Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


26.07.19
19262 20 Печатать

Акцизна накладна форми «П»: алгоритм заповнення

З 01.07.2019 року запроваджено СЕАРП та СЕ. У зв’язку з цим була змінена форма акцизної накладної. Для пального використовується акцизна накладна форми «П» (ідентифікатор форми F/J1203201). (Рис. 1).

*1 – Заголовна частина АН (пальне), 2 – Вступна частина АН (пальне), 3 – Блок «Особа, що реалізує пальне», 4 – Блок «з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне», 5 – Блок «Особа - отримувач пального», 6 – Блок «на який фізично відвантажене (отримане) пальне», 7 – Таблична частина АН (пальне).

Зауважимо, що алгоритм може змінитись!

Алгоритм заповнення АН (пальне)

Блок 1. Заголовна частина АН (пальне)

Назва поля

Особливості заповнення

Коди операцій для складання в одному примірнику*.

1) Поле обов’язкове для заповнення;

2) Поле приймає значення від 0 до 6:

0 – у разі, якщо АН складається у двох примірниках;

1 - власне споживання чи промислова переробка;

- втрачене, зіпсоване, знищене (п. п. 214.7, 216.3 ПКУ);

3 - реалізація суб’єкту господарювання -неплатнику;

4 - ввезення на митну територію України;

5 - вивезення за межі митної території України;

6 - реалізація отримувачу, який не є об’єктом оподаткування.

3) якщо поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 1 або 2, або 6, то в блоці 5 «Особа – отримувач пального» зазначається :

- в полі «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача пального, для фізичної особи реєстраційний номер облікової картки платника податків» - заповнюється значенням 1000000000;

- в полі «Найменування» зазначається «Неплатник».

4) якщо в блоці 1 в полі «Коди операцій для складання в одному примірнику» зазначається 3, то в блоці 5

- поле «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача пального, для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків» заповнюється кодом ЕДРПОУ суб’єкта в ЄДР;

5) якщо в блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» зазначається код операції 4, то в блоці 5:

- поле «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача пального, для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків» повинно дорівнювати значенню поля «Юридична особа – код за ЄДРПОУ особи, що реалізує пальне; фізична особа – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта»в блоці 3;

6) якщо поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 5, то в блоці 5:

- поле «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача пального, для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків» заповнюється значенням 1000000000 або дорівнює значенню поля «Юридична особа – код за ЄДРПОУ особи, що реалізує пальне; фізособа – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» в блоці 3;

7) якщо в блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 4 або 5, то в блоці 2 поля «Реквізити митної декларації» повинні бути заповнені. Крім випадків вивезення (експорту) пального за межі митної території України, якщо на дату складення АН митну декларацію не оформлено, реквізити митної декларації в АН не заповнюються.

8) якщо поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 0, то в блоці 5 в полі «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача пального, для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків» зазначається податковий номер платника акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, який на дату складання АН зареєстрований як платник такого податку;

9) якщо у блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення від 1 до 6, то у полі «Примірник» зазначаються цифри 1 (номер примірника) та 1 у полі «Кількість» (кількість примірників);

10) якщо в блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 0, то у блоці 1поля «Примірник» зазначаються цифри 1 або 2 (номер примірника) та 2 полі «Кількість» (кількість примірників);

11) якщо в блоці 1 поле «Примірник» має значення 2, та поле «Кількість» (кількість примірників) приймає значення 2, то в полі «Реєстраційний номер в ЄРАН першого примірника» повинно бути зазначенореєстраційний номер 1-го примірника.

Умови оподаткування*

1) Поле обов’язкове для заповнення;

2) Поле при заповнені приймає значення від 0 до 5:

– оподаткування на загальних підставах;

1 – пальне, яке не підлягає оподаткуванню (пп. 213.2.1 ПКУ);

2 – пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком (п. 213.3 ПКУ);

3 - на умовах, встановлених п. 229.8 ПКУ;

4 - на умовах, встановлених пп. 229.2 – 229.7 ПКУ;

5 - залишки пального, які не обліковуються в СЕАРП. (утворилися станом до 01.07.2019р. у СГ, які до 01.07.2019 р. не є платниками акцизного податку з реалізації пального).

Така умова оподаткування може бути зазначена тільки у СГ, які до 01.07.2019 р. не підпадали під визначення платника акцизного податку, а з 01.07.2019 р. підпадають під визначення платника акцизного податку з реалізації пального та зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового.

3) Якщо в блоці 1 поле «Умови оподаткування» приймає значення:

 • 1, то в полі «Коди операцій для складання в одному примірнику» зазначається 5;
 • 3, то в полі «Коди операцій для складання в одному примірнику» буде вказаний код операції  5 або 3;
 • 3 або 4, то в блоці 2 поле «Серія та номер податкового векселя виданий до отримання або ввезення пального на умовах, встановлених пунктами 229.2 – 229.8 ПКУ має бути заповнено;
 • 4, то Особі – отримувачу пального (в блоці 5) повинні бути встановлені квоти на отримання такого пального.
 • 5, то поле «Код операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 0 або 1 або 2.

Напрям використання*

1) Поле обов’язкове для заповнення.

2) Може приймати значення від 0 до 4:

0 – загальний напрям використання;

1 – реалізація пального в споживчій тарі ємністю до 5-ти літрів (включно) виробником або особою, яка здійснила розлив пального у таку тару;

2 – реалізація пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пальної такий інший акцизний склад уже відомий.

3 – розподіл обсягу залишків пального станом на 01.07.2019 між акцизними складами/пересувними акцизними складами, де такі обсяги фактично знаходились;

4 – реалізація пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним.

3) Якщо в блоці 1 поле «Напрям використання» приймає значення 3 - то дата складання АН не може бути меншою 16.07.2019 та перевищувати 27.07.2019, а поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» має значення 0.

4) Якщо поле «Напрям використання» приймає значення 3, то в полі «Умови оподаткування» зазначається 4 або 0;

5) Якщо у блоці 1 поле «Напрям використання» має значення 4, то поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 1 або 2, або 3, або 6, або 0.

* відповідний код у програмі обирається з Довідника.

Блок 2. Вступна частина АН (пальне).

Назва поля

Особливості заповнення

Дата складання

1) Поле обов’язкове для заповнення.

2) Зазначена в блоці 2 в полі «Дата складання» не може бути меншою дати запровадження СЕАРП та СЕ (тобто 01.07.2019) та не може перевищувати дату реєстрації (системну) АН в СЕАРП та СЕ;

3) Дата складання АН, крім АН, де «Напрям використання» приймає значення 3, повинна бути більшою дати реєстрації особи, що реалізує пальне та меншою дати анулювання такої реєстрації, відомості про що занесені до Реєстру.

4) Дата складання АН, де поле «Напрям використання» приймає значення 3, то дата складання АН не може бути меншою 16.07.2019р. та перевищувати 27.07.2019р.

5) Якщо поле «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувач пального, для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків» приймає будь-яке значення, крім умовного коду 1000000000, а поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» має значення 0, тоді в полі «Дата складання» АН повинна бути зазначена дата більша дати реєстрації особи - отримувача пального платником акцизного податку з пального та менша дати анулювання такої реєстрації, відомості про що занесені до Реєстру.

6) Якщо поле «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача пального, для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків» приймає будь-яке значення, крім умовного коду 1000000000, а значення поля «Умови оподаткування» має код операції 4, тоді дата складання АН повинна бути більшою дати встановлення особі - отримувачу пального квот на отримання пального, що ввозиться чи відвантажується.

Порядковий номер

1) Поле «Порядковий номер» повинно бути унікальним, в межах одного платника акцизного податку з реалізації пального (філії, структурні підрозділи) за однією датою.

2) В полі «Порядковий номер» відображаються лише цифри, зазначення інших символів (коми, крапки, прочерки тощо) не дозволяється, а також не може починатись на 0.

Реквізити митної декларації

1) Поле підлягає обов’язковому заповненню у випадках:

- якщо поле «Код виду операції для складання в одному примірнику» приймає значення 4.

- якщо поле «Код виду операції для складання в одному примірнику» приймає значення 5 та у разі оформлення митної декларації на дату складання АН.

При цьому, коли поле «Код виду операції для складання в одному примірнику» приймає значення 5, поля у блоці 4«Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ» та «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» не заповнюються

2) Літерний код у полі «Напрямку переміщення/код митного режиму/код типу декларації (гр.1 МД)» зазначається відповідно до Класифікаторів, а саме:

- код напрямку переміщення/код типу декларації, відповідно до Класифікатора типів декларацій;

- код митного режиму – відповідно до Класифікатора митних режимів.

3) При заповненні поля «Дата митної декларації» зазначаються тільки цифри (крапки, коми, дефіс – не проставляється);

4) У полі «Номер митної декларації» зазначається номер митної декларації.

Серія та номер податкового векселя виданий до отримання або ввезення

1) Поле підлягає обов’язковому заповненню у випадках:

- якщо в блоці 1 поле «Умови оподаткування» приймає значення 3 або 4.

2) Реєстраційний номер бланку векселя повинен відповідати дев’ятизначному номеру бланку податкового векселя.

Реалізація пального  відповідно до пп 229.8.10 ПКУ (умова оподаткування – 3)

Поле підлягає обов’язковому заповненню:

- якщо поле «Умови оподаткування» приймає значення 3, а Особа, що реалізує пальне або Особа – отримувач пального є суб’єктом господарювання, який здійснює авіапаливозабезпечення.

Блок 3. «Особа, що реалізує пальне»

Назва поля

Особливості заповнення

Найменування

Поле обов’язкове для заповнення.

Юридична особа - код ЄДРПОУ особи що реалізує пальне, для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта

Поле обов’язкове для заповнення, дані повинні повністю відповідати даним Реєстру платників акцизного податку.

Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами – підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Код філії

У разі складення АН філією (структурним підрозділом) особи, що реалізує пальне, у даному полі, зазначається номер філії (структурного підрозділу)

Блок 4. «з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне»

Назва поля

Особливості заповнення

Акцизний склад

1) В АН зазначаються дані про один акцизний склад / пересувний акцизний склад, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне.

2) Якщо у блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 4 або поле «Напрям використання» має значення 3, то поле «Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ» та поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» – не заповнюється.

3) Значення поля «Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ» повинно повністю відповідати даним в СЕАРП та СЕ.

Пересувний акцизний склад

1) Якщо поле «Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного)» приймає значення 0, таке значення повинно повністю відповідати даним відповідно до Класифікатора видів транспорту, затвердженого наказом Мінфіну від 20.09.2012 р. № 1011.

2) Поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» повинно бути заповнений латиницею.

Блок 5. «Особа – отримувач пального»

Назва поля

Особливості заповнення

Найменування

1) Поле обов’язкове для заповнення.

2) Якщо у блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» має значення 1 або 2 або 6, то у полі «Найменування» зазначається «Неплатник».

Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача пального; договір про спільну діяльність – реєстраційний обліковий номер; фізична особа – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта

1) Поле обов’язкове для заповнення.

2) Якщо у блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 0, то поле «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача пального; договір про спільну діяльність – реєстраційний обліковий номер; фізична особа – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта» повинно бути заповнене ЄДРПОУ (ІПН) особи, що реалізує пальне (дані з Реєстру платників акцизного податку).

3) Поле повинно бути заповнене умовним кодом  1000000000, якщо у блоці 1 в полі «Коди операцій для складання в одному примірнику» зазначається код операції 1 або 2, або 6.

4) Поле повинно бути заповнене умовним кодом  1000000000якщо в блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» має значення 5, а поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» таполе «Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ» з блоку 6 - не заповнені.

5) Якщо поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 3, то поле «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача пального; договір про спільну діяльність – реєстраційний обліковий номер; фізична особа – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта» повинно бути заповнене ЄДРПОУ (ІПН)  суб’єкта господарювання з ЄДР.

6) Якщо в блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» має значення 4 – заповнюється ЄДРПОУ (ІПН) суб’єкта, що реалізує пальне.

7) Якщо поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 3 (в АН, складеній на операції з реалізації пального СГ, який не є платником), а поле «Напрям використання» має значення 0, то поле «Адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання - не платник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки» блоку 2 повинно бути заповненим

8) Якщо поле «Напрям використання» приймає значення 4 (в АН при здійсненні реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним), то поле «Адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання - не платник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки» - не заповнюється.

Код філії

У разі складення АН філією (структурним підрозділом) особи – отримувача пального, у даному полі, зазначається номер філії (структурного підрозділу).

Блок 6. «на який фізично відвантажене (отримане) пальне»

Назва поля

Особливості заповнення

Акцизний склад

 

 

 

 

 

 

Пересувний акцизний склад

1) Якщо в блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 0 або 4 та заповнено поле "Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ» у рядку «Акцизний склад» то поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» не заповнюється. Виключенням є АН, де поле «Напрям використання» з блоку 1 приймає значення 2.

2) Якщо поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» блоку 1 приймає значення 0 або 4, а поле «Напрям використання» має значення 2, то у блоці 6 поля «Акцизний склад» та «Пересувний акцизний склад» повинні бути заповнені.

3) Якщо в блоці 1 поле «Напрям використання» приймає значення 4, то поля «Акцизний склад» та «Пересувний акцизний склад» блоку 6 - не заповнюються.

4) Якщо в блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 5, та код ЄДРПОУ отримувача пального набуває значення 1000000000, то в блоці 6 поля «Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ» та «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» - не заповнюються. Виключенням є АН, де в блоці 1 поле «Умови оподаткування» приймає значення 3.

5) Якщо в блоці 1 поле «Код операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 1 або 2, або 3, або 6, то поля «Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ» та «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» в блоці 6 - не заповнюється. Виключенням є АН, де гр. 2 блоку 1 «Умови оподаткування» набуває значення 3.

6) Якщо в блоці 1 поля «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 5 або 3, а поле «Умови оподаткування» приймає значення 3, то в блоці 6поле «Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ» повинно бути заповнене умовним кодом 2000000000.

7) Якщо поле «Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ» заповнене значенням 2000000000, то Особа, що реалізує пальне, повинна бути суб’єктом господарювання, яка здійснює авіапаливозабезпечення.

8) Заповненні данні поля «Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного)» повинно повністю відповідати даним відповідно до Класифікатора видів транспорту, затвердженого наказом Мінфіну від 20.09.2012 р. № 1011

9) Поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» повинно заповнюватися латиницею.

Блок 7. Таблична частина АН (пальне)

Назва колонки

Особливості заповнення

Колонка 1 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків)»

1) Колонка обов’язкова для заповнення.

2) В колонці 1 зазначається код згідно з УКТ ЗЕД, який повинен відповідати Довіднику підакцизного пального.

Колонка 2 «Опис пального згідно з УКТ ЗЕД»

Колонка обов’язкова для заповнення.

Колонка 3 «Обсяг реалізованого пального, в кг»

1) Колонка обов’язкова для заповнення.

2) Значення вносяться у числовому форматі з заокругленням до двох знаків після коми

Колонка 4 «Обсяг реалізованого пального, в літрах приведених до t 15°C»

1) Колонка обов’язкова для заповнення.

2) Значення вносяться у числовому форматі із заокругленням до двох знаків після коми.

3) При цьому значення колонки 4 повинно бути більшимзначення колонки 3.

 

По материалам M.E.Doc
Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
 • Алла
26.07.19 11:34

Ув. бухгалтера! Подскажите, если в поле "код операции" ставим 3- это все неплательщики налога и тогда в графе "особа отримувач" заполняем наименование пред. код, а так же раздел "адреса місця зберігання"?

Ответить
 • Елена
26.07.19 16:01

Алла, читайте в порядке 262 пункт 12, зависит от напрямка використання 0 или 4, для 4 адрес не указывается

Ответить
 • Светлана
26.07.19 15:20

Я тоже считаю, что указывать нужно наименование, код и заполнять "адресу місця зберігання". 

Ответить
 • Яна
28.07.19 21:04

Админ, подивіться, ви пишете, що  дата складання за напрямом використання 3 не може бути меншою 16.07.2019 - це помилка. Ми всі розподіляли пальне тільки датою 01.07.2019 р.
Також де написано, що поле Номер держ/міжн/інозем  реєстраціїї ТЗ повинно бути заповнене ЛАТИНИЦЕЮ. Це якщо іноземний ТЗ. А якщо українська реєстрація - то укр.мовою букци проставляються.
Звідки ви взяли, що для коду операцій 3 ,тільки в АН для СГ не платника, тоді тільки заповнюється адреса зберігання. Дане поле заповнюється завжди для всіх СПД-неплатників акцизу + КОАТУУ.

Ответить
 • Яна
28.07.19 21:05

Краще напишіть як бути тим, в кого допущені помилки при розподілі пального . Багато хто запитує, гарача лінія нічого не відповідає, розрахунки коригування - не діють до сих пір.

Ответить
 • Зорро_19
28.07.19 23:41

Яна,Які саме у Вас допущені помилки? Мені здається, доцільно використати

Ответить
 • людмила
29.07.19 13:01

Зорро_19, например- вместо 01,07,19 поставила дату 17,07,19...и все тупик. 1 екз зарегился! хотя должен был отклонится, а второй не дает зарегит.а рк без 2 экземпляра -тоже не работает. вот и все(

Ответить
 • Зорро_19
29.07.19 14:59

людмила, А если не РК а Заявкой на поповнення (коригування) пального попробовать отменить дату 17.07, и подать правильной - 01.07?

Ответить
 • Яна
29.07.19 18:47

Зорро_19, уже подать 1.07 не получится...
А если с номером склада ошиблись, их  у меня не один. Как перекинуть нужный остаток с одного на другой? 
Может просто составить АН и так и указать с одного АС на другой АС? Кстати, а можно без передвижного склада такое сделать?

Ответить
 • Зорро_19
29.07.19 19:34

Яна,Исходя из Приказа № 262 можно зведеною АН у разі реалізації пального з 1 Ас на другой АС без использования АС передвижного. Думаю коды тогда будут 0-0-0

Ответить
 • Яна
29.07.19 20:57

Зорро_19, так и сделала, все ок.

Ответить
 • Зорро_19
29.07.19 23:08

Яна,Хорошая новость

Ответить
 • Олена
29.07.19 08:50

Підтримую Яну по всіх зауваженнях! Особливо звертаю увагу - акцизні накладні на розподіл повинні бути заповнені датою 01.07.2019р. 

Ответить
 • Яна
29.07.19 20:58

А с 01.08 опт день в день все регистрирует, не будет продления тестового режима. У меня еще 1с не "допилили." А как ситуация у вас с 1с?

Ответить
 • Тетяна
29.07.19 21:57

Подскажите, пожалуйста, запуталась. Импортёр хранит товар на нефтебазе, с дальнейшей реализацией. Кто, кому, когда выписывает АН. 1) АН- на АСП (после растаможки); 2)АН- с АСП на АС хранителя; потом при реализации товара хранитель выписывает АН на меня обратно или напрямую моему клиенту.

Ответить
 • ИРИНА
30.07.19 09:55

Люди, а АН надо составлять физически две штуки под одним номером в МЕДКЕ, или как?

Ответить
 • Татьяна
30.07.19 13:07

ИРИНА, да, под одним номером (второй примірник на другой № АН вам не зарегистрируют)

Ответить
 • ИРИНА
30.07.19 15:59

А у кого то регистрируются АН с склада на склад с пересувным складом по одному предприятию, делаем в 2 экземплярах, напрям використання - 2, нам отбило 1 экз.АН и написал в квитанции:Виявлені помилки/зауваження:Документ не може бути прийнятий - Порушено вимоги п. 231.1 статті 231 Податкового кодексу України, а саме: не можуть бути одночасно зазначені акцизний склад і пересувний акцизний склад, на який відвантажено пальне.
Может у кого-то получилось зарегистрировать такие АН, подскажите как заполняли?

Ответить
 • Ольга
31.07.19 16:29

ИРИНА, Я сегодня пыталась зарегистрировать АН, такая же ошибка как и у Вас. Потом сказали, что нужно зарегистрировать сначала на пересувной АС, затем с пересувного на Покупателя, сделала так и опять та же ошибка, что и вчера. Ничего не получилось сегодня с регистрацией плательщику АН. 

Ответить
 • Ольга
30.07.19 16:58

Сегодня пыталась зарегистрировать АН : указывала пересувной акц. склад- пишет "Ошибка", не указывала пересувной  акц. склад - пишет "Ошибка". И так не так и так ни этак. Как правильно заполнить АН непонятно 

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям