Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про митне законодавство (лист ДФС від 23.03.2016 р. № 6367/6/99-99-24-02-03-15)

Про митне законодавство (лист ДФС від 23.03.2016 р. № 6367/6/99-99-24-02-03-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.03.2016 р. № 6367/6/99-99-24-02-03-15

Про митне законодавство

За результатами розгляду порушеного у вказаному листі питання, повідомляємо наступне.

Відповідно до пункту 8 статті 8 Митного кодексу України від 13.03.2012 N 4495-VI, зі змінами та доповненнями (далі Кодекс), декларант - особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені якої здійснюється декларування.

Згідно частини першої статті 265 Кодексу, декларантами мають право виступати:

- при переміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України або при зміні митного режиму щодо товарів на підставі зовнішньоекономічного договору, укладеного резидентом, - резидент, яким або від імені якого укладено цей договір;

- в інших випадках - особа, яка відповідно до законодавства України має право вчиняти щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення юридично значущі дії від свого імені.

Декларантами можуть бути тільки резиденти, крім окремих випадків переміщення через митний кордон України, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу.

Положеннями частини третьої та п'ятої 265 Кодексу відповідно встановлено, що підприємства можуть бути декларантами, за умови перебування їх на обліку в органах доходів і зборів України.

Декларант може здійснювати декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення самостійно або уповноважувати інших осіб на здійснення декларування віл свого імені.

Присутність декларантів або уповноважених ними осіб під має митного оформлення врегульовано, зокрема, статтею 249 Кодексу.

Обов'язки, права та відповідальність декларанта та уповноваженої ним особи визначені у статті 266 Кодексу.

Так. частиною четвертою та п'ятою цією статті передбачено:

у разі самостійного декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення декларантом передбачену цим Кодексом відповідальність за вчинення порушення митних правил у повному обсязі несе декларант;

особа, уповноважена на декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення від імені декларанта, має такі самі обов'язки, права і несе таку саму відповідальність, що й декларант.

Митний брокер - це підприємство, то надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які перемішуються через митний кордон України.

За вчинення правопорушень, пов'язаних з провадженням митної брокерської діяльності, митний брокер несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України (частини перша та третя статті 416 Кодексу).

Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються відповідним договором (стаття 417 Кодексу).

Статтею 418 Кодексу передбачено, що агент з митного оформлення - це фізична особа - резидент, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов'язані з пред'явленням органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Агент з митного оформлення має право виконувати свої функції з пред'явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для їх митного контролю та митного оформлення, у будь-якому органі доходів і зборів України.

При цьому інформація, отримана митним брокером та його працівниками - агентами з митного оформлення від особи, яку представляє митний брокер, у процесі виконання митних формальностей, може використовуватися виключно для цілей виконання цих формальностей.

За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер та його працівники - агенти з митного оформлення несуть відповідальність відповідно до закону (стаття 419 Кодексу).

Окремо зазначаємо, що частиною першою статті 293 Кодексу передбачено, що особою, на яку покладається обов'язок із сплати митних платежів, є декларант. Якщо декларування товарів здійснюється особою, уповноваженою на це декларантом, на таку особу покладається обов'язок із сплати митних платежі в солідарно з декларантом.

Таким чином, митним законодавством України врегульовано права, обов'язки та відповідальність осіб, які мають право здійснювати декларування товарів, та інші пов'язані з цим, та передбачені законодавством дії.

При цьому, Кодексом не встановлено обмеження присутності під час проведення митного оформлення вищевказаних осіб, якщо такі особи можуть підтвердити право вчиняти щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення юридично значущі дії (резиденти, якими або від імені яких укладено цей договір, уповноважені ними особи, митні брокери та їх працівники).

 

В. о. директора Департаменту
організації митного контролю

А. В. Данченко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям