Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О порядке подачи Декларации по налогу на прибыль предприятий и Отчета об использовании доходов (прибыли) неприбыльных организаций в случае, если плательщик налога на прибыль в IV квартале 2015 года получил статус неприбыльной организации

О порядке подачи Декларации по налогу на прибыль предприятий и Отчета об использовании доходов (прибыли) неприбыльных организаций в случае, если плательщик налога на прибыль в IV квартале 2015 года получил статус неприбыльной организации   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.03.2016 р. № 5617/6/99-99-19-02-01-15

   
   
   Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист щодо порядку подання Декларації з податку на прибуток підприємств та Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій у випадку коли платник податку на прибуток підприємств у IV кварталі 2015 року отримав статус неприбуткової організації, і повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 137.4 статті 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.
   
   Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, зокрема, крім випадків коли:
   
   особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду;
   
   платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації.
   
   Платник податку на прибуток відповідно до пункту 46.2 статті 46 Кодексу подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.
   
   Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
   
   Якщо згідно з правилами, визначеними цим Кодексом, податкова звітність з окремого податку складається наростаючим підсумком, податкова декларація за результатами останнього податкового періоду року прирівнюється до річної податкової декларації. У такому разі річна податкова декларація не подається (пункт 46.3 статті 46 Кодексу).
   
   За інформацією, наведеною у листі, підприємство зареєстровано неприбутковою організацією 29 вересня 2015 року.
   
   Отже, підприємство за результатами діяльності за 2015 рік повинно подати:
   
   податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, при цьому звітний податковий період починається з початку звітного (податкового) року і закінчується останнім календарним днем, що передує даті реєстрації Кооперативу у контролюючому органі, як неприбуткової організації;
   
   звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, при цьому перший податковий (звітний) період розпочинається з дати реєстрації у контролюючому органі неприбуткової організації, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) року.
   
   Що стосується питання подання фінансової звітності, то згідно із частиною першою статті 13 Закону України від 16 липня 1999 року № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996), звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року).
   
   Враховуючи наведене, підприємство за результатами діяльності за 2015 рік подає до контролюючого органу разом із декларацією з податку на прибуток підприємства фінансову звітність, складену наростаючим підсумком, з початку звітного (податкового) року до дати реєстрації Кооперативу у контролюючому органі, як неприбуткової організації.
   
   Водночас, пунктом 46.4 статті 46 Кодексу зазначено, що якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.
   
   У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені у довільній формі, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації.
   
   Слід звернути увагу, що неприбуткове підприємство (організація) також може скористатись правом доповнення звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форма якого містить спеціально відведене місце для такого випадку.
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления