Подпишитесь!


  • Об отражении в налоговом учете возвратной финансовой помощи

Об отражении в налоговом учете возвратной финансовой помощи   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.03.2016 р. № 5314/6/99-99-19-02-02-15

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення в податковому обліку поворотної фінансової допомоги та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.
   
   Для регулювання відносин, що належать до сфери дії Кодексу, п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 визначено, що поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
   
   За своєю цивільно – правовою природою поворотна фінансова допомога є позикою.
   
   Відповідно до вимог ст. 1046 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики).
   
   Згідно зі ст. 1049 ЦКУ позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому позикодавцем) у строк та порядку, що встановлені договором.
   
   Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.
   
   Позика, надана за договором безпроцентної позики, може бути повернена позичальником достроково, якщо інше не встановлено договором.
   
   Позика вважається повернутою в момент зарахування грошової суми, що позичалася, на банківський рахунок позикодавця.
   
   Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.
   
   Розділом III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по поворотній фінансовій допомозі.
   
   Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.
   
   Оскільки регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»), з питання відображення у бухгалтерському обліку поворотної фінансової допомоги доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.
   
   Щодо реєстрації інвестиції.
   
   Порядок державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2013 року № 139 (далі – Порядок). Державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та її анулювання здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у семиденний строк з дня подання іноземним інвестором документів для реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій або її анулювання (п. 2 Порядку).
   
   З огляду на викладене з питання реєстації (перереєстрації) іноземної інвестиції доцільно звертатись до відповідної територіальної держадміністрації.
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд