Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об использовании филиалом юридического лица зарегистрированных книг учета расчетных операций

Об использовании филиалом юридического лица зарегистрированных книг учета расчетных операций   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.07.2016 р. № 1156/10/02-32-08-00

   
   
   Головне управління ДФС у Вінницькій області розглянуло запит «----» щодо використання філією юридичної особи зареєстрованих книг обліку розрахункових операцій, і в межах компетенції повідомляє наступне.
   
   Відповідно до статті 2 Господарського кодексу України, учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.
   
   У свою чергу, згідно статті 3. Господарського кодексу України, під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).
   
   Водночас, згідно статті 55 ГКУ, суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
   
   Згідно статті 55 Господарського кодексу України, суб'єктами господарювання є: 1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. Суб'єкти господарювання - господарські організації, які діють на основі права власності, права господарського відання чи оперативного управління, мають статус юридичної особи, що визначається цивільним законодавством та цим Кодексом. Суб'єкти господарювання, зазначені у пункті першому частини другої цієї статті, мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.
   
   Порядком реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженим Наказом Міністерства доходів і зборів України 28.08.2013 N 417 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.09.2013 р. за N 1618/24150 (далі-Порядок) визначено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані зареєструвати книги обліку розрахункових операцій (далі - книга ОРО). Реєстрація книг ОРО здійснюється в органі доходів і зборів за основним місцем обліку суб'єкта господарювання як платника податків. Суб'єкт господарювання, який є платником податку на прибуток, крім суб'єктів, які прийняли рішення про сплату та/або сплачують цей податок консолідовано, може реєструвати книги ОРО за місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів, які розташовані на території іншої, ніж такий суб'єкт, територіальної громади і є платниками податку на прибуток.
   
   Отже, законодавством чітко визначено, що в разі здійснення розрахункових операції в готівковій та/або безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) суб'єкти господарювання зобов'язані зареєструвати книги обліку розрахункових операцій, і вразі наявності у суб'єкта господарювання, який є платником податку на прибуток відокремлених підрозділів (філій тощо), лише такий суб’єкт господарювання за основним місцем обліку може реєструвати книги ОРО своїх відокремлених підрозділів.
   
   Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.
   
   У зв’язку з вищевикладеним пропонуємо наступне:
   
   - ВФ ТОВ «Вторресурси Київського картонно-паперового комбінату» звернутися до Вінницької ОДПІ із заявами про скасування реєстрації книг ОРО за формою N 2-КОРО (Додаток 4 до Порядку),
   
   - ТОВ "Вторресурси Київського картонно-паперового комбінату" звернутися до територіального органу ДФС за основним місцем обліку для реєстрації книг ОРО із заявами за формою N 1-КОРО (Додаток 3 до Порядку).
   
   
   Перший заступник начальника ГУ ДФС у Вінницькій області
О.Ф.Мартинюк

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления