Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


09.06.21
12403 11 Печатать

"Електронні лікарняні" замість паперових листків непрацездатності: МОЗ надав роз'яснення медзакладам та роботодавцям

Із 04 червня 2021 року в Україні запроваджена цільова модель формування та видачі «е-лікарняних». 

Запровадження електронних лікарняних – важливий етап депаперизації не лише у сфері охорони здоров’я, але й у побудові системи ефективного електронного документообігу, що дозволить суттєво економити бюджетні кошти шляхом мінімізації корупційних ризиків видачі необґрунтованих лікарняних та спрощення процесу отримання страхових виплат.

Цільова модель формування та видачі «е-лікарняних» передбачає формування електронних листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі медичних висновків про тимчасову непрацездатність, внесених лікуючим лікарем до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

Пацієнтам більше не доведеться нести на роботу паперовий листок непрацездатності, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці бачитимуть необхідну інформацію про е-лікарняні в особистому електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) на вебпорталі Електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/).

Запровадження цільової моделі автоматизує процес засвідчення тимчасової непрацездатності особи та зробить його більш прозорим та зручним для пацієнтів, роботодавців та соцпрацівників.

 • Що таке е-лікарняний

Визначення «листок непрацездатності» та «медичний висновок про тимчасову непрацездатність», порядок функціонування Електронного реєстру листків непрацездатності, а також порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність визначено в Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 328 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 323), наказі Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки».

Медичні висновки про тимчасову непрацездатність зобов’язані формувати заклади охорони здоров’я та фізичні особи-підприємці, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності.

Формування медичних висновків в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я здійснюють лікуючі лікарі суб’єктів таких закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності

Не мають право на формування медичних висновків в Реєстрі медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я: лікарі центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій переливання крові, закладів судово-медичної експертизи, бальнеологічних лікарень, грязелікарень, косметологічних і курортних поліклінік; лікуючі лікарі суб’єктів господарювання всіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань.

 • Як медичному закладу розпочати формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність

Із 04 червня по 31 серпня 2021 року в Україні передбачено перехідний період впровадження електронних лікарняних (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» (далі – наказ МОЗ № 1066). Це означатиме, що протягом цього періоду медичні заклади будуть формувати як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати листки непрацездатності. Рішення про вид документу, який видається пацієнту для підтвердження його факту тимчасової непрацездатності приймає лікар, відповідно до вимог МОЗ.

Відтак, якщо у медичному закладі з’явилася технічна можливість формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність, такому закладу із моменту формування першого медичного висновку забороняється видавати паперові листки непрацездатності. Однак із цього правила є виключення. Такий медичний заклад зобов’язаний видати пацієнту паперовий листок непрацездатності у разі:

якщо у пацієнта вже відкритий листок непрацездатності за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за № 1454/10053, за одним випадком тимчасової непрацездатності, то його продовження до повного закриття незалежно від того, у якому медичному закладі продовжує лікування пацієнт, відбувається виключно в паперовій формі, навіть якщо медичний заклад протягом періоду непрацездатності особи, у якої є відкритий листок непрацездатності, перейшов на формування медичних висновків у Реєстрі.

 

Водночас наказом МОЗ №1066 передбачено, що медичні висновки про тимчасову непрацездатність за категорією «Вагітність та пологи», а також тимчасова непрацездатність пацієнтів, яка виникла внаслідок захворювання на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), що встановлюється відповідно до вимог Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», або внаслідок психічного розладу, що встановлюється відповідно до вимог Закону України «Про психіатричну допомогу», до 01 вересня 2021 року оформлюється листком непрацездатності, відповідно до вимог, визначених в Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196. Тобто це означає, що для таких пацієнтів лікар до 01 вересня 2021 року зобов’язаний видавати виключно паперові листки непрацездатності.

Технічна можливість формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в медичного закладу з’являється з моменту, коли медична інформаційна система, до якої підключений такий заклад, успішно пройшла тестування відповідного функціоналу.

Слідкувати за процесом тестування та підключенням функціоналу формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я вашою медичною інформаційною системою (МІС) можна за посиланнями:

 • Як заповнювати медичний висновок про тимчасову непрацездатність

Зверніть увагу, що медичні висновки про тимчасову непрацездатність належать до первинної облікової медичної документації в електронній формі.

Відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066, медичний висновок про тимчасову непрацездатність містить такі відомості:

1) номер запису в Реєстрі;

2) посилання на запис про пацієнта в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я;

3) посилання на запис про тимчасово непрацездатну особу в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я;

4) посилання на запис про лікуючого лікаря у Реєстрі медичних працівників в електронній системі охорони здоров’я, яким встановлено факт тимчасової непрацездатності та який сформував та підписав медичний висновок;

5) посилання на запис про суб’єкта господарювання в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я, лікарем якого встановлено факт тимчасової непрацездатності особи та сформовано медичний висновок у Реєстрі;

6) посилання на запис в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, на підставі якого здійснюється формування медичного висновку;

7) дату та час формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі;

8) вид медичного висновку («медичний висновок про тимчасову непрацездатність»);

9) суть висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність відповідно до медичного висновку, що містить:

категорію медичного висновку: «Захворювання або травма загального характеру», «Догляд за хворою дитиною», «Догляд за хворим членом сім’ї», «Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною», «Карантин», «Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної  хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», «Переведення особи на легшу роботу», «Лікування в санаторно-курортному закладі», «Ортопедичне протезування», «Вагітність та пологи»;

відмітку про наявність алкогольного та/або наркотичного сп’яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності (за необхідності);

відмітку про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта (за необхідності та може застосовуватися тільки для медичних висновків категорій «Захворювання або травма загального характеру», «Переведення особи на легшу роботу»);

дату порушення режиму лікування та вид порушення режиму лікування: «відмова від огляду МСЕК», «відмова від госпіталізації», «невиконання рекомендацій лікаря», «самовільне залишення суб’єкта господарювання», «навмисне заподіяння шкоди своєму здоров’ю або симуляція хвороби» (за умови, що таке порушення встановлено лікуючим лікарем);

10) відмітку про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном (за необхідності);

11) період дії медичного висновку (дата початку періоду дії, дата завершення періоду дії);

12) посилання на запис в Реєстрі про попередній медичний висновок про тимчасову непрацездатність (за наявності, відповідно до вимог пункту 2 розділу ІІІ цього Порядку);

13) відмітку про початок нового випадку тимчасової непрацездатності. 

За результатом внесення відповідних даних, лікуючий лікар підписує сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність своїм КЕП.

 • Щоб внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність, створіть новий запис у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я з одночасним проставленням відмітки про скасування запису, до якого вносите зміни. Початковий зміст інформації, що міститься у медичному висновку, зберігається у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я та не підлягає зміні чи видаленню.

 • Якщо виявите технічну неточність у висновку, який внесли до Реєстру, внесіть відповідні зміни до запису, а також повідомте про це пацієнта чи його законного представника. Це можна зробити з використанням будь-якого засобу комунікації (телефоном, електронною поштою або іншим доступним способом зв’язку). Технічну неточність або недостовірну інформацію в документі може виявити й сам пацієнт (його законний представник). Він має право попросити внести у медичний висновок про тимчасову непрацездатність відповідні зміни. Про те, що зміни таки внесені, ви маєте повідомити пацієнта у термін до трьох днів. 

 

 • Де шукати інформацію про електронний листок непрацездатності

Щоб зареєструвати факт тимчасової непрацездатності особи з електронної системи охорони здоров’я шляхом автоматизованого обміну відомостями між інформаційними ресурсами НСЗУ та Пенсійного фонду України будуть передаватися дані про сформовані медичні висновки про тимчасову непрацездатність, на підставі яких в Електронному реєстрі листків непрацездатності формуватимуться листки непрацездатності.

Далі інформацію про сформований листок непрацездатності громадянин зможе перевірити в особистому кабінеті з використанням вебпорталу Електронних послуг ПФУ (у пункті меню «Мої листки непрацездатності») з таким переліком атрибутів:

- номер;

- дата відкриття;

- дата закриття;

- причина непрацездатності.

Страхувальник з використанням вебпорталу Електронних послуг ПФУ первинно отримає можливість визначення параметрів пошуку переліку листків непрацездатності та за результатами пошуку отримає інформація по листках непрацездатності застрахованої особи, які працюють у страхувальника за трудовою книжкою (пункт меню особистого кабінету страхувальника «Листки непрацездатності»), з таким переліком атрибутів:

- номер;

- дата відкриття;

- дата закриття;

- РНОКПП ЗО;

- ПІБ ЗО.

Страхувальнику також надається можливість перегляду, формування та друку заяв-розрахунків по листках непрацездатності (пункт меню особистого кабінету страхувальника «Заяви-розрахунки»).

Із кінця червня 2021 року пацієнт також отримає можливість перевірки медичного висновку про тимчасову непрацездатність з використанням Порталу Дія. Інформація про медичний висновок особи, що надається за запитом через Портал Дія, міститиме такі дані:

1) номер запису в Реєстрі;

2) тип медичного висновку;

3) категорію медичного висновку;

5) дату та час формування медичного висновку;

6) відомості про назву суб’єкта господарювання з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я, посилання на запис про який зазначене в медичному висновку;

7) період дії медичного висновку (дата початку періоду дії, дата завершення періоду дії).

Комментарии
 • Надія
09.06.21 09:00

Статья називається МОЗ надав роз'яснення медзакладам та роботодавцям


Для мене  не надав. В роз’ясненні сказано :


1.Страхувальник з використанням вебпорталу Електронних послуг ПФУ отримає можливість БАЧИТИ  ЛЛ  з таким переліком атрибутів:


- номер;


- дата відкриття;


- дата закриття;


- РНОКПП ЗО;


- ПІБ ЗО.


Питання –цього достатньо для оплати ЛЛ за рахунок ФСС ? Як же : « 9) суть висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність відповідно до медичного висновку, що містить: дату порушення режиму лікування та вид порушення режиму лікування: «відмова від огляду МСЕК», «відмова від госпіталізації», «невиконання рекомендацій лікаря», «самовільне залишення суб’єкта господарювання», «навмисне заподіяння шкоди своєму здоров’ю або симуляція хвороби» (за умови, що таке порушення встановлено лікуючим лікарем);


2. Як це здійснювати на практиці ?


Е-больничный есть в реестре. Работодатель-бухгалтер, комиссия 4 человека садятся у монитора и изучают е-больничный. Все посмотрели на экран и приняли протокол. Бухгалтер  в сторонке  нашел стаж, взносы, доход, предыдущие больничные, дни без содержания и т.д... рассчитал средний, разбил на дни 5 + ....  создал заявку. Или будет возможность распечатать  документ е-больничный ,всем его посмотреть , подшить  с расчетом+стажем+заявкой. Как будем доказывать правомерность выпечатанной картинки е-больничного ? нигде до сих пор не встречала  изображения  информации по е-больничному  для работодателя. Видела картинку для  пациента. В  кабинете работодателя на портале ПФ ничего не дает просмотреть (пока) .
Сделайте  пошаговую инструкцию со скриншотами  как действовать комиссии и бухгалтеру.  

Ответить
 • Нина
09.06.21 09:29

"суттєво економити бюджетні кошти шляхом мінімізації корупційних ризиків видачі необґрунтованих лікарняних" - эта фраза не совсем понятна. Каким образом экономить. Ведь ранее можно было купить больничный в бумажном виде и получить от ФСС деньги, то сейчас что мешает пациенту точно также дать врачу денег, чтоб он сделал электронный больничный?

Ответить
 • Ольга
09.06.21 09:51

Чтобы работодатель нашел больничный, то он должен иметь информацию 
 -номер ЛЛ;
- дата відкриття;
- дата закриття;
и где ему взять эту инфу, если ее нет в бумажном виде ????
А работник не может ничего посмотреть в своем кабинете, потому что у него ни компа, ни ключа нету и нафиг ему не надо
Облегчили блин капитально

Ответить
 • Виктория
09.06.21 11:07

Ольга, работодатель должен знать где находится его работник, то есть дату начала больничного и дату выхода на работу, на сайте пфу есть поиск больничного, куда можно ввести код работника, дату начала и окончания больничного и найти больничный. Если нельзя будет найти больничный без номера больничного, можно объявить сотрудникам, чтобы узнавали номер больничного при выписке. А надо это сотруднику затем, чтобы больничный был оплачен. Думаю косяки и проблемы будут, но со временем все наладится, как было с электронной отчетностью, я рада, что будет меньше бумажек.

Ответить
 • Наталія
09.06.21 10:47

У меня вопрос - а нельзя это один раз сделать (внедрить), дать инструкцию по работе с электронными больничными и работать. Почти каждый день эту тему мусолят, какие-то разьяснения, а в голове сплошная каша.......

Ответить
 • Сомневающийся Sкептиk
09.06.21 10:54

"Страхувальник з використанням вебпорталу Електронних послуг ПФУ первинно отримає можливість визначення параметрів пошуку переліку листків непрацездатності та за результатами пошуку отримає інформація по листках непрацездатності застрахованої особи, які працюють у страхувальника за ТРУДОВОЮ КНИЖКОЮ"  
Хм-м... А те работники, которые працюють у страхувальника БЕЗ трудовой книжки (совместители) и те, которые будут работать без БУМАЖНОЙ трудовой книжки, а только с электронной (как по основному месту работы, так и по совместительству)???
И по новым сотрудникам, по которым работодатель ещё не отчитывался в квартальных податкових розрахунках, но которые в отчётном квартале заболели; по сотрудникам, которые находятся в отпусках по уходу за ребёнком до 3/6 лет – на 99% уверен, что будут "проблемы" с получением работодателем информации по эл. больничным на портале ПФУ...
У одного из ФОПов есть сотрудница, которая лет 8 находится в отпусках по уходу за ребёнком (за это время она родила 3 детей) – справка о стаже не формировалась (ОК-7 тоже), хотя 3 раза работодатель  начислял ей пособие по БиР. 

Ответить
 • Светлана
09.06.21 11:38

Я слухала   вебінар Тетяни Мойсеенко, то вона розяснює,що   Е- листок непрацездатності  може  взяти тільки сам працівник  через особистий ключ   або після звернення до пенсійного фонду де його роздрукують.А роботодавець  зобов`язаний  тільки перевірити  чи дійсно за таким  номеромі існує Е-лист. .Без  працівника  цього не зробиш .Це персональні дані

Ответить
 • Ирина
09.06.21 12:24

Светлана, наши персональные данные гуляют в открытом доступе. Вы даете в любом учреждении копии своих документов. И вы профессионал, но обычные граждане, втч ФЛП, понятия не имеют об эл. ключах и не обязаны знать!!!!  Тетяна Мойсеенко спустилась бы на землю и практические б советы давала как выполнять "законы" 

Ответить
 • Світлана
09.06.21 11:47

Светлана, у нас є працівниця, прибиральниця, їй 38 років, працює 3-й рік. Коли прийшла, то не вміла навіть НАПИСАТИ заяву, бо розучилася писати.  Переписати написану за неї заяву змогла з горем пополам на 5-й раз. Я не жартую!!!  Вона не інвалід, просто, вибачте, тупа. 
Інколи бере лікарняні. От я наче бачу, ЯК вона, через особистий ключ, щось там зробить на порталі.

Ответить
 • 9991
09.06.21 13:25

Світлана, і таких чимало. Тому друкую заяви на прийом і звільнення. Працівник лише пише під заявою своє прізвище і розписується. 

Ответить
 • Почти Киев
09.06.21 13:06

"Запровадження електронних лікарняних – не лише важливий етап депаперизації у сфері охорони здоров’я", але й підтвердження факту ДЕАКТИВАЦІЇ МІЗКІВ  у МОЗу, Пенсійного Фонду, Мінфіну, Кабміну, Верховної Ради і т.д. 

Ответить
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
42918 127
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти