<-- -->
Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Про особливості оподаткування ПДВ (лист ДФС від 05.02.2018 р. № 3375/7/99-99-15-03-02-17)

Про особливості оподаткування ПДВ (лист ДФС від 05.02.2018 р. № 3375/7/99-99-15-03-02-17)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.02.2018 р. № 3375/7/99-99-15-03-02-17

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві,
Офісу великих платників податків ДФС,
Митниці ДФС

 

 

 

 

Про особливості оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України у зв’язку із набранням чинності з 01.01.2018 р. Законом України від 07 грудня 2017 року N 2245-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" (далі - Закон N 2245) повідомляє.

Законом N 2245 викладено у новій редакції абзац другий підпункту "в" пункту 193.1 статті 193 розділу V Податкового кодексу України (далі - ПКУ), а саме, починаючи з 01.01.2018 р., ставку податку у розмірі 7 відс. встановлено на операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (далі - ДРЛЗ), а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення (далі - ДРМТВМП) або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні.

Правовідносини, пов'язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів та медичних виробів, регулюються та регламентуються:

Законом України від 04 квітня 1996 року N 123/96-ВР "Про лікарські засоби" (далі - Закон N 123/96);

Положенням про Державний реєстр лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року N 411;

Порядком ведення Державного реєстру лікарських засобів України, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.05.2014 р. N 314, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.07.2014 р. за N 799/25576;

Порядком ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26.04.2011 р. N 237, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.08.2011 р. за N 965/19703;

Порядком зберігання Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.07.2012 р. N 533, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.08.2012 р. за N 1301/21613;

Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року N 753 (далі - Технічний регламент N 753);

Технічним регламентом щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року N 754 (далі - Технічний регламент N 754);

Технічним регламентом щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року N 755 (далі - Технічний регламент N 755);

іншими чинними нормативно-правовими актами.

Державний реєстр лікарських засобів України - це нормативний документ, який містить відомості про лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в медичній практиці (стаття 2 Закону N 123/96). При цьому "online" версія Державного реєстру лікарських засобів України розміщена на веб-сайті www.drlz.kiev.ua, що супроводжується ДП "Державний експертний центр". На цьому веб-сайті розміщена інформаційно-пошукова система "Державного реєстру лікарських засобів України", яку сформовано ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України". Зокрема, у системі можна отримати інформацію про зареєстровані в Україні лікарські засоби та інструкції для медичного застосування до них.

Лікарський засіб - це будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох активних фармацевтичних інгредієнтів (далі - АФІ) та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу. До лікарських засобів належать: АФІ, продукція "in bulk"; готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів (стаття 2 Закону N 123/96).

Медичний виріб - це будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти (підпункт 9 пункту 2 Технічного регламенту N 753).

Медичний виріб для діагностики in vitro - це медичний виріб, зокрема реагент, калібратор, контрольний матеріал, набір, інструмент, апаратура, обладнання або система, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою і що призначені виробником для застосування in vitro для дослідження зразків, зокрема зразків крові і тканин, отриманих з організму людини виключно (або з основною метою) для одержання інформації (підпункт 9 пункту 2 Технічного регламенту N 754).

Активний медичний виріб - це будь-який медичний виріб, робота якого залежить від наявності джерела електричної енергії або будь-якого іншого джерела енергії, крім безпосередньо генерованої людським організмом або силою тяжіння (гравітації). Активний медичний виріб, який імплантують, - активний медичний виріб, призначений для повного або часткового введення в тіло пацієнта хірургічним чи іншим медичним шляхом або через природний отвір, що повинен залишатися в тілі після закінчення процедури введення (підпункти 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту N 755).

Пошукова система Державного реєстру медичної техніки і виробів медичного призначення розміщена на офіційному веб-сайті Державної служби України з лікарських засобів за адресою: http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/PUB/VMList.aspx.

Введення в експлуатацію медичного виробу - це готовність медичного виробу до першого застосування за призначенням кінцевим користувачем та/або споживачем (підпункт 1 пункту 2 Технічного регламенту N 753).

Введення в обіг медичного виробу - це перша поява медичного виробу, крім медичних виробів, призначених для клінічних досліджень або оцінки характеристик, на ринку України з метою розповсюдження та/або застосування за призначенням незалежно від того, чи є цей медичний виріб новим чи повністю відновленим (підпункт 2 пункту 2 Технічного регламенту N 753).

Застосування медичного виробу за призначенням - це застосування медичного виробу відповідно до цілей, зазначених виробником у його маркуванні та/або інструкції із застосування (підпункт 7 пункту 2 Технічного регламенту N 753).

При здійсненні операцій з постачання товарів (у тому числі лікарських засобів і медичних виробів) платник податку - продавець таких товарів зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою (пункт 201.10 статті 201 розділу V ПКУ). Форму та порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267.

При здійсненні операцій із ввезення товарів на митну територію України оформляється митна декларація (пункт 8 статті 257 Митного кодексу України).

Враховуючи викладене, операції з постачання на митній території України та/або ввезення на митну територію України лікарських засобів підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою податку у розмірі 7 відс. за умови, що такі лікарські засоби:

дозволені для виробництва і застосування в Україні;

внесено до ДРЛЗ.

Операції з постачання на митній території України та/або ввезення на митну територію України медичних виробів підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою податку у розмірі 7 відс. за умови, що такі медичні вироби:

дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;

внесено до ДРМТВМП або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність.

У разі якщо при здійсненні операцій з постачання на митній території України та/або ввезення на митну територію України лікарських засобів/медичних виробів не дотримано хоча б однієї із зазначених умов, операції з постачання таких лікарських засобів/медичних виробів та їх ввезення на митну територію України оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

Крім того, повідомляємо, що у разі якщо медичні вироби були ввезені на митну територію України та/або придбані на митній території України до 01.01.2018 р. з нарахуванням ПДВ за ставкою 20 відс., то, починаючи із зазначеної дати та за умови, що такі медичні вироби відповідають зазначеним вище вимогам, операції з їх постачання на митній території України підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 7 відсотків. При цьому коригування сум ПДВ, включених до складу податкового кредиту з ПДВ на підставі митної декларації, оформленої за операцією із ввезення медичних виробів на митну територію України, та/або податкової накладної, складеної і зареєстрованої в ЄРПН за операцією з постачання медичних виробів на митній території України, що до 01.01.2018 р. оподатковувалися податком за ставкою 20 відс., нормами ПКУ не передбачено.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС та митницям ДФС довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час прийняття звітності, при проведенні контрольно-перевірочної роботи та процедур оскарження.

В. о. Голови

М. В. Продан

Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления