Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


1581 Друкувати

Графік подання статистичної звітності респондентами у лютому 2017 року

ІНДЕКС ФОРМИ

НАЗВА ФОРМИ

 

ХТО ПОДАЄ

 

2 лютого

1.

ф.№24-сг (місячна)

”Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин”

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

6 лютого

2.

ф.№1-субсидії (ЖКГ)

(місячна)

”Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг”

спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

3.

ф.№1-субсидії (паливо) (місячна)

”Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива”

спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

4.

Ф.№1-торг (місячна)

”Звіт про товарооборот торгової мережі”

 

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля

5.

ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна)

”Про продаж світлих нафтопродуктів і газу”

 

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС; фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС

6.

ф.№1-опт (місячна)

”Звіт про обсяг оптового товарообігу”

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

7.

ф.№21-заг (місячна)

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

8.

ф.№1-зерно (місячна)

”Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, за переліком, визначеним органом державної статистики

9.

ф.№4-мтп (місячна)

”Звіт про використання та запаси палива”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо

10.

ф.№1-П (місячна)

”Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, незалежно від основного виду діяльності; фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності, за переліком та графіком, що встановлюються Головним управлінням статистики

11.

ф.№1-ПО (місячна)

”Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення

12.

ф.№2-етр (місячна)

”Звіт про роботу міського електротранспорту”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою

13.

ф.№51-авто (місячна)

”Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

14.

ф.№51-вод (місячна)

”Звіт про роботу підприємства водного транспорту”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом

15.

ф.№51-ЦА (місячна)

”Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден

7 лютого

16.

ф.№1-ПВ (місячна)

”Звіт з праці”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, за переліком, визначеним органами державної статистики

17.

ф.№1-кб (місячна)

”Звіт про виконання будівельних робіт”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики

9 лютого

18.

ф.№ 8-нк (річна)

Звіт про діяльність музею за 20_рік”

музеї (юридичні особи)

 

19.

ф.№ 9-нк (річна)

Звіт про діяльність театру за 20_рік”

театри (юридичні особи)

 

20.

ф.№12-нк (річна)

Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 20_рік”

концертні організації, професійні творчі колективи (юридичні особи)

 

 

21.

ф.№1-Б (річна)

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами”

юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

10 лютого

22.

ф.№1-ПО (поставки) (місячна)

”Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення

23.

ф.№5-ЗЕЗ (місячна)

”Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування”

юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування

24.

ф.№1-ЕІО (місячна)

Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання”

юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання

13 лютого

25.

ф.№1-ПЕ (місячна)

”Звіт про економічні показники короткострокової статистики  промисловості”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, незалежно від основного виду діяльності, за переліком, що встановлюється Головним управлінням статистики

15 лютого

26.

ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

”Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії”

юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд

(у тому числі ОСББ та ЖБК), надають населенню комунальні послуги

20 лютого

27.

ф.№1-ціни (буд) (місячна)

”Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві”

юридичні особи, відокремлені

підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи, визначені за переліком органів державної статистики

22 лютого

28.

ф.№1-ціни (пром)

(місячна)

”Звіт про ціни виробників промислової продукції”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, визначені за переліком органів державної статистики

28 лютого

29.

фінансова звітність

юридичні особи (підприємства), крім банків та бюджетних установ

30.

ф.№1-підприємництво (річна)

”Структурне обстеження підприємства”

юридичні особи (підприємства)

31.

ф.№1-підприємництво (коротка) (річна)

”Структурне обстеження підприємства”

юридичні особи (підприємства)

32.

ф.№2-Б (річна)

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів”

юридичні особи (акціонерні товариства – емітенти цінних паперів)

33.

ф.№85-к (річна)

”Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 20_рік

юридичні особи, які здійснюють діяльність у сфері дошкільної освіти

34.

ф.№7-тнв (річна)

Звіт про травматизм на виробництві у 20_році”

юридичні особи

35.

ф.№1-житлофонд (річна)

Житловий фонд на 01.01.20_року”

 

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі та/або експлуатують житловий фонд; органи місцевого самоврядування - про індивідуальні (садибні) житлові будинки, що перебувають на праві приватної власності у громадян у сільській місцевості

36.

ф.№3-торг (квартальна, річна)

”Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля

37.

ф.№7-торг (річна)

”Звіт про наявність торгової мережі”

юридичні особи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі

38.

ф.№1-опт (квартальна, річна)

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

                    

39.

ф.№2-інвестиції (річна)

Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів

юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади та органи місцевого самоврядування

40.

ф.№11-ОЗ (річна)

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію”

юридичні особи – підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів

41.

ф.№50-сг (річна)

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

42.

ф.№10-мех (річна)

Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20_році”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком, визначеним органами державної статистики   

43.

ф.№2-ферм (річна)

Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві”

фермерські господарства, малі підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

 

44.

ф.№3-лг (річна)

Лісогосподарська діяльність за 20_рік”

юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органом державної статистики

45.

ф.№2-ТП (мисливство) (річна)

”Ведення мисливського господарства за 20_рік”

юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя, за переліком, визначеним органом державної статистики

46.

ф.№4-мтп (річна)

”Звіт про використання та запаси палива”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо

47.

ф.№11-мтп (річна)

Звіт про постачання та використання енергії”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають та/або використовують тепло-та електроенергію

48.

ф.№1П-НПП (річна)

”Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості

49.

ф.№2-тр (річна)

Звіт про роботу автотранспорту”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)        

50.

ф.№1-КЗР (річна)

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20_рік”

 

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які надають послуги з тимчасового розміщування; фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщування

51.

ф.№1-туризм (річна)

Звіт про туристичну діяльність за 20_рік”

юридичні особи – суб’єкти туристичної діяльності; фізичні особи-підприємці – суб’єкти туристичної діяльності

52.

ф.№11-зез (ВПІ) (річна)

Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування”

 

юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні, які мають зобов’язання/вимоги перед/до пов’язаними(их) підприємствами, що розташовані за кордоном, та/або інформацію щодо взаємозв’язків прямих інвесторів

53.

ф.№3-наука (річна)

Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

54.

ф.№1-екологічні витрати (річна)

”Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20_рік”

юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, визначеним органом державної статистики     

55.

ф.№1-відходи (річна)

”Утворення та поводження з відходами за 20_рік”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами І-IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органом державної статистики

56.

ф.№1-ІКТ (річна)

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах”

юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики

 

 

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
113010 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно