<-- -->
Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо порядку оподаткування податком на прибуток та ПДВ операцій (компенсація витрат на оплату консультаційних послуг) що здійснюються відповідно до Угоди про надання гранту з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (лист ДФС від 03.10.2016 р.№ 21419/6/99-99-15-02-02-15)

Щодо порядку оподаткування податком на прибуток та ПДВ операцій (компенсація витрат на оплату консультаційних послуг) що здійснюються відповідно до Угоди про надання гранту з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (лист ДФС від 03.10.2016 р.№ 21419/6/99-99-15-02-02-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.10.2016 р.№ 21419/6/99-99-15-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо порядку оподаткування податком на прибуток та ПДВ операцій (компенсація витрат на оплату консультаційних послуг) що здійснюються відповідно до Угоди про надання гранту з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі – ЄБРР), та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п. 30.1 ст. 1 Кодексу податкова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 ст. 1 Кодексу.

Статтею 3 Кодексу визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно з інформацією, наведеною у листі, згідно Угоди про надання гранту № «???» від «???» укладеною між ТОВ „???” та ЄБРР, платник податку отримує грантові кошти (технічну допомогу) для часткового фінансування консультаційних послуг у вигляді відшкодування витрат.

Договір між Урядом України та ЄБРР про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні (далі – Договір з ЄБРР), ратифікований Законом України від 04 червня 2008 року № 319-VI.

Згідно з розділом 8.03 ст. 8 Договору з ЄБРР вартість послуг, що надаються в рамках Технічної допомоги, та вартість усіх Грантових коштів звільняються від податку на прибуток підприємств, що стягується Україною або на території України, та не становитимуть, чи вважатимуться такими, що становлять, оподатковувану вигоду або оподатковуваний дохід організації, яка може одержати прямі або непрямі вигоди від такої Технічної допомоги або Грантових коштів.

При цьому згідно п.(m) ст. 1 Договору з ЄБРР "Технічна допомога" має включати, без обмежень, всі види консультаційних послуг, які надаються консультантами (українськими або міжнародними), обладнання і матеріали (українські або імпортовані), навчання, семінари, робочі семінари, конференції та аналогічні види діяльності і будь-які інші форми допомоги, які можуть бути узгоджені Урядом України та ЄБРР як технічна допомога для України.

Водночас зазначаємо, що процедуру залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів (програм), акредитації виконавців (юридичних осіб - нерезидентів), регламентовано порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (далі –Порядок).

Згідно з пп. 11-13 Порядку проекти (програми) підлягають обов'язковій державній реєстрації. Державна реєстрація проектів (програм) є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України. Державна реєстрація проектів (програм) провадиться Мінекономрозвитку.

Відповідно п. 23 Порядку, у разі виникнення необхідності в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, Мінекономрозвитку надсилає у п'ятиденний строк після реєстрації проекту (програми) ДФС копію реєстраційної картки проекту (програми) та один примірник плану закупівлі в електронному та паперовому вигляді з метою інформування про наявність податкових пільг, передбачених законодавством та міжнародними договорами України в рамках реалізації проектів (програм).

Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу.

Операції, пов’язані з отриманням гранту та його використання на цілі передбачені договором з ЄБРР обліковуються згідно з правилами бухгалтерського обліку та підлягають відображенню у додатку ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств».

Щодо порядку оподаткування ПДВ

Відповідно до підпунктів "а" та "б" п. 185.1 ст. 185 Кодексу, об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та/або послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 Кодексу.

Постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Отже, у зв'язку з тим, що операція з надання/отримання платником поворотної/безповоротної фінансової допомоги не підпадає під визначення операцій з постачання товарів/послуг, така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ. За операціями, які не є об'єктом оподаткування ПДВ, Звіт про суми податкових пільг не подається.

Враховуючи вищевикладене, для з’ясування правомірності включення до витрат консультаційних послуг за рахунок коштів ЄБРР і звільнення таких операцій від оподаткування податком на прибуток та ПДВ, необхідно дослідити (підтвердити) відповідність таких операцій до норм чинного законодавства.

Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления