Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


31.03.21
3382 7

Оптимізація ЄСВ

Питання ЄСВ є дуже болючим. А в деяких випадках і життєво важливим. Так, наприклад, у будівництві норма прибутку склалась настільки мала, що 

зарплату і нарахування ЄСВ практично немає з чого платити. Звідси – «чорна» зарплата. Що фінасується з такої-ж «чорної» готівки, отриманої через фіктивні фірми.

При цьому, як би власники фіктивних фірм не гарантували безпроблемність таких операцій, по факту – проблеми таки будуть. Помножені на штрафи, а, можливо, ускладнені ще й кримінальними провадженнями за статтею 212 Кримінального кодексу України.

Тому я – не рекомендую. Тим паче, що податкова добре бачить такі операції, а судова практика – несприятлива.

Однак, що є робити? Нижче я наводжу приклад виходу з ситуації. Ще дещо – у статті про оптимізацію ПДФО. Яку розміщу пізніше.

Також, при уважному сприйнятті господарської діяльності підприємства, можна знайти і інші можливості зменшення нарахувань ЄСВ.

 

І. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. №1170 затверджено Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Цей перелік містить як «екзотичні» випадки, так і досить масово розповсюджені на підприємствах.

Щодо останніх, то для зменшення ЄСВ достатньо уважно подивитись на ситуацію з точки зору норм цієї постанови КМУ. В т.ч., враховуючи те, що написано у вашому колективному договорі.

Так, постанова КМУ від 22 грудня 2010 р. №1170 корисна практично для всіх підприємств у частині таких витрат роботодавця:

 

I. Виплати, які здійснюються у грошовій формі

1. Соціальні допомоги та виплати, встановлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на народження дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми тощо).

2. Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно із законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим (науково-педагогічним) працівникам), військовослужбовцям при звільненні з військової служби.

3. Надбавки та доплати до державних пенсій працюючим пенсіонерам.

4. Вихідна допомога у разі припинення трудового договору.

5. Відшкодування, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні.

6. Витрати на відрядження, а саме: добові (у повному обсязі), вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення.

Компенсаційні виплати та добові, які виплачуються у разі переїзду на роботу в іншу місцевість згідно із законодавством.

7. Виплати в установленому розмірі особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (крім надбавок та доплат до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених законодавством, за роботу на територіях радіоактивного забруднення, оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи").

8. Компенсація моральної шкоди працівникам, що виплачується за рішенням суду.

9. … Винагороди за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції та їх використання.

10. Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що направляються для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер, у визначених законодавством розмірах.

11. Компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструмента та особистого транспорту.

13. Позики, видані працівникам для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво, заведення домашнього господарства.

14. Матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання.

15. Допомога, що виплачується молодим спеціалістам під час відпустки після закінчення навчального закладу.

 

II. Виплати, які надаються в натуральній або грошовій формі

1. Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих працівникам в обсягах та за переліком професій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 462 "Деякі питання обкладення податком з доходів фізичних осіб вартості безоплатно наданих вугілля та вугільних брикетів" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1039), або виплата грошової компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів.

2. Платіж згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їх сімей.

4. Витрати на харчування учасників спортивних заходів, у тому числі суддів, на час перебування на спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах у межах установлених норм.

5. Відшкодування працівникам витрат на придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх роботодавцем або вартість виданого згідно з діючими нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування.

6. Вартість придбаних роботодавцем проїзних квитків, що персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв'язку із специфікою роботи).

7. Витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв).

8. Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників.

9. Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів (крім суми заробітної плати, що зберігається за основним місцем роботи працівників, за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), а саме:

витрати на оплату навчання працівників у вищих навчальних закладах та установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів;

стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади;

оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

витрати, пов'язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, оренда приміщень).

10. Витрати на проведення культурно-освітніх і оздоровчих заходів та утримання громадських служб (крім оплати праці працівників, які їх обслуговують).

Витрати на благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів для працівників.

11. Витрати на платне навчання працівників і членів їх сімей, не пов'язане з виробничою необхідністю, згідно з договором між підприємством та навчальним закладом.

12. Вартість житла, переданого у власність працівникам.

13. Витрати на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров'я.

14. Доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями), а також доходи від здавання в оренду землі.

 

Крім того, ці витрати, у разі їх при правильного трактування, можна включати до витрат підприємства, що зменшують об’єкт оподаткування податком на прибуток. А ПДВ, сплачений у зв’язку з такими витратами, є законним податковим кредитом, що зменшує ПДВ, обчислений до сплати до бюджету.

 

Ще одна цікавинка:

Згідно з ч.2. ст.6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», платник єдиного внеску зобов'язаний: (п.1) своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску.

Відповідно не залежно від фінансового стану підприємства, ЄСВ потрібно платити і платити вчасно.

Ще одна проблема: не сплата ЄСВ призводить до невиплати заробітної плати. А це вже підстава для розгляду ситуації з точки зору ст. 175 Кримінального кодексу України. І для встановлення, чи дійсно підприємство не мало коштів для виплати заробітної плати, доведеться спілкуватись зі слідчим. Не дуже приємна ситуація.

На практиці такі проблеми виникають, якщо у підприємства виникли фінансові труднощі. Але штрафи і пеня за порушення строків сплати ЄСВ тільки погіршать цю ситуацію.

При цьому, щодо ЄСВ строки давності не діють.

Відтак, виникає ефект «лавини»: з’явились кошти – сплатили спочатку штрафи і пеню за прострочку сплати попереднього ЄСВ, а на поточний ЄСВ коштів не вистачило. І знову – штраф і пеня, сплата яких знову призводить до дефіциту коштів на своєчасну сплату наступного поточного ЄВС. Це, часто,  серйозні витрати. Що дуже ускладнюють фінансовий стан платника.

Але, згідно з п.п. 13, 14 статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», у разі оскарження платником єдиного внеску вимоги про сплату недоїмки нарахування пені зупиняється з дня подання скарги до податкового органу або позову до суду. Строк сплати фінансових санкцій також зупиняється до ухвалення судом рішення у разі оскарження платником єдиного внеску вимоги про сплату недоїмки, якщо застосування фінансових санкцій пов’язано з виникненням або несвоєчасною сплатою суми недоїмки.

Відтак, у разі оскарження штрафів та пені, підприємство не витрачає коштів на їх сплату аж до ухвалення судового рішення. І має змогу вирівняти сплату поточних платежів з ЄСВ.

Кожен бухгалтер, що потрапив у таку неприємну ситуацію, може самостійно розрахувати економічний ефект від оскарження таких штрафів і пені…

Звичайно, враховуючи норму ч.2. ст.6 Закону, особисто я не стала б гарантувати, що Суд задовольнить позов. Проте, що б там не говорили, але закон не є абсолютною несправедливістю.

Крім того, як, наприклад, у ситуації зі штрафами за порушення касової дисципліни, карантином, - закон у будь-який час може бути змінений. Благо, і паперу в країні вистачає, і Верховна Рада дуже трудолюбива.

У будь-якому випадку, гроші підприємство точно заощадить. І уже одне це - дуже добре.

Комментарии
  • Татьяна
31.03.21 12:13

Але ж до закінченя карантину пеня та штрафи ( окрім адміністративних) не застосовуються за несвоєчасну сплату ЄСВ. Чи не так?

Ответить
  • Наталья
31.03.21 13:27

Тетяно, я не ставлю за мету передбачити всі нюанси, а тим більше тимчасові ситуації.
Моя мета спонукати Вас дивитись на ситуацію не з точки зору:
"все вирішується через схеми і фіктивні фірми. Нічого не можливо зробити. Все погано",
а з позиції можливостей, які надає закон.
Штрафи і пеня по ЄСВ - ця проблема була завжди. І я не раз бачила, як це доводить підприємства до фіналу. Хоча можна було вчасно зреагувати, зберегти кошти і вирівняти розрахунки.
Карантин це лише один сьогоднішній аспект, який колись закінчиться) Також, може змінитись закон...
А звичка боротись з проблемами законно і активно, сподіваюсь, залишиться)
Успіху! 

Ответить
  • Татьяна
31.03.21 15:41

Наталья, Дякую Вам! Будемо боротись!

Ответить
  • Наталья
31.03.21 20:06

Татьяна, заходьте, я подала сюди статтю про блокування податкових накладних. Після модерації опублікують. Сподіваюсь Вас зацікавить) і наведе на корисні думки) 

Ответить
  • Наталья
31.03.21 20:02

Татьяна, удачі і сил нам всім)

Ответить
  • Del.Fin
01.04.21 01:11

Зачем так сложно оптимизировать налоги по фонду оплаты труда?
Для этого давно придуман и действует аутстаффинг! Не надо изобретать велосипед...

Ответить
  • Наталья
01.04.21 14:02

аутстаффинг это, в основной своей массе, схемное решение. Я схемы не пропагандирую. Поскольку любая схема работает, пока ею никто серйозно не занялся.

Ответить
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия Объединенный отчет: правильная нумерация...
81854 195
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям