Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О налогообложении доходов по договорам добровольного медицинского страхования

О налогообложении доходов по договорам добровольного медицинского страхования   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.03.2016 р. № 5344/6/99-99-19-02-02-15

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування доходів за договорами добровільного медичного страхування, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
   
   Згідно з пп. 14.1.521 п. 14.1 ст. 14 Кодексу договір добровільного медичного страхування - договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони здоров'я у разі настання страхового випадку, пов'язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору.
   
   Таким чином, договір, за яким страхова виплата здійснюється не закладам охорони здоров'я, а третім особам при пред'явленні ними підтверджуючих документів із закладів охорони здоров'я, не вважається договором добровільного медичного страхування, що підпадає під дію пп. 14.1.521 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.
   
   Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.
   
   Згідно з пп. 141.1.1 п. 141.1 ст. 141 Кодексу страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до п. 136.1 ст. 136 цього розділу, та податок на дохід за ставкою, визначеною відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу.
   
   Прибуток від страхової і нестрахової діяльності страховика оподатковується за загальною ставкою 18 відсотків.
   
   Відповідно до пп. 136.2.1 та 136.2.2 п. 136.2 ст. 136 Кодексу під час провадження страхової діяльності юридичних осіб - резидентів одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах:
   
   3 відсотки за договорами страхування від об'єкта оподаткування, що визначається у сумі страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і співстрахування;
   
   0 відсотків за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорів страхування додаткової пенсії, та визначених підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.
   
   Згідно з п. 1.3 розділу I Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2011 N 723, аптека - заклад охорони здоров'я, основним завданням якого є забезпечення населення, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій лікарськими засобами шляхом здійснення роздрібної торгівлі.
   
   Отже, якщо договір добровільного медичного страхування не відповідає вимогам пп. 14.1.521 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, а саме, якщо страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється не безпосередньо закладам охорони здоров'я, а третім особам, у т. ч. застрахованим особам, ставка податку на дохід застосовується у розмірі 3 відсотків.

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления