Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про набрання чинності наказом Мінфіну щодо реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі (лист ДФС від 21.11.2017 р. № 31905/7/99-99-08-01-02-17)

Про набрання чинності наказом Мінфіну щодо реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі (лист ДФС від 21.11.2017 р. № 31905/7/99-99-08-01-02-17)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.11.2017 р. № 31905/7/99-99-08-01-02-17

Головним управлінням ДФС в областях та м. Києві

 

 

Про набрання чинності наказом Мінфіну щодо реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі

Державна фіскальна служба України інформує, що 21.11.2017 р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 р. N 822 "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків", що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2017 р. за N 1306/31174 (далі - наказ N 822).

Зазначеним нормативно-правовим актом вдосконалено процедуру реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) відповідно до норм статей 63 та 70 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

На виконання норм Закону України "Про захист персональних даних" розроблено нову форму повідомлення про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі, права та обов’язки фізичної особи - платника податків, що надається фізичній особі для ознайомлення з положеннями статей 8 та 12 Закону та статей 17, 63, 70 Кодексу (процедура реєстрації або внесення змін до Державного реєстру (окремого реєстру Державного реєстру).

З метою створення комфортних умов для фізичних осіб - платників податків наказом N 822:

передбачено, що реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого органу відповідної заяви;

надана можливість громадянам України, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подати документи для реєстрації або внесення змін до Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу;

унормовані питання отримання фізичними особами відомостей з Державного реєстру про суми виплачених доходів та утриманих податків засобами електронного зв’язку.

Також наказом N 822 розроблено нові форми Облікової картки (Повідомлення/Заяв про внесення змін/отримання відомостей) та інших документів, пов’язаних з реєстрацією та/або внесенням змін до Державного реєстру.

В частині внесення до паспортів громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган) наказом N 822 визначені процедури та компетенція державних органів окремо щодо паспортів у формі книжечки та щодо паспортів у формі картки. Така інформація до паспортів у формі книжечки вноситься контролюючими органами, а до паспортів у формі картки - органами, що здійснюють оформлення паспортів відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Враховуючи вимоги законодавства, яким регулюється ведення Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр), наказом 822:

визначені питання внесення до Державного реєстру (окремого реєстру Державного реєстру) відомостей про паспорт громадянина України у формі картки (номер, дата, орган, що видав), до якого внесено інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття (слово "Відмова") на підставі даних, що направляються до ДФС від ДМС у разі внесення такої інформації до паспорта;

встановлено нову форму повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, що надається фізичній особі для подання її до відповідного територіального органу/ територіального підрозділу ДМС;

передбачено, що якщо в документах, що посвідчують особу, відсутня інформація про реєстрацію місця проживання/перебування особи або така інформація внесена до безконтактного електронного носія, який імплантовано у зазначені документи, особа пред’являє довідку про внесення інформації до Реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з Реєстру.

Відповідно до пункту 2 наказу N 822 визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 грудня 2013 року N 779 "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 року за N 2211/24743.

Прошу довести зазначене до відома підпорядкованих органів ДФС та забезпечити дотримання ними положень та застосування нових документів, встановлених наказом N 822.

Перший заступник Голови

С. В. Білан

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям