Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


27.04.13
1090 7 Печатать

Обзор интернет-изданий (22.04.2013-28.04.2013)

Виды деятельности в НКУ: от КВЭДомании до КВЭДофобии
В тексте НКУ классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) упоминается более 40 раз. В основном приведены ссылки на коды видов экономической деятельности, осуществление которых субъектами хозяйствования дает им право на получение налоговых льгот по налогу на прибыль, НДС, земельному налогу, а также позволяет (либо не позволяет) применять упрощенную систему налогообложения. По замыслу разработчиков НКУ, применение кодов КВЭД для идентификации льготируемых видов экономической деятельности должно упростить процедуру администрирования налогов, сделать ее прозрачной и понятной налогоплательщикам. Однако в настоящее время сложилась ситуация, когда плохая реализация хорошей идеи привела к противоположному результату, породив у налогоплательщика своеобразную КВЭДофобию. Далее
Продолжительность основного и дополнительного ежегодных отпусков для отдельных категорий работников
Далее
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: УБЫТОК I КВАРТАЛА И АВАНСОВЫЕ ВЗНОСЫ
Доход предприятия за 2012 год превысил 10 миллионов гривен, по итогам года уплачен налог на прибыль и в декларации за 2012 год выполнен расчет авансовых взносов на 2013 год. По итогам I квартала 2013 года предприятие получило убыток. Согласно абзацу шестому п.57.1 ст.57 НКУ предприятие не уплачивает авансовые взносы во втором — четвертом кварталах, если представит в налоговый орган декларацию по налогу на прибыль за I квартал. Нужно ли уплачивать авансовый взнос за апрель? Далее
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: «ДОБРОВОЛЬНЫЕ» АВАНСОВЫЕ ВЗНОСЫ
По итогам I квартала 2013 года предприятие — плательщик авансовых взносов получило убыток. Может ли такое предприятие не представлять декларацию по налогу на прибыль за I квартал и продолжать уплачивать авансовые взносы? Далее
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ: НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НДФЛ И ЕСВ
Транспортное предприятие в соответствии с Законом о страховании заключает за свой счет договоры обязательного личного страхования водителей от несчастных случаев на транспорте. Является ли сумма страхового платежа базой для удержания НФДЛ и начисления ЕСВ? Далее
 
НДФЛ: предоставление работнику в бесплатное пользование платежной зарплатной карты
ГНСУ в ответе на вопрос: «Относится ли к дополнительному благу работников уплата работодателем идентификационных (персонифицированных) услуг банка за изготовление пластиковых карточек для выплаты заработной платы?», приведенном в Единой базе налоговых знаний, отметила следующее. Далее
Об отражении налоговых накладных в отчетности по НДС
ГНСУ в письме от 11.03.2013 г. № 5788/7/15-3317-23 относительно невозможности получения извлечения из Единого реестра налоговых накладных (далее – ЕРНН) сообщила следующее. Далее
 
Реєстр виданих та отриманих податкових накладних — фундамент для заповнення декларації з ПДВ
З 1 березня 2013 р. платники ПДВ ведуть Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (далі — Реєстр) за новою формою. У статті «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних: нова форма — старий зміст» газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 7–1 за 2013 р. ми детально розібрали зміни у формі Реєстру та новий порядок його заповнення, затверджений Наказом № 1340. Сьогодні ж пригадаємо основні вимоги до ведення та подання копії записів у Реєстрі, а також розглянемо на прикладах, як заповнити його графи в різних ситуаціях Далі
Чому імпортний алкоголь в Україні має «нелегальний» статус
З набранням чинності Податковим кодексом України (далі — ПКУ) імпорт витриманого роками алкоголю в Україну опинився поза законом. За останні роки податківці виявили масові порушення правил маркування цієї продукції. У підсумку суб’єктам господарювання були нараховані колосальні штрафи. Та чи дійсно ПКУ заборонив імпортувати в Україну алкоголь, виготовлений у минулі роки? Пропонуємо розставити в цьому питанні всі крапки над «і». Далі
Вартість і строки отримання довідки з ЄДРПОУ
Розмір плати за адміністративну послугу з видачі довідки з ЄДРПОУ встановлено постановою КМУ «Про надання органами державної статистики платної адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України» від 29.06.2011 р. № 749, а саме: Далі
 
Чи можна змінити посаду працівниці, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною
За типовим штатним розкладом замість бухгалтера потрібно ввести посаду касира. Але бухгалтер знаходиться в декретній відпустці по догляду за дитиною. Чи можна щось міняти в кадрах за відсутності бухгалтера? Далі
Перенесення робочих днів: підсумовуємо облік робочого часу
Як впливає перенесення робочих днів на підсумковий облік робочого часу? Далі
Нарахування щорічної відпустки, якщо у розрахунковому періоді була виплата допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
Як розраховувати відпускні, якщо у розрахунковому періоді була проведена виплата допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами? Далі
Введення в експлуатацію об’єкта нерухомого майна після реконструкції
Підприємство здійснило реконструкцію виробничого приміщення з добудовою складського приміщення. Чи може підприємство ввести в експлуатацію цей об’єкт лише за наявності декларації про готовність об’єкта до експлуатації, але без свідоцтва про право власності? Яку вартість об’єкта враховувати при введенні в експлуатацію: вказану у декларації чи фактичну? Далі
Оподаткування ПДФО списаної заборгованості фізичної особи, за якою минув строк давності
Чи потрібно нараховувати ПДФО на суму списаної дебіторської заборгованості покупця (фізичної особи) перед постачальником (юридичною особою) за товар (послуги), якщо минув строк позовної давності? Далі
 
Компенсация вместо путевки на санаторно-курортное лечение
Установлена средняя стоимость санаторно-курортной путевки для выплаты денежной компенсации вместо санаторно-курортной путевки и стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения в пределах объема бюджетных средств, выделенных в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», в сумме 340 гривен. Далее
Повышение акциза на пиво
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2876 о повышении ставки акцизного налога. Так, предлагается увеличить ставку налога с 0,87 грн. до 2,50 грн. за 1 литр пива. Далее
 
ГНСУ напомнила нюансы регистрации простого совместного общества при участии физлица
Государственная налоговая служба рассмотрела письмо относительно регистрации простого общества в органах налоговой службы при заключении договоров о совместной деятельности при участии физического лица и сообщает. Далее
Специспользование воды: по какой форме отчитываться
ГНС в г. Киеве напоминает, что предоставлять Налоговые декларации по сбору за специспользование воды за I квартал 2013 года необходимо по старым формам, утвержденным приказом ГНАУ от 24.12.10 г. № 1009. Далее
Возвращаете арендатору отремонтированный объект ОС: будьте готовы к налоговым последствиям
ГНСУ включила информационный свет, который загорелся для нас разъяснением налоговых последствий по налогу на прибыль у арендатора, осуществлявшего ремонты и/или улучшение арендованного объекта основных средств, при возврате этого объекта арендодателю. Далее
Точность во всем: как должен выглядеть отчет об аудите «ценнобумажной» финотчетности
Вниманию публичных акционерных обществ, банков, страховщиков, а также предприятий, которые обязаны применять международные стандарты финотчетности (далее – МСФО) с учетом вида своей хозяйственной деятельности. Далее
 
Відносно порядку оподаткування доходів нерезидентів
Міндоходів в листі від 01.04.2013 р. № 88/99-99-22-0318 нагадало, що підтвердження бенефіціарності одержувача доходів - одна з умов застосування пільгової ставки або звільнення від податку на прибуток нерезидентів. Далее
Щодо обчислення середньої зарплати для розрахунку лікарняних
ФСС з ТВП в листі від 13.03.2013р. № 04-29-666 повідомив, що при обчисленні середньої заробітної плати повинні враховуватися пропорційно відпрацьованому часу одноразові виплати, що мають систематичний характер та відносяться до фонду оплати праці згідно з п. 2.3 Інструкцією № 5. Далее
Щодо обчислення середньої заробітної плати
ФССзТВП в листі від 24.01.2013 р. № 04-29-143 роз’яснив на прикладах нюанси обчислення середньої зарплати для розрахунку лікарняних, коли за місяці розрахункового періоду проводиться донарахування або сторнування відпрацьованого часу та навів приклад визначення розрахункового періоду Далее
Щодо застосування штрафних санкцій та нарахування пені
ПФУ в листі від 26.03.2013 р. № 7639/03-10 повідомив, що помилково сплачені суми єдиного внеску та/або фінансових санкцій на неналежний рахунок органу Пенсійного фонду перераховуються шляхом оформлення органом Пенсійного фонду розрахункового документа про перерахування коштів на відповідний рахунок органу Пенсійного фонду за заявою платника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження такої заяви. Далее
Щодо взяття на облік в органах Пенсійного фонду України
ПФУ в листі від 14.03.2013 р. № 3243/Я-4 повідомив, що платники єдиного внеску (фізичні особи), беруться на облік в органах Пенсійного фонду за місцем проживання не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви. Далее
Щодо сплати страхових внесків фізичною особою - підприємцем, яка обрала спрощену систему оподаткування
ПФУ в листі від 27.03.2013 p. № 3696/С-11 повідомив, що виключень або пільг щодо нарахування та сплати страхових внесків для фізичних осіб - підприємців, які є інвалідами, законодавством не передбачено. Далее
 
Избежание двойного налогообложения
Суть дела. По мнению физического лица — предпринимателя А. (далее — ФЛП А.), им не были нарушены нормы действующего законодательства, поскольку в соответствии с п. 4 ст. 11 Конвенции проценты, возникающие в Договорном Государстве, облагаются налогом только в другом Договорном Государстве, если получателем процентов является предприятие этого Другого Государства, являющееся фактическим владельцем процентов, и проценты выплачиваются относительно суммы долга, возникающей от продажи в кредит этим предприятием какого-либо товарного, промышленного, коммерческого или научного оборудования предприятию первого указанного Государства, кроме случая, когда продажа или задолженность образуется между лицами, являющимися родственниками. Далее
Реализация ценных бумаг после прекращения предприятия
Суть дела. По мнению ООО «І», им при приобретении ценных бумаг (акций) субъектов хозяйствования, в отношении которых судом признаны недействительными записи о проведении государственной регистрации, они признаны банкротами, отменены их учредительные документы и свидетельства о государственной регистрации, никоим образом не нарушены нормы действующего законодательства Украины, правомерно сформированы данные налогового учета по налогу на прибыль предприятий, что, в свою очередь, исключает возможность привлечения его к ответственности органом ГНС. Далее
Компенсация денежных доходов граждан при их несвоевременной выплате
Компенсация осуществляется в соответствии с Законом № 2050 и Порядком № 159... Далее
Проведение индексации заработной платы в апреле и мае 2013 года
При проведении индексации заработной платы работников следует руководствоваться Законом об индексации и Порядком № 1078... Далее
В этой статье рассмотрим, подлежит ли налогообложению задолженность по прощенной пене...
Предприниматель взял кредит в банке, но свои обязательства по такому кредиту не выполнял в установленные законодательством сроки. В связи с этим на суммы несвоевременно выполненного денежного обязательства начислена пеня. Для благоприятных условий выполнения обязательств предпринимателем банк аннулировал пеню. Рассмотрим, подлежит ли налогообложению такая задолженность по прощенной пене. Далее
Дата выписки налоговой накладной при экспорте товаров
На какую дату следует выписывать налоговую накладную: на дату выписки таможенной декларации или на дату отметки на таможне? Далее
Уплата единого взноса плательщиком единого налога, являющимся инвалидом
Физическое лицо — предприниматель — плательщик единого налога является инвалидом. Должно ли оно уплачивать за себя единый взнос? Далее
Исполнение постановлений о наложении административных взысканий
Какой орган обязан передавать в исполнительную службу постановления о наложении административных штрафов по правонарушениям согласно ст. 1632 Кодекса Украины об административных правонарушениях, вынесенные судами, и осуществлять контроль за своевременным их исполнением? Далее
Представление уточняющей декларации в случае выявления ошибки при расчете авансовых платежей
Нужно ли предпринимателю, который зарегистрирован в течение года или перешел с упрощенной системы налогообложения на общую, представлять уточняющую квартальную налоговую декларацию в случае выявления ошибки при расчете авансовых платежей (в том числе если такая ошибка повлияла на показатели годовой декларации)? Далее
 
Облагается ли у ФЛП сумма возвращенных средств в связи с разрывом договора?
Далее
Как единщик исправляет ошибки в декларации
Далее
В какой срок после проведения проверки налоговиков можно подать возражения
Далее
Як заповнюється податкова декларації платника ЄП-ФОП у разі зміни групи протягом року?
Далее
Чи має право ФОП платник ЄП виписувати прибуткові касові ордери при розрахунках з покупцями?
Далее
 
Видеодайджест: обзор законодательства за прошедшую неделю
Далее
 

Веб-конференция на тему:
"Документальные налоговые проверки: особенности проведения и порядок обжалования доначислений по результатам таких проверок"


В план-график проверок налоговым органом отбираются конкретные предприятия.Как правило туда не попадают предприятия с малыми оборотами. Можете ли Вы подсказать параметры по которым сегодня отбираются СПД для плановых проверок.И есть ли способы вообще избежать налоговой проверки? Предприятие зарегистрировано год назад, когда ждать проверку: через три года или раньше? По всем вопросам имеется ввиду плановая документальная проверка.
Согласно п. 77.2 ст. 77 Налогового кодекса Украины периодичность проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков определяется в зависимости от степени риска в деятельности таких налогоплательщиков, который делится на высокий, средний и незначительный. Налогоплательщики с незначительной степенью риска включаются в план-график не чаще, чем раз в три календарных года, средней - не чаще чем раз в два календарных года, высокой - не чаще одного раза в календарный год. Далее
Как не допустить открытия уголовного производства по ст.212 УК на основании акта проверки ГНИ, налоговые уведомления-решения по которому обжалованы в судебном порядке в установленный законодательством срок? При этом, положения п.56.22. ст.56 НКУ запрещают только предъявлять лицу подозрение в уклонении от уплаты налогов, а не открывать уголовное производство и осуществлять следственные мероприятия.
Согласно ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины следователь, прокурор после получения заявления, сообщения о совершенном уголовном преступлении или после самостоятельного выявления из любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, обязан в течение 24 часов внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование. Далее
Что делать, если вступая в должность главного бухгалтера не был составлен акт приема-передачи документов, а впоследствии выяснилось, что многих не хватает, а в результате частой смены бухгалтеров и отсутствия контроля руководства невозможно "найти концы"? Ожидается налоговая проверка.
Согласно п.6.10 Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденное приказом Министерства финансов Украины от 24.05.1995г. № 88, в случае пропажи или уничтожения первичных документов, учетных регистров и отчетов руководитель предприятия приказом назначает комиссию для установления перечня отсутствующих документов и расследования причин их пропажи или уничтожения. Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем предприятия. Далее
Чи являється письмове пояснення директора підприємства надане інспектору , під час документальної планової перевірки , основною підставою визнання порушення та фіксування порушення в акт про перевірку при наявності та наданні первинних бухгалтерських документів до перевірки які спростовують дане пояснення?
Згідно з п.83.1 ст.83 Податкового кодексу України для посадових осіб органів державної податкової служби під час проведення перевірок підставами для висновків є: Далее
Яка дата є датою належного повідомлення платника податку про початок позапланової невиїзної перевірки? а) дата відправлення по пошті, контролюючим органом , копії наказу та повідомлення про позапланову невиїзну перевірку ; б) дата отримання, рекомендованого листа з повідомленням про вручення, на пошті платником податку копії наказу та повідомлення про позапланову невиїзну перевірку ;
Відповідно до п. 79.2 ст. 79 Податкового кодексу України однією з умов для початку проведення посадовими особами органу державної податкової служби документальної невиїзної перевірки є надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки. Далее
Який порядок визначення залишків на підприємстві товарно - матеріальних цінностей,під час планової документальної перевірки? Чи обов’язково проводити перевірку залишків товарно - матеріальних цінностей чи достатньо письмових пояснень матеріально відповідальної особи чи керівника про їх наявність чи відсутність?
Частиною 1 ст. 10 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV встановлено, що підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань для перевірки їх наявності, стану та оцінки. Далее
Предприятие отработало в 1 квартале 2013 г с убытками,соответственно прекращаем платить авансовые платежи.После того как сдадим декларацию ,сказали будет внеплановая проверка,есть ли у ГНИ основания для проведения проверки!
В соответствии с п. 150.3 ст. 150 Налогового кодекса Украины в случае если отрицательное значение как результат расчета объекта обложения налогом на прибыль предприятий декларируется налогоплательщиком в течение четырех последовательных налоговых периодов, орган государственной налоговой службы имеет право провести внеплановую проверку правильности определения объекта налогообложения. В других случаях наличие значения такого отрицательного значения не является достаточным основанием для проведения такой внеплановой проверки. Далее
Как долго на предприятии может не быть проверок? Если предприятие попало в группу с незначительной степенью риска - всё равно раз в три года попали бы в план-график (просто потому, что не проверялись?) Правильно ли я понимаю п. 102.1 НКУ: проверять могут с начала деятельности, но дочачислять какие-то суммы налогов и штрафовать только за посление 1095 дней?
Налоговым кодексом Украины не установлено как долго на предприятии может не быть плановой документальной проверки. Исходя из практики, на некоторых предприятиях плановые документальные проверки проводились органами государственной налоговой службы реже чем один раз в три года. Далее
Повышает ли выплата дивидендов собсвеннику частного предприятия (он же директор) риск проведения проверки?
Исходя из содержания Методических рекомендаций по составлению плана-графика проведения плановых выездных проверок субъектов хозяйствования, утвержденных приказом ГНАУ от 28.03.2008 г. № 201 Далее
Далее
 
Рубрика:
Комментарии
  • Олег
28.04.13 22:34

911, спасибо за подборку!

Ответить
  • Ольгаdp
28.04.13 22:53

Спасибо!

Ответить
  • бух-бух
29.04.13 01:23

услуги банка за изготовление пластиковых карточек для выплаты заработной платы - подскажите пожалуйста, у кого что придумано, чтобы не облагать НДФЛ...

Ответить
  • Алёша Попович
29.04.13 05:35

услуги, все услуги, и выпуск карт услуги, а услуги по 24 ст. о з/п это затраты работодателя, про трудовой договор фигня

Ответить
  • Таня
29.04.13 06:24

ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!

Ответить
  • Dominion
29.04.13 07:56

бух-бух 29.04.2013 10:23:42 услуги банка за изготовление пластиковых карточек для выплаты заработной платы - подскажите пожалуйста, у кого что придумано, чтобы не облагать НДФЛ... Да ничего: не включается в налогооблагаемый доход физлица, доп. благом не является.

Ответить
  • катана
29.04.13 09:22

Кирш , как всегда лучший - просто расказал и доходчиво , молодец !

Ответить
Комментирование новости отключено
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
61364 223
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно