Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


22.07.21
11045 9

Мінфін про строки подання "ліквідаційної звітності" ФОПами – платниками єдиного податку 1 та 2 груп

29.05.2021р. я звернувся до Мінфіну з таким листом:

У затвердженій Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015  № 578 формі податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця, в редакції Наказу Мінфіну від 09.12.2020 р. № 752. є «Особливі відмітки» у рядку 8:

8.1  платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) період, на який припадає дата державної реєстрації припинення²

У примітці «2» вказано: 

У разі подання декларації за останній податковий (звітний) період (квартал, півріччя, три квартали), на який припадає дата державної реєстрації припинення / перехід на сплату інших податків і зборів платник єдиного податку звільняється від обов’язку подання декларації у строк, визначений для річного податкового (звітного періоду) (пункт 294.6 статті 294, підпункт 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

Цитую вказані статті ПКУ:

294.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

296.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.

У пп.296.5.1 відсутня підстава для подання декларації платниками єдиного податку 1-2 груп в разі припинення підприємницької діяльності.

Тобто, на сьогодні, платники 1 і 2 груп повинні подавати декларацію, як це передбачено п.296.2 ПКУ – у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу, а також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників, при цьому останнім податковим (звітним) періодом, згідно з п.294.6 ПКУ, є період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

Зауважу, що пропозиції щодо внесення змін до ПКУ вносилися мною неодноразово, але, на жаль, – ігнорувалися. 

Частину останніх пропозицій, направлених в ДРС, яка  – «провадила роботу стосовно підготовки переліку законодавчих актів чи їх складових норм, що містять додаткові бар’єри для ведення господарської діяльності, та які варто переглянути, змінити або вилучити із законодавства України – на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса ШМИГАЛЯ» в липні-серпні 2020р., ДРС схвалила та оприлюднила для публічних обговорень запропонованих змін … (Додаток №1) «що містять додаткові бар’єри для ведення господарської діяльності, та які варто переглянути, змінити або вилучити із законодавства України.»: пункти 2-8.

Дублюю їх тут:

 

Розділ XIV. Спеціальні податкові режими

Зміст положення ПКУ (діюча норма)

Запропонована редакція з урахуванням змін

Обґрунтування, пояснення

291.4. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

291.4. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

 

2) друга група — фізичні особи — підприємці, які здійснюють…

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005)…

2) друга група — фізичні особи — підприємці, які здійснюють…

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (клас 68.31 КВЕД ДК 009:2010)…

Зміни обумовлені тим, що зараз діють коди видів економічної діяльності ДК 009:2010

291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп:

291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп:

 

291.5.2. фізичні особи — підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005)…

291.5.2. фізичні особи — підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (клас 71.20 КВЕД ДК 009:2010)…

 

291.7. Для цілей цієї глави під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

291.7. Для цілей цієї глави під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

 

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

 

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

 

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

і т.д. 

36) послуги перукарень;

 

37) ритуальні послуги;

 

і т.д.

1) виробництво взуття за індивідуальним замовленням;

 

2) послуги з ремонту взуття;

 

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

 

4) виробництво одягу та інших виробів зі шкіри за індивідуальним замовленням;

 

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

 

6) виробництво спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

 

і т.д. 

36) надання послуг перукарнями та салонами краси;

 

37) Організування поховань і надання суміжних послуг;

і т.д.

Назви видів діяльності мають відповідати кодам видів економічної діяльності ДК 009:2010

Стаття 294. Податковий (звітний) період

Стаття 294. Податковий (звітний) період

 

294.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік. 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

294.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік. 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

294.1.1. Податковим (звітним) періодом є календарний квартал для платників єдиного податку першої або другої груп, які відповідно до пп. 296.5.1. п. 296.5. ст. 296 цього Кодекса перевищили протягом року обсяг доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, або самостійно прийняли рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи — підприємці) груп, або відмовились від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, або прийняли рішення про державну реєстрацію припинення юридичних осіб або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Дані уточнення дозволять  усунути протиріччя між статтями 294 і 296.5.1, та визначає порядок подання декларації у разі припинення діяльності

296.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи — підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.

 

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу.

296.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи — підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.

 

 

У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, які є платниками єдиного податку, остання податкова декларація подається за податковий (звітний) період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

Таку податкову декларацію платники, які є платниками єдиного податку, та прийняли рішення про державну реєстрацію припинення юридичних осіб або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації такого припинення.

 

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу.

Дані уточнення дозволять  усунути протиріччя між статтями 294 і 296.5.1 та визначає порядок подання декларації у разі припинення діяльності

Також звертаю увагу, що в статті 14 ПКУ відсутнє поняття «місце податкової реєстрації», про яке йдеться у статті 257 (257.3.3., 257.3.4., 257.6.) розділу  «IX. Рентна плата» ПКУ. 

Прошу звернути увагу, що внесення таких (або подібних за змістом) змін дозволить усунути ряд логічних протиріч у чинній редакції ПКУ.

 

 

Мінфін в листі № 11220-05/О-351/8/1547 від 19.07.2021р.: виклав свою позицію (яка збігається з позицією ДПС) з питання подання декларації ФОПамі, платниками єдиного податку 1 або 2 групи, в разі припинення підприємницької діяльності:

SCAN_39542_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_1(1).jpgSCAN_39542_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_2(1).jpg

Що в листі "чудового"? На одній сторінці Мінфін примудрився зробити два суперечливих, на мій погляд, висновки: з одного боку “нормами ПКУ не передбачено подання ліквідаційної звітності для фізичних осіб, які перебували на спрощеній системі оподаткування”, з іншого боку Мінфін стверджує, що “питання подання декларації платниками єдиного податку в разі припинення підприємницької діяльності законодавчо врегульоване”.

І хоча в Податковому кодексі України ніде не сказано про терміни подачі декларації в разі припинення підприємницької діяльності ФОПами 1 або 2 групи, Мінфін стверджує, що така декларація повинна подаватися протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу або до закінчення такого звітного періоду на який припадає дата ліквідації.

 

 

Примечание: добавленная в изображения надпись “Сомневающийся Sкептиk” – своеобразная защита от неверного цитирования другими бухгалтерскими сайтами, как это бывало ранее; из-за чего затем приходилось тратить время на обращения в редакции бухсайтов с просьбами исправить ошибки.

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Буржуй
22.07.21 08:00

Совершенно согласен. Однако с введением обьединенной отчетности " Ликвидационную" в 30 срок подать придеться-  ЕСВ то четко ставит такой срок и пустые данные по ЕН в декларации не поставишь. Причем если ФОП открылся в этом году- придется отдельно подавать  ликвидационную Д5 за период на общей системе. Как подавали в таком случае 3 отчета за год так и осталось!

Ответить
  • Сомневающийся Sкептиk
22.07.21 10:10

Буржуй,
п.4 ст. 6 ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування": "4) подавати звітність, у тому числі про основне місце роботи працівника, про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених відповідно до цього Закону, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України. Форма, за якою подається звітність про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку), встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;" 
абз. 1 п. 11 розд. ІІІ Порядку № 435: "11. Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна» формують та подають до органу доходів і зборів:страхувальники, зазначені у пункті 2 та абзаці третьому пункту 3 цього розділу, - протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності або з дня подання заяви до органу доходів і зборів про зняття з обліку платника єдиного внеску;" (для ФОПов единщиков и ФОПов на ОСН). Однако, если для ФОПов на ОСН такой порядок ещё действует и обязывает подать Додаток 5, то для единщиков 30 дней – уже нет такого срока (т.к. нет обязанности подавать Додаток 5): 
Наказ Мінфіну № 814 від 28.12.2020 р., в котором указано, что Додаток 5 для единщиков действует:   до 01 квітня 2021 року — згідно з додатком 5 до Порядку для платників єдиного внеску, визначених пунктом 4 частини першої статті 4 Закону, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої — третьої груп платників єдиного податку.
Поэтому, для единщиков 1-3 групп НЕТ 30-дневного срока подачи отдельного отчёта по ЕСВ в случае ликвидации; НЕТ 30-дневного срока подачи Додатка по ЕСВ в составе декларации по ЕН.

Ответить
  • Буржуй
22.07.21 10:41

Сомневающийся Sкептиk, значит если я  на ЕН и закрылся в июле я могу подать  обьединеную отчетность до 1 марта 2022г.? И если открылся в апреле то за этот месяц Д5 по ЕСВ подать тоже до 1 марта 2022? Пробовал пихать апрель  на ОС в додаток за апрель ,но не принимает.

Ответить
  • Сомневающийся Sкептиk
22.07.21 11:18

Буржуй, если ФОП не новенький 1 или 2 группы, и закрывается в июле, то да – по ПКУ подаёте деку-единщика с Дод. по ЕСВ в след. году; по разъяснениям ДПС и Минфина – в течение 40 дней по окончанию квартала "припинення"
Если ФОП новенький 1 или 2 группы, и закрывается в июле, то да – по ПКУ подаёте деку-единщика с Дод. по ЕСВ в след. году; по разъяснениям ДПС и Минфина – в течение 40 дней по окончанию квартала "припинення"; + Додаток 5 по ЕСВ для кусочка на ОСН (30 дней по срокам выше) + майнова за 2021... 
Что касается заполнения Додатка 5 по ЕСВ за период на ОСН, когда не было дохода в одном, нескольких месяцах или во всём квартале; когда за ФОПа, имеющего осн. место работы, платит ЕСВ работодатель, и пр. – внятных разъяснений от ДПС не видел. Скорее всего (как это принято у ДПС) разъяснения появятся в след. году дня за 2-3 до конца сдачи отчётности. Тем же, кому сдавать ликвид. отчётность в ЭТОМ году, и которые могут не платить ЕСВ – будут заполнять на свой страх и риск... 

Ответить
  • Непогода
24.07.21 17:44

Сомневающийся Sкептиk, для 2 группы ЕН  ликвидационный отчет подается по "годовой" форме F0103405+дод. F0134105? Или если закрылся например в июне, то подавать по "квартальной" форме F0103307?

Ответить
  • Ольга
23.07.21 14:31

интересно, а почему в фри звите дает сформировать ликвидационную?

Ответить
  • Сомневающийся Sкептиk
23.07.21 14:42

Ольга, не только во FreeZvit. Можно сформировать и в ЭК, и в Едином окне, и в Сонате, и в Медке...
Можно сформировать за 2017, или за 2022 – это не те вопросы, которые я задавал Минфину

Ответить
  • Alex
05.08.21 09:29

Коллеги, фоп прикрыли в июле, не новый. Был на 2 группе. Ликвидацинку не примут сейчас? Ждать след года выходит?
Или дфс пинимает если подать в течении 30 дней после прикрытия?

Ответить
  • Влад
16.08.21 08:33

Письмо в минфине писал медведь...
Их мысль будет логичной если читать письмо так: Нет специальных сроков для ликвидационной отчетности поэтому действуют общие...

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям