Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • О порядке заполнения приложения 2 «Справка о сумме отрицательного значения отчетного (налогового) периода, которая зачисляется в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода (Д2)» к налоговой декларации по НДС и необходимости начисления налоговых обязательств по НДС на основании пункта 198.5 статьи 198 НКУ при приобретении то

О порядке заполнения приложения 2 «Справка о сумме отрицательного значения отчетного (налогового) периода, которая зачисляется в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода (Д2)» к налоговой декларации по НДС и необходимости начисления налоговых обязательств по НДС на основании пункта 198.5 статьи 198 НКУ при приобретении то   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.04.2016 р. № 8821/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   
   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку заповнення додатка 2 «Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)» (далі – додаток 2) до податкової декларації з ПДВ та необхідності нарахування податкових зобов’язань з ПДВ на підставі пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) при придбанні товарів/послуг, які використовуються в оподатковуваних ПДВ операціях і звільнених від оподаткування ПДВ операціях, та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 198.3 статті 198 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
   
   придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;
   
   придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.
   
   Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
   
   Згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:
   
   а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 ПКУ) та місце постачання яких розташоване за межами митної території України;
   
   б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 ПКУ, та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 ПКУ);
   
   в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
   
   г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
   
   Таким чином, у разі якщо придбані/отримані платником податку товари/послуги, за якими суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, використовуються в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ, то у такому випадку у платника податку виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, визначеними пунктом 198.5 статті 198 ПКУ.
   
   У разі якщо придбані/отримані платником податку товари/послуги, за якими суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, використовуються в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого платника податку (у тому числі в операціях, що оподатковуються за нульовою ставкою), то в такому випадку податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ платником податку не нараховуються.
   
   Щодо порядку заповнення додатка 2 повідомляємо, що порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (у тому числі додатка 2) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289.
   
   При цьому окремі особливості заповнення додатка 2 визначено у листі ДФС від 22.02.2016 № 6111/7/99-99-19-03-02-17.
   
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления