Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


2032 Друкувати

Графік подання статистичної звітності респондентами у жовтні 2017 року

№ п/п

Індекс форми

Назва форми

 

Хто подає

 

2 жовтня

1.

ф.№37-сг (місячна)

”Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

2.

ф.№24-сг (місячна)

”Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин”

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

3 жовтня

3.

ф.№1-ціни (житло) (квартальна)

”Звіт про ціни на ринку житла”

 

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що здійснюють

будівництво житлових будівель, визначені за переліком органів державної статистики; юридичні особи – агентства нерухомості

4 жовтня

4.

Ф.№1-торг (місячна)

”Звіт про товарооборот торгової мережі”

 

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля

5.

ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна)

”Про продаж світлих нафтопродуктів і газу”

 

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС; фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС

6.

ф.№1-опт (місячна)

”Звіт про обсяг оптового товарообігу”

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

7.

ф.№11-заг (квартальна)

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства”

 

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють виробництво м’яса та мають власні або орендовані потужності для забою тварин сільськогосподарських живих

8.

ф.№13-заг (квартальна)

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока сирого

9.

ф.№1-зерно (місячна)

”Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур

10.

ф.№4-мтп (місячна)

”Звіт про використання та запаси палива”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо

11.

ф.№1-П (місячна)

”Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності; фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності

12.

ф.№1-ПО (місячна)

”Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення

13.

 

ф.№51-авто (місячна)

”Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

5 жовтня

14.

ф.№2-3-нк

(один раз на рік)

”Звіт вищого навчального закладу на початок 20_/_навчального року”

вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації

15.

ф.№1-субсидії (ЖКГ)

(місячна)

”Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг”

спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

16.

ф.№1-субсидії (паливо) (місячна)

”Про надання населенню субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива”

спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

17.

Ф.№21-заг (місячна)

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

18.

ф.№2-етр (місячна)

”Звіт про роботу міського електротранспорту”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою

19.

ф.№51-вод (місячна)

”Звіт про роботу підприємства водного транспорту”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом

20.

ф.№51-ЦА (місячна)

”Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден

21.

ф.№5-НО (наука/

оборона) (квартальна)

”Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи”

юридичні особи, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

9 жовтня

22.

ф.№1-ПВ (місячна)

”Звіт із праці”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, за переліком, визначеним органами державної статистики

23.

Ф.№1-ПВ (квартальна)

”Звіт із праці”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, за переліком, визначеним органами державної статистики

24.

ф.№1-кб (місячна)

”Звіт про виконання будівельних робіт”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють будівельну діяльність, за переліком, установленим органами державної статистики

25.

Ф.№10-зез (квартальна)

”Звіт про прямі іноземні інвестиції”

юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні

26.

Ф.№13-зез (квартальна)

”Звіт про прямі інвестиції за кордон”

юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон

10 жовтня

27.

2К-П (квартальна)

Анкета для промислового підприємства

юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики

28.

2К-П інв (два раз на рік)

Анкета для промислового підприємства (інвестиції)

юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики

29.

2К-Б (квартальна)

Анкета для будівельного підприємства

юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики

30.

2К-Т (квартальна)

Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики

 

31.

2К-СП (квартальна)

Анкета для підприємства сфери послуг

юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики

32.

2К-С (квартальна)

Анкета для сільськогосподарського підприємства

юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики

33.

ф.№1-риба (квартальна)

Звіт про добування водних біоресурсів”

юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, територіальні органи рибоохорони, за переліком, визначеним органом державної статистики

34.

ф.№1-ПО (поставки) (місячна)

”Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення

35.

ф.№5-ЗЕЗ (місячна)

”Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування”

юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування

36.

ф.№1-ЕІО (місячна)

Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання”

юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання

37.

ф.№9-ЗЕЗ (квартальна)

”Звіт про експорт (імпорт) послуг”

юридичні особи, які здійснювали експортно-імпортні операції з послугами

12 жовтня

38.

ф.№1-ПЕ (місячна)

”Звіт про економічні показники короткострокової статистики  промисловості”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, незалежно від основного виду діяльності, за переліком, що встановлюється Головним управлінням статистики

17 жовтня

39.

ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

”Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії”

юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд

(у тому числі ОСББ та ЖБК), надають населенню комунальні послуги

40.

ф.№2-буд (квартальна)

”Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт”

органи державного архітектурно-будівельного контролю

41.

ф.№14-ЗЕЗ (квартальна)

”Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу”

юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами

 

20 жовтня

42.

ф.№31-авто (квартальна)

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

43.

ф.№1-ціни (буд) (місячна)

”Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві”

юридичні особи, відокремлені

підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи,

визначені за переліком органів державної статистики

44.

ф.№14-зв’язок (квартальна)

”Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб – оператори/провайдери поштового зв’язку, телекомунікацій, програмної послуги, користувачі радіочастотного ресурсу

23 жовтня

45.

ф.№1-ціни (пром)

(місячна)

”Звіт про ціни виробників промислової продукції”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, визначені за переліком органів державної статистики

25 жовтня

46.

фінансова звітність

юридичні особи (підприємства), крім банків та бюджетних установ

47.

 №1-Б (квартальна)

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами”

юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

48.

ф.№1-послуги (квартальна)

”Звіт про обсяги реалізованих послуг”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності

49.

№3-торг (квартальна)

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля

50.

№1-опт (квартальна)

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

51.

ф.№2-інвестиції (квартальна)

”Капітальні інвестиції”

 

юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

52.

ф.№31-вод (квартальна)

”Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом

 

 

 

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
42822 125
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти