Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О начальный этап реализации принципа "Единого окна"

О начальный этап реализации принципа "Единого окна"   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

   ЛИСТ

   01.08.2016 р. N 26083/7/99-99-18-03-01-17

Митницям ДФС
   

   Про початковий етап реалізації принципу "Єдиного вікна"


   

   Відповідно пункту 3 Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом "єдиного вікна" з використанням електронних засобів передачі інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. N 364 (далі - Порядок), рішення про здійснення видів державного контролю товарів із застосуванням положень цього Порядку приймається підприємством у разі електронного декларування товарів шляхом надсилання органу доходів і зборів електронного повідомлення, передбаченого цим Порядком.

   При цьому згідно з пунктом 11 Порядку взаємодія підприємств з інформаційною системою здійснюється з використанням інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення, що використовуються підприємствами для подання органам доходів і зборів документів і відомостей, передбачених Митним кодексом України, через автоматизовану систему митного оформлення органів доходів і зборів. Інформаційна система надсилає підприємству повідомлення з електронним цифровим підписом посадової особи органу доходів і зборів.

   Скановані копії документів, необхідних для завершення відповідного виду державного контролю, разом з електронним повідомленням з електронним цифровим підписом посадової особи підприємства надсилаються до інформаційної системи для здійснення відповідного виду державного контролю до моменту прибуття товарів у митницю призначення або після їх прибуття. В електронному повідомленні підприємство зазначає реквізити попередньої декларації та дату і час, коли товари у митниці прибуття у присутності представника підприємства можуть бути пред'явлені відповідному контролюючому органові для огляду (у разі прийняття такого рішення контролюючим органом) (пункт 17 Порядку).

   У подальшому, виходячи з положень пункту 18 Порядку Інформаційна система після отримання від підприємства електронного повідомлення і сканованих копій документів перевіряє електронний цифровий підпис посадової особи підприємства. У разі позитивного результату такої перевірки інформаційна система зберігає отримані повідомлення і документи, інформує відповідний контролюючий орган про їх надходження шляхом відображення електронного повідомлення у веб-інтерфейсі та за наявності даних в інформаційній системі надсилає листа на адресу електронної пошти уповноваженої посадової особи органу за місцезнаходженням митниці призначення. Про дату і час надсилання повідомлення і документів контролюючому органові для проведення відповідного виду державного контролю, а також про негативні результати перевірки електронного цифрового підпису чи помилки у реквізитах попередньої митної декларації інформаційна система повідомляє підприємство.

   При цьому звертаємо увагу, що якщо протягом чотирьох робочих годин з моменту отримання через веб-інтерфейс електронного повідомлення і сканованих документів уповноважена посадова особа чи адміністратор контролюючого органу не вносила до інформаційної системи будь-яке рішення, інформаційна система автоматично формує рішення про здійснення відповідного виду державного контролю, яке є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України (пункт 20 Порядку).

   При додержанні зазначених норм Порядку зауважуємо, що у разі відсутності інформації в інформаційній системі повідомлення та наявності технічних помилок в направленні такого повідомлення, принцип "мовчазної згоди", передбачений пунктом 20 Порядку, не застосовується, а митний контроль та митне оформлення товарів, до яких застосовуються державні види контролю, здійснюється в установленому порядку без застосування принципу "єдиного вікна" відповідно до статті 319 Митного кодексу України із засвідченням результатів про їх проведення на товаросупровідних документах.

   

   

   В. о. заступника Голови
М. В. Продан


   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления