Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


  • Щодо заповнення деяких реквізитів прибуткових і видаткових касових ордерів та їх нумерації (лист ДФСУ від 15.06.2018 р. № 20639/6/99-99-14-05-01-15)

Щодо заповнення деяких реквізитів прибуткових і видаткових касових ордерів та їх нумерації (лист ДФСУ від 15.06.2018 р. № 20639/6/99-99-14-05-01-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.06.2018 р. № 20639/6/99-99-14-05-01-15

Про розгляд листа

Державна фіскальна служба України розглянула лист [...] щодо застосування деяких норм чинного законодавства і у межах компетенції повідомляє.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року N 148, розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (далі - Положення N 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті - суб'єкти господарювання), фізичними особами.

Щодо заповнення деяких реквізитів прибуткових і видаткових касових ордерів та їх нумерація (питання 1 - 3).

Відповідно до п. 35 розділу III Положення, касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, формуються у справи відповідно до номенклатури справ та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов'язок щодо їх зберігання.

Бланки прибуткового касового ордера (типова форма N КО-1) та видаткового касового ордера (типова форма N КО-2) визначені у додатках до Положення N 148.

Нумерація прибуткових касових ордерів (у реквізиті "Прибутковий касовий ордер N __ від "___" ____________ 20__ року") може здійснюватися у хронологічному порядку з початку кожного наступного місяця у порядку зростання з номера "1" протягом календарного місяця та закінчуватися у кінці місяця відповідним номером.

Наприклад:

01.02.2018 - N 1, N 2, N 3;

02.02.2018 - N 4, N 5, N 6;

05.02.2018 - N 7;

..........................

28.02.2018 - N 79, N 80, N 81.

01.03.2018 - N 1, N 2, N 3 і т. д.

Аналогічно може здійснюватися і нумерація видаткових касових ордерів (у реквізиті "Номер документа").

У реквізиті "N з/п" прибуткового касового ордера та видаткового касового ордера проставляється номер за порядком (скорочено - N з/п) таких ордерів. При цьому зважаючи, що прибутковий та видатковий касові ордери оформляються на кожну операцію з приймання/видачі готівки, у реквізиті "N з/п" проставляється - 1.

Для прибуткових та видаткових касових ордерів у реквізиті "N з/п" Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма N КО-3а) використовується єдина наскрізна нумерація, яка не передбачає окремої нумерації для прибуткових і видаткових касових ордерів. У колонці 3 зазначаються порядкові номери прибуткових документів, а у колонці 7 зазначаються порядкові номери видаткових документів.

Номери, які проставляються у колонці 3 (прибуткові документи) та у колонці 7 (видаткові документи) можуть не співпадати з нумерацією, зазначеною у реквізиті "N з/п" Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма N КО-3а).

У реквізиті видаткового касового ордера "Додаток" зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою видачі готівки, наприклад, видаткова відомість із зазначенням номера та дати, наказ на відрядження із зазначенням номера та дати і т. д.

У реквізиті прибуткового касового ордера "Додатки" зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою внесення готівки, наприклад, звіт про використання коштів, виданих на відрядження із зазначенням номера та дати і т. д.

Щодо порушення порядку хронологічної нумерації ордерів (питання 4).

Порушення хронологічної нумерації прибуткових та видаткових ордерів може свідчити про неоприбуткування або несвоєчасне оприбуткування готівкових коштів, які надходять до каси суб'єкта господарювання, а також призвести до перевищення ліміту каси.

За неоприбуткування або несвоєчасне оприбуткування готівкових коштів, які надходять до каси відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 12.06.95 року N 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" (далі - Указ N 436), визначено, що у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами - громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу - за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки - у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

У разі порушення хронологічної нумерації видаткових ордерів може призвести до перевищення встановленого ліміту каса, тобто перевищення встановленого ліміту готівки у касі підприємства на кінець робочого дня.

Відповідно до ст. 1 Указу N 436 передбачена відповідальність - у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

Щодо оприбуткування готівкових коштів на відокремленому підрозділі (питання 5).

З 01.06.2018 вступила у дію постанова Правління Національного банку України від 24.05.2018 року N 54 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (додається), якою внесено зміни до Положення N 148.

Звертаємо увагу на те, що Національний банк України впорядкував питання оприбуткування готівки на торгових об'єктах та питання обов'язковості використання касової книги тими відокремленими підрозділами, які не проводять операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами.

У новій редакції викладено п. 11 розділу I Положення N 148, чим врегульовано питання оприбуткування готівки на торгових об'єктах, а саме:

"11. Готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах фізичних осіб - підприємців, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх товарними чеками (квитанціями) і веденням книги обліку доходів і витрат (або книги обліку доходів), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у книзі обліку доходів і витрат (або книзі обліку доходів) на підставі товарних чеків (квитанцій).

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб - підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО / занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО".

Отже, касова книга не використовується, якщо на відокремлених підрозділах установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, здійснення обліку готівки у повній сумі її фактичних надходжень проводиться на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО / занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

 

Перший заступник Голови

С. В. Білан

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия Средняя зарплата: как вы выплату назовете, это... никого не волнует...
18036 37
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд