Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об учете отрицательного значения от патентованной деятельности, возникшее на 01.01.2015 г., в составе общего отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет, уменьшает финансовый результат до налогообложения 2015 года

Об учете отрицательного значения от патентованной деятельности, возникшее на 01.01.2015 г., в составе общего отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет, уменьшает финансовый результат до налогообложения 2015 года   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.03.2016 р. № 4649/6/99-95-42-03-15

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врахування від’ємного значення від патентованої діяльності, що виникло на 01.01.2015, у складі загального від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, що зменшує фінансовий результат до оподаткування за 2015 рік, і повідомляє таке.
   
   Пунктом 152.2 ст. 152 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у редакції, яка діяла до 01.01.2015, було передбачено, що платник податку на прибуток, який проводив діяльність, що підлягала патентуванню був зобов’язаний окремо визначати податок від кожного виду такої діяльності та окремо визначати податок від іншої діяльності. З цією метою такий платник повинен був вести окремий облік доходів, отриманих від діяльності, що підлягала патентуванню, та витрат, пов’язаних з веденням діяльності з урахуванням від’ємного значення як результату розрахунку об’єкта оподаткування.
   
   При цьому, від’ємне значення як результат розрахунку об’єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягала патентуванню, не враховувався для визначення об’єкта оподаткування та відшкодовувався за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності (абзац другий п. 150.1 ст. 150 Кодексу у редакції, яка діяла до 01.01.2015).
   
   Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» розділ ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Кодексу викладено в новій редакції, якою не передбачено окремого порядку списання збитків від патентованої діяльності.
   
   Починаючи з 01.01.2015 особливості оподаткування податку на прибуток встановлено ст. 134 Кодексу.
   
   Згідно п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.
   
   Відповідно до п.п. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням п. 3 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу.
   
    Отже, від’ємне значення об’єкта оподаткування від патентованої діяльності, що виникло на 01.01.2015, враховується у складі загального від’ємного значення об’єкта оподаткування, що зменшує фінансовий результат до оподаткування за 2015 рік, відповідно до положень п.п. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу у вигляді різниці.
   
   
   Перший заступник Голови
С.В. Білан

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления