Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О возможности осуществления некоммерческой организацией, которая включена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, хозяйственной деятельности, не установлена учредительными документами без цели получения прибыли

О возможности осуществления некоммерческой организацией, которая включена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, хозяйственной деятельности, не установлена учредительными документами без цели получения прибыли   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.07.2016 р. № 7345/С/99-99-15-02-02-14

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо можливості здійснення неприбутковою організацією, яка включена в Реєстр неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), господарської діяльності, яка не встановлена установчими документами без мети одержання прибутку, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.
   
   Відповідно до п. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації – неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Кодексу.
   
   Згідно з п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
   
   утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
   
   установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
   
   установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
   
   внесена контролюючим органом до Реєстру (п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).
   
   Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).
   
   Таким чином, для віднесення до Реєстру неприбуткова організація повинна бути утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
   
   Неприбуткові організації утворені згідно із Законом, що визначає правові і організаційні засади діяльності такої неприбуткової організації, та внесені до Реєстру, не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів, отриманих ними у межах статутної діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такими організаціями виключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу), та не здійснюється розподіл доходу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
   
   Отже, доходи (прибутки) від реалізації діяльності, отримані неприбутковою організацією, яка внесена до Реєстру, мають використовуватись виключно для цілей, що передбачені установчими документами. При цьому отримання таких доходів (прибутків) має відповідати вимогам закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації. У разі встановлення факту використання неприбутковою організацією отриманих доходів (прибутків) на інші цілі, ніж передбачені установчими документами, до такої неприбуткової організації застосовуються норми п.п. 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.
   
   Правові основи діяльності неприбуткових організацій визначені в главі 5 Господарського кодексу України, а профільне регулювання передбачено в спеціальних законодавчих актах. Зокрема правове регулювання, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань визначено Законом України від 22 березня 2012 року № 4572-VI „Про громадські об’єднання”.
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления