Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об утверждении формы и Порядка составления Отчета о контролируемых операции

Об утверждении формы и Порядка составления Отчета о контролируемых операции   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.03.2016 р. № 8890/7/99-99-19-02-02-17
   
   Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції

   
   
Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві,
   Міжрегіональному головному управлінню ДФС - Центральному офісу з обслуговування великих платників

   
   
    Державна фіскальна служба України з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю з питання трансфертного ціноутворення повідомляє таке.
   
   Загальні положення.
   
   28 грудня 2014 року набув чинності Закон України № 72-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» (далі – Закон №72).
   
   Законом № 72 запроваджено принцип «витягнутої руки», змінено перелік контрольованих операцій, переглянуто вартісний критерій визнання операцій контрольованими, скасовано пріоритет офіційно визнаних джерел інформації тощо.
   
   2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі –Звіт), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.02.2016 за № 187/28317 (далі – Наказ № 8).
   
   Наказ № 8 виданий з метою забезпечення виконання підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесеними Законом № 72 та зобов’язує платників податків, що здійснювали контрольовані операції, подавати звіт про такі операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
   
   Із прийняттям Наказу № 8 втратив чинність наказ Міністерства доходів і зборів України від 11 листопада 2013 року № 669 „Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2190/24722.
   
   Щодо подання Звіту за новою формою.
   
   У зв’язку з набранням чинності Наказу № 8 звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2015 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими Наказом № 8.
   
    Звіт про контрольовані операції складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) зобов’язані подавати Звіт Державній фіскальній службі України.
   
    Звіт готується засобами спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для створення платником податків документів в електронній формі відповідно до затвердженого формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання та подається до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
   
    Звіт складається із заголовної, основної частини, додатка та інформації до додатку, які є невід’ємною частиною Звіту.
   
    У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану (і) операцію (ії). У інформації до додатку наводиться інформація про критерії пов’язаності платника податків із відповідним контрагентом.
   
   Якщо платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» використано методи, передбачені підпунктами 39.3.1.2. – 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 Кодексу, при заповненні розділу «Відомості про контрольовані операції» додатку до Звіту дозволяється наведення узагальненої інформації щодо сукупності таких контрольованих операцій.
   
   Самостійне виправлення помилок
   
    У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:
   
   - Звіт з позначкою «звітний новий» у разі подання нового Звіту про контрольовані операції в законодавчо передбачені терміни;
   
   - Звіт з позначкою «уточнюючий» (далі – уточнюючий Звіт), у разі його подання після строку, визначеного підпунктом 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Кодексу.
   
   Звіт з позначкою «звітний новий» та уточнюючий Звіт повинен містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту ( Звіту з позначкою «звітний»). Подання уточнюючого Звіту не звільняє платника податків від відповідальності, визначеної підпунктом 120.3 статті 120 Кодексу.
   
   При цьому, у разі уточнення інформації за минулі роки, Звіт платником податку надається за оновленою формою та в порядку, затвердженими Наказом № 18.
   
   Додатки до Звіту
   
   До Звіту передбачено додаток та інформація до додатку, які є невід’ємною частиною Звіту, а саме:
   
   - Додаток „Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях” з відомостями про контрольовані операції;
   
   - Інформація про пов’язаність осіб.
   
   Кількість додатків у Звіті відповідає кількості контрагентів – сторін контрольованих операцій.
   
   Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів з метою використання його в роботі.
   
   
   Голова
Р. М. Насіров

   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления