Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо оподаткування отриманої громадянином Франції - податковим резидентом України з джерел за межами України пенсії, що сплачується у рамках пенсійної програми, яка є частиною системи соціального забезпечення Франції, у сумі, що перевищує загальної щорічної суми французької мінімальної пенсії (лист ДФС від 27.07.2017 р. № 1368/Т/99-99-13-01-03-14/ІПК)

Щодо оподаткування отриманої громадянином Франції - податковим резидентом України з джерел за межами України пенсії, що сплачується у рамках пенсійної програми, яка є частиною системи соціального забезпечення Франції, у сумі, що перевищує загальної щорічної суми французької мінімальної пенсії (лист ДФС від 27.07.2017 р. № 1368/Т/99-99-13-01-03-14/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 27.07.2017 р. № 1368/Т/99-99-13-01-03-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування отриманої громадянином Франції - податковим резидентом України з джерел за межами України пенсії, що сплачується у рамках пенсійної програми, яка є частиною системи соціального забезпечення Франції, у сумі, що перевищує загальної щорічної суми французької мінімальної пенсії, та у межах компетенції повідомляє таке.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого встановлено, що платниками податку на доходи фізичних осіб (далі - податок) є, зокрема, фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Об’єктом оподаткування фізичної особи - резидента відповідно до ст. 163 Кодексу є, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно з Кодексом включається сума пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати (пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Разом з тим не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку сума пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати (абз. "е" пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Слід зазначити, що відповідно до п. 13.3 ст. 13 Кодексу доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Конвенція між Урядом України і Урядом Французької Республіки (далі - Договірні Держави) про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно, підписана в м. Парижі 30.01.1997 р., (далі - Конвенція) ратифікована Верховною Радою України 03.03.1998 р.

Особливості оподаткування пенсії визначені ст. 18 Конвенції, п. 2 якої встановлено, що з урахуванням положень п. 2 ст. 19 Конвенції і незважаючи на положення п. 1 ст. 19 Конвенції, пенсії й інші подібні винагороди, що сплачуються у рамках пенсійної програми як частини системи соціального забезпечення Договірної Держави, її політико-адміністративних підрозділів або місцевих органів влади, підлягають оподаткуванню тільки в цій Державі відповідно до законодавства цієї Держави в тій пропорції від щорічної суми такої пенсії й іншої подібної винагороди, що сплачується резиденту другої Договірної Держави, яка не перевищує загальної щорічної суми французької мінімальної пенсії.

Порядок оподаткування доходів, отриманих з джерел за межами України - іноземних доходів визначено п. 170.11 ст. 170 Кодексу, пп. 170.11.1 якого встановлено, у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою податку, визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу (18 відс.), крім доходів, визначених пп. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Кодексу, які оподатковуються за ставкою податку, визначеною пп. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Кодексу.

Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів (п. 164.4 ст. 164 Кодексу).

Також, згідно із пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу доходи, визначені ст. 163 Кодексу, зокрема іноземний дохід, є об’єктом оподаткування військовим збором, ставка якого становить 1,5 відсотка.

Зауважуємо, що згідно з пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу платник податку, що отримує, зокрема, іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року.

Особою, відповідальною за сплату (перерахування) до бюджету податку з іноземних доходів, є платник податку (пп. "б" п. 171.2 ст. 171 Кодексу).

Отже, фізична особа - резидент у разі отримання будь-яких оподатковуваних доходів з джерел за межами України, зокрема пенсії з Франції в тій пропорції від щорічної суми такої пенсії, яка перевищує загальну щорічну суму французької мінімальної пенсії, зобов’язана у встановлені Кодексом терміни подати податкову декларацію та сплатити (з урахуванням встановленого Кодексом порядку) задекларовані податкові зобов’язання з податку та військового збору.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям