Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Чи створений Єдиний державний реєстр витратомірів-лічильників рівня пального у резервуарі, та за допомогою якого програмного забезпечення суб’єкт господарювання повинен вносити до Реєстр витратомірів-лічильників рівня пального визначені Постановою КМУ від 22.11.2017 р. N 891 дані? (лист ДФС від 06.09.2019 р. № 41/6/99-00-04-01-02-15/ІПК)

Чи створений Єдиний державний реєстр витратомірів-лічильників рівня пального у резервуарі, та за допомогою якого програмного забезпечення суб’єкт господарювання повинен вносити до Реєстр витратомірів-лічильників рівня пального визначені Постановою КМУ від 22.11.2017 р. N 891 дані? (лист ДФС від 06.09.2019 р. № 41/6/99-00-04-01-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 06.09.2019 р. № 41/6/99-00-04-01-02-15/ІПК

Державна податкова служба України розглянула лист Товариства щодо застосування норм Закону України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" (далі - Закон) та в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація надається з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У запиті Товариство поінформувало, що здійснює свою господарську діяльність з роздрібної реалізації газу скрапленого вуглеводневого через мережу газозаправних пунктів модульного типу, що розміщені в м. Києві, Київській області, та в інших адміністративно-територіальних одиницях України.

З метою приведення своєї діяльності до норм передбачених новим Законом, Товариство просить надати відповідь на питання.

Питання 1 - 2.

Чи створений Єдиний державний реєстр витратомірів-лічильників рівня пального у резервуарі (далі - Реєстр витратомірів-лічильників рівня пального), та за допомогою якого програмного забезпечення суб’єкт господарювання повинен вносити до Реєстр витратомірів-лічильників рівня пального визначені Постановою КМУ від 22.11.2017 р. N 891 дані?

Питання 3.

Чи створений програмний продукт, що забезпечує функціонування Реєстру витратомірів-лічильників рівня пального, приймання від розпорядників акцизних складів електронних документів для наповнення Реєстру витратомірів-лічильників рівня пального, збереження даних і захист інформації. Яким чином Товариству потрібно надавати вказану інформацію до контролюючого органу? В якому вигляді подавати до контролюючого органу інформацію про резервуари з уніфікованою нумерацією, назву, модель, серійні номери витратомірів, рівнемірів у відповідності до Постанови Кабінету міністрів України від 22 листопада 2017 р. N 891(далі - Постанова N 891) "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку до контролюючих органів" ( далі - Порядок ведення ЄДР).

Питання 4 - 5.

Яким чином підтверджувати результати повірки до податкового органу? Чи є затверджений Реєстр витратомірів-лічильників рівня пального?

Питання 6.

Яким чином відбуватиметься формування даних та їх подальша передача? Шляхом формування Z-звіту в якому зазначаються залишки на початок та кінець дня й реалізація за добу передачею фактичних обсягів отриманого та реалізованого товару, чи іншим шляхом?

Питання 7.

Що потрібно змінити в реєстраторі розрахункових операцій, щоб інформація яка передається до контролюючого органу відповідала вимогам Постанови N 891?

Питання 8.

Вимоги відповідно до чинного законодавства ставляться до рівнемірів та витратомірів лічильників (просимо надати посилання на нормативно-правові акти, що регулюють вказане питання)?

Питання 9.

Чи відповідають вимогам посудини, що працюють під тиском обладнані механічними рівнемірами типу Senior або Junior, обладнані шкалою з показом величини об’єму, та вказано, що рівнемір був виготовлений компанією Rocherester Gauges International S.A., Бельгія призначений для скрапленого вуглеводневого газу?

Питання 10.

Яким чином виконувати вимоги Податкового кодексу України з щоденної реєстрації акцизних накладних не порушуючи норми статей 50 - 54 Кодексу за законів про працю України?

Щодо питання 1 - 3

На виконання пункту 2 Постанови N 891 ДФС (ДПС) забезпечила розробку програмного забезпечення для створення та ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них шляхом подання платниками Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі (електронні документи за формами J02104, F02104) засобами ІТС "Електронний кабінет" та ІТС "Єдине вікно подання електронної звітності".

Для заповнення зазначених електронних документів суб’єкти господарювання можуть використовувати програмне забезпечення, яке забезпечує формування вихідних файлів у форматі та за структурою, передбачених для електронних документів за формами J02104, F02104.

Електронні формати та XSD-схеми електронних документів за формами J02104, F02104 розміщені на офіційному веб-порталі ДФС (ДПС).

Щодо питання 4 - 5

Повірка витратомірів-лічильників рівня пального в резервуарі не належить до компетенції ДПС.

Наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 944 "Про затвердження формату даних, структури та форм електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі" (далі - Наказ Мінфіну N 944) затверджено форму довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри (далі - Форма довідки N 1) та форму довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (далі - Форма довідки N 2).

Щодо питання 6 - 7

Відповідальна особа Товариства заповнює дані Форми довідки N 1 та дані Форми довідки N 2 передбачені Наказом Мінфіну N 944 та передає їх до ДПС в електронному вигляді через Єдине вікно подання електронної звітності.

Пунктом 3 розділу І Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. N 547 визначено термін Z-звіт - денний звіт з обнулінням інформації в оперативній пам’яті та занесенням її до фіскальної пам’яті РРО.

Відповідно до ст. 2 Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" денний звіт - документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, проведених з його застосуванням.

Z-звіт підсумовує розрахункові операції за робочу зміну та слугує занесенню її до фіскальної пам’яті РРО.

Враховуючи те, що Постановою N 891 затверджено порядок ведення ЄДР, внесення змін до функціонування РРО є недоцільним.

Щодо питання 8.

Регламент який встановлює вимоги до засобів вимірювальної техніки затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року. N 163 "Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки".

Щодо питання 9.

Аналіз, тестування, приналежність та/або сертифікація приладів обліку або вимірювальної техніки не належить до компетенції ДПС.

Щодо питання 10.

Питання щодо граничної тривалості робочого часу, встановлення п’ятиденного робочого тижня та заборони роботи в нічний час (статті 50 - 54 КЗпП) не відноситься до компетенції ДПС, а лежить в площині повноважень Міністерства соціальної політики України.

Керуючись нормами чинного законодавства України, суб’єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання повинні провадити свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям