Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про неподання документації з трансфертного ціноутворення (лист ДФС від 20.07.2017 р. № 19084/7/99-99-14-01-02-17)

Про неподання документації з трансфертного ціноутворення (лист ДФС від 20.07.2017 р. № 19084/7/99-99-14-01-02-17)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.07.2017 р. № 19084/7/99-99-14-01-02-17

Офісу великих платників податків ДФС,
Головним управлінням ДФС в областях та м. Києві

 

Про неподання документації з трансфертного ціноутворення

Державна фіскальна служба України (далі - ДФС) з метою забезпечення належної реалізації положень п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) в частині застосування штрафних санкцій у випадку неотримання платниками податків запиту про надання документації з трансфертного ціноутворення, направленого відповідно до пп. 39.4.4 та 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, повідомляє.

Пунктом 73.3 ст.73 Кодексу визначено, що контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин, зокрема, для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до ст. 39 Кодексу.

Підпунктом 16.1.7 п. 16.1 ст. 16 Кодексу встановлено обов’язок  платника податків подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством.

Відповідно до пп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу на запит ДФС, платники податків протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту подають документацію щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті, яка повинна містити інформацію, зазначену у пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу.

У разі коли подана платником податків документація з трансфертного ціноутворення не містить інформацію в обсязі, визначеному в пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, або належного обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", ДФС надсилає такому платнику податків запит з вимогою додатково подати протягом 30 календарних днів з моменту його отримання інформацію відповідно до пп. 39.4.6 п. 39.4. ст. 39 Кодексу та/або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки". Зазначена додаткова інформація або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" є невід'ємною частиною документації з трансфертного ціноутворення.

Відповідно до абзацу п’ятнадцятого п. 73.3 ст. 73 Кодексу запит вважається врученим, якщо його надіслано у порядку, визначеному ст. 42 Кодексу.

Пунктом 42.2 ст. 42 Кодексу передбачено, що документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків чи його законному або уповноваженому представникові. Водночас, якщо платник податків у порядку та у строки, визначені ст. 66 Кодексу, повідомив контролюючий орган про зміну податкової адреси, він на період з дня державної реєстрації зміни податкової адреси до дня внесення змін до облікових даних такого платника податків звільняється від виконання вимог документів, надісланих йому контролюючим органом за попередньою адресою та в подальшому повернених як таких, що не знайшли адресата.

Згідно з п. 45.2 ст. 45 Кодексу податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР).

Таким чином, запит вважається надісланим (врученим), якщо його вручено платнику податків особисто чи його представнику, надіслано на адресу останнього відомого місцезнаходження платника податків з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному ст. 42 Кодексу.

За аналогією із нормами абзацу третього п. 58.3 ст. 58 Кодексу, у разі коли пошта не може вручити запит на подання документації з трансфертного ціноутворення платнику податків через відсутність за місцезнаходженням його посадових осіб, їх відмову отримати запит, невстановлення фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, то такий запит, направлений з дотриманням вимог пп. 39.4.4 та 39.4.8 п. 39.4 ст. 39, ст. 42, ст. 73 Кодексу, вважається врученим у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення (із зазначенням причин невручення). Відповідна інформація також може бути отримана контролюючим органом на офіційному сайті ПАТ "Укрпошта" шляхом звернення до сервісу відстеження пересилання поштових відправлень.

З урахуванням вищезазначеного, у разі ненадання платником документації з трансфертного ціноутворення або додаткової інформації (обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки"), протягом 30 календарних днів з дати, вказаної поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення відповідного запиту, до платника мають бути застосовані штрафні санкції відповідно до п. 120.3 ст. 120 Кодексу.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС довести зміст зазначеного листа до відома платників податків та враховувати при організації і проведенні контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.

В. о. Голови

М. В. Продан

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям