Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О перечислении в бюджет положительных курсовых разниц от продажи иностранной валюты

О перечислении в бюджет положительных курсовых разниц от продажи иностранной валюты   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.03.2016 р. № 744/10/08-01-12-04-11

   
   
   Головне управління ДФС у Запорізькій області розглянуло лист «» щодо перерахування до бюджету позитивних курсових різниць від продажу іноземної валюти та повідомляє наступне.
   
   Статтею 3 Закону України від 23.09.1994 N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", із змінами та доповненнями (далі - Закон N 185), встановлено, що Національний банк України має право встановлювати строк, протягом якого куплена резидентом на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентом має бути використана за призначенням, і порядок її продажу в разі недотримання резидентом цього строку.
   
   Статтею 5 Закону N 185 встановлено, що у разі порушення резидентами строків, установлених Національним банком України відповідно до статті 3 цього Закону, придбана валюта продається уповноваженими банками протягом 5 робочих днів на міжбанківському валютному ринку України. При цьому позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щоквартально направляється до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента.
   
   Листом Державної податкової адміністрації від 25.12.2008 N 27090/7/22-5017 "Про виконання вимог валютного законодавства" визначено, що позитивна курсова різниця, що може виникнути, повинна перераховуватись резидентами на код бюджетної класифікації 21081000 "Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства".
   
   Національний банк України в листі від 26.03.2014 за N 29-207/12713 повідомив, зокрема, про наступне:
   
   Норма пункту 7 розділу III Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (далі - Положення N 281) зобов'язує уповноважені банки продати без доручення клієнта-резидента не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на розподільчий рахунок повернені на адресу резидента у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання частково або повністю не виконані, кошти в іноземній валюті, які були куплені та перераховані на користь нерезидента. Також ця норма Положення N 281 дублює норму Закону щодо необхідності щоквартального перераховування до Державного бюджету України позитивної курсової різниці, що може виникнути за такою операцією, та віднесення на результати господарської діяльності резидента негативної курсової різниці.
   
   Виходячи з викладеного, резиденти України перераховують позитивну курсову різницю, що виникла у випадку продажу іноземної валюти, поверненої нерезидентом, до Державного бюджету України.
   
   Статтею 37 Закону України від 16.04.91 N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність", із змінами та доповненнями, встановлено що за порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані спеціальні санкції.
   
   Таким чином, у разі відсутності порушень з боку суб'єктів господарювання, спеціальні санкції, передбачені статтею 37 Закону України від 16.04.91 N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність", із змінами та доповненнями, не застосовуються.
   
   Акцентуємо увагу, що дана податкова консультація надана з урахуванням листів Державної податкової адміністрації від 25.12.2008 N 27090/7/22-5017 та Національного банку України від 26.03.2014 N 29-207/12713, які є чинними станом на 09.03.2016.
   
   Крім того, повідомляємо, що рахунки для сплати податків можна переглянути на сайті ДФС України (www.sfs.gov.ua) в розділі «Бюджетні рахунки».
   
   
   
   Заступник начальника
Р.Ю. Гришко

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления