Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Отдельные вопросы оформления первичных документов

Отдельные вопросы оформления первичных документов

Печатная Форма: Отдельные вопросы оформления первичных документов

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.10.2007 р. N 31-14010-2-6/5048
   
   Про окремі питання оформлення первинних документів


   
   Міністерство фінансів України розглянуло звернення народного депутата України Д. Г. Видріна до Вашого листа щодо застосування норм чинного законодавства при оформленні первинних документів і в межах компетенції повідомляє.
   
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій та повинні бути складені під час здійснення цієї операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву підприємства, установи, від імені яких складено документ, назву документа (форми), дату і місце складання, зміст, обсяг та одиницю виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
   
   Порядок створення, прийняття і відображення підприємствами у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів встановлено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88.
   
   Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України. Якщо законодавством не встановлені типові форми первинних документів, оформлення господарських операцій може здійснюватись з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні обов'язково містити реквізити, визначені зазначеними Законом України та Положенням.
   
   Крім того, відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Роз'яснення нормативних актів можуть надаватися органами, що їх видали, або за погодженням з ними іншим органом, якщо інше не встановлено безпосередньо органом, що видав нормативно-правовий акт.
   
   Порядок договірних зобов'язань між учасниками відносин у сферах господарювання врегульовано Господарським та Цивільним кодексами України, засади організації та діяльності автомобільного транспорту, у тому числі з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів відповідно до міжнародних договорів України визначено Законом України "Про автомобільний транспорт".
   
   Згідно із Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 року N 1577, роз'яснення чинного законодавства надає Міністерство юстиції України.
   
   Питання порядку заповнення типової форми (ф. N 1-ТН) для документального оформлення перевезення вантажів, затвердженої наказом Міністерства транспорту України і Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля" від 29 грудня 1995 року N 488/346, а також оформлення міжнародної автодорожньої товарно-транспортної накладної (CMR) у відповідності до вимог Конвенції про договір міжнародної дорожньої перевозки вантажів (КДПВ) від 19 травня 1956 року належить до компетенції Міністерства транспорту та зв'язку України, як центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту.
   
   Заступник Міністра
   А. І. Мярковський
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям