Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О корректировке финансового результата до налогообложения в соответствии с п. 140.2 ст. 140 раздела III Налогового кодекса Украины

О корректировке финансового результата до налогообложения в соответствии с п. 140.2 ст. 140 раздела III Налогового кодекса Украины   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.02.2016 р. № 572/10/25-01-15-02-09

   
   
   Головне управління ДФС у Чернігівській області з питань коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до п. 140.2 ст. 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України повідомляє наступне.
   
   Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 –VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.
   
   Стосовно першого питання.
   
   Підпунктом 140.2 ст.140 ПКУ передбачено коригування фінансового результату до оподаткування у разі, якщо сума боргових зобов’язань, визначених в п. 140.1 ст. 140 ПКУ, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3, 5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів).
   
   Сума боргових зобов’язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов’язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ст. 140 ПКУ.
   
   У разі, якщо власний капітал має від’ємне значення, то незалежно від його величини, середнє арифметичне значення боргових зобов’язань буде перевищувати середнє арифметичне значення власного капіталу в 3,5 рази.
   
   Тобто, показник фінансового результату до оподаткування підлягає коригуванню.
   
   До другого питання
   
   Відповідно до п.140.2 ст.140 ПКУ (при виконанні наведених вище критеріїв) фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.
   
   Слід зазначити, що фінансовим результатом до оподаткування може бути як прибуток, так і збиток, який відповідно до п.3.22 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених Наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433 відображається у формі № 2 Звіту про фінансові результати, а саме : прибуток – у графі 2290, а збиток – у графі 2295.
   
   Таким чином, оскільки норми ПКУ передбачають використання у розрахунку такого показника, як фінансовий результат до оподаткування без будь-яких застережень щодо фінансового результату у вигляді прибутку, то при розрахунку податкової різниці в частині фінансових витрат враховується фінансовий результат до оподаткування як у вигляді прибутку, так і у вигляді збитку.
   
   При цьому, в разі якщо розрахований за формулою показник має від’ємне значення (за рахунок перевищення показника від’ємного фінансового результату над сумою фінансових витрат та амортизаційних відрахувань), то фінансовий результат коригується на всю суму нарахованих процентів за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаною особою-нерезидентом.
   
   Позиція ДФС України з даного питання викладена на сторінках видання “ Вісник. Право знати все про податки і збори” (вересень 2015 року № 34, ст.10).
   
   До третього питання
   
   Згідно з положеннями п. 140.2 ст. 140 ПКУ, фінансовий результат до оподаткування коригується на нараховані у бухгалтерському обліку проценти за борговими зобов’язаннями.
   
   Проценти - дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості чи вартості майна або у вигляді фіксованих сум ( п.п.14.1.206 п.14.1 ст.14 ПКУ).
   
   Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої Наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291 облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків, ведеться на рахунку 95 "Фінансові витрати".
   
   Стосовно курсових різниць від перерахунку процентних витрат за борговими зобов’язаннями , зазначеними у Вашому листі, то з урахуванням вимог п.8 П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого Наказом Мінфіну 10.08.2000 р. № 193, вони відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).
   
   До четвертого питання
   
   Відповідно до п.20 підрозділу 4 розділу XX ПКУ витрати на сплату процентів, які відповідали вимогам пункту 141.1 статті 141 розділу III цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями пункту 141.2 статті 141 розділу III цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, підлягають врахуванню при визначенні фінансового результату до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів з 1 січня 2015 року з урахуванням обмеження, передбаченого пунктом 140.3 статті 140 розділу III цього Кодексу.
   
   Сума таких відсотків вказується у р.3.2.1 розділу 3 Додатку РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897.
   
   Окрім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію, та діє до внесення змін до статей ПКУ, на які в ній йде посилання.
   
   
    Заступник начальника
О.І. Марухленко

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления