Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О порядке налогообложения иностранного дохода

О порядке налогообложения иностранного дохода   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
    від 29.03.2016 № 2651/Д/26-15-13-04-14

   
   
   Відповідно до пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-IV із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) визначено, що дохід, отриманий з джерелом за межами України – це будь – який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь – яких видів їх діяльності за межами митної території України.
   
   Згідно із пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 ПКУ платниками податку є фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.
   
   Разом з тим, відповідно до п. 163.1 ст. 163 ПКУ об'єктом оподаткування резидента є: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.
   
   Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює, зокрема, сумі загальних місячних оподатковуваних доходів та іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року (пп. 164.1.3 п. 164.1 ст. 164 ПКУ).
   
    Водночас, згідно із пп.168.2.1 п.168.2 ст.168 ПКУ у разі якщо платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.
   
   Порядок оподаткування іноземних доходів регулюється п. 170.11 ст. 170 ПКУ.
   
   Так, пп.170.11.1 п.170.11 ст.170 ПКУ визначено, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію (далі – податкова декларація), та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Кодексу.
   
   Відповідно до пп. «б» п.171.2 ст.171 ПКУ особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку, є платник податку - для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.
   
   При цьому, в редакції ПКУ, що діяла до 01.01.2016 р., відповідно до п.167.1 ст.167 ПКУ ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо нарахованих (виплачених, наданих) доходів, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2015 р. – 12180 грн.).
   
   Якщо база оподаткування, щодо доходів, зазначених в абзаці першому п.167.1 ПКУ, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20 відсотків.
   
   Водночас, в редакції ПКУ, яка набрала чинності після 01.01.2016р., відповідно до п.167.1 ст.167 ПКУ ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.
   
   Разом з тим, відповідно до п. 164.4 ст. 164 ПКУ під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.
   
   Отже, у разі отримання фізичною особою – резидентом доходу з джерел за межами України, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставками: у 2015 році – 15,20%, у 2016 році – 18%. Тобто, до іноземного доходу, річна сума якого у 2015 році не перевищує 1218,00 грн., застосовується ставка ПДФО 15%, до суми перевищення – 20%, а в 2016 році до річного іноземного доходу застосовується ставка 18%.
   
   Водночас, Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі - Закон № 71) продовжено сплату військового збору до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи збройних сил України (п. 161 підрозділу 10 Розділу XX ПКУ) та розширено перелік доходів, які оподатковуються військовим збором.
   
   Зокрема, відповідно змін внесених Законом № 71 до підпункту 1.2 п.161 підрозділу 10 Розділу XX ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи визначені статтею 163 ПКУ.
   
   Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено статтею 164 ПКУ.
   
   Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 Розділу XX ПКУ (п.п. 1.3 п.161 підрозділу 10 Розділу XX ПКУ).
   
   Крім цього, слід зазначити, що відповідно до пп.49.18.4 п.49.18 ст.49 ПКУ, податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених р. IV ПКУ (за 2015 рік – по 03.05.2016 року та за 2016 рік – з 01.01.2017 до 01.05.2017 року).
   
   Разом з тим, відповідно до п. 179.7 ст. 179 ПКУ фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.
   
   Форма декларації про майновий стан і доходи та інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 р. № 859.
   
   У разі отримання іноземного доходу разом з декларацією заповнюється та подається додаток Ф3 до декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих з джерел за межами України" до декларації та у графі 5 вказується розмір отриманого іноземного доходу, перерахованого у гривні (з копійками) за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання такого доходу.
   
   
   Заступник начальника
В.С. Варгіч

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления