Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • О документах, необходимых для внесения изменений в виды хозяйственной деятельности физического лица - предпринимателя плательщика единого налога второй группы, сколько это стоит и куда обратиться

О документах, необходимых для внесения изменений в виды хозяйственной деятельности физического лица - предпринимателя плательщика единого налога второй группы, сколько это стоит и куда обратиться   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.02.2016 р. № 1530/О/26-15-12-02-14

   
   
   Відповідно до п. 8 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року N 755-IV (далі – Закон N 755-IV), проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації здійснюється шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.
   
   Пунктом 4 ст. 9 Закону N 755-IV передбачено перелік відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків; види діяльності та ін.
   
   Згідно п. 3 ст. 18 Закону N 755-IV, для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
   
   1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
   
   2) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених цим Законом;
   
   3) копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки - у разі внесення змін, пов'язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків;
   
   4) копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта - у разі внесення змін, пов'язаних із зміною серії та номера паспорта, - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.
   
   Отже, для внесення змін до переліку видів діяльності, обраних фізичною особою – підприємцем для ведення господарської діяльності, Вам необхідно звернутись до державного реєстратора та внести зміни до Єдиного державного реєстру.
   
   Разом з цим, як видно з Вашого звернення, Ви є платником єдиного податку другої групи.
   
   Слід зазначити, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (291.2).
   
   Відповідно до п. 299.1 ст. 299 Кодексу, реєстрація суб'єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.
   
   Перелік відомостей, що вносяться до реєстру платників єдиного податку, визначено п. 299.7 ст. 29 Кодексу, зокрема, види господарської діяльності.
   
   Пунктом 298.5 ст.298 Кодексу встановлено, що у разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
   
   У разі зміни відомостей щодо обраних фізичною особою - підприємцем першої та другої груп видів господарської діяльності, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви (п. 299.8 ст. 299 Кодексу).
   
   Враховуючи наведене, для внесення змін до реєстру платників єдиного податку, зокрема, щодо видів господарської діяльності, Вам необхідно звернутись до ДПІ за місцем Вашого податкового обліку із заявою, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік" від 20 грудня 2011 року N 1675.
   
   
   
   Заступник начальника
В.С. Варгіч

   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления