Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • О месте уплаты (перечисления) физическим лицом - предпринимателем налога на доходы физических лиц и военного сбора с дохода, выплаченного физическому лицу в виде арендной платы за пользование помещением

О месте уплаты (перечисления) физическим лицом - предпринимателем налога на доходы физических лиц и военного сбора с дохода, выплаченного физическому лицу в виде арендной платы за пользование помещением   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.04.2016 р. № 3133/М/26-15-13-02-15

   
   
   Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів, регулюється ст.170 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755–VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
   
   Податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.
   
   При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі ( ст. 170.1.1 ПКУ).
   
   Відповідно до ст. 170.1.2 ПКУ податковим агентом платника податку - орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об'єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в підпункті 170.1.1 цього пункту (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар.
   
   Такі доходи, оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 ПКУ ( ст.170.1.4 ПКУ).
   
   Згідно з п.п.14.1.180 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений р. IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючому органу та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та р. IV ПКУ.
   
   Порядок сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету визначений ст. 168 ПКУ.
   
   Одночасно, згідно з підпунктом 1.4 пункту 161 підрозділу 10 розд. XX ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.
   
   Податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України (пп. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 ПКУ).
   
   Згідно з ст. 64 Бюджетного кодексу України ПДФО, який сплачується податковим агентом - фізичною особою, зараховується до відповідного бюджету за місцем реєстрації такої фізичної особи у органах доходів і зборів.
   
   Відповідно до пп. «а» пп. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 ПКУ фізична особа, відповідальна згідно з вимогами цього розділу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету, у разі коли така фізична особа є податковим агентом, - за місцем реєстрації у контролюючих органах.
   
   Таким чином, фізична особа – приватний підприємець при виплаті фізичній особі орендної плати перераховує (сплачує) податок на доходи фізичних осіб та військовий збір за місцем своєї реєстрації у контролюючих органах.
   
   
   Заступник начальника
В.С. Варгіч

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления