Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об отражении в декларации по налогу на прибыль предприятия 2015 года процентов по займу, полученному от связанного лица - нерезидента и на основании статьи 52 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI

Об отражении в декларации по налогу на прибыль предприятия 2015 года процентов по займу, полученному от связанного лица - нерезидента и на основании статьи 52 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.03.2016 р. № 714/10/14-29-15-02-20

   
   
   Головне управління ДФС у Миколаївській області розглянуло лист товариства з обмеженою відповідальністю <…> щодо відображення в Декларації з податку на прибуток підприємства за 2015 рік процентів по займу, отриманого від пов’язаної особи - нерезидента та на підставі статті 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) надає індивідуальну податкову консультацію.
   
   Підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ зазначено, що об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.
   
   До різниць, які коригують фінансовий результат до оподаткування, зокрема, належать різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій.
   
   Згідно з пунктом 140.2 статті 140 ПКУ для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в пункті 140.1 статті 140 ПКУ, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 рази, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.
   
   Сума боргових зобов'язань та власного капіталу для цілей пункту 140.2 статті 140 ПКУ визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов'язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у пункті 140.3 статті 140 ПКУ.
   
   Відповідно до пункту 140.3 статті 140 ПКУ проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 статті 140 ПКУ, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків до повного її погашення з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 статті 140 ПКУ.
   
   Згідно з пунктом 20 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ витрати на сплату процентів, які відповідали вимогам пункту 141.1 статті 141 розділу III ПКУ у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями пункту 141.2 статті 141 розділу III ПКУ у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, підлягають врахуванню при визначенні фінансового результату до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів з 1 січня 2015 року з урахуванням обмеження, передбаченого пунктом 140.3 статті 140 розділу III ПКУ.
   
   Слід враховувати, що з метою обчислення податку на прибуток коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, які виникають відповідально до норм ПКУ здійснюється з моменту набуття чинності Законом України від 28.12.2014 №71-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (з 01.01.2015).
   
   Отже, залишок неврахованих у звітних періодах до 1 січня 2015 року процентів, з урахуванням норм ПКУ, що діють, починаючи з 1 січня 2015 року, враховується для визначення критерію, передбаченого пунктом 140.2 статті 140 ПКУ.
   
   Однак, у разі відсутності у платника обмежень, передбачених пунктом 140.2 статті 140 ПКУ через не перевищення у 3,5 рази боргових зобов’язань над власним капіталом з урахуванням процентів, зазначених у пункті 140.3 статті 140 ПКУ, залишок процентів, неврахованих у звітних періодах до 1 січня 2015 року, не може враховуватись у зменшення фінансового результату до оподаткування при визначенні об’єкта оподаткування.
   
   
   В.о.начальника
І.В.Кузьмін

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления