Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Печатная Форма: ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ - МІНІСТР СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
   
   від 29.03.2011 р.


   
   Прем'єр-міністру України М. Азарову
   
   

Стосовно офіційних документів ДПАУ, виданих у зв'язку із впровадженням в дію норм Податкового кодексу України (ПКУ).


   
   Суть питання: Протягом 2011 року з набранням чинності ПКУ ДПАУ видано щонайменше 61 лист, безпосередньо пов'язаний із його застосуванням. Всі ці листи оприлюднені та сприймаються платниками податків як офіційні документи.
   
   Разом з тим 7 з них мають інформаційний або розпорядчий характер, 1 - є індивідуальною консультацією окремому платнику, а інші 53 листи фактично роз'яснюють питання оподаткування та застосування окремих норм ПКУ. При аналізі названих документів слід зазначити таке.
   
   По-перше, ПКУ взагалі не передбачено право податкових органів будь-якого рівня надавати роз'яснення законодавства. До того ж статтею 147 Конституції України встановлено, що Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Тобто, видаючи зазначені листи, ДПАУ виходить за межі визначеної для неї Законом компетенції, що також є порушенням статті 19 Конституції України.
   
   По-друге, листи ДПАУ містять положення, що доповнюють або розширюють норми ПКУ.
   
   Приклад.
   
   Відповідно до ПКУ штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 р. застосовуються у розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення. Разом з тим:
   
   - листом ДПАУ від 14.02.2011 р. N 4091/7/23-4017/131 надається пояснення, що у разі встановлення порушень, вчинених у періоді до 01.01.2011 р., за результатами перевірок, податкові повідомлення-рішення за якими прийнято після 01.01.2011 р., застосовуються нові штрафні санкції, передбачені ПКУ. Тобто цим листом скасовується норма ПКУ щодо тимчасового застосування штрафів у розмірі 1 грн. щодо окремих порушень, диференційованих за часом вчинення та виявлення;
   
   - у листі ДПАУ від 03.02.2011 р. N 2963/7/10-1017/302 надається пояснення, що передбачена ПКУ штрафна санкція у розмірі 1 грн. застосовується за порушення податкового законодавства виключно при обчисленні податкових зобов'язань за період з 01.01.2011 р. по 30.06.2011 р. Причому в іншому листі ДПАУ від 31.12.2010 р. N 29429/7/10-1017/5190, який на сьогодні відкликано, викладена взагалі інша позиція щодо застосування штрафних санкцій.
   
   Зазначені листи складено взагалі без урахування позиції Мін'юсту України, викладеної в листі від 11.01.2011 р. N 18222-0-26-10-20;
   
   - лист від 14.02.2011 р. N 4019/7/15-0117 "Про надання роз'яснення" роз'яснює механізм сплати єдиного податку суб'єктами малого підприємництва в умовах дії ПКУ. При цьому самим Кодексом порядок нарахування та сплати єдиного податку змінено не було.
   
   У зв'язку з тим, що таких листів ДПАУ, які стосуються різних положень та норм ПКУ, десятки (53 станом на 25.03.2011 р.) і багато з них приховано або відкрито тлумачать його норми, це оцінюється бізнес-спільнотою як спроба податкових органів ревізувати деякі положення ПКУ.
   
   Враховуючи, що введення в дію нового податкового законодавства і так потребує від бізнесу зміни та переосмислення багатьох підходів до оподаткування, безконтрольне тлумачення норм ПКУ викликає справедливе обурення бізнес-спільноти та є підґрунтям для подальшого руйнування взаємної довіри бізнесу і влади та загострення соціальної напруги.
   
   Пропозиції:
   
   Прошу:
   
   - доручити органам виконавчої влади на чолі із Мін'юстом України терміново провести інвентаризацію всіх офіційних документів, виданих ними у зв'язку з прийняттям ПКУ, які не пройшли погодження в Мін'юсті України;
   
   - доручити Мін'юсту України надати правову оцінку таким офіційним документам на предмет правомірності їх видання відповідними органами виконавчої влади;
   
   - зобов'язати ДПАУ та ДМСУ, з метою забезпечення дотримання ними встановленої законом компетенції, у подальшому при виданні офіційних документів щодо застосування норм ПКУ погоджувати такі документи з МФУ та Мін'юстом.
   
   Віце-прем'єр-міністр України -
   Міністр соціальної політики
   
   С. Тігіпко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям