Отключить рекламу

Подпишитесь!


13.06.19
4213 14 Печатать

Ліцензування на ринку пального. Відповіді на запитання

Вже за декілька тижнів, а саме з 1 липня відбудуться деякі суттєві зміни в податковому законодавстві.  Зокрема, передбачається удосконалення контролю за обігом пального та етилового спирту, запроваджується окремий облік за переміщенням такого спирту в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРП). Вводиться ліцензування діяльності з виробництва та обігу пального; удосконалюється система  електронного адміністрування його реалізації, замість існуючого агрегованого обліку пального по суб’єкту господарювання. Впроваджується також облік місць фактичного знаходження пального в стаціонарних акцизних складах або пересувних акцизних складах такого суб’єкта господарювання тощо.

Напередодні нововведень до Офісу від вас, шановні платники, надійшло декілька десятків запитань та уточнень. Вдячні вам за небайдужість і відповідаємо на найчастіші з них.

1. З якого періоду застосовуються штрафні санкції за зберігання пального без наявності ліцензії?

06.06.2019 року прийнятий Закон про внесення змін до ст. 18 Закону України «Про державне рулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», відповідно до якого застосування до суб'єктів господарювання фінансової санкції у вигляді штрафу у разі зберігання пального без наявності відповідної ліцензії відтерміновано до 31 грудня 2019 року.

2. Які документи подаються платником податку для отримання ліцензії на право реалізації та зберігання пального?

Для отримання ліцензії суб'єкт господарювання повинен подати заяву, квитанцію про внесення річної плати за ліцензію, а крім того – самостійно завірені копії:

- документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою будь-якого цільового призначення, на якій розташований об'єкт зберігання пального; 

- акту вводу в експлуатацію об'єктів у місці зберігання пального або до 2022 року – документу, що підтверджує право власності щодо всіх об'єктів у місці зберігання пального; 

- дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

3. За якою адресою подаються заяви про отримання ліцензії?

В залежності від того, яка саме ліцензія необхідна, заяви направляються:

- для виробництва пального - на адресу ДФС України (04655, м. Київ, Львівська площа, 8);

- для оптової торгівлі – на адресу ДФС України (04655, м. Київ, Львівська площа, 8);

- для роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального - на адресу Головних управлінь ДФС в областях та м. Києві за місцем торгівлі та за місцем розташування місць зберігання;

4. Яка вартість ліцензії та чи залежить вона від конкретного виду діяльності?

Вартість річної плати за ліцензію складає 780 грн за виробництво або зберігання пального; 2 тис грн -  за кожне місце роздрібної торгівлі пальним, та 5 тис грн – за кожне оптове. У разі відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним вартість становитиме 10 тис грн.

5. Чи необхідна ліцензія суб’єкту господарювання, який здійснює оптову торгівлю пальним, але при цьому не має відповідного місця торгівлі?

Так, суб’єктам господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним без наявності у них відповідних місць торгівлі, потрібна ліцензія.

Також під ліцензування підпадають суб’єкти господарювання, які є власниками або користувачами місць, де вони здійснюють діяльність з виробництва, зберігання пального (власного або отриманого на зберігання від інших осіб), оптової та роздрібної торгівлі пальним.

6. В які терміни необхідно подати заявку на поповнення обсягів залишку пального та чи можливе продовження строку реєстрації платником податку та реєстрації акцизних накладних?

Суб’єкти господарювання мають можливість до 1 липня 2019 року зареєструватися платниками податку та зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року. 

Відповідно до п.45 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. № 408 встановлено: для врахування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового залишків пального у суб’єктів господарювання (які відповідно до п. 212.1 ПКУ до 1 липня 2019 року не підпадали під визначення платників акцизного податку, а з 1 липня 2019 року підпадають), облік якого в системі електронного адміністрування реалізації пального не здійснювався, такі платники з 16 до 20 липня 2019 р. (включно) без сплати акцизного податку подають заявку на поповнення обсягів залишку пального станом на 1 липня 2019 р. за кожним кодом пального згідно з УКТ ЗЕД та кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним для подальшого використання виключно для власного споживання або промислової переробки.

7. Які нормативно-правові акти з 01.07.2019 р. регулюватимуть порядок отримання ліцензії, електронного адміністрування реалізації пального?

Як ми вже говорили, з 1 липня суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, оптовий, роздрібний продаж та зберігання пального, повинні отримати ліцензію на таку діяльність. Ці зміни запроваджено з метою скорочення обсягів тіньового ринку пального, збільшення податкових надходжень та покращення якості нафтопродуктів для споживачів.

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, до якої додаються документи, перелік яких визначено Законом України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Зокрема, документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, технологічна документація (стандарти, регламенти, технологічні інструкції), що стосується виробництва та зберігання пального, дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки. Перелік документів не змінився, але для спрощення ліцензування внесено зміни до Закону № 481, згідно з якими в документах, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, не вимагається зазначати цільове призначення такої ділянки, як це було передбачено раніше. 

З метою забезпечення норм Податкового кодексу було розроблено постанову КМУ від 24.04.2019 р. № 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового», якою затверджений Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового. Постанова набрала чинності 25.05.2019 року. А пункт 4 постанови (перелік нормативних актів, що втратили чинність) та пункти 19 - 44 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (визначається алгоритм відкриття/закриття електронних рахунків платників акцизного податку та розрахунків з бюджетом, роботи СЕАРП), затвердженого цією постановою, набирають чинності з 1 липня 2019 року.

Крім того, розроблено наказ Мінфіну «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення  (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового», який проходить процедуру погодження центральними органами виконавчої влади.

8. Чи є суб’єкт господарювання платником акцизного податку –  за умови купівлі та використання пального для власних потреб?

Реалізація пального – це будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу / акцизного складу пересувного: до акцизного складу; до акцизного складу пересувного; для власного споживання чи промислової переробки; будь-яким іншим особам (п.п.14.1.212 ПКУ).

Отже, операції з використання пального для потреб власного споживання, будуть вважатися реалізацією пального, якщо такі операції здійснює суб'єкт господарювання, який є розпорядником акцизного складу.

9. Чи вважатимуться місця зберігання пального акцизним складом, а суб’єкт господарювання – розпорядником акцизного складу – за умови, що придбані обсяги пального перевищують встановлені новими нормами Податкового Кодексу, при цьому зберігається таке пальне в спеціальних ємкостях та використовує для власних потреб?

Акцизний склад – це, зокрема приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу здійснює свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального (п.п. "б" п.п.14.1.6 ПКУ).

Оскільки суб’єкт господарювання закуповує та зберігає пальне на території в ємностях, загальна місткість яких перевищує зазначені в п.п. "б" п.п.14.1.6 ПКУ (в редакції з 01.07.2019 р.), то такі місця зберігання пального будуть відповідати ознакам акцизного складу. А суб’єкт господарювання (за наявності документів про право власності/користування приміщенням або територією, означених як акцизний склад) – вважатиметься розпорядником акцизного складу.

10. Який порядок реєстрації платником акцизного податку та акцизного складу ?

Відповідно до п.п.212.3.4 ПКУ особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше, ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального, заяви, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2016 р. № 218.

Суб’єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників податку з 1 липня 2019 року, зобов’язані до 1 липня 2019 року зареєструватися платниками податку та зареєструвати в СЕАРП та СЕ усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.

11. Чи може суб’єкт господарювання отримати одну ліцензію на декілька місць зберігання пального?

Змінами внесеними до Закону України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", передбачено, що з 1 липня 2019 року запроваджується ліцензування діяльності суб'єктів господарювання всіх форм власності, які здійснюють, зокрема зберігання пального. Відповідно до цього закону:

Місце зберігання пального – це місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування.

Зберігання пального - діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик.

Таким чином, для зберігання пального, суб’єкту господарювання необхідно отримати відповідну ліцензію на кожне місце зберігання пального.

По материалам Офіс ВПП ДФС
Теги
Отключить рекламу
Комментарии
 • Инга
13.06.19 11:07

1. З якого періоду застосовуються штрафні санкції за зберігання пального без наявності ліцензії?

06.06.2019 року прийнятий Закон про внесення змін до ст. 18 Закону України «Про державне рулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», відповідно до якого застосування до суб'єктів господарювання фінансової санкції у вигляді штрафу у разі зберігання пального без наявності відповідної ліцензії відтерміновано до 31 грудня 2019 року.   -  штрафы перенесли только по лицензиям на хранение? опт и розница так и остались с 01.07???

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Бух
13.06.19 13:05

Инга, да, остались

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Вероніка87
13.06.19 12:10

Головне вони будуть як зайчики капусту їсти, а на всіх інших... Для маленьких компаній, це просто закриття бізнесу, тому що згідно даного закону потрібно викинути кіпу грошей, і ще не факт, що зможуть вільно працювати

Ответить
  Оценить
 • 2
 • 0
 • О-лена
13.06.19 12:18

А почему индекс 04655? такого индекса не существует. И на сайте ДФС индекс 04053. Для заказных писем индекс нужно правильно указывать, на почте  программа проверяет индекс.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Наталья
14.06.19 09:54

О-лена, да, странно. У Львовской, 8 индекс 04053.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • оптовик
13.06.19 12:22

Это все классно описано. НО реквизитов для оплаты лицензий на опт по регионам еще нет.  Только в по Киеву.  По регионам реквизиты только на хранение и на розницу. Уже 13.06. Куда платить за лицензию по месту регистрации или по месту осуществления оптовтой торговли так и не ясно... ДФС на горячей линии отвечает что на данный момент ответа нет.... 

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • оптовик
13.06.19 12:26

Дык. еще и территориальная ДФС говорит что для того чтобы получить лицензию надо взять в казначействе справку что деньги за лицензию зачислены... маразм крепчает....

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Людмила
13.06.19 14:51

оптовик, что за бред??? а копии платежки им не достаточно? єто в какой налоговой такое говорят?город,район?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • АЗС
13.06.19 13:23

с АЗС идет реализация конечному потребителю за наличные через кассовый аппарт и продажа топлива предприятиям по безналу, лицензия нужно только на розничную или еще нужно приобретать на оптовую торговлю?

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Людмила
13.06.19 14:54

АЗС, по безналу-єто ж тоже через пистолет? и в бак авто? если да-то зачем вам опт?

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • АЗС
13.06.19 15:52

Людмила, розничная торговля это продажа конечному потребителю товаров, (в нашем случае топлива) для их некоммерческого использования, независимо от формы расчетов, а вот оптовая торговля это продажа топлива предприятиям розничной торговли или субъектам предпринимательской деятельности.
деятельность, в которой товары продают непосредственно гражданам и другим конечным потребителям для их личного некоммерческого использования независимо от формы расчетов
Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/details/191739/оптовая торговля — вид экономической деятельности в сфере товарооборота, охватывающий куплю-продажу товаров по договорам поставки партиями для дальнейшей их продажи конечному потребителю через розничную торговлю или для производственного потребления и предоставления связанных с этим услуг;
розничная торговля — вид экономической деятельности в сфере товарооборота, охватывающий куплю-продажу товаров конечному потребителю и предоставление ему торговых услуг.
Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/details/191739/оптовая торговля — вид экономической деятельности в сфере товарооборота, охватывающий куплю-продажу товаров по договорам поставки партиями для дальнейшей их продажи конечному потребителю через розничную торговлю или для производственного потребления и предоставления связанных с этим услуг;
розничная торговля — вид экономической деятельности в сфере товарооборота, охватывающий куплю-продажу товаров конечному потребителю и предоставление ему торговых услуг.
Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/details/191739/

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • АЗС
13.06.19 13:45

А если еще и хранится оплаченное, но не забранное топливо на АЗС еще и лицензию на хранение покупать?

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Бух
14.06.19 11:11

АЗС,включает. Где то было разьяснение по этому поводу 

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Людмила
13.06.19 14:57

АЗС, тут не понятен вопрос.1) если єто ваша азс и ві там храните топливо , которое должні забирать- то как бі да, ві должні. но разве розничная лицензия не включает автоматом и хранение?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться