Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Международные стандарты бухгалтерского учета

Международные стандарты бухгалтерского учета

МСБО 1 "Подання фінансової звітності"
МСБО 2 "Запаси"
МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів"
МСБО 8 "Облікові політики,зміни в облікових оцінках та помилки "
МСБО 10 "Події після звітного періоду"
МСБО 11 "Будівельні контракти"
МСБО 12 "Податки на прибуток"
МСБО 16 "Основні засоби"
МСБО 17 "Оренда"
МСБО 18 "Дохід"
МСБО 19 "Виплати працівникам"
МСБО 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу"
МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів"
МСБО 23 "Витрати на позики"
МСБО 24 "Розкриття інформації про зв’язані сторони"
МСБО 26 "Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення"
МСБО 27 "Окрема фінансова звітність"
МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства"
МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"
МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання"
МСБО 33 "Прибуток на акцію"
МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність"
МСБО 36 "Зменшення корисності активів"
МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи"
МСБО 38 "Нематеріальні активи"
МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" (для підприємств, які застосовують МСФЗ 9 'Фінансові інструменти: визнання та оцінка')
МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" (для підприємств, які не застосовують МСФЗ 9 'Фінансові інструменти: визнання та оцінка')
МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість"
МСБО 41 "Сільське господарство"
Стандарты МСБУ (рус. версия)
Стандарты МСБУ (англ. версия)

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться