Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо реорганізації та діяльності фонду соціального страхування України (лист Фонду соцстраху від 12.10.2017 р. № 2.4-38-803)

Щодо реорганізації та діяльності фонду соціального страхування України (лист Фонду соцстраху від 12.10.2017 р. № 2.4-38-803)

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.10.2017 р. № 2.4-38-803

Щодо реорганізації та діяльності фонду соціального страхування України

<...>

1. На виконання вимог Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 1105) завершено реорганізацію шляхом злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і з 1 серпня 2017 року Фонд соціального страхування України в повній мірі розпочав виконання усіх завдань та функцій, визначених законом.

Виконавча дирекція Фонду та комісії з припинення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності підписали передавальні акти, що означає завершення процедури набуття Фондом соціального страхування України правонаступництва у повному обсязі.

Фондом у повному обсязі виконуються усі функції та завдання, передбачені Законом, зокрема, щодо надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, профілактики нещасних випадків, здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду тощо.

Застраховані особи не відчули жодних проблем зі своєчасністю виплат та отриманням належних їм медичних і соціальних послуг. Це свідчить, що реформа відбулася і держава в особі Фонду соціального страхування України гарантує застрахованим особам надійний соціальний захист.

Інформацію про адреси та телефони робочих органів виконавчої дирекції Фонду в областях та м. Києві можна знайти на веб-сайті Фонду в розділі "Про Фонд - Регіональні управління).

Прийняті постанови Фонду розміщено на веб-сайті Фонду в розділі "Нормативно-правова база - Постанови правління Фонду".

2. Відповідно до пункту 9 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" нормативно-правові та розпорядчі акти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності діють до затвердження відповідних рішень Фондом.

Враховуючи зазначене, страхувальники подають до Фонду соціального страхування України Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 р. N 4 "Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (далі - Порядок N 4) <...>, та Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 р. N 31 "Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" <...> (далі - Постанова N 31).

Для приведення нормативних актів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства виконавчою дирекцією Фонду здійснюється розроблення єдиної форми звітності страхувальників по коштах Фонду, запровадження якої надасть можливість зменшити навантаження на роботодавців, зокрема, шляхом зменшення кола осіб, які подають звітність до Фонду, і можливість її подання страхувальниками в електронному вигляді.

Що стосується Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. N 26, то він буде приведений у відповідність до Закону N 1105 у зв'язку з утворенням Фонду соціального страхування України та прийнятий правлінням Фонду після погодження з Державною регуляторною службою України.

3. На сьогодні порядок роботи комісій із соціального страхування підприємства, установи, організації регулюється Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. N 25 <...>.

Наразі розробляється нове Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що має на меті приведення у відповідність до норм діючого законодавства порядку роботи комісій (уповноважених) із соціального страхування.

Оновлене Положення збереже більшість норм, які регулюють роботу комісії (уповноваженого) із соціального страхування на підприємстві, в установі, організації, які передбачені на сьогоднішній день. Також в Положенні будуть враховані зміни найменування страховика на Фонд соціального страхування України і його робочих органів.

Слід зазначити, що згідно із частиною 7 статті 6 Закону N 1105 передбачено, що рішення правління Фонду, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". У зв'язку із тим, що Положення є регуляторним актом, зміни до нього будуть розглядатися правлінням Фонду після погодження з Державною регуляторною службою України.

4. До прийняття правлінням Фонду рішення щодо затвердження порядку та форми подання звітності по коштах Фонду, страхувальники або їх уповноважені особи зобов'язані подавати до відділень управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві за їх місцезнаходженням або місцем проживання звітність за формами, затвердженими Порядком N 4 та Постановою N 31.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП складається страхувальником наростаючим підсумком з початку року.

Відповідно до пункту 4.3 Порядку N 4 звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається страхувальником у разі:

• відсутності у страхувальника зобов'язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом на початок звітного кварталу та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;

• наявності зобов'язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом у звітному кварталі.

Звіт за формою, затвердженою Постановою N 31, подається страхувальниками, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, до повного погашення заборгованості.

Терміни подання страхувальниками вищезазначених звітів за 9 місяців 2017 року - не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця, тобто не пізніше 20 жовтня 2017 року.

 

Директор

Є. Баженков

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям