Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про плату за землю та рентну плату за користування надрами (лист ДФС від 27.07.2017 р. № 1370/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)

Про плату за землю та рентну плату за користування надрами (лист ДФС від 27.07.2017 р. № 1370/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 27.07.2017 р. № 1370/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Про плату за землю та рентну плату за користування надрами

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), надає індивідуальну податкову консультацію щодо визначення коефіцієнта індексації з плати за землю та наявних підстав для застосування коригуючого коефіцієнта 0,70 при обчисленні податкових зобов’язань з рентної плати за видобування корисних копалин (далі - Рентна плата).

Щодо плати за землю

Товариство запитує про визначення податкового зобов’язання із земельного податку на 2017 рік за земельні ділянки за межами населених пунктів з урахуванням величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки, визначеної за 2016 рік для вказаної категорії земельної ділянки.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок для цілей розділу XII, глави 1 розділу XIV Кодексу - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (пп. 14.1.125 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок застосовується як база оподаткування при обчисленні податкових зобов’язань із плати за землю.

Обов’язок із обчислення щорічної індексації нормативної грошової оцінки земель із використанням індексу споживчих цін, з дотриманням порядку, встановленого ст. 289 Кодексу, покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

У підрозділі 6 Перехідних положень Кодексу встановлено спеціальний порядок індексації нормативної грошової оцінки земельних ділянок для цілей обчислення плати за землю.

Зокрема, згідно з п. 6 цього підрозділу індекс споживчих цін за 2015 рік для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) застосовується у розмірі 120 відс. (офіційно оприлюднена величина індексу споживчих цін за 2015 рік - 143,3 відс.).

При цьому п. 8 зазначеного підрозділу передбачено такий спеціальний порядок індексації нормативної грошової оцінки земельних ділянок для цілей обчислення плати за землю для:

сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) коефіцієнт індексації - 1,00;

земель несільськогосподарського призначення - 1,06.

Відповідно до ст. 19 Земельного кодексу України (далі - Земельний кодекс) землі за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:

землі сільськогосподарського призначення;

землі житлової та громадської забудови;

землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

землі оздоровчого призначення;

землі рекреаційного призначення;

землі історико-культурного призначення;

землі лісогосподарського призначення;

землі водного фонду;

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Водночас серед земельних ділянок, що належать до категорії земель сільськогосподарського призначення, у ст. 22 Земельного кодексу виділено:

сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо).

Таким чином, у 2017 році коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель не залежить від фактичної офіційно оприлюдненої величини індексу споживчих цін за 2016 рік. При цьому для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки становитиме 1,00; а для земель, які згідно зі ст. 19 Земельного кодексу належать до інших земель несільськогосподарського призначення, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки становить 1,06.

Щодо наявних підстав для застосування коригуючого коефіцієнта 0,70 при обчисленні податкових зобов ’язань з Рентної плати

Товариство надало копію Протоколу від 25.02.2016 р. N 3533 засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України щодо розгляду матеріалів детальної геолого-економічної оцінки запасів родовища прісних підземних вод (далі - Протокол), що видобуваються на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 07.02.2013 р. N 4322.

Оскільки згідно з п. 252.22 ст. 252 Кодексу з урахуванням норм п. 252.16 ст. 252 Кодексу підставою для застосування коефіцієнтів при обчисленні податкових зобов’язань з Рентної плати є видобування запасів корисних копалин ділянки, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником Рентної плати за рахунок власних коштів, крім вуглеводневої сировини, то Товариство як таке, що вперше виконало оцінку запасів родовища, має підстави для використання вказаної норми.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Додатково повідомляємо, що ДФС звернулася до Державної служби геології та надр України за роз’ясненням порядку обчислення прогнозних показників рівня рентабельності (рядок 16) та коефіцієнта рентабельності підприємства (рядок 18) таблиці п. 2.6 Протоколу. Позицію Державної служби геології та надр України буде розміщено на офіційному веб-порталі ДФС для загального користування.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям