Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Относительно проверки результатов проведения государственных видов контроля, удостоверяемых оттисками печатей

Относительно проверки результатов проведения государственных видов контроля, удостоверяемых оттисками печатей   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

   ЛИСТ

   від 21.04.2016 р. № 14345/7/99-99-24-02-02-17

(додатково див. лист ДФС від 16.09.2016 р. № 30851/7/99-99-18-03-01-17)


   
Митниці ДФС


   Щодо перевірки результатів проведення державних видів контролю, які засвідчуються відбитками печаток

   Згідно з частиною першою статті 255 Митного кодексу України (далі - Кодекс) митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред'явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з цим Кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред'явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених статтями 257 і 335 цього Кодексу.

   Частиною другою статті 264 Кодексу встановлено, що на вимогу органу доходів і зборів декларант або уповноважена ним особа (далі - Декларант) зобов'язані надати органу доходів і зборів оригінали таких документів або засвідчені в установленому порядку їх копії, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів.

   Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (далі - Порядок) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 N 631, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.08.2012 за N 1360/21672.

   Згідно з вимогами підпункту 4.5.7 пункту 4.5 розділу IV Порядку, при здійсненні митного оформлення МД виконуються митні формальності, зокрема, з перевірки дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання (відсутність визначених законодавством заборон щодо переміщення або поміщення у відповідний митний режим задекларованих товарів; наявність відповідних документів, наявність в МД відомостей про відповідні документи або відомостей про відмітки у товаросупровідних документах).

   Інформування Декларанта про необхідність подання документів, зазначених в графі 44 МД, здійснюється згідно з положеннями пункту 2.2 Порядку.

   Відповідно до положення статті 319 Кодексу товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-епідемілогічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю.

   Митний контроль та митне оформлення товарів завершуються тільки після проведення встановлених законами України для кожного товару державних видів контролю.

   Перелік товарів, які підлягають державному контролю у разі переміщення їх через митий кордон України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 N 1031.

   Враховуючи викладене вище, звертаймо увагу митниць ДФС на те, що митне оформлення товарів, які підлягають видам державного контролю, зазначеним у частині першій статті 319 Кодексу, має завершуватися тільки за умови обов'язкової наявності відбитків штампів на відповідних товаросупровідних (товарно-транспортних) документах.

   Такі документи (засвідчені копії, скановані копії документів на паперовому носії) подаються Декларантом митниці у встановленому порядку під час подання МД до митного оформлення або під час виконання митних формальностей за МД згідно з пунктом 2.2 Порядку.

   При цьому зображення відповідного документа (сканованої копії) має бути належним чином відображене у АСМО "Інспектор".

   Керівникам митниць довести положення цього листа до відома підпорядкованих структурних підрозділів, митних брокерів та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою забезпечення дотримання положень законодавства України з питань державної митної справи.

   Додаток: на 2 арк.

   

   Заступник директора Департаменту

   організації митного контролю

   
О. А. Центнарук


   

   
Додаток

   Для довідки


   1. Зразки штампів, що засвідчують здійснення санітарно-епідеміологічного контролю вантажів та транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон, пунктах контролю та на митній території України, затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2011 N 102.

   Інформація про позитивні результати здійснення санітарно-епідеміологічного контролю товару (наявність на товаросупровідних документах відбитку штампа "Санітарно-епідеміологічний контроль здійснено") зазначається у графі 44 митної декларації за кодом 5501.

   2. Зразки штампів, які засвідчують здійснення фітосанітарного контролю товарів, затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 N 414 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів".

   Інформація про позитивні результати здійснення фітосанітарного контролю товару (наявність на товаросупровідних документах відбитку штампів "Ввезення в Україну дозволено", "Транзит по Україні дозволено", "Вивезення з України дозволено") зазначається у графі митної декларації за кодом 5503.

   3. Опис і зразки штампів для засвідчення результатів здійснення державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища радіологічного та екологічного контролю транспортних засобів і вантажів та порядку застосування штампів затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 19.03.2012 N 162.

   Інформація про позитивні результати здійснення екологічного контролю товару (наявність на товаросупровідних документах відбитку штампу "Екологічний контроль ввіз/вивіз дозволено") зазначається у графі 44 митної декларації за кодом 5502.

   Інформація про позитивні результати здійснення радіологічного контролю товару (для товарів і транспортних засобів, що не підлягають екологічному контролю) (наявність на товаросупровідних документах відбитку штампа "Радіологічний контроль ввіз/вивіз дозволено") зазначається у графі 44 митної декларації за кодом 5504.

   4. Зразки відбитків печаток (штампів) та підписів інспекторів регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, які засвідчують проведення ветеринарно-санітарного контролю (державного контролю) харчових продуктів, розміщено в автоматизованій інформаційній системі управління документами ДФС за вх. N 61080/5 від 21.10.2015.

   У графі 44 митної декларації інформація про позитивні результати проведення державного контролю харчових продуктів зазначається за кодом 5508.

   Зазначимо, що листом ДФС від 30.09.2015 N 36151/7/99-99-24-03-01-17 до митниць надіслано роз'яснення Державної санітарно-епідеміологічної служби України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (лист від 18.09.2015 N 15-1-1-14/24288//02.02/869-1) щодо порядку проведення державного контролю харчових продуктів (у тому числі у формі попереднього документального контролю).

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления