

69.20.32

Декларації

Послуги щодо підготування податкової # та планування оподаткування для фізичних осіб

69.20.32-00.00

Декларації

Послуги щодо підготування податкової # та планування оподаткування для фізичних осіб

69.20.22

Декларацій

Послуги щодо складання фінансових #

69.20.22-00.00

Декларацій

Послуги щодо складання фінансових #

73.11.13

Дизайну

Послуги щодо розробляння рекламного # та рекламних концепцій

73.11.13-00.00

Дизайну

Послуги щодо розробляння рекламного # та рекламних концепцій

70.22.3

Діяльності

Послуги консультаційні щодо господарської #, інші

70.22.30

Діяльності

Послуги консультаційні щодо господарської #, інші

70.22.30-00.00

Діяльності

Послуги консультаційні щодо господарської #, інші

72.11.1

Довкілля

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я, охорони #, сільського господарства та інших сферах

72.11.12

Довкілля

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони # та промисловості

72.11.12-00.00

Довкілля

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони # та промисловості

74.90.13

Довкілля

Послуги консультаційні щодо охорони #

74.90.13-00.00

Довкілля

Послуги консультаційні щодо охорони #

75.00.11

Домашніх

Послуги ветеринарні для # тварин

75.00.11-00.00

Домашніх

Послуги ветеринарні для # тварин

74.90.1

Допомоги

Послуги щодо надання професійної та технічної # та консультаційні, н. в. і. у.

69.10.11

Дорадчі

Послуги юридичні # та представницькі у сфері кримінального права

69.10.11-00.00

Дорадчі

Послуги юридичні # та представницькі у сфері кримінального права

69.10.12

Дорадчі

Послуги юридичні # та представницькі щодо судових процедур у сфері підприємницького та торговельного права

69.10.12-00.00

Дорадчі

Послуги юридичні # та представницькі щодо судових процедур у сфері підприємницького та торговельного права

69.10.13

Дорадчі

Послуги юридичні # та представницькі щодо судових процедур у сфері трудового права

69.10.13-00.00

Дорадчі

Послуги юридичні # та представницькі щодо судових процедур у сфері трудового права

69.10.14

Дорадчі

Послуги юридичні # та представницькі щодо судових процедур у сфері цивільного права

69.10.14-00.00

Дорадчі

Послуги юридичні # та представницькі щодо судових процедур у сфері цивільного права

71.20.14

Дорожньо-транспортних

Послуги щодо технічного інспектування # засобів

71.20.14-00.00

Дорожньо-транспортних

Послуги щодо технічного інспектування # засобів

72.19.15

Досліджень

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері землезнавства та суміжних # навколишнього середовища

72.19.15-00.00

Досліджень

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері землезнавства та суміжних # навколишнього середовища

71.12.34

Досліджування

Послуги щодо # земної поверхні

71.12.34-00.00

Досліджування

Послуги щодо # земної поверхні

72

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння

72.1

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері природничих і технічних наук

72.2

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

72.11

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння біотехнологій

72.11.1

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я, охорони довкілля, сільського господарства та інших сферах

72.11.2

Досліджування

Результати наукового # та експериментального розробляння біотехнологій

72.11.11

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я

72.11.11-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я

72.11.12

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони довкілля та промисловості

72.11.12-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони довкілля та промисловості

72.11.13

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння біотехнологій у сфері сільського господарства

72.11.13-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння біотехнологій у сфері сільського господарства

72.11.20

Досліджування

Результати наукового # та експериментального розробляння біотехнологій

72.11.20-00.00

Досліджування

Результати наукового # та експериментального розробляння біотехнологій

72.19

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері інших природничих і технічних наук

72.19.1

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук

72.19.2

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері техніки та технологій, крім біотехнологій

72.19.3

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері медичних наук

72.19.4

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері сільськогосподарських наук

72.19.5

Досліджування

Результати наукового # та експериментального розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

72.19.11

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері математичних наук

72.19.11-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері математичних наук

72.19.12

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері комп’ютерної техніки та інформатики

72.19.12-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері комп’ютерної техніки та інформатики

72.19.13

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері фізичних наук

72.19.13-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері фізичних наук

72.19.14

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері хімії

72.19.14-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері хімії

72.19.15

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері землезнавства та суміжних досліджень навколишнього середовища

72.19.15-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері землезнавства та суміжних досліджень навколишнього середовища

72.19.16

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері біологічних наук

72.19.16-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері біологічних наук

72.19.19

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук

72.19.19-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук

72.19.21

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері нанотехнологій

72.19.21-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері нанотехнологій

72.19.29

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері техніки та технологій, інші, крім біотехнологій

72.19.29-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері техніки та технологій, інші, крім біотехнологій

72.19.30

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері медичних наук

72.19.30-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері медичних наук

72.19.40

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері сільськогосподарських наук

72.19.40-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері сільськогосподарських наук

72.19.50

Досліджування

Результати наукового # та експериментального розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

72.19.50-00.00

Досліджування

Результати наукового # та експериментального розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

72.20

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

72.20.1

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері суспільних наук

72.20.2

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері гуманітарних наук

72.20.3

Досліджування

Результати наукового # та розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

72.20.11

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері економіки та підприємництва

72.20.11-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері економіки та підприємництва

72.20.12

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері психології

72.20.12-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері психології

72.20.13

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері права

72.20.13-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері права

72.20.19

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері інших суспільних наук

72.20.21

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері мовознавства та літературознавства

72.20.21-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері мовознавства та літературознавства

72.20.29

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері гуманітарних наук, інші

72.20.29-00.00

Досліджування

Послуги щодо наукового # та експериментального розробляння у сфері гуманітарних наук, інші

72.20.30

Досліджування

Результати наукового # та розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

72.20.30-00.00

Досліджування

Результати наукового # та розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

73

Досліджування

Послуги рекламні та щодо # ринку

73.2

Досліджування

Послуги щодо # ринку та визначання громадської думки

73.20

Досліджування

Послуги щодо # ринку та визначання громадської думки

73.20.1

Досліджування

Послуги щодо # ринку та подібні послуги

73.20.11

Досліджування

Послуги щодо # ринку: якісні обстеження

73.20.11-00.00

Досліджування

Послуги щодо # ринку: якісні обстеження

73.20.12

Досліджування

Послуги щодо # ринку: кількісні спеціальні обстеження

73.20.12-00.00

Досліджування

Послуги щодо # ринку: кількісні спеціальні обстеження

73.20.13

Досліджування

Послуги щодо # ринку: кількісні постійні чи регулярні обстеження

73.20.13-00.00

Досліджування

Послуги щодо # ринку: кількісні постійні чи регулярні обстеження

73.20.14

Досліджування

Послуги щодо # ринку, крім обстежень

73.20.14-00.00

Досліджування

Послуги щодо # ринку, крім обстежень

73.20.19

Досліджування

Послуги щодо # ринку, інші

73.20.19-00.00

Досліджування

Послуги щодо # ринку, інші

71.12.16

Дренування

Послуги інженерні щодо проектів водопостачання, каналізації та #

71.12.16-00.00

Дренування

Послуги інженерні щодо проектів водопостачання, каналізації та #

73.12.11

Друкованих

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця у # засобах масової інформації

73.12.11-00.00

Друкованих

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця у # засобах масової інформації

74.20.12

Друку

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані та проявлені, для офсетного #

74.20.12-00.00

Друку

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані та проявлені, для офсетного #

73.2

Думки

Послуги щодо досліджування ринку та визначання громадської #

73.20

Думки

Послуги щодо досліджування ринку та визначання громадської #

73.20.2

Думки

Послуги щодо визначання громадської #

73.20.20

Думки

Послуги щодо визначання громадської #

73.20.20-00.00

Думки

Послуги щодо визначання громадської #

72.20.11

Економіки

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # та підприємництва

72.20.11-00.00

Економіки

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # та підприємництва

72

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння

72.1

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері природничих і технічних наук

72.2

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

72.11

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння біотехнологій

72.11.1

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я, охорони довкілля, сільського господарства та інших сферах

72.11.2

Експериментального

Результати наукового досліджування та # розробляння біотехнологій

72.11.11

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я

72.11.11-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я

72.11.12

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння біотехнологій у сфері охорони довкілля та промисловості

72.11.12-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння біотехнологій у сфері охорони довкілля та промисловості

72.11.13

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння біотехнологій у сфері сільського господарства

72.11.13-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння біотехнологій у сфері сільського господарства

72.11.20

Експериментального

Результати наукового досліджування та # розробляння біотехнологій

72.11.20-00.00

Експериментального

Результати наукового досліджування та # розробляння біотехнологій

72.19.1

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері інших природничих наук

72.19.2

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері техніки та технологій, крім біотехнологій

72.19.3

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері медичних наук

72.19.4

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері сільськогосподарських наук

72.19.5

Експериментального

Результати наукового досліджування та # розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

72.19.11

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері математичних наук

72.19.11-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері математичних наук

72.19.12

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері комп’ютерної техніки та інформатики

72.19.12-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері комп’ютерної техніки та інформатики

72.19.13

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері фізичних наук

72.19.13-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері фізичних наук

72.19.14

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері хімії

72.19.14-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері хімії

72.19.15

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері землезнавства та суміжних досліджень навколишнього середовища

72.19.15-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері землезнавства та суміжних досліджень навколишнього середовища

72.19.16

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері біологічних наук

72.19.16-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері біологічних наук

72.19.19

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері інших природничих наук

72.19.19-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері інших природничих наук

72.19.21

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері нанотехнологій

72.19.21-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері нанотехнологій

72.19.29

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері техніки та технологій, інші, крім біотехнологій

72.19.29-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері техніки та технологій, інші, крім біотехнологій

72.19.30

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері медичних наук

72.19.40

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері сільськогосподарських наук

72.19.40-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері сільськогосподарських наук

72.19.50

Експериментального

Результати наукового досліджування та # розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

72.19.50-00.00

Експериментального

Результати наукового досліджування та # розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

72.20

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

72.20.1

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері суспільних наук

72.20.2

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері гуманітарних наук

72.20.11

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері економіки та підприємництва

72.20.11-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері економіки та підприємництва

72.20.12

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері психології

72.20.12-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері психології

72.20.13

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері права

72.20.13-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері права

72.20.19

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері інших суспільних наук

72.20.21

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері мовознавства та літературознавства

72.20.21-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері мовознавства та літературознавства

72.20.29

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері гуманітарних наук, інші

72.20.29-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері гуманітарних наук, інші

72.19

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері інших природничих і технічних наук

72.19.30-00.00

Експериментального

Послуги щодо наукового досліджування та # розробляння у сфері медичних наук

74.20.1

Експоновані

Пластинки та плівки фотографічні, крім кінематографічних, #

74.20.11

Експоновані

Пластинки та плівки фотографічні, #, але не проявлені

74.20.11-00.00

Експоновані

Пластинки та плівки фотографічні, #, але не проявлені

74.20.12

Експоновані

Пластинки та плівки фотографічні, # та проявлені, для офсетного друку

74.20.12-00.00

Експоновані

Пластинки та плівки фотографічні, # та проявлені, для офсетного друку

74.20.19

Експоновані

Пластинки та плівки фотографічні, # та проявлені, інші

74.20.19-00.00

Експоновані

Пластинки та плівки фотографічні, # та проявлені, інші

71.20.13

Електричних

Послуги щодо випробовування й аналізування зінтегрованих механічних і # систем

71.20.13-00.00

Електричних

Послуги щодо випробовування й аналізування зінтегрованих механічних і # систем

71.20.19-01.13

Електричних

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання # величин

71.12.12

Енергетичних

Послуги інженерні щодо # об’єктів

71.12.13-00.00

Енергетичних

Послуги інженерні щодо # об’єктів

71.11.21

Житлових

Послуги архітектурні щодо проектів # будівель

71.11.21-00.00

Житлових

Послуги архітектурні щодо проектів # будівель

71.11.33

Забудов

Послуги щодо розробляння генеральних планів #

71.11.33-00.00

Забудов

Послуги щодо розробляння генеральних планів #

73.12

Засобах

Послуги щодо подання в # масової інформації

73.12.11

Засобах

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця у друкованих# масової інформації

73.12.11-00.00

Засобах

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця у друкованих # масової інформації

71.20.14

Засобів

Послуги щодо технічного інспектування дорожньо-транспортних #

71.20.14-00.00

Засобів

Послуги щодо технічного інспектування дорожньо-транспортних #

71.20.19-01

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання

71.20.19-01.01

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання геометричних величин

71.20.19-01.02

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання маси

71.20.19-01.03

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання сили та твердості

71.20.19-01.04

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання тиску

71.20.19-01.05

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання вакууму

71.20.19-01.06

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання параметрів руху

71.20.19-01.07

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання витрат і кількості рідин і газів

71.20.19-01.08

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання густини та в’язкості

71.20.19-01.09

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання фізико-хімічних величин

71.20.19-01.10

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання температурних і теплофізичних величин

71.20.19-01.11

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання оптичних та оптико-фізичних величин

71.20.19-01.12

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання акустичних величин

71.20.19-01.13

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання електричних величин

71.20.19-01.14

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання магнітних величин

71.20.19-01.15

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання часу та частоти.

71.20.19-01.16

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання радіотехнічних величин

71.20.19-01.17

Засобів

Послуги щодо калібрування # вимірювання іонізованого випромінювання

70.21

Зв’язків

Послуги щодо # з громадськістю та обміну інформацією

70.21.1

Зв’язків

Послуги щодо # з громадськістю та обміну інформацією

70.21.10

Зв’язків

Послуги щодо # з громадськістю та обміну інформацією

70.21.10-00.00

Зв’язків

Послуги щодо # з громадськістю та обміну інформацією

72.11.1

Здоров’я

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони #, охорони довкілля, сільського господарства та інших сферах

72.11.11

Здоров’я

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони #

72.11.11-00.00

Здоров’я

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони #

72.19.15

Землезнавства

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # та суміжних досліджень навколишнього середовища

72.19.15-00.00

Землезнавства

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # та суміжних досліджень навколишнього середовища

71.12.34

Земної

Послуги щодо досліджування # поверхні

71.12.34-00.00

Земної

Послуги щодо досліджування # поверхні

71.20.13

Зінтегрованих

Послуги щодо випробовування й аналізування # механічних і електричних систем

71.20.13-00.00

Зінтегрованих

Послуги щодо випробовування й аналізування # механічних і електричних систем

70.22.4

Знаки

# товарні й торгові марки

70.22.40

Знаки

# товарні й торгові марки

70.22.40-00.00

Знаки

# товарні й торгові марки

72.19.5

Інженерії

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих наук та #, крім біотехнологій

72.19.50

Інженерії

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих наук та #, крім біотехнологій

72.19.50-00.00

Інженерії

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих наук та #, крім біотехнологій

71

Інженерні

«Послуги архітектурні та #; послуги щодо технічного випробовування та аналізування»

71.1

Інженерні

Послуги архітектурні та #, пов’язані з ними послуги щодо технічного консультування

71.12

Інженерні

Послуги # та пов’язані з ними послуги щодо технічного консультування

71.12.1

Інженерні

Послуги #

71.12.11

Інженерні

Послуги # консультаційні

71.12.11-00.00

Інженерні

Послуги # консультаційні

71.12.12

Інженерні

Послуги # щодо проектів будівель

71.12.12-00.00

Інженерні

Послуги # щодо проектів будівель

71.12.13

Інженерні

Послуги # щодо енергетичних об’єктів

71.12.13-00.00

Інженерні

Послуги # щодо енергетичних об’єктів

71.12.14

Інженерні

Послуги # щодо об’єктів транспортної інфраструктури

71.12.14-00.00

Інженерні

Послуги # щодо об’єктів транспортної інфраструктури

71.12.15

Інженерні

Послуги # у сфері поводження з відходами

71.12.15-00.00

Інженерні

Послуги # у сфері поводження з відходами

71.12.16

Інженерні

Послуги # щодо проектів водопостачання, каналізації та дренування

71.12.16-00.00

Інженерні

Послуги # щодо проектів водопостачання, каналізації та дренування

71.12.17

Інженерні

Послуги # щодо проектів у виробничих і переробних галузях промисловості

71.12.17-00.00

Інженерні

Послуги # щодо проектів у виробничих і переробних галузях промисловості

71.12.18

Інженерні

Послуги # у сфері телекомунікацій і телерадіомовлення

71.12.18-00.00

Інженерні

Послуги # у сфері телекомунікацій і телерадіомовлення

71.12.19

Інженерні

Послуги # щодо інших проектів

71.12.19-00.00

Інженерні

Послуги # щодо інших проектів

71.20.14

Інспектування

Послуги щодо технічного # дорожньо-транспортних засобів

71.20.14-00.00

Інспектування

Послуги щодо технічного # дорожньо-транспортних засобів

69.10.15

Інтелектуальної

Послуги юридичні у сфері патентних прав, авторських прав та інших прав # власності

69.10.15-00.00

Інтелектуальної

Послуги юридичні у сфері патентних прав, авторських прав та інших прав # власності

74.10.1

Інтер’єрів

Послуги щодо проектування #, промислової продукції та інші спеціалізовані послуги щодо проектування

74.10.11

Інтер’єрів

Послуги щодо проектування #

74.10.11-00.00

Інтер’єрів

Послуги щодо проектування #

73.12.13

Інтернеті

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи часу в #

73.12.13-00.00

Інтернеті

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи часу в #

72.19.12

Інформатики

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері комп’ютерної техніки та #

72.19.12-00.00

Інформатики

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері комп’ютерної техніки та #

70.21

Інформацією

Послуги щодо зв’язків з громадськістю та обміну #

70.21.1

Інформацією

Послуги щодо зв’язків з громадськістю та обміну #

70.21.10

Інформацією

Послуги щодо зв’язків з громадськістю та обміну #

70.21.10-00.00

Інформацією

Послуги щодо зв’язків з громадськістю та обміну #

73.12

Інформації

Послуги щодо подання в засобах масової #

73.12.11

Інформації

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця у друкованих засобах масової #

73.12.11-00.00

Інформації

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця у друкованих засобах масової #

74.90.11

Інформації

Послуги щодо перевіряння рахунків-фактур і надання # про фрахтові ставки

74.90.11-00.00

Інформації

Послуги щодо перевіряння рахунків-фактур і надання # про фрахтові ставки

71.12.14

Інфраструктури

Послуги інженерні щодо об’єктів транспортної #

71.12.14-00.00

Інфраструктури

Послуги інженерні щодо об’єктів транспортної #

71.20.19-01.17

Іонізуючого

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання # випромінювання

71.11.23

Історичних

Послуги архітектурні щодо реставрування # будівель

71.11.23-00.00

Історичних

Послуги архітектурні щодо реставрування # будівель

71.20.19-01

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання

71.20.19-01.01

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання геометричних величин

71.20.19-01.02

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання маси

71.20.19-01.03

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання сили та твердості

71.20.19-01.04

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання тиску

71.20.19-01.05

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання вакууму

71.20.19-01.06

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання параметрів руху

71.20.19-01.07

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання витрат і кількості рідин і газів

71.20.19-01.08

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання густини та в’язкості

71.20.19-01.09

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання фізико-хімічних величин

71.20.19-01.10

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання температурних і теплофізичних величин

71.20.19-01.11

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання оптичних та оптико-фізичних величин

71-.20.19-01.12

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання акустичних величин

71.20.19-01.13

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання електричних величин

71.20.19-01.14

Калібрування

Послуги щодо# засобів вимірювання магнітних величин

71.20.19-01.15

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання часу та частоти

71.20.19-01.16

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання радіотехнічних величин

71.20.19-01.17

Калібрування

Послуги щодо # засобів вимірювання іонізуючого випромінювання

71.12.16

Каналізації

Послуги інженерні щодо проектів водопостачання, # та дренування

71.12.16-00.00

Каналізації

Послуги інженерні щодо проектів водопостачання, # та дренування

70

Канцелярій

«Послуги головних контор/офісів (#/бюро); послуги консультаційні у сфері керування»

70.1

Канцелярій

Послуги головних контор/офісів (#/бюро)

70.10

Канцелярій

Послуги головних контор/офісів (#/бюро)

70.10.1

Канцелярій

Послуги головних контор/офісів (#/бюро)

70.10.10

Канцелярій

Послуги головних контор/офісів (#/бюро)

70.10.10-00.00

Канцелярій

Послуги головних контор/офісів (#/бюро)

71.12.35

Картографічні

Послуги #

71.12.35-00.00

Картографічні

Послуги #

70

Керування

«Послуги головних контор/офісів (канцелярій/бюро); послуги консультаційні у сфері #»

70.2

Керування

Послуги консультаційні у сфері #

70.22

Керування

Послуги консультаційні щодо # підприємствами та іншого керування

70.22

Керування

Послуги консультаційні щодо керування підприємствами та іншого #

70.22.1

Керування

Послуги консультаційні щодо # підприємствами

70.22.2

Керування

Послуги щодо # проектами, інші, крім послуг щодо керування будівельними проектами

70.22.2

Керування

Послуги щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо # будівельними проектами

70.22.11

Керування

Послуги консультаційні щодо стратегічного #

70.22.11-00.00

Керування

Послуги консультаційні щодо стратегічного #

70.22.12

Керування

Послуги консультаційні щодо # фінансами (крім корпоративного оподаткування)

70.22.12-00.00

Керування

Послуги консультаційні щодо # фінансами (крім корпоративного оподаткування)

70.22.13

Керування

Послуги консультаційні щодо # маркетингом

70.22.13-00.00

Керування

Послуги консультаційні щодо # маркетингом

70.22.14

Керування

Послуги консультаційні щодо # людськими ресурсами

70.22.14-00.00

Керування

Послуги консультаційні щодо # людськими ресурсами

70.22.15

Керування

Послуги консультаційні щодо # виробництвом

70.22.15-00.00

Керування

Послуги консультаційні щодо # виробництвом

70.22.16

Керування

Послуги консультаційні щодо # ланцюгом постачання та іншого керування

70.22.16

Керування

Послуги консультаційні щодо керування ланцюгом постачання та іншого #

70.22.16-00.00

Керування

Послуги консультаційні щодо # ланцюгом постачання та іншого керування

70.22.16-00.00

Керування

Послуги консультаційні щодо керування ланцюгом постачання та іншого #

70.22.17

Керування

Послуги щодо # бізнес-процесами

70.22.17-00.00

Керування

Послуги щодо # бізнес-процесами

70.22.20

Керування

Послуги щодо # проектами, інші, крім послуг щодо керування будівельними проектами

70.22.20

Керування

Послуги щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо # будівельними проектами

70.22.20-00.00

Керування

Послуги щодо # проектами, інші, крім послуг щодо керування будівельними проектами

70.22.20-00.00

Керування

Послуги щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо # будівельними проектами

71.12.2

Керування

Послуги щодо # будівельними проектами

71.12.20

Керування

Послуги щодо # будівельними проектами

71.12.20-00.00

Керування

Послуги щодо # будівельними проектами

69.20.4

Керуванням

Послуги, пов’язані з неплатоспроможністю та # майном неспроможного боржника

69.20.40

Керуванням

Послуги, пов’язані з неплатоспроможністю та # майном неспроможного боржника

69.20.40-00.00

Керуванням

Послуги, пов’язані з неплатоспроможністю та # майном неспроможного боржника

73.20.12

Кількісні

Послуги щодо досліджування ринку: # спеціальні обстеження

73.20.12-00.00

Кількісні

Послуги щодо досліджування ринку: # спеціальні обстеження

73.20.13

Кількісні

Послуги щодо досліджування ринку: # постійні чи регулярні обстеження

73.20.13-00.00

Кількісні

Послуги щодо досліджування ринку: # постійні чи регулярні обстеження

71.20.19-01.07

Кількості

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання витрат і # рідин і газів

74.20.1

Кінематографічних

Пластинки та плівки фотографічні, крім #, експоновані

69.2

Книг

«Послуги щодо бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських # і аудиту; послуги щодо податкового консультування»

69.20

Книг

«Послуги щодо бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських # і аудиту; послуги щодо податкового консультування»

69.20.23

Книг

Послуги щодо ведення бухгалтерських #

69.20.23-00.00

Книг

Послуги щодо ведення бухгалтерських #

74.90.2

Комерційні

Послуги професійні, технічні та #, інші, н. в. і. у.

74.90.20

Комерційні

Послуги професійні, технічні та #, інші, н. в. і. у.

74.90.20-00.00

Комерційні

Послуги професійні, технічні та #, інші, н. в. і. у.

72.19.12

Комп’ютерної

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # техніки та інформатики

72.19.12-00.00

Комп’ютерної

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # техніки та інформатики

70

Консультаційні

«Послуги головних контор/офісів (канцелярій/бюро); послуги # у сфері керування»

70.2

Консультаційні

Послуги # у сфері керування

70.22

Консультаційні

Послуги # щодо керування підприємствами та іншого керування

70.22.1

Консультаційні

Послуги # щодо керування підприємствами

70.22.3

Консультаційні

Послуги # щодо господарської діяльності, інші

70.22.11

Консультаційні

Послуги # щодо стратегічного керування

70.22.11-00.00

Консультаційні

Послуги # щодо стратегічного керування

70.22.12

Консультаційні

Послуги # щодо керування фінансами (крім корпоративного оподаткування)

70.22.12-00.00

Консультаційні

Послуги # щодо керування фінансами (крім корпоративного оподаткування)

70.22.13

Консультаційні

Послуги # щодо керування маркетингом

70.22.13-00.00

Консультаційні

Послуги # щодо керування маркетингом

70.22.14

Консультаційні

Послуги # щодо керування людськими ресурсами

70.22.14-00.00

Консультаційні

Послуги # щодо керування людськими ресурсами

70.22.15

Консультаційні

Послуги # щодо керування виробництвом

70.22.15-00.00

Консультаційні

Послуги # щодо керування виробництвом

70.22.16

Консультаційні

Послуги # щодо керування ланцюгом постачання та іншого керування

70.22.16-00.00

Консультаційні

Послуги # щодо керування ланцюгом постачання та іншого керування

70.22.30

Консультаційні

Послуги # щодо господарської діяльності, інші

70.22.30-00.00

Консультаційні

Послуги # щодо господарської діяльності, інші

71.11.4

Консультаційні

Послуги щодо ландшафтної архітектури та # послуги у сфері ландшафтної архітектури

71.11.24

Консультаційні

Послуги архітектурні #

71.11.24-00.00

Консультаційні

Послуги архітектурні #

71.11.42

Консультаційні

Послуги # у сфері ландшафтної архітектури

71.11.42-00.00

Консультаційні

Послуги # у сфері ландшафтної архітектури

71.12.3

Консультаційні

Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та # послуги

71.12.11

Консультаційні

Послуги інженерні #

71.12.11-00.00

Консультаційні

Послуги інженерні #

71.12.31

Консультаційні

Послуги # геологічні та геофізичні

71.12.31-00.00

Консультаційні

Послуги # геологічні та геофізичні

74.90.1

Консультаційні

Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та #, н. в. і. у.

74.90.13

Консультаційні

Послуги # щодо охорони довкілля

74.90.13-00.00

Консультаційні

Послуги # щодо охорони довкілля

74.90.15

Консультаційні

Послуги # щодо безпеки

74.90.15-00.00

Консультаційні

Послуги # щодо безпеки

74.90.19

Консультаційні

Послуги наукові та технічні #, інші, н. в. і. у.

74.90.19-00.00

Консультаційні

Послуги наукові та технічні #, інші, н. в. і. у.

69.2

Консультування

«Послуги щодо бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських книг і аудиту; послуги щодо податкового #»

69.20

Консультування

«Послуги щодо бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських книг і аудиту; послуги щодо податкового #»

69.20.3

Консультування

Послуги щодо податкового #

69.20.31

Консультування

Послуги щодо податкового # та підготування податкової декларації для підприємців

69.20.31-00.00

Консультування

Послуги щодо податкового # та підготування податкової декларації для підприємців

71.1

Консультування

Послуги архітектурні та інженерні, пов’язані з ними послуги щодо технічного #

71.12

Консультування

Послуги інженерні та пов’язані з ними послуги щодо технічного #

70

Контор

«Послуги головних #/офісів (канцелярій/бюро); послуги консультаційні у сфері керування»

70.1

Контор

Послуги головних #/офісів (канцелярій/бюро)

70.10

Контор

Послуги головних #/офісів (канцелярій/бюро)

70.10.1

Контор

Послуги головних #/офісів (канцелярій/бюро)

70.10.10

Контор

Послуги головних #/офісів (канцелярій/бюро)

70.10.10-00.00

Контор

Послуги головних #/офісів (канцелярій/бюро)

73.11.13

Концепцій

Послуги щодо розробляння рекламного дизайну та рекламних #

73.11.13-00.00

Концепцій

Поснути щодо розробляння рекламного дизайну та рекламних #

71.12.33

Копалин

Послуги щодо пошуку та оцінювання родовищ корисних #

71.12.33-00.00

Копалин

Послуги щодо пошуку та оцінювання родовищ корисних #

71.12.33

Корисних

Послуги щодо пошуку та оцінювання родовищ # копалин

71.12.33-00.00

Корисних

Послуги щодо пошуку та оцінювання родовищ # копалин

70.22.12

Корпоративного

Послуги консультаційні щодо керування фінансами (крім # оподаткування)

70.22.12-00.00

Корпоративного

Послуги консультаційні щодо керування фінансами (крім # оподаткування)

71.11.1

Кресленики

Плани та # архітектурні

71.11.10

Кресленики

Плани та # архітектурні

71.11.10-00.00

Кресленики

Плани та # архітектурні

69.10.11

Кримінального

Послуги юридичні дорадчі та представницькі у сфері # права

69.10.11-00.00

Кримінального

Послуги юридичні дорадчі та представницькі у сфері # права

71.11.4

Ландшафтної

Послуги щодо # архітектури та консультаційні послуги у сфері ландшафтної архітектури

71.11.4

Ландшафтної

Послуги щодо ландшафтної архітектури та консультаційні послуги у сфері # архітектури

71.11.41

Ландшафтної

Послуги щодо # архітектури

71.11.41-00.00

Ландшафтної

Послуги щодо # архітектури

71.11.42

Ландшафтної

Послуги консультаційні у сфері # архітектури

71.11.42-00.00

Ландшафтної

Послуги консультаційні у сфері # архітектури

70.22.16

Ланцюгом

Послуги консультаційні щодо керування # постачання та іншого керування

70.22.16-00.00

Ланцюгом

Послуги консультаційні щодо керування # постачання та іншого керування

72.20.21

Літературознавства

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері мовознавства та #

72.20.21-00.00

Літературознавства

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері мовознавства та #

70.22.14

Людськими

Послуги консультаційні щодо керування # ресурсами

70.22.14-00.00

Людськими

Послуги консультаційні щодо керування # ресурсами

71.20.19-01.14

Магнітних

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання # величин

69.20.4

Майном

Послуги, пов’язані з неплатоспроможністю та керуванням # неспроможного боржника

69.20.40

Майном

Послуги, пов’язані з неплатоспроможністю та керуванням # неспроможного боржника

69.20.40-00.00

Майном

Послуги, пов’язані з неплатоспроможністю та керуванням # неспроможного боржника

70.22.13

Маркетингом

Послуги консультаційні щодо керування #

70.22.13-00.00

Маркетингом

Послуги консультаційні щодо керування #

73.11.12

Маркетингу

Послуги щодо прямого # та адресного розсилання

73.11.12-00.00

Маркетингу

Послуги щодо прямого # та адресного розсилання

70.22.4

Марки

Знаки товарні й торгові #

70.22.40

Марки

Знаки товарні й торгові #

70.22.40-00.00

Марки

Знаки товарні й торгові #

71.20.19-01.02

Маси

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання #

73.12

Масової

Послуги щодо подання в засобах# інформації

73.12.11

Масової

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця у друкованих засобах # інформації

73.12.11-00.00

Масової

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця у друкованих засобах # інформації

72.19.11

Математичних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук

72.19.11-00.00

Математичних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук

72.19.3

Медичних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук

72.19.30

Медичних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук

72.19.30-00.00

Медичних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук

74.90.14

Метеорологічні

Послуги щодо прогнозування погоди та # послуги

74.90.14-00.00

Метеорологічні

Послуги щодо прогнозування погоди та # послуги

71.20.13

Механічних

Послуги щодо випробовування й аналізування зінтегрованих # і електричних систем

71.20.13-00.00

Механічних

Послуги щодо випробовування й аналізування зінтегрованих # і електричних систем

73.12.1

Місця

Послуги посередників щодо продажу рекламного #

73.12.2

Місця

Послуги посередників щодо перепродажу рекламного # чи часу

73.12.11

Місця

Послуги посередників щодо продажу рекламного # у друкованих засобах масової інформації

73.12.11-00.00

Місця

Послуги посередників щодо продажу рекламного # у друкованих засобах масової інформації

73.12.12

Місця

Послуги посередників щодо продажу рекламного # чи часу на телебаченні та радіо

73.12.12-00.00

Місця

Послуги посередників щодо продажу рекламного # чи часу на телебаченні та радіо

73.12.13

Місця

Послуги посередників щодо продажу рекламного # чи часу в Інтернеті

73.12.13-00.00

Місця

Послуги посередників щодо продажу рекламного # чи часу в Інтернеті

73.12.19

Місця

Послуги посередників щодо продажу рекламного # чи часу, інші

73.12.19-00.00

Місця

Послуги посередників щодо продажу рекламного # чи часу, інші

73.12.20

Місця

Послуги посередників щодо перепродажу рекламного # чи часу

73.12.20-00.00

Місця

Послуги посередників щодо перепродажу рекламного # чи часу

71.11.3

Міських

Послуги щодо планування # і сільських поселень

71.11.31

Міських

Послуги щодо планування # поселень

71.11.31-00.00

Міських

Послуги щодо планування # поселень

72.20.21

Мовознавства

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # та літературознавства

72.20.21-00.00

Мовознавства

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # та літературознавства

74.90.19

Наукові

Послуги # та технічні консультаційні, інші, н. в. і. у.

71.12.13

Об’єктів

Послуги інженерні щодо енергетичних #

71.12.13-00.00

Об’єктів

Послуги інженерні щодо енергетичних #

71.12.14

Об’єктів

Послуги інженерні щодо # транспортної інфраструктури

71.12.14-00.00

Об’єктів

Послуги інженерні щодо # транспортної інфраструктури

74.90.12

Об’єктів

Послуги брокерські та оцінювальні щодо # підприємництва, крім пов’язаних з нерухомістю та страхуванням

74.90.12-00.00

Об’єктів

Послуги брокерські та оцінювальні щодо # підприємництва, крім пов’язаних з нерухомістю та страхуванням

69.2

Обліку

«Послуги щодо бухгалтерського #, ведення бухгалтерських книг і аудиту; послуги щодо податкового консультування»

69.20

Обліку

«Послуги щодо бухгалтерського #, ведення бухгалтерських книг і аудиту; послуги щодо податкового консультування»

69.20.2

Обліку

Послуги щодо бухгалтерського #

69.20.21

Обліку

Послуги щодо бухгалтерського #

69.20.21-00.00

Обліку

Послуги щодо бухгалтерського #

70.21

Обміну

Послуги щодо зв’язків з громадськістю та # інформацією

70.21.1

Обміну

Послуги щодо зв’язків з громадськістю та # інформацією

70.21.10

Обміну

Послуги щодо зв’язків з громадськістю та # інформацією

70.21.10-00.00

Обміну

Послуги щодо зв’язків з громадськістю та # інформацією

74.20.31

Обробляння

Послуги щодо # фотографій

74.20.31-00.00

Обробляння

Послуги щодо # фотографій

73.20.11

Обстеження

Послуги щодо досліджування ринку: якісні #

73.20.11-00.00

Обстеження

Послуги щодо досліджування ринку: якісні #

73.20.12

Обстеження

Послуги щодо досліджування ринку: кількісні спеціальні #

73.20.12-00.00

Обстеження

Послуги щодо досліджування ринку: кількісні спеціальні #

73.20.13

Обстеження

Послуги щодо досліджування ринку: кількісні постійні чи регулярні #

73.20.13-00.00

Обстеження

Послуги щодо досліджування ринку: кількісні постійні чи регулярні #

73.20.14

Обстежень

Послуги щодо досліджування ринку, крім #

73.20.14-00.00

Обстежень

Послуги щодо досліджування ринку, крім #

69.20.32

Оподаткування

Послуги щодо підготування податкової декларації та планування # для фізичних осіб

69.20.32-00.00

Оподаткування

Послуги щодо підготування податкової декларації та планування # для фізичних осіб

70.22.12

Оподаткування

Послуги консультаційні щодо керування фінансами (крім корпоративного #)

70.22.12-00.00

Оподаткування

Послуги консультаційні щодо керування фінансами (крім корпоративного #)

71.20.19-01.11

Оптико-фізичних

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання оптичних та # величин

71.20.19-01.11

Оптичних

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання # та оптико-фізичних величин

69.20.32

Осіб

Послуги щодо підготування податкової декларації та планування оподаткування для фізичних #

69.20.32-00.00

Осіб

Послуги щодо підготування податкової декларації та планування оподаткування для фізичних #

70

Офісів

«Послуги головних контор/# (канцелярій/бюро); послуги консультативні у сфері керування»

70.1

Офісів

Послуги головних контор/# (канцелярій/бюро)

70.10

Офісів

Послуги головних контор/# (канцелярій/бюро)

70.10.1

Офісів

Послуги головних контор/# (канцелярій/бюро)

70.10.10

Офісів

Послуги головних контор/# (канцелярій/бюро)

70.10.10-00.00

Офісів

Послуги головних контор/# (канцелярій/бюро)

69.20.24

Оформлювання

Послуги щодо # платіжних відомостей

69.20.24-00.00

Оформлювання

Послуги щодо # платіжних відомостей

74.20.12

Офсетного

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані та проявлені, для # друку

74.20.12-00.00

Офсетного

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані та проявлені, для # друку

72.11.1

Охорони

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері # здоров’я, охорони довкілля, сільського господарства та інших сферах

72.11.1

Охорони

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я, # довкілля, сільського господарства та інших сферах

72.11.11

Охорони

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері # здоров’я

72.11.11-00.00

Охорони

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері # здоров’я

72.11.12

Охорони

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері # довкілля та промисловості

72.11.12-00.00

Охорони

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері # довкілля та промисловості

74.90.13

Охорони

Послуги консультаційні щодо # довкілля

74.90.13-00.00

Охорони

Послуги консультаційні щодо # довкілля

74.90.12

Оцінювальні

Послуги брокерські та # щодо об’єктів підприємництва, крім пов’язаних з нерухомістю та страхуванням

74.90.12-00.00

Оцінювальні

Послуги брокерські та # щодо об’єктів підприємництва, крім пов’язаних з нерухомістю та страхуванням

71.12.33

Оцінювання

Послуги щодо пошуку та # родовищ корисних копалин

71.12.33-00.00

Оцінювання

Послуги щодо пошуку та # родовищ корисних копалин

71.20.19-01.06

Параметрів

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання # руху

69.10.15

Патентних

Послуги юридичні у сфері # прав, авторських прав та інших прав інтелектуальної власності

69.10.15-00.00

Патентних

Послуги юридичні у сфері # прав, авторських прав та інших прав інтелектуальної власності

74.90.11

Перевіряння

Послуги щодо # рахунків-фактур і надання інформації про фрахтові ставки

74.90.11-00.00

Перевіряння

Послуги щодо # рахунків-фактур і надання інформації про фрахтові ставки

74.3

Перекладів

Послуги щодо письмового та усного #

74.30

Перекладів

Послуги щодо письмового та усного #

74.30.1

Перекладів

Послуги щодо письмового та усного #

74.30.11

Перекладу

Послуги щодо письмового #

74.30.11-00.00

Перекладу

Послуги щодо письмового #

74.30.12

Перекладу

Послуги щодо усного #

74.30.12-00.00

Перекладу

Послуги щодо усного #

73.12.2

Перепродажу

Послуги посередників щодо # рекламного місця чи часу

73.12.20

Перепродажу

Послуги посередників щодо # рекламного місця чи часу

73.12.20-00.00

Перепродажу

Послуги посередників щодо # рекламного місця чи часу

71.12.17

Переробних

Послуги інженерні щодо проектів у виробничих і # галузях промисловості

71.12.17-00.00

Переробних

Послуги інженерні щодо проектів у виробничих і # галузях промисловості

74.3

Письмового

Послуги щодо # та усного перекладів

74.30

Письмового

Послуги щодо # та усного перекладів

74.30.1

Письмового

Послуги щодо # та усного перекладів

74.30.11

Письмового

Послуги щодо # перекладу

74.30.11-00.00

Письмового

Послуги щодо # перекладу

69.20.31

Підготування

Послуги щодо податкового консультування та # податкової декларації для підприємців

69.20.31-00.00

Підготування

Послуги щодо податкового консультування та # податкової декларації для підприємців

69.20.32

Підготування

Послуги щодо # податкової декларації та планування оподаткування для фізичних осіб

69.20.32-00.00

Підготування

Послуги щодо # податкової декларації та планування оподаткування для фізичних осіб

72.20.11

Підприємництва

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері економіки та #

72.20.11-00.00

Підприємництва

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері економіки та #

74.90.12

Підприємництва

Послуги брокерські та оцінювальні щодо об’єктів #, крім пов’язаних з нерухомістю та страхуванням

74.90.12-00.00

Підприємництва

Послуги брокерські та оцінювальні щодо об’єктів #, крім пов’язаних з нерухомістю та страхуванням

69.10.12

Підприємницького

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері # та торговельного права

69.10.12-00.00

Підприємницького

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері # та торговельного права

70.22

Підприємствами

Послуги консультаційні щодо керування # та іншого керування

70.22.1

Підприємствами

Послуги консультаційні щодо керування #

69.20.31

Підприємців

Послуги щодо податкового консультування та підготування податкової декларації для #

69.20.31-00.00

Підприємців

Послуги щодо податкового консультування та підготування податкової декларації для #

71.11.1

Плани

# та кресленики архітектурні

71.11.10

Плани

# та кресленики архітектурні

71.11.10-00.00

Плани

# та кресленики архітектурні

71.11.33

Планів

Послуги щодо розробляння генеральних # забудов

71.11.33-00.00

Планів

Послуги щодо розробляння генеральних # забудов

69.20.32

Планування

Послуги щодо підготування податкової декларації та # оподаткування для фізичних осіб

69.20.32-00.00

Планування

Послуги щодо підготування податкової декларації та # оподаткування для фізичних осіб

71.11.3

Планування

Послуги щодо # міських і сільських поселень

71.11.31

Планування

Послуги щодо # міських поселень

71.11.31-00.00

Планування

Послуги щодо # міських поселень

71.11.32

Планування

Послуги щодо # сільських поселень

71.11.32-00.00

Планування

Послуги щодо # сільських поселень

74.20.1

Пластинки

# та плівки фотографічні, крім кінематографічних, експоновані

74.20.11

Пластинки

# та плівки фотографічні, експоновані, але не проявлені

74.20.11-00.00

Пластинки

# та плівки фотографічні, експоновані, але не проявлені

74.20.12

Пластинки

# та плівки фотографічні, експоновані та проявлені, для офсетного друку

74.20.12-00.00

Пластинки

# та плівки фотографічні, експоновані та проявлені, для офсетного друку

74.20.19

Пластинки

# та плівки фотографічні, експоновані та проявлені, інші

74.20.19-00.00

Пластинки

# та плівки фотографічні, експоновані та проявлені, інші

69.20.24

Платіжних

Послуги щодо оформлювання # відомостей

69.20.24-00.00

Платіжних

Послуги щодо оформлювання # відомостей

74.20.1

Плівки

Пластинки та # фотографічні, крім кінематографічних, експоновані

74.20.11

Плівки

Пластинки та # фотографічні, експоновані, але не проявлені

74.20.11-00.00

Плівки

Пластинки та # фотографічні, експоновані, але не проявлені

74.20.12

Плівки

Пластинки та # фотографічні, експоновані та проявлені, для офсетного друку

74.20.12-00.00

Плівки

Пластинки та # фотографічні, експоновані та проявлені, для офсетного друку

74.20.19

Плівки

Пластинки та # фотографічні, експоновані та проявлені, інші

74.20.19-00.00

Плівки

Пластинки та # фотографічні, експоновані та проявлені, інші

71.12.34

Поверхні

Послуги щодо досліджування земної #

71.12.34-00.00

Поверхні

Послуги щодо досліджування земної #

73.11.11

Повним

Послуги рекламні за # циклом

73.11.11-00.00

Повним

Послуги рекламні за # циклом

71.12.15

Поводження

Послуги інженерні у сфері # з відходами

71.12.15-00.00

Поводження

Послуги інженерні у сфері # з відходами

74.90.14

Погоди

Послуги щодо прогнозування # та метеорологічні послуги

74.90.14-00.00

Погоди

Послуги щодо прогнозування # та метеорологічні послуги

73.12

Подання

Послуги щодо # в засобах масової інформації

69.2

Податкового

«Послуги щодо бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських книг і аудиту; послуги щодо # консультування»

69.20

Податкового

«Послуги щодо бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських книг і аудиту; послуги щодо # консультування»

69.20.3

Податкового

Послуги щодо # консультування

69.20.31

Податкового

Послуги щодо # консультування та підготування податкової декларації для підприємців

69.20.31-00.00

Податкового

Послуги щодо # консультування та підготування податкової декларації для підприємців

69.20.31

Податкової

Послуги щодо податкового консультування та підготування # декларації для підприємців

69.20.31-00.00

Податкової

Послуги щодо податкового консультування та підготування # декларації для підприємців

69.20.32

Податкової

Послуги щодо підготування # декларації та планування оподаткування для фізичних осіб

69.20.32-00.00

Податкової

Послуги щодо підготування # декларації та планування оподаткування для фізичних осіб

73.20.1

Подібні

Послуги щодо досліджування ринку та # послуги

74.20.23

Подій

Послуги щодо фотографування та відеознімання урочистих #

74.20.23-00.00

Подій

Послуги щодо фотографування та відеознімання урочистих #

73.12.14

Подіями

Продаж реклами, пов’язаної з конкретними #

73.12.14-00.00

Подіями

Продаж реклами, пов’язаної з конкретними #

74.20.21

Портретного

Послуги щодо # фотографування

74.20.21-00.00

Портретного

Послуги щодо # фотографування

71.11.3

Поселень

Послуги щодо планування міських і сільських #

71.11.31

Поселень

Послуги щодо планування міських #

71.11.31-00.00

Поселень

Послуги щодо планування міських #

71.11.32

Поселень

Послуги щодо планування сільських #

71.11.32-00.00

Поселень

Послуги щодо планування сільських #

73.12.1

Посередників

Послуги # щодо продажу рекламного місця

73.12.2

Посередників

Послуги # щодо перепродажу рекламного місця чи часу

73.12.11

Посередників

Послуги # щодо продажу рекламного місця у друкованих засобах масової інформації

73.12.11-00.00

Посередників

Послуги # щодо продажу рекламного місця у друкованих засобах масової інформації

73.12.12

Посередників

Послуги # щодо продажу рекламного місця чи часу на телебаченні та радіо

73.12.12-00.00

Посередників

Послуги # щодо продажу рекламного місця чи часу на телебаченні та радіо

73.12.13

Посередників

Послуги # щодо продажу рекламного місця чи часу в Інтернеті

73.12.13-00.00

Посередників

Послуги # щодо продажу рекламного місця чи часу в Інтернеті

73.12.19

Посередників

Послуги # щодо продажу рекламного місця чи часу, інші

73.12.19-00.00

Посередників

Послуги # щодо продажу рекламного місця чи часу, інші

73.12.20

Посередників

Послуги # щодо перепродажу рекламного місця чи часу

73.12.20-00.00

Посередників

Послуги # щодо перепродажу рекламного місця чи часу

70.22.2

Послуг

Послуги щодо керування проектами, інші, крім # щодо керування будівельними проектами

70.22.20

Послуг

Послуги щодо керування проектами, інші, крім # щодо керування будівельними проектами

70.22.20-00.00

Послуг

Послуги щодо керування проектами, інші, крім # щодо керування будівельними проектами

69

Послуги

# юридичні та бухгалтерські

69.1

Послуги

# юридичні

69.2

Послуги

«# щодо бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських книг і аудиту; послуги щодо податкового консультування»

69.2

Послуги

«Послуги щодо бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських книг і аудиту; # щодо податкового консультування»

69.10

Послуги

# юридичні

69.10.1

Послуги

# юридичні

69.10.11

Послуги

# юридичні дорадчі та представницькі у сфері кримінального права

69.10.12

Послуги

# юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері підприємницького та торговельного права

69.10.12-00.00

Послуги

# юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері підприємницького та торговельного права

69.10.13

Послуги

# юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері трудового права

69.10.13-00.00

Послуги

# юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері трудового права

69.10.14

Послуги

# юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері цивільного права

69.10.14-00.00

Послуги

# юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері цивільного права

69.10.15

Послуги

# юридичні у сфері патентних прав, авторських прав та інших прав інтелектуальної власності

69.10.15-00.00

Послуги

# юридичні у сфері патентних прав, авторських прав та інших прав інтелектуальної власності

69.10.16

Послуги

# нотаріальні

69.10.16-00.00

Послуги

# нотаріальні

69.10.17

Послуги

# арбітражні та щодо примирення

69.10.17-00.00

Послуги

# арбітражні та щодо примирення

69.10.18

Послуги

# юридичні у сфері аукціонного продажу

69.10.18-00.00

Послуги

# юридичні у сфері аукціонного продажу

69.10.19

Послуги

# юридичні, інші

69.10.19-00.00

Послуги

# юридичні, інші

69.10-11-00.00

Послуги

# юридичні дорадчі та представницькі у сфері кримінального права

69.20

Послуги

«# щодо бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських книг і аудиту; послуги щодо податкового консультування»

69.20

Послуги

«Послуги щодо бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських книг і аудиту; # щодо податкового консультування»

69.20.1

Послуги

# щодо фінансового аудиту

69.20.2

Послуги

# щодо бухгалтерського обліку

69.20.3

Послуги

# щодо податкового консультування

69.20.4

Послуги

#, пов’язані з неплатоспроможністю та керуванням майном неспроможного боржника

69.20.10

Послуги

# щодо фінансового аудиту

69.20.10-00.00

Послуги

# щодо фінансового аудиту

69.20.21

Послуги

# щодо бухгалтерського обліку

69.20.21-00.00

Послуги

# щодо бухгалтерського обліку

69.20.22

Послуги

# щодо складання фінансових декларацій

69.20.22-00.00

Послуги

# щодо складання фінансових декларацій

69.20.23

Послуги

# щодо ведення бухгалтерських книг

69.20.23-00.00

Послуги

# щодо ведення бухгалтерських книг

69.20.24

Послуги

# щодо оформлювання платіжних відомостей

69.20.24-00.00

Послуги

# щодо оформлювання платіжних відомостей

69.20.29

Послуги

# бухгалтерські, інші

69.20.29-00.00

Послуги

# бухгалтерські, інші

69.20.31

Послуги

# щодо податкового консультування та підготування податкової декларації для підприємців

69.20.31-00.00

Послуги

# щодо податкового консультування та підготування податкової декларації для підприємців

69.20.32

Послуги

# щодо підготування податкової декларації та планування оподаткування для фізичних осіб

69.20.32-00.00

Послуги

# щодо підготування податкової декларації та планування оподаткування для фізичних осіб

69.20.40

Послуги

#, пов’язані з неплатоспроможністю та керуванням майном неспроможного боржника

69.20.40-00.00

Послуги

#, пов’язані з неплатоспроможністю та керуванням майном неспроможного боржника

70

Послуги

«# головних контор/офісів (канцелярій/бюро); послуги консультаційні у сфері керування»

70

Послуги

«Послуги головних контор/офісів (канцелярій/бюро); # консультативні у сфері керування»

70.1

Послуги

# головних контор/офісів (канцелярій/бюро)

70.2

Послуги

# консультаційні у сфері керування

70.10

Послуги

# головних контор/офісів (канцелярій/бюро)

70.10.1

Послуги

# головних контор/офісів (канцелярій/бюро)

70.10.10

Послуги

# головних контор/офісів (канцелярій/бюро)

70.10.10-00.00

Послуги

# головних контор/офісів (канцелярій/бюро)

70.21

Послуги

# щодо зв’язків з громадськістю та обміну інформацією

70.21.1

Послуги

# щодо зв’язків з громадськістю та обміну інформацією

70.21.10

Послуги

# щодо зв’язків з громадськістю та обміну інформацією

70.21.10-00.00

Послуги

# щодо зв’язків з громадськістю та обміну інформацією

70.22

Послуги

# консультаційні щодо керування підприємствами та іншого керування

70.22.1

Послуги

# консультаційні щодо керування підприємствами

70.22.2

Послуги

# щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо керування будівельними проектами

70.22.3

Послуги

# консультаційні щодо господарської діяльності, інші

70.22.11-00.00

Послуги

# консультаційні щодо стратегічного керування

70.22.12

Послуги

# консультаційні щодо керування фінансами (крім корпоративного оподаткування)

70.22.12-00.00

Послуги

# консультаційні щодо керування фінансами (крім корпоративного оподаткування)

70.22.13

Послуги

# консультаційні щодо керування маркетингом

70.22.13-00.00

Послуги

# консультаційні щодо керування маркетингом

70.22.14

Послуги

# консультаційні щодо керування людськими ресурсами

70.22.14-00.00

Послуги

# консультаційні щодо керування людськими ресурсами

70.22.15

Послуги

# консультаційні щодо керування виробництвом

70.22.15-00.00

Послуги

# консультаційні щодо керування виробництвом

70.22.16

Послуги

# консультаційні щодо керування ланцюгом постачання та іншого керування

70.22.16-00.00

Послуги

# консультаційні щодо керування ланцюгом постачання та іншого керування

70.22.17

Послуги

# щодо керування бізнес-процесами

70.22.17-00.00

Послуги

# щодо керування бізнес-процесами

70.22.20

Послуги

# щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо керування будівельними проектами

70.22.20-00.00

Послуги

# щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо керування будівельними проектами

70.22.30

Послуги

# консультаційні щодо господарської діяльності, інші

70.22.30-00.00

Послуги

# консультаційні щодо господарської діяльності, інші

70-22.11

Послуги

# консультаційні щодо стратегічного керування

71

Послуги

«# архітектурні та інженерні; послуги щодо технічного випробовування та аналізування»

71

Послуги

«Послуги архітектурні та інженерні; # щодо технічного випробовування та аналізування»

71.1

Послуги

# архітектурні та інженерні, пов’язані з ними послуги щодо технічного консультування

71.1

Послуги

Послуги архітектурні та інженерні, пов’язані з ними # щодо технічного консультування

71.2

Послуги

# щодо технічного випробовування й аналізування

71.11

Послуги

# архітектурні

71.11.2

Послуги

# архітектурні щодо будівель

71.11.3

Послуги

# щодо планування міських і сільських поселень

71.11.4

Послуги

# щодо ландшафтної архітектури та консультаційні послуги у сфері ландшафтної архітектури

71.11.4

Послуги

Послуги щодо ландшафтної архітектури та консультативні # у сфері ландшафтної архітектури

71.11.21

Послуги

# архітектурні щодо проектів житлових будівель

71.11.21-00.00

Послуги

# архітектурні щодо проектів житлових будівель

71.11.22

Послуги

# архітектурні щодо проектів нежитлових будівель

71.11.22-00.00

Послуги

# архітектурні щодо проектів нежитлових будівель

71.11.23

Послуги

# архітектурні щодо реставрування історичних будівель

71.11.23-00.00

Послуги

# архітектурні щодо реставрування історичних будівель

71.11.24

Послуги

# архітектурні консультаційні

71.11.24-00.00

Послуги

# архітектурні консультаційні

71.11.31

Послуги

# щодо планування міських поселень

71.11.31-00.00

Послуги

# щодо планування міських поселень

71.11.32

Послуги

# щодо планування сільських поселень

71.11.32-00.00

Послуги

# щодо планування сільських поселень

71.11.33

Послуги

# щодо розробляння генеральних планів забудов

71.11.33-00.00

Послуги

# щодо розробляння генеральних планів забудов

71.11.41

Послуги

# щодо ландшафтної архітектури

71.11.41-00.00

Послуги

# щодо ландшафтної архітектури

71.11.42

Послуги

# консультаційні у сфері ландшафтної архітектури

71.11.42-00.00

Послуги

# консультаційні у сфері ландшафтної архітектури

71.12

Послуги

# інженерні та пов’язані з ними послуги щодо технічного консультування

71.12

Послуги

Послуги інженерні та пов’язані з ними # щодо технічного консультування

71.12.1

Послуги

# інженерні

71.12.2

Послуги

# щодо керування будівельними проектами

71.12.3

Послуги

# геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги

71.12.3

Послуги

Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультативні #

71.12.11

Послуги

# інженерні консультаційні

71.12.11-00.00

Послуги

# інженерні консультаційні

71.12.12

Послуги

# інженерні щодо проектів будівель

71.12.12-00.00

Послуги

# інженерні щодо проектів будівель

71.12.13

Послуги

# інженерні щодо енергетичних об’єктів

71.12.13-00.00

Послуги

# інженерні щодо енергетичних об’єктів

71.12.14

Послуги

# інженерні щодо об’єктів транспортної інфраструктури

71.12.14-00.00

Послуги

# інженерні щодо об’єктів транспортної інфраструктури

71.12.15

Послуги

# інженерні у сфері поводження з відходами

71.12.15-00.00

Послуги

# інженерні у сфері поводження з відходами

71.12.16

Послуги

# інженерні щодо проектів водопостачання, каналізації та дренування

71.12.16-00.00

Послуги

# інженерні щодо проектів водопостачання, каналізації та дренування

71.12.17

Послуги

# інженерні щодо проектів у виробничих і переробчих галузях промисловості

71.12.17-00.00

Послуги

# інженерні щодо проектів у виробничих і переробчих галузях промисловості

71.12.18

Послуги

# інженерні у сфері телекомунікацій і телерадіомовлення

71.12.18-00.00

Послуги

# інженерні у сфері телекомунікацій і телерадіомовлення

71.12.19

Послуги

# інженерні щодо інших проектів

71.12.19-00.00

Послуги

# інженерні щодо інших проектів

71.12.20

Послуги

# щодо керування будівельними проектами

71.12.20-00.00

Послуги

# щодо керування будівельними проектами

71.12.31

Послуги

# консультаційні геологічні та геофізичні

71.12.31-00.00

Послуги

# консультаційні геологічні та геофізичні

71.12.32

Послуги

# геофізичні

71.12.32-00.00

Послуги

# геофізичні

71.12.33

Послуги

# щодо пошуку та оцінювання родовищ корисних копалин

71.12.33-00.00

Послуги

# щодо пошуку та оцінювання родовищ корисних копалин

71.12.34

Послуги

# щодо досліджування земної поверхні

71.12.34-00.00

Послуги

# щодо досліджування земної поверхні

71.12.35

Послуги

# картографічні

71.12.35-00.00

Послуги

# картографічні

71.20

Послуги

# щодо технічного випробовування й аналізування

71.20.1

Послуги

# щодо технічного випробовування й аналізування

71.20.11

Послуги

# щодо випробовування й аналізування складу та чистоти

71.20.11-00.00

Послуги

# щодо випробовування й аналізування складу та чистоти

71.20.12

Послуги

# щодо випробовування й аналізування фізичних властивостей

71.20.12-00.00

Послуги

# щодо випробовування й аналізування фізичних властивостей

71.20.13

Послуги

# щодо випробовування й аналізування зінтегрованих механічних і електричних систем

71.20.13-00.00

Послуги

# щодо випробовування й аналізування зінтегрованих механічних і електричних систем

71.20.14

Послуги

# щодо технічного інспектування дорожньо-транспортних засобів

71.20.14-00.00

Послуги

# щодо технічного інспектування дорожньо-транспортних засобів

71.20.19

Послуги

# щодо технічного випробовування й аналізування, інші

71.20.19-01

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання

71.20.19-01.01

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання геометричних величин

71.20.19-01.02

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання маси

71.20.19-01.03

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання сили та твердості

71.20.19-01.04

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання тиску

71.20.19-01.05

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання вакууму

71.20.19-01.06

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання параметрів руху

71.20.19-01.07

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання витрат і кількості рідин і газів

71.20.19-01.08

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання густини та в’язкості

71.20.19-01.09

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання фізико-хімічних величин

71.20.19-01.10

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання температурних і теплофізичних величин

71.20.19-01.11

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання оптичних та оптико-фізичних величин

71.20.19-01.12

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання акустичних величин

71.20.19-01.13

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання електричних величин

71.20.19-01.14

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання магнітних величин

71.20.19-01.15

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання часу та частоти

71.20.19-01.16

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання радіотехнічних величин

71.20.19-01.17

Послуги

# щодо калібрування засобів вимірювання іонізівного випромінювання

71.20.19-02.00

Послуги

# щодо сертифікації продукції

71.20.19-99.00

Послуги

# щодо технічного випробування й аналізування, інші, н. в. і. у.

72

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

72.1

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих і технічних наук

72.2

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

72.11

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій

72.11.1

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я, охорони довкілля, сільського господарства та інших сферах

72.11.11

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я

72.11.11-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я

72.11.12

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони довкілля та промисловості

72.11.12-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони довкілля та промисловості

72.11.13

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері сільського господарства

72.11.13-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері сільського господарства

72.19

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих і технічних наук

72.19.1

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук

72.19.2

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері техніки та технологій, крім біотехнологій

72.19.3

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері медичних наук

72.19.4

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері сільськогосподарських наук

72.19.11

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері математичних наук

72.19.11-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері математичних наук

72.19.12

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері комп’ютерної техніки та інформатики

72.19.12-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері комп’ютерної техніки та інформатики

72.19.13

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері фізичних наук

72.19.13-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері фізичних наук

72.19.14

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері хімії

72.19.14-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері хімії

72.19.15

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері землезнавства та суміжних досліджень навколишнього середовища

72.19.15-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері землезнавства та суміжних досліджень навколишнього середовища

72.19.16

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері біологічних наук

72.19.16-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері біологічних наук

72.19.19

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших

72.19.19-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук

72.19.21

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері нанотехнологій

72.19.21-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері нанотехнологій

72.19.29

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері техніки та технологій, інші, крім біотехнологій

72.19.29-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері техніки та технологій, інші, крім біотехнологій

72.19.30

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері медичних наук

72.19.30-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері медичних наук

72.19.40

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері сільськогосподарських наук

72.19.40-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері сільськогосподарських наук

72.20

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

72.20.1

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук

72.20.2

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері гуманітарних наук

72.20.11

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері економіки та підприємництва

72.20.11-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері економіки та підприємництва

72.20.12

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері психології

72.20.12-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері психології

72.20.13

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері права

72.20.13-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері права

72.20.19

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших суспільних наук

72.20.21

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері мовознавства та літературознавства

72.20.21-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері мовознавства та літературознавства

72.20.29

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері гуманітарних наук, інші

72.20.29-00.00

Послуги

# щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері гуманітарних наук, інші

73

Послуги

# рекламні та щодо досліджування ринку

73.1

Послуги

# рекламні

73.2

Послуги

# щодо досліджування ринку та визначання громадської думки

73.11

Послуги

# рекламних агентств

73.11.1

Послуги

# рекламних агентств

73.11.11

Послуги

# рекламні за повним циклом

73.11.11-00.00

Послуги

# рекламні за повним циклом

73.11.12

Послуги

# щодо прямого маркетингу та адресного розсилання

73.11.12-00.00

Послуги

# щодо прямого маркетингу та адресного розсилання

73.11.13

Послуги

# щодо розробляння рекламного дизайну та рекламних концепцій

73.11.13-00.00

Послуги

# щодо розробляння рекламного дизайну та рекламних концепцій

73.11.19

Послуги

# рекламні, інші

73.11.19-00.00

Послуги

# рекламні, інші

73.12

Послуги

# щодо подання в засобах масової інформації

73.12.1

Послуги

# посередників щодо продажу рекламного місця

73.12.2

Послуги

# посередників щодо перепродажу рекламного місця чи часу

73.12.11

Послуги

# посередників щодо продажу рекламного місця у друкованих засобах масової інформації

73.12.11-00.00

Послуги

# посередників щодо продажу рекламного місця у друкованих засобах масової інформації

73.12.12

Послуги

# посередників щодо продажу рекламного місця чи часу на телебаченні та радіо

73.12.12-00.00

Послуги

# посередників щодо продажу рекламного місця чи часу на телебаченні та радіо

73.12.13

Послуги

# посередників щодо продажу рекламного місця чи часу в Інтернеті

73.12.13-00.00

Послуги

# посередників щодо продажу рекламного місця чи часу в Інтернеті

73.12.19

Послуги

# посередників щодо продажу рекламного місця чи часу, інші

73.12.19-00.00

Послуги

# посередників щодо продажу рекламного місця чи часу, інші

73.12.20

Послуги

# посередників щодо перепродажу рекламного місця чи часу

73.12.20-00.00

Послуги

# посередників щодо перепродажу рекламного місця чи часу

73.20

Послуги

# щодо досліджування ринку та визначання громадської думки

73.20.1

Послуги

# щодо досліджування ринку та подібні послуги

73.20.1

Послуги

Послуги щодо досліджування ринку та подібні #

73.20.2

Послуги

# щодо визначання громадської думки

73.20.11

Послуги

# щодо досліджування ринку: якісні обстеження

73.20.11-00.00

Послуги

# щодо досліджування ринку: якісні обстеження

73.20.12

Послуги

# щодо досліджування ринку: кількісні спеціальні обстеження

73.20.12-00.00

Послуги

# щодо досліджування ринку: кількісні спеціальні обстеження

73.20.13

Послуги

# щодо досліджування ринку: кількісні постійні чи регулярні обстеження

73.20.13-00.00

Послуги

# щодо досліджування ринку: кількісні постійні чи регулярні обстеження

73.20.14

Послуги

# щодо досліджування ринку, крім обстежень

73.20.14-00.00

Послуги

# щодо досліджування ринку, крім обстежень

73.20.19

Послуги

# щодо досліджування ринку, інші

73.20.19-00.00

Послуги

# щодо досліджування ринку, інші

73.20.20

Послуги

# щодо визначання громадської думки

73.20.20-00.00

Послуги

# щодо визначання громадської думки

74

Послуги

# професійні, наукові та технічні, інші

74.1

Послуги

# щодо проектування спеціалізовані

74.2

Послуги

# фотографічні

74.3

Послуги

# щодо письмового та усного перекладів

74.9

Послуги

# професійні, наукові та технічні, інші, н. в. і. у.

74.10

Послуги

# щодо проектування спеціалізовані

74.10.1

Послуги

# щодо проектування інтер’єрів, промислової продукції та інші спеціалізовані послуги щодо проектування

74.10.1

Послуги

Послуги щодо проектування інтер’єрів, промислової продукції та інші спеціалізовані # щодо проектування

74.10.11

Послуги

# щодо проектування інтер’єрів

74.10.11-00.00

Послуги

# щодо проектування інтер’єрів

74.10.12

Послуги

# щодо проектування промислової продукції

74.10.12-00.00

Послуги

# щодо проектування промислової продукції

74.10.19

Послуги

# щодо проектування спеціалізовані, інші

74.10.19-00.00

Послуги

# щодо проектування спеціалізовані, інші

74.20

Послуги

# фотографічні

74.20.2

Послуги

# фотографічні спеціалізовані

74.20.3

Послуги

# фотографічні, інші

74.20.21

Послуги

# щодо портретного фотографування

74.20.21-00.00

Послуги

# щодо портретного фотографування

74.20.22

Послуги

# щодо рекламного фотографування та суміжні фотографічні послуги

74.20.22

Послуги

Послуги щодо рекламного фотографування та суміжні фотографічні #

74.20.22-00.00

Послуги

# щодо рекламного фотографування та суміжні фотографічні послуги

74.20.22-00.00

Послуги

Послуги щодо рекламного фотографування та суміжні фотографічні #

74.20.23

Послуги

# щодо фотографування та відеознімання урочистих подій

74.20.23-00.00

Послуги

# щодо фотографування та відеознімання урочистих подій

74.20.24

Послуги

# щодо аерофотографування

74.20.24-00.00

Послуги

# щодо аерофотографування

74.20.29

Послуги

# фотографічні спеціалізовані, інші

74.20.29-00.00

Послуги

# фотографічні спеціалізовані, інші

74.20.31

Послуги

# щодо обробляння фотографій

74.20.31-00.00

Послуги

# щодо обробляння фотографій

74.20.32

Послуги

# щодо реставрування та ретушування фотографій

74.20.32-00.00

Послуги

# щодо реставрування та ретушування фотографій

74.20.39

Послуги

# фотографічні, інші, н. в. і. у.

74.20.39-00.00

Послуги

# фотографічні, інші, н. в. і. у.

74.30

Послуги

# щодо письмового та усного перекладів

74.30.1

Послуги

# щодо письмового та усного перекладів

74.30.11

Послуги

# щодо письмового перекладу

74.30.11-00.00

Послуги

# щодо письмового перекладу

74.30.12

Послуги

# щодо усного перекладу

74.30.12-00.00

Послуги

# щодо усного перекладу

74.90

Послуги

# професійні, наукові та технічні інші, н. в. і. у.

74.90.1

Послуги

# щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н. в. і. у.

74.90.2

Послуги

# професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у.

74.90.11

Послуги

# щодо перевіряння рахунків-фактур і надання інформації про фрахтові ставки

74.90.11-00.00

Послуги

# щодо перевіряння рахунків-фактур і надання інформації про фрахтові ставки

74.90.12

Послуги

# брокерські та оцінювальні щодо об’єктів підприємництва, крім пов’язаних з нерухомістю та страхуванням

74.90.12-00.00

Послуги

# брокерські та оцінювальні щодо об’єктів підприємництва, крім пов’язаних з нерухомістю та страхуванням

74.90.13

Послуги

# консультаційні щодо охорони довкілля

74.90.13-00.00

Послуги

# консультаційні щодо охорони довкілля

74.90.14

Послуги

# щодо прогнозування погоди та метеорологічні послуги

74.90.14

Послуги

Послуги щодо прогнозування погоди та метеорологічні #

74.90.14-00.00

Послуги

# щодо прогнозування погоди та метеорологічні послуги

74.90.14-00.00

Послуги

Послуги щодо прогнозування погоди та метеорологічні #

74.90.15

Послуги

# консультаційні щодо безпеки

74.90.15-00.00

Послуги

# консультаційні щодо безпеки

74.90.19

Послуги

# наукові та технічні консультаційні, інші, н. в. і. у.

74.90.19-00.00

Послуги

# наукові та технічні консультаційні, інші, н. в. і. у.

74.90.20

Послуги

# професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у.

74.90.20-00.00

Послуги

# професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у.

75

Послуги

# ветеринарні

75.00

Послуги

# ветеринарні

75.00.1

Послуги

# ветеринарні

75.00.11

Послуги

# ветеринарні для домашніх тварин

75.00.11-00.00

Послуги

# ветеринарні для домашніх тварин

75.00.12

Послуги

# ветеринарні для сільськогосподарських тварин

75.00.12-00.00

Послуги

# ветеринарні для сільськогосподарських тварин

75.00.19

Послуги

# ветеринарні, інші

75.00.19-00.00

Послуги

# ветеринарні, інші

75.0

Послуги

# ветеринарні

70.22.16

Постачання

Послуги консультаційні щодо керування ланцюгом # та іншого керування

70.22.16-00.00

Постачання

Послуги консультаційні щодо керування ланцюгом # та іншого керування

73.20.13

Постійні

Послуги щодо досліджування ринку: кількісні # чи регулярні обстеження

73.20.13-00.00

Постійні

Послуги щодо досліджування ринку: кількісні # чи регулярні обстеження

71.12.33

Пошуку

Послуги щодо # та оцінювання родовищ корисних копалин

71.12.33-00.00

Пошуку

Послуги щодо # та оцінювання родовищ корисних копалин

69.10.15

Прав

Послуги юридичні у сфері патентних #, авторських прав та інших прав інтелектуальної власності

69.10.15

Прав

Послуги юридичні у сфері патентних прав, авторських # та інших прав інтелектуальної власності

69.10.15

Прав

Послуги юридичні у сфері патентних прав, авторських прав та інших # інтелектуальної власності

69.10.15-00.00

Прав

Послуги юридичні у сфері патентних #, авторських прав та інших прав інтелектуальної власності

69.10.15-00.00

Прав

Послуги юридичні у сфері патентних прав, авторських # та інших прав інтелектуальної власності

69.10.15-00.00

Прав

Послуги юридичні у сфері патентних прав, авторських прав та інших # інтелектуальної власності

69.10.11

Права

Послуги юридичні дорадчі та представницькі у сфері кримінального #

69.10.11-00.00

Права

Послуги юридичні дорадчі та представницькі у сфері кримінального #

69.10.12

Права

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері підприємницького та торговельного #

69.10.12-00.00

Права

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері підприємницького та торговельного #

69.10.13

Права

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері трудового #

69.10.13-00.00

Права

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері трудового #

69.10.14

Права

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері цивільного #

69.10.14-00.00

Права

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері цивільного #

72.20.13

Права

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері #

72.20.13-00.00

Права

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері #

69.10.11

Представницькі

Послуги юридичні дорадчі та # у сфері кримінального права

69.10.11-00.00

Представницькі

Послуги юридичні дорадчі та # у сфері кримінального права

69.10.12

Представницькі

Послуги юридичні дорадчі та # щодо судових процедур у сфері підприємницького та торговельного права

69.10.12-00.00

Представницькі

Послуги юридичні дорадчі та # щодо судових процедур у сфері підприємницького та торговельного права

69.10.13

Представницькі

Послуги юридичні дорадчі та # щодо судових процедур у сфері трудового права

69.10.13-00.00

Представницькі

Послуги юридичні дорадчі та # щодо судових процедур у сфері трудового права

69.10.14

Представницькі

Послуги юридичні дорадчі та # щодо судових процедур у сфері цивільного права

69.10.14-00.00

Представницькі

Послуги юридичні дорадчі та # щодо судових процедур у сфері цивільного права

69.10.17

Примирення

Послуги арбітражні та щодо #

69.10.17-00.00

Примирення

Послуги арбітражні та щодо #

72.1

Природничих

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # і технічних наук

72.19

Природничих

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших # і технічних наук

72.19.1

Природничих

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших # наук

72.19.5

Природничих

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук та інженерії, крім біотехнологій

72.19.19

Природничих

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших # наук

72.19.19-00.00

Природничих

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших # наук

72.19.50

Природничих

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук та інженерії, крім біотехнологій

72.19.50-00.00

Природничих

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук та інженерії, крім біотехнологій

74.90.14

Прогнозування

Послуги щодо # погоди та метеорологічні послуги

74.90.14-00.00

Прогнозування

Послуги щодо # погоди та метеорологічні послуги

73.12.14

Продаж

# реклами, пов’язаної з конкретними подіями

73.12.14-00.00

Продаж

# реклами, пов’язаної з конкретними подіями

69.10.18

Продажу

Послуги юридичні у сфері аукціонного #

69.10.18-00.00

Продажу

Послуги юридичні у сфері аукціонного #

73.12.1

Продажу

Послуги посередників щодо # рекламного місця

73.12.11

Продажу

Послуги посередників щодо # рекламного місця удрукованих засобах масової інформації

73.12.11-00.00

Продажу

Послуги посередників щодо # рекламного місця у друкованих засобах масової інформації

73.12.12

Продажу

Послуги посередників щодо # рекламного місця чи часу на телебаченні та радіо

73.12.12-00.00

Продажу

Послуги посередників щодо # рекламного місця чи часу на телебаченні та радіо

73.12.13

Продажу

Послуги посередників щодо # рекламного місця чи часу в Інтернеті

73.12.13-00.00

Продажу

Послуги посередників щодо # рекламного місця чи часу в Інтернеті

73.12.19

Продажу

Послуги посередників щодо # рекламного місця чи часу, інші

73.12.19-00.00

Продажу

Послуги посередників щодо # рекламного місця чи часу, інші

71.20.19-02.00

Продукції

Послуги щодо сертифікації #

74.10.1

Продукції

Послуги щодо проектування інтер’єрів, промислової та інші спеціалізовані послуги щодо проектування

74.10.12

Продукції

Послуги щодо проектування промислової #

74.10.12-00.00

Продукції

Послуги щодо проектування промислової #

70.22.2

Проектами

Послуги щодо керування #, інші, крім послуг щодо керування будівельними проектами

70.22.2

Проектами

Послуги щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо керування будівельними #

70.22.20

Проектами

Послуги щодо керування #, інші, крім послуг щодо керування будівельними проектами

70.22.20

Проектами

Послуги щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо керування будівельними #

70.22.20-00.00

Проектами

Послуги щодо керування #, інші, крім послуг щодо керування будівельними проектами

70.22.20-00.00

Проектами

Послуги щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо керування будівельними #

71.12.2

Проектами

Послуги щодо керування будівельними #

71.12.20

Проектами

Послуги щодо керування будівельними #

71.12.20-00.00

Проектами

Послуги щодо керування будівельними #

71.11.21

Проектів

Послуги архітектурні щодо # житлових будівель

71.11.21-00.00

Проектів

Послуги архітектурні щодо # житлових будівель

71.11.22

Проектів

Послуги архітектурні щодо # нежитлових будівель

71.11.22-00.00

Проектів

Послуги архітектурні щодо # нежитлових будівель

71.12.12

Проектів

Послуги інженерні щодо # будівель

71.12.12-00.00

Проектів

Послуги інженерні щодо # будівель

71.12.16

Проектів

Послуги інженерні щодо # водопостачання каналізації та дренування

71.12.16-00.00

Проектів

Послуги інженерні щодо # водопостачання, каналізації та дренування

71.12.17

Проектів

Послуги інженерні щодо # у виробничих і переробних галузях промисловості

71.12.17-00.00

Проектів

Послуги інженерні щодо # у виробничих і переробних галузях промисловості

71.12.19

Проектів

Послуги інженерні щодо інших #

71.12.19-00.00

Проектів

Послуги інженерні щодо інших #

74.10.2

Проектних

Результати # рішень

74.10.20

Проектних

Результати # рішень

74.10.20-00.00

Проектних

Результати # рішень

74.1

Проектування

Послуги щодо # спеціалізовані

74.10

Проектування

Послуги щодо # спеціалізовані

74.10.1

Проектування

Послуги щодо # інтер’єрів, промислової продукції та інші спеціалізовані послуги щодо проектування

74.10.1

Проектування

Послуги щодо проектування інтер’єрів, промислової продукції та інші спеціалізовані послуги щодо #

74.10.11

Проектування

Послуги щодо # інтер’єрів

74.10.11-00.00

Проектування

Послуги щодо # інтер’єрів

74.10.12

Проектування

Послуги щодо # промислової продукції

74.10.12-00.00

Проектування

Послуги щодо # промислової продукції

74.10.19

Проектування

Послуги щодо # спеціалізовані, інші

74.10.19-00.00

Проектування

Послуги щодо # спеціалізовані, інші

74.10.1

Промислової

Послуги щодо проектування інтер’єрів, # продукції та інші спеціалізовані послуги щодо проектування

74.10.12

Промислової

Послуги щодо проектування # продукції

74.10.12-00.00

Промислової

Послуги щодо проектування # продукції

71.12.17

Промисловості

Послуги інженерні щодо проектів у виробничих і переробчих галузях #

71.12.17-00.00

Промисловості

Послуги інженерні щодо проектів у виробничих і переробчих галузях #

72.11.12

Промисловості

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони довкілля та #

72.11.12-00.00

Промисловості

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони довкілля та #

74

Професійні

Послуги #, наукові та технічні, інші

74.9

Професійні

Послуги #, наукові та технічні, інші, н. в. і. у.

74.90

Професійні

Послуги #, наукові та технічні, інші, н. в. і. у.

74.90.2

Професійні

Послуги #, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у.

74.90.20

Професійні

Послуги #, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у.

74.90.20-00.00

Професійні

Послуги #, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у.

74.90.1

Професійної

Послуги щодо надання # та технічної допомоги та консультаційні, н. в. і. у.

69.10.12

Процедур

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових # у сфері підприємницького та торговельного права

69.10.12-00.00

Процедур

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових # у сфері підприємницького та торговельного права

69.10.13

Процедур

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових # у сфері трудового права

69.10.13-00.00

Процедур

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових # у сфері трудового права

69.10.14

Процедур

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових # у сфері цивільного права

69.10.14-00.00

Процедур

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових # у сфері цивільного права

74.20.11

Проявлені

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані, але не #

74.20.11-00.00

Проявлені

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані, але не #

74.20.12

Проявлені

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані та #, для офсетного друку

74.20.12-00.00

Проявлені

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані та #, для офсетного друку

74.20.19

Проявлені

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані та #, інші

74.20.19-00.00

Проявлені

Пластинки та плівки фотографічні, експоновані та #, інші

73.11.12

Прямого

Послуги щодо # маркетингу та адресного розсилання

73.11.12-00.00

Прямого

Послуги щодо # маркетингу та адресного розсилання

72.20.12

Психології

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері #

72.20.12-00.00

Психології

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері #

73.12.12

Радіо

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи часу на телебаченні та #

73.12.12-00.00

Радіо

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи часу на телебаченні та #

71.20.19-01.16

Радіотехнічних

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання # величин

74.90.11

Рахунків-фактур

Послуги щодо перевіряння # і надання інформації про фрахтові ставки

74.90.11-00.00

Рахунків-фактур

Послуги щодо перевіряння # і надання інформації про фрахтові ставки

73.20.13

Регулярні

Послуги щодо досліджування ринку: кількісні постійні чи # обстеження

73.20.13-00.00

Регулярні

Послуги щодо досліджування ринку: кількісні постійні чи # обстеження

72.11.2

Результати

# наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій

72.11.20

Результати

# наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій

72.11.20-00.00

Результати

# наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій

72.19.5

Результати

# наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

72.19.50

Результати

# наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

72.19.50-00.00

Результати

# наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

72.20.3

Результати

# наукового досліджування та розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

72.20.30

Результати

# наукового досліджування та розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

72.20.30-00.00

Результати

# наукового досліджування та розробляння у сфері суспільних і гуманітарних наук

74.10.2

Результати

# проектних рішень

74.10.20

Результати

# проектних рішень

74.10.20-00.00

Результати

# проектних рішень

73.12.14

Реклами

Продаж #, пов’язаної з конкретними подіями

73.12.14-00.00

Реклами

Продаж #, пов’язаної з конкретними подіями

73.11

Рекламних

Послуги # агентств

73.11.1

Рекламних

Послуги # агентств

73.11.13

Рекламних

Послуги щодо розробляння рекламного дизайну та # концепцій

73.11.13-00.00

Рекламних

Послуги щодо розробляння рекламного дизайну та # концепцій

73

Рекламні

Послуги # та щодо досліджування ринку

73.1

Рекламні

Послуги #

73.11.11

Рекламні

Послуги # за повним циклом

73.11.11-00.00

Рекламні

Послуги # за повним циклом

73.11.19

Рекламні

Послуги #, інші

73.11.19-00.00

Рекламні

Послуги #, інші

73.11.13

Рекламного

Послуги щодо розробляння # дизайну та рекламних концепцій

73.11.13-00.00

Рекламного

Послуги щодо розробляння # дизайну та рекламних концепцій

73.12.1

Рекламного

Послуги посередників щодо продажу # місця

73.12.2

Рекламного

Послуги посередників щодо перепродажу # місця чи часу

73.12.11-00.00

Рекламного

Послуги посередників щодо продажу # місця у друкованих засобах масової інформації

73.12.12

Рекламного

Послуги посередників щодо продажу # місця чи часу на телебаченні та радіо

73.12.12-00.00

Рекламного

Послуги посередників щодо продажу # місця чи часу на телебаченні та радіо

73.12.13

Рекламного

Послуги посередників щодо продажу # місця чи часу в Інтернеті

73.12.13-00.00

Рекламного

Послуги посередників щодо продажу # місця чи часу в Інтернеті

73.12.19

Рекламного

Послуги посередників щодо продажу # місця чи часу, інші

73.12.19-00.00

Рекламного

Послуги посередників щодо продажу # місця чи часу, інші

73.12.20

Рекламного

Послуги посередників щодо перепродажу # місця чи часу

73.12.20-00.00

Рекламного

Послуги посередників щодо перепродажу # місця чи часу

74.20.22

Рекламного

Послуги щодо # фотографування та суміжні фотографічні послуги

74.20.22-00.00

Рекламного

Послуги щодо # фотографування та суміжні фотографічні послуги

73.12.11

Рекламного

Послуга посередників щодо продажу # місця у друкованих засобах масової інформації

71.11.23

Реставрування

Послуги архітектурні щодо # історичних будівель

71.11.23-00.00

Реставрування

Послуги архітектурні щодо # історичних будівель

74.20.32

Реставрування

Послуги щодо # та ретушування фотографій

74.20.32-00.00

Реставрування

Послуги щодо # та ретушування фотографій

70.22.14

Ресурсами

Послуги консультаційні щодо керування людськими #

70.22.14-00.00

Ресурсами

Послуги консультаційні щодо керування людськими #

74.20.32

Ретушування

Послуги щодо реставрування та # фотографій

74.20.32-00.00

Ретушування

Послуги щодо реставрування та # фотографій

73.2

Ринку

Послуги щодо досліджування # та визначання громадської думки

73.20

Ринку

Послуги щодо досліджування # та визначання громадської думки

73.20.1

Ринку

Послуги щодо досліджування # та подібні послуги

73.20.11

Ринку

Послуги щодо досліджування #: якісні обстеження

73.20.11-00.00

Ринку

Послуги щодо досліджування #: якісні обстеження

73.20.12

Ринку

Послуги щодо досліджування #: кількісні спеціальні обстеження

73.20.12-00.00

Ринку

Послуги щодо досліджування #: кількісні спеціальні обстеження

73.20.13

Ринку

Послуги щодо досліджування #: кількісні постійні чи регулярні обстеження

73.20.13-00.00

Ринку

Послуги щодо досліджування #: кількісні постійні чи регулярні обстеження

73.20.14

Ринку

Послуги щодо досліджування #, крім обстежень

73.20.14-00.00

Ринку

Послуги щодо досліджування #, крім обстежень

73.20.19

Ринку

Послуги щодо досліджування #, інші

73.20.19-00.00

Ринку

Послуги щодо досліджування #, інші

71.20.19-01.07

Рідин

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання витрат і кількості # і газів

74.10.2

Рішень

Результати проектних #

74.10.20

Рішень

Результати проектних #

74.10.20-00.00

Рішень

Результати проектних #

71.12.33

Родовищ

Послуги щодо пошуку та оцінювання # корисних копалин

71.12.33-00.00

Родовищ

Послуги щодо пошуку та оцінювання # корисних копалин

71.11.33

Розробляння

Послуги щодо # генеральних планів забудов

71.11.33-00.00

Розробляння

Послуги щодо # генеральних планів забудов

72

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального #

72.1

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері природничих і технічних наук

72.2

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері суспільних і гуманітарних наук

72.11

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # біотехнологій

72.11.1

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # біотехнологій у сфері охорони здоров’я, охорони довкілля, сільського господарства та інших сферах

72.11.2

Розробляння

Результати наукового досліджування та експериментального # біотехнологій

72.11.11

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # біотехнологій у сфері охорони здоров’я

72.11.11-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # біотехнологій у сфері охорони здоров’я

72.11.12

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # біотехнологій у сфері охорони довкілля та промисловості

72.11.12-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # біотехнологій у сфері охорони довкілля та промисловості

72.11.13

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # біотехнологій у сфері сільського господарства

72.11.13-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # біотехнологій у сфері сільського господарства

72.11.20

Розробляння

Результати наукового досліджування та експериментального # біотехнологій

72.11.20-00.00

Розробляння

Результати наукового досліджування та експериментального # біотехнологій

72.19

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері інших природничих і технічних наук

72.19.1

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері інших природничих наук

72.19.2

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері техніки та технологій, крім біотехнологій

72.19.3

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері медичних наук

72.19.4

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері сільськогосподарських наук

72.19.5

Розробляння

Результати наукового досліджування та експериментального # у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

72.19.11

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері математичних наук

72.19.11-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері математичних наук

72.19.12

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері комп’ютерної техніки та інформатики

72.19.12-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері комп’ютерної техніки та інформатики

72.19.13

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері фізичних наук

72.19.13-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері фізичних наук

72.19.14

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері хімії

72.19.14-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері хімії

72.19.15

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері землезнавства та суміжних досліджень навколишнього середовища

72.19.15-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері землезнавства та суміжних досліджень навколишнього середовища

72.19.16

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері біологічних наук

72.19.16-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері біологічних наук

72.19.19

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері інших природничих наук

72.19.19-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері інших природничих наук

72.19.21

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері нанотехнологій

72.19.21-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері нанотехнологій

72.19.29

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері техніки та технологій, інші, крім біотехнологій

72.19.29-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері техніки та технологій, інші, крім біотехнологій

72.19.30

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері медичних наук

72.19.30-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері медичних наук

72.19.40

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері сільськогосподарських наук

72.19.40-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері сільськогосподарських наук

72.19.50

Розробляння

Результати наукового досліджування та експериментального # у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

72.19.50-00.00

Розробляння

Результати наукового досліджування та експериментального # у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

72.20

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері суспільних і гуманітарних наук

72.20.1

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері суспільних наук

72.20.2

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері гуманітарних наук

72.20.3

Розробляння

Результати наукового досліджування та # у сфері суспільних і гуманітарних наук

72.20.11

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері економіки та підприємництва

72.20.11-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері економіки та підприємництва

72.20.12

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері психології

72.20.12-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері психології

72.20.13

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері права

72.20.13-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері права

72.20.19

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері інших суспільних наук

72.20.21

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері мовознавства та літературознавства

72.20.21-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері мовознавства та літературознавства

72.20.29

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері гуманітарних наук, інші

72.20.29-00.00

Розробляння

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального # у сфері гуманітарних наук, інші

72.20.30

Розробляння

Результати наукового досліджування та # у сфері суспільних і гуманітарних наук

72.20.30-00.00

Розробляння

Результати наукового досліджування та # у сфері суспільних і гуманітарних наук

73.11.13

Розробляння

Послуги щодо # рекламного дизайну та рекламних концепцій

73.11.13-00.00

Розробляння

Послуги щодо # рекламного дизайну та рекламних концепцій

73.11.12

Розсилання

Послуги щодо прямого маркетингу та адресного #

73.11.12-00.00

Розсилання

Послуги щодо прямого маркетингу та адресного #

71.20.19-01.06

Руху

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання параметрів #

72.19.15

Середовища

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері землезнавства та суміжних досліджень навколишнього #

72.19.15-00.00

Середовища

Послуги щодо науковрго досліджування та експериментального розробляння у сфері землезнавства та суміжних досліджень навколишнього #

71.20.19-02.00

Сертифікації

Послуги щодо # продукції

71.20.19-01.03

Сили

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання # та твердості

71.20.13

Систем

Послуги щодо випробовування й аналізування зінтегрованих механічних і електричних #

71.20.13-00.00

Систем

Послуги щодо випробовування й аналізування зінтегрованих механічних і електричних #

71.11.3

Сільських

Послуги щодо планування міських і # поселень

71.11.32

Сільських

Послуги щодо планування # поселень

71.11.32-00.00

Сільських

Послуги щодо планування # поселень

72.11.1

Сільського

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я, охорони довкілля, # господарства та інших сферах

72.11.13

Сільського

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері # господарства

72.11.13-00.00

Сільського

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері # господарства

72.19.4

Сільськогосподарських

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук

72.19.40

Сільськогосподарських

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук

72.19.40-00.00

Сільськогосподарських

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук

75.00.12

Сільськогосподарських

Послуги ветеринарні для # тварин

75.00.12-00.00

Сільськогосподарських

Послуги ветеринарні для # тварин

69.20.22

Складання

Послуги щодо # фінансових декларацій

69.20.22-00.00

Складання

Послуги щодо # фінансових декларацій

71.20.11

Складу

Послуги щодо випробовування й аналізування # та чистоти

71.20.11-00.00

Складу

Послуги щодо випробовування й аналізування # та чистоти

74.1

Спеціалізовані

Послуги щодо проектування #

74.10

Спеціалізовані

Послуги щодо проектування#

74.10.1

Спеціалізовані

Послуги щодо проектування інтер’єрів, промислової продукції та інші # послуги щодо проектування

74.10.19

Спеціалізовані

Послуги щодо проектування #, інші

74.10.19-00.00

Спеціалізовані

Послуги щодо проектування #, інші

74.20.2

Спеціалізовані

Послуги фотографічні #

74.20.29

Спеціалізовані

Послуги фотографічні #, інші

74.20.29-00.00

Спеціалізовані

Послуги фотографічні #, інші

73.20.12

Спеціальні

Послуги щодо досліджування ринку: кількісні # обстеження

73.20.12-00.00

Спеціальні

Послуги щодо досліджування ринку: кількісні # обстеження

74.90.11

Ставки

Послуги щодо перевіряння рахунків-фактур і надання інформації про фрахтові #

74.90.11-00.00

Ставки

Послуги щодо перевіряння рахунків-фактур і надання інформації про фрахтові #

70.22.11

Стратегічного

Послуги консультаційні щодо # керування

70.22.11-00.00

Стратегічного

Послуги консультаційні щодо # керування

74.90.12

Страхуванням

Послуги брокерські та оцінювальні щодо об’єктів підприємництва, крім пов’язаних з нерухомістю та #

74.90.12-00.00

Страхуванням

Послуги брокерські та оцінювальні щодо об’єктів підприємництва, крім пов’язаних з нерухомістю та #

69.10.12

Судових

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо # процедур у сфері підприємницького та торговельного права

69.10.12-00.00

Судових

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо # процедур у сфері підприємницького та торговельного права

69.10.13

Судових

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо # процедур у сфері трудового права

69.10.13-00.00

Судових

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо # процедур у сфері трудового права

69.10.14

Судових

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо # процедур у сфері цивільного права

69.10.14-00.00

Судових

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо # процедур у сфері цивільного права

72.19.15

Суміжних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері землезнавства та # досліджень навколишнього середовища

72.19.15-00.00

Суміжних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері землезнавства та # досліджень навколишнього середовища

74.20.22

Суміжні

Послуги щодо рекламного фотографування та # фотографічні послуги

74.20.22-00.00

Суміжні

Послуги щодо рекламного фотографування та # фотографічні послуги

72.2

Суспільних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # і гуманітарних наук

72.20

Суспільних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # і гуманітарних наук

72.20.1

Суспільних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук

72.20.3

Суспільних

Результати наукового досліджування та розробляння у сфері # і гуманітарних наук

72.20.19

Суспільних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших # наук

72.20.30

Суспільних

Результати наукового досліджування та розробляння у сфері # і гуманітарних наук

72.20.30-00.00

Суспільних

Результати наукового досліджування та розробляння у сфері # і гуманітарних наук

72.11.1

Сферах

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я, охорони довкілля, сільського господарства та інших #

69.10.11

Сфері

Послуги юридичні дорадчі та представницькі у # кримінального права

69.10.11-00.00

Сфері

Послуги юридичні дорадчі та представницькі у # кримінального права

69.10.12

Сфері

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у # підприємницького та торговельного права

69.10.12-00.00

Сфері

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у # підприємницького та торговельного права

69.10.13

Сфері

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у # трудового права

69.10.13-00.00

Сфері

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у # трудового права

69.10.14

Сфері

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у # цивільного права

69.10.14-00.00

Сфері

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у # цивільного права

69.10.15

Сфері

Послуги юридичні у # патентних прав, авторських прав та інших прав інтелектуальної власності

69.10.15-00.00

Сфері

Послуги юридичні у # патентних прав, авторських прав та інших прав інтелектуальної власності

69.10.18

Сфері

Послуги юридичні у # аукціонного продажу

69.10.18-00.00

Сфері

Послуги юридичні у # аукціонного продажу

70

Сфері

«Послуги головних контор/офісів (канцелярій/бюро); послуги консультаційні у # керування»

70.2

Сфері

Послуги консультаційні у # керування

71.11.4

Сфері

Послуги щодо ландшафтної архітектури та консультативні послуги у # ландшафтної архітектури

71.11.42

Сфері

Послуги консультаційні у # ландшафтної архітектури

71.11.42-00.00

Сфері

Послуги консультаційні у # ландшафтної архітектури

71.12.15

Сфері

Послуги інженерні у # поводження з відходами

71.12.15-00.00

Сфері

Послуги інженерні у # поводження з відходами

71.12.18

Сфері

Послуги інженерні у # телекомунікацій і телерадіомовлення

71.12.18-00.00

Сфері

Послуги інженерні у # телекомунікацій і телерадіомовлення

72.1

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # природничих і технічних наук

72.2

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # суспільних і гуманітарних наук

72.11.1

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у # охорони здоров’я, охорони довкілля, сільського господарства та інших сферах

72.11.11

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у # охорони здоров’я

72.11.11-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у # охорони здоров’я

72.11.12

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у # охорони довкілля та промисловості

72.11.12-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у # охорони довкілля та промисловості

72.11.13

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у # сільського господарства

72.11.13-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у # сільського господарства

72.19

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # інших природничих і технічних наук

72.19.1

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # інших природничих наук

72.19.2

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # техніки та технологій, крім біотехнологій

72.19.3

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # медичних наук

72.19.4

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # сільськогосподарських наук

72.19.5

Сфері

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у # природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

72.19.11

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # математичних наук

72.19.11-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # математичних наук

72.19.12

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # комп’ютерної техніки та інформатики

72.19.12-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # комп’ютерної техніки та інформатики

72.19.13

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # фізичних наук

72.19.13-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # фізичних наук

72.19.14

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # хімії

72.19.14-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # хімії

72.19.15

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # землезнавства та суміжних досліджень навколишнього середовища

72.19.15-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # землезнавства та суміжних досліджень навколишнього середовища

72.19.16

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # біологічних наук

72.19.16-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # біологічних наук

72.19.19

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # інших природничих наук

72.19.19-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # інших природничих наук

72.19.21

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # нанотехнологій

72.19.21-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # нанотехнологій

72.19.29

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # техніки та технологій, інші, крім біотехнологій

72.19.29-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # техніки та технологій, інші, крім біотехнологій

72.19.30

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # медичних наук

72.19.30-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # медичних наук

72.19.40

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # сільськогосподарських наук

72.19.40-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # сільськогосподарських наук

72.19.50

Сфері

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у # природничих наук та інженерії, крім біотехнологій|

72.19.50-00.00

Сфері

Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у # природничих наук та інженерії, крім біотехнологій

72.20

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # суспільних і гуманітарних наук

72.20.1

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # суспільних наук

72.20.2

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # гуманітарних наук

72.20.3

Сфері

Результати наукового досліджування та розробляння у # суспільних і гуманітарних наук

72.20.11

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # економіки та підприємництва

72.20.11-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # економіки та підприємництва

72.20.12

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # психології

72.20.12-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # психології

72.20.13

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # права

72.20.13-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # права

72.20.19

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # інших суспільних наук

72.20.21

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # мовознавства та літературознавства

72.20.21-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # мовознавства та літературознавства

72.20.29

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # гуманітарних наук, інші

72.20.29-00.00

Сфері

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у # гуманітарних наук, інші

72.20.30

Сфері

Результати наукового досліджування та розробляння у # суспільних і гуманітарних наук

72.20.30-00.00

Сфері

Результати наукового досліджування та розробляння у # суспільних і гуманітарних наук

75.00.11

Тварин

Послуги ветеринарні для домашніх #

75.00.11-00.00

Тварин

Послуги ветеринарні для домашніх #

75.00.12

Тварин

Послуги ветеринарні для сільськогосподарських #

75.00.12-00.00

Тварин

Послуги ветеринарні для сільськогосподарських #

71.20.19-01.03

Твердості

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання сили та #

73.12.12

Телебаченні

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи часу на # та радіо

73.12.12-00.00

Телебаченні

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи часу на # та радіо

71.12.18

Телекомунікацій

Послуги інженерні у сфері # і телерадіомовлення

71.12.18-00.00

Телекомунікацій

Послуги інженерні у сфері # і телерадіомовлення

71.12.18

Телерадіомовлення

Послуги інженерні у сфері телекомунікацій і #

71.12.18-00.00

Телерадіомовлення

Послуги інженерні у сфері телекомунікацій і #

71.20.19-01.10

Температурних

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання # і теплофізичних величин

71.20.19-01.10

Теплофізичних

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання температурних і # величин

72.19.2

Техніки

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # та технологій, крім біотехнологій

72.19.12

Техніки

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері комп’ютерної # та інформатики

72.19.12-00.00

Техніки

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері комп’ютерної # та інформатики

72.19.29

Техніки

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # та технологій, інші, крім біотехнологій

72.19.29-00.00

Техніки

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # та технологій, інші, крім біотехнологій

72.1

Технічних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих і # наук

72.19

Технічних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих і # наук

74

Технічні

Послуги професійні, наукові та #, інші

74.9

Технічні

Послуги професійні, наукові та #, інші, н. в. і. у.

74.90

Технічні

Послуги професійні, наукові та #, інші, н. в. і. у.

74.90.2

Технічні

Послуги професійні, # та комерційні, інші, н. в. і. у.

74.90.19

Технічні

Послуги наукові та # консультаційні, інші, н. в. і. у.

74.90.19-00.00

Технічні

Послуги наукові та # консультаційні, інші, н. в. і. у.

74.90.20

Технічні

Послуги професійні, # та комерційні, інші, н. в. і. у.

74.90.20-00.00

Технічні

Послуги професійні, # та комерційні, інші, н. в. і. у.

71

Технічного

 

«Послуги архітектурні та інженерні; послуги щодо # випробування та аналізування»

71.1

Технічного

Послуги архітектурні та інженерні, пов’язані з ними послуги щодо # консультування

71.2

Технічного

Послуги щодо # випробовування й аналізування

71.12

Технічного

Послуги інженерні та пов’язані з ними послуги щодо # консультування

71.20

Технічного

Послуги щодо # випробовування й аналізування

71.20.1

Технічного

Послуги щодо # випробовування й аналізування

71.20.14

Технічного

Послуги щодо # інспектування дорожньо-транспортних засобів

71.20.14-00.00

Технічного

Послуги щодо # інспектування дорожньо-транспортних засобів

71.20.19

Технічного

Послуги щодо # випробовування й аналізування, інші

71.20.19-99.00

Технічного

Послуги щодо # випробовування й аналізування, інші, н. в. і. у.

74.90.1

Технічної

Послуги щодо надання професійної та # допомоги та консультаційні, н. в. і. у.

72.19.2

Технологій

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері техніки та #, крім біотехнологій

72.19.29

Технологій

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері техніки та #, інші, крім біотехнологій

72.19.29-00.00

Технологій

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері техніки та #, інші, крім біотехнологій

71.20.19-01.04

Тиску

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання #

70.22.4

Товарні

Знаки # й торгові марки

70.22.40

Товарні

Знаки # й торгові марки

70.22.40-00.00

Товарні

Знаки # й торгові марки

69.10.12

Торговельного

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері підприємницького та # права

69.10.12-00.00

Торговельного

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері підприємницького та # права

70.22.4

Торгові

Знаки товарні й # марки

70.22.40

Торгові

Знаки товарні й # марки

70.22.40-00.00

Торгові

Знаки товарні й # марки

71.12.14

Транспортної

Послуги інженерні щодо об’єктів # інфраструктури

71.12.14-00.00

Транспортної

Послуги інженерні щодо об’єктів # інфраструктури

69.10.13

Трудового

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері # права

69.10.13-00.00

Трудового

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері # права

74.20.23

Урочистих

Послуги щодо фотографування та відеознімання # подій

74.20.23-00.00

Урочистих

Послуги щодо фотографування та відеознімання # подій

74.3

Усного

Послуги щодо письмового та # перекладів

74.30

Усного

Послуги щодо письмового та # перекладів

74.30.1

Усного

Послуги щодо письмового та # перекладів

74.30.12

Усного

Послуги щодо # перекладу

74.30.12-00.00

Усного

Послуги щодо # перекладу

71.20.19-01.09

Фізико-хімічних

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання # величин

69.20.32

Фізичних

Послуги щодо підготування податкової декларації та планування оподаткування для # осіб

69.20.32-00.00

Фізичних

Послуги щодо підготування податкової декларації та планування оподаткування для # осіб

71.20.12

Фізичних

Послуги щодо випробовування й аналізування # властивостей

71.20.12-00.00

Фізичних

Послуги щодо випробовування й аналізування # властивостей

72.19.13

Фізичних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук

72.19.13-00.00

Фізичних

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері # наук

70.22.12

Фінансами

Послуги консультаційні щодо керування # (крім корпоративного оподаткування)

70.22.12-00.00

Фінансами

Послуги консультаційні щодо керування # (крім корпоративного оподаткування)

69.20.22

Фінансових

Послуги щодо складання # декларацій

69.20.22-00.00

Фінансових

Послуги щодо складання # декларацій

69.20.1

Фінансового

Послуги щодо # аудиту

69.20.10

Фінансового

Послуги щодо # аудиту

69.20.10-00.00

Фінансового

Послуги щодо # аудиту

74.20.31

Фотографій

Послуги щодо обробляння #

74.20.31-00.00

Фотографій

Послуги щодо обробляння #

74.20.32

Фотографій

Послуги щодо реставрування та ретушування #

74.20.32-00.00

Фотографій

Послуги щодо реставрування та ретушування #

74.2

Фотографічні

Послуги #

74.20

Фотографічні

Послуги #

74.20.1

Фотографічні

Пластинки та плівки #, крім кінематографічних, експоновані

74.20.2

Фотографічні

Послуги # спеціалізовані

74.20.3

Фотографічні

Послуги #, інші

74.20.11

Фотографічні

Пластинки та плівки #, експоновані, але не проявлені

74.20.11-00.00

Фотографічні

Пластинки та плівки #, експоновані, але не проявлені

74.20.12

Фотографічні

Пластинки та плівки #, експоновані та проявлені, для офсетного друку

74.20.12-00.00

Фотографічні

Пластинки та плівки #, експоновані та проявлені, для офсетного друку

74.20.19

Фотографічні

Пластинки та плівки #, експоновані та проявлені, інші

74.20.19-00.00

Фотографічні

Пластинки та плівки #, експоновані та проявлені, інші

74.20.22

Фотографічні

Послуги щодо рекламного фотографування та суміжні # послуги

74.20.22-00.00

Фотографічні

Послуги щодо рекламного фотографування та суміжні # послуги

74.20.29

Фотографічні

Послуги # спеціалізовані, інші

74.20.29-00.00

Фотографічні

Послуги # спеціалізовані, інші

74.20.39

Фотографічні

Послуги #, інші, н. в. і. у.

74.20.39-00.00

Фотографічні

Послуги #, інші, н. в. і. у.

74.20.21

Фотографування

Послуги щодо портретного #

74.20.21-00.00

Фотографування

Послуги щодо портретного #

74.20.22

Фотографування

Послуги щодо рекламного # та суміжні фотографічні послуги

74.20.22-00.00

Фотографування

Послуги щодо рекламного # та суміжні фотографічні послуги

74.20.23

Фотографування

Послуги щодо # та відеознімання урочистих подій

74.20.23-00.00

Фотографування

Послуги щодо # та відеознімання урочистих подій

74.90.11

Фрахтові

Послуги щодо перевіряння рахунків-фактур і надання інформації про # ставки

74.90.11-00.00

Фрахтові

Послуги щодо перевіряння рахунків-фактур і надання інформації про # ставки

72.19.14

Хімії

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері #

72.19.14-00.00

Хімії

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері #

69.10.14

Цивільного

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері # права

69.10.14-00.00

Цивільного

Послуги юридичні дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері # права

73.11.11

Циклом

Послуги рекламні за повним #

73.11.11-00.00

Циклом

Послуги рекламні за повним #

71.20.19-01.15

Частоти

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання часу та #

71.20.19-01.15

Часу

Послуги щодо калібрування засобів вимірювання # та частоти

73.12.2

Часу

Послуги посередників щодо перепродажу рекламного місця чи #

73.12.12

Часу

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи # на телебаченні та радіо

73.12.12-00.00

Часу

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи # на телебаченні та радіо

73.12.13

Часу

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи # в Інтернеті

73.12.13-00.00

Часу

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи # в Інтернеті

73.12.19

Часу

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи #, інші

73.12.19-00.00

Часу

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця чи #, інші

73.12.20

Часу

Послуги посередників щодо перепродажу рекламного місця чи #

73.12-20-00.00

Часу

Послуги посередників щодо перепродажу рекламного місця чи #

71.20.11-00.00

Чистоти

Послуги щодо випробовування й аналізування складу та #

69

Юридичні

Послуги # та бухгалтерські

69.1

Юридичні

Послуги #

69.10

Юридичні

Послуги #

69.10.1

Юридичні

Послуги #

69.10.11

Юридичні

Послуги # дорадчі та представницькі у сфері кримінального права

69.10.11-00.00

Юридичні

Послуги # дорадчі та представницькі у сфері кримінального права

69.10.12

Юридичні

Послуги # дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері підприємницького та торговельного права

69.10.12-00.00

Юридичні

Послуги # дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері підприємницького та торговельного права

69.10.13

Юридичні

Послуги # дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері трудового права

69.10.13-00.00

Юридичні

Послуги # дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері трудового права

69.10.14

Юридичні

Послуги # дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері цивільного права

69.10.14-00.00

Юридичні

Послуги # дорадчі та представницькі щодо судових процедур у сфері цивільного права

69.10.15

Юридичні

Послуги # у сфері патентних прав, авторських прав та інших прав інтелектуальної власності

69.10.15-00.00

Юридичні

Послуги # у сфері патентних прав, авторських прав та інших прав інтелектуальної власності

69.10.18

Юридичні

Послуги # у сфері аукціонного продажу

69.10.18-00.00

Юридичні

Послуги # у сфері аукціонного продажу

69.10.19

Юридичні

Послуги #, інші

69.10.19-00.00

Юридичні

Послуги #, інші

73.20.11

Якісні

Послуги щодо досліджування ринку: # обстеження

73.20.11-00.00

Якісні

Послуги щодо досліджування ринку: # обстеження

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам