Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • О порядке применения режима освобождения от обложения НДС для операций по предоставлению/выполнению услуг/работ по утилизации боеприпасов по договорам, заключенным в рамках выполнения Имплементационного соглашения между Кабинетом Министров Украины и Организацией НАТО по материально-техническому обеспечению и обслуживанию

О порядке применения режима освобождения от обложения НДС для операций по предоставлению/выполнению услуг/работ по утилизации боеприпасов по договорам, заключенным в рамках выполнения Имплементационного соглашения между Кабинетом Министров Украины и Организацией НАТО по материально-техническому обеспечению и обслуживанию   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.03.2016 р. № 5579/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ для операцій з надання/виконання послуг/робіт із утилізації боєприпасів за договорами, укладеними у межах виконання Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1, підписаної 21.09.2011 р. та ратифікованої Законом України від 13 січня 2012 року N 4338-VI (далі - Імплементаційна угода), та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
   
   Статтею 3 ПКУ визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.
   
   Пунктом 5.1 статті 5 Імплементаційної угоди визначено, що товари, обладнання, техніка та інше майно, а також послуги, що надаються й використовуються в рамках Імплементаційної угоди, перелік яких попередньо погоджений сторонами, незалежно від того, чи вони імпортуються, експортуються, купуються чи іншим чином використовуються в Україні, будуть звільнені від будь-яких тарифів, плат, зборів, ввізного чи вивізного мита й інших подібних податків в Україні.
   
   На виконання пункту 5.1 статті 5 Імплементаційної угоди 08.08.2011 р. Україна та NAMSA погоджено домовленість про те, що звільненню від будь-яких тарифів, зборів, мита, митних зборів, імпортного або експортного мита й інших податків і зборів, які накладаються Україною або від її імені, підлягають будь-які товари, обладнання, техніка та будь-яке інше майно, а також послуги, пов'язані з утилізацією стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1, які здійснюються в межах програми Трастового фонду НАТО "Партнерство заради миру" в Україні.
   
   Відповідно до пункту 3.1 статті 3 Імплементаційної угоди Трастовий Фонд Програми НАТО "Партнерство заради миру" надаватиме лише внесок на покриття витрат з утилізації, який обмежуватиметься рівнями платежів за кількість боєприпасів та зброї, зазначених у Пропозиціях проекту. Також визначено, що Агенція НАТО з матеріально-технічного забезпечення та постачання (NAMSA) за ОМТЗО в консультаціях з Міністерством оборони України вибиратиме відповідних підрядників - виконавців робіт, проводитиме переговори та укладатиме контракти для знищення зазначеної зброї й боєприпасів.
   
   Пунктом 3.3 статті 3 Імплементаційної угоди також визначено, що Уряд України забезпечуватиме достатні рівні свого внеску та підтримку проекту, який включатиме як фінансові внески, так і внески в натуральній формі на покриття решти витрат зі знищення зброї й боєприпасів, охорони місць зберігання й утилізації, зброї та боєприпасів під час перевезень, інспектування, перепакування, завантаження, перевезення та розвантаження зброї та боєприпасів, а також забезпечення персоналу NAMSA службовими приміщеннями на умовах оренди.
   
   Таким чином, якщо Агенцією НАТО з матеріально-технічного забезпечення та постачання (NAMSA) за ОМТЗО в консультаціях з Міністерством оборони України для знищення відповідної зброї й боєприпасів визначено відповідних підрядників - виконавців робіт, що здійснюватимуться в рамках Імплементаційної угоди, та укладено відповідні контракти, то операції з виконання таких робіт та послуг в межах Імплементаційної угоди виконавцями таких робіт та послуг звільнятимуться від оподаткування ПДВ.
   
   При цьому звільненню від оподаткування податком на додану вартість підлягатимуть роботи та послуги, які виконуються як за кошти Трастового Фонду Програми НАТО "Партнерство заради миру", так і за кошти, які є фінансовими внесками Уряду України в проект.
   
   
   Голова
Р. М. Насіров

   
   
   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления