Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


  • Профессиональное обучение инвалидов

Профессиональное обучение инвалидов

Печатная Форма: Профессиональное обучение инвалидов

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.08.2008 р. N 1/8-82/06


   
   С-ву Д. Г.
   Бердянськ,
   Запорізька обл.,
   71118
   
   Фонд соціального захисту інвалідів розглянув Ваш лист N б/н від 28.07.2008 року та повідомляє.
   
   Відповідно до чинного законодавства України найважливішим аспектом адаптації та інтеграції особи з інвалідністю у суспільне життя є відповідне забезпечення умов для отримання освіти і фахової підготовки у відповідності до їхніх можливостей.
   
   Відповідно до статті 53 Конституції України кожна людина має право на освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.
   
   Освіта є однією із пріоритетних сфер соціально-економічного, духовного та культурного розвитку суспільства.
   
   Право на освіту - це право людини на здобуття певного обсягу знань, культурних навичок, професійної орієнтації, які необхідні для нормальної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства.
   
   Професійна підготовка або перепідготовка інвалідів здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для подальшої трудової діяльності. Вибір форм і методів професійної підготовки проводиться згідно із висновками медико-соціальної експертизи.
   
   Під час навчання, професійної підготовки або перепідготовки інвалідів, поряд із загальними, допускається застосування альтернативних форм навчання.
   
   Відповідно до ст. 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" суми адміністративно-господарських санкцій і пені, які надійшли до держбюджету від підприємств за невиконання встановленого нормативу працевлаштування інвалідів, використовуються Фондом соціального захисту інвалідів у тому числі на фінансування витрат на професійне навчання непрацюючих інвалідів, у тому числі за направленням державної служби зайнятості та інш.
   
   Відповідно до другого пункту, третього та четвертого підпунктів Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70, здійснюється на:
   
   професійне навчання (професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку) інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на допомогу по безробіттю, у професійно-технічних, вищих (I - IV рівень акредитації) та інших навчальних закладах для здобуття професії за направленням державної служби зайнятості;
   
   професійне навчання молоді з числа інвалідів після закінчення спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх навчальних закладів на спеціалізованих робочих місцях на підприємствах, організаціях громадських організацій інвалідів за наявності в них ліцензії на надання освітніх послуг, крім випадків, передбачених законодавством;
   
   непрацюючим інвалідам - шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації у професійно-технічних, вищих (I - IV рівня акредитації) та інших навчальних закладах для здобуття професії.
   
   Треба наголосити, що фінансування витрат на навчання Заявника за рахунок коштів Фонду, зазвичай, здійснюється один раз для здобуття Заявником одного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах одного освітнього рівня (професійно-технічна освіта, базова вища освіта та повна вища освіта) або здобуття професійних навичок та знань при навчанні на підготовчих курсах.
   
   Згідно з Положенням про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, яке було затверджене спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України N 53/59 від 13.02.2001 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства праці та соціальної політики N 414/482 від 28.08.2002, N 89/314 від 19.04.2004, N 374/691 від 10.10.2006) професійне навчання безробітних організовується державною службою зайнятості за їх згодою відповідно до потреб ринку праці, а в разі такого навчання інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, згідно з рекомендаціями медико-соціальної комісії (МСЕК) у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності чи відомчого підпорядкування за наявності в них ліцензій на надання освітніх послуг, крім випадків, передбачених законодавством. У разі, якщо інвалід потребує особливих умов для професійного навчання з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, адаптованих навчальних місць, державна служба зайнятості організовує навчання у навчальних закладах, підприємствах, організаціях, у яких створені для цього відповідні умови.
   
   Професійне навчання безробітних, за винятком інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, які належать до незастрахованих осіб, здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах затвердженого бюджету. Фінансування професійного навчання інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, які належать до незастрахованих осіб, здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, у межах його кошторису доходів та видатків на ці цілі.
   
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів" від 27.12.2006 N 1836 інваліди, які зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на допомогу по безробіттю, мають право на професійну підготовку за робітничими професіями, підвищення кваліфікації та перепідготовку за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. Професійне навчання інвалідів може проводитись у разі:
   
   - неможливості підібрати роботу через відсутність у інваліда необхідної кваліфікації;
   
   - необхідності змінити кваліфікацію у зв'язку з відсутністю роботи, що відповідає професійним навичкам інваліда;
   
   - втрати здатності виконувати роботу за попередньою професією;
   
   - відсутності професії;
   
   - необхідності підібрати роботу інваліду відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертної комісії.
   
   Організація професійного навчання інвалідів здійснюється державною службою зайнятості за погодженням з управлінням праці та соціального захисту населення. Професійне навчання інваліда проводиться у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування (за наявності в них ліцензії на надання освітніх послуг).
   
   У разі коли інвалід потребує спеціальних умов для професійного навчання відповідно до індивідуальних програм реабілітації, державна служба зайнятості організовує навчання у навчальних закладах, в яких створені для цього необхідні умови.
   
   Професійне навчання інвалідів проводиться з урахуванням рекомендацій МСЕК, індивідуальної програми реабілітації, вимог державних стандартів освіти та соціального захисту інвалідів.
   
   За більш детальною інформацією Вам потрібно буде звернутися до Запорізького відділення Фонду соціального захисту інвалідів (69095, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 147, тел. (80612) 62-01-43).
   
   Директор
   В. Малькін
   

фото автора В фокусе
Дмитрий Костюк Отчет по ЕСВ ФЛП — 2020: пример заполнения...
261254 292
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд