Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О проблемных вопросах, связанных с некорректной работой ІС "Налоговый блок" и других информационных ресурсов ДФС

О проблемных вопросах, связанных с некорректной работой ІС "Налоговый блок" и других информационных ресурсов ДФС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.02.2016 р. № 232/99-99-23-05-18

   
   У зв'язку з численними зверненнями територіальних органів ДФС щодо проблемних питань, пов'язаних із некоректною роботою ІС "Податковий блок" та інших інформаційних ресурсів ДФС, необхідно терміново урегулювати наведені проблеми, направити змінене програмне забезпечення до територіальних органів ДФС та повідомити про результати вирішення наведених нижче проблем.
   
   1. Не функціонує режим "Зведена ІКП"
   
   На підрозділи погашення заборгованостей територіальних органів ДФС покладено повноваження щодо видачі Довідки про відсутність заборгованості. Така довідка видається органом ДФС, у якому платник податків перебуває на податковому обліку за основним місцем, але відсутність податкового боргу перевіряється за усіма його місцями обліку, у тому числі неосновними, по всій території Україні.
   
   Перевірити інформацію про відсутність/наявність податкового боргу в цілому по Україні для підтвердження відсутності такого боргу довідкою можливо за допомогою режиму "Зведена ІКП", однак помилка "No data to display" не дозволяє територіальним органам ДФС виконувати покладені на них повноваження.
   
   Наприкінці грудня 2015 року інформація в режимі "Зведена КОР" формувалася лише щодо окремих платників податків, а після внесення змін до ІС "Податковий блок" в частині заміни назви режиму "Перегляд та друк КОР" та "Зведена КОР" на "Перегляд та друк ІКП" та "Зведена ІКП" відповідно - не формується взагалі.
   
   Слід зазначити, що при заповненні вікна "Включати філії" інформація у такому режимі вибирається лише стосовно філій без зазначення інформації щодо основного підприємства.
   
   2. Не формуються в автоматичному режимі податкові вимоги
   
   Відбувся нез'ясований збій у роботі програмного забезпечення, що призвело до втрати територіальними органами ДФС можливості формувати в автоматичному режимі податкові вимоги платникам-боржникам та направляти їх у встановлені Податковим кодексом України строки.
   
   При роботі в ІС "Податковий блок" підсистема "Облік платежів" - в режимі "Податковий борг" / "Податкові вимоги" (робоча дата 31.12.2015 р.) сформовано реєстр податкових вимог, є доступ для формування податкових вимог (вимоги формуються поточною датою).
   
   При зміні робочої дати на 21.01.2016 р. у реєстр податкових вимог вибираються лише податкові вимоги, які були сформовані по 29.12.2015 р. включно. Наявний в ІК платників податків податковий борг, що виник за період з 30.12.2015 р. по 21.01.2016 р., до реєстру податкових вимог не включається. При формуванні податкових вимог в режимі "Податковий борг" / "Податкові вимоги" платникам податків (юридичні особи та фізичні особи), у яких податковий борг виник у січні 2016 року, з'являється повідомлення "Даних не знайдено", попри те, що в ІКПП такий податковий борг обліковується.
   
   3. Некоректна робота режиму "Довідки про відсутність заборгованості"
   
   У результаті практичного застосування режиму "Журнал запитів на відсутність боргу" / "Журнал заяв на отримання довідки" виявлено невідповідність роботи програмного забезпечення вимогам нормативно-правового акта (наказ МДЗУ від 10.10.2013 р. N 567), яким передбачено, що така довідка видається протягом п'яти робочих днів, у зв'язку з чим необхідно замінити слова "п'ять календарних днів" словами "п'ять робочих днів".
   
   При формуванні довідки в електронному вигляді засобами програмного забезпечення некоректно здійснюється перевірка наявності/відсутності податкового боргу, зокрема розстрочені/відстрочені грошові зобов'язання, строк сплати яких не настав, усупереч вимогам законодавства рахуються як податковий борг, в результаті чого платникам податків, у яких немає податкового боргу, безпідставно надаються відмови у видачі довідки. Тому за підставою ст. 100 ПКУ з Журналу відстрочок (розстрочок) повинні вибиратися лише суми розстроченого/відстроченого податкового боргу, а суми розстрочених/відстрочених грошових зобов'язань не повинні втягуватися.
   
   Засобами програмного забезпечення неможливо сформувати довідку в електронному вигляді щодо платника податків - фізичної особи, форма обліку платежів якого не передбачає наявність інтегрованої картки. Однак обов'язковість видачі такій категорії платників податків довідки, якою підтверджується відсутність податкового боргу, регламентовано наказом МДЗУ від 10.10.2013 р. N 567 та іншими нормативно-правовими актами.
   
   Також довідка про суми податкового боргу платників податків, які виникли більш ніж за три роки, що формується в підсистемі "Облік платежів" ІС "Податковий блок" в режимі "Податковий борг", містить некоректні відомості, а саме: у Довідку станом на 08.09.2015 р. вибираються суми боргу, які раніше вже були списані як безнадійний податковий борг.
   
   При перевірці наявності/відсутності податкового боргу у платників податків, що користуються спеціальним режимом оподаткування ПДВ, за кодом бюджетної класифікації 14016000 рахуються суми податкового боргу, попри те, що за таким кодом не повинен рахуватися податковий борг, виходячи з вимог ПКУ.
   
   Крім того, некоректно працює режим "Переглянути довідку", поля якої заповнюються зі зміщенням на одну позицію. При цьому поля у направлених в електронному вигляді довідках формуються коректно.
   
   4. Не працює режим "Реєстр банкрутів"
   
   Проблема полягає у тому, що при занесенні до ІС "Суди" реквізитів справ про банкрутство та сканованих копій судових рішень у підсистемі "Облік платежів" - "Облік банкрутів" - "Реєстр справ" ІС "Податковий блок" до такої справи в автоматичному режимі не підтягується перелік документів із ІС "Суди".
   
   5. Помилки режиму відновлення списаних сум
   
   Неможливо поновити в обліку списані суми безнадійного податкового боргу ліквідованого боржника у зв'язку з прийняттям судом апеляційної інстанції рішення про скасування ухвали господарського суду про ліквідацію боржника. Список пустий, не підтягується інформація з реєстру щодо банкрутів.
   
   6. Недоліки формування вимоги з ЄСВ
   
   На сьогодні у доопрацьованому програмному забезпеченні залишаються недоліки, приклади яких наведено у додатку*.
   
   ____________
   * Не наводиться.
   
   
   
   В. о. директора Департаменту
В. Новіков

   
   
   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления