Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про порядок оподаткування ПДВ операцій з списання (утилізації) лікарських засобів у зв'язку з закінченням терміну придатності (лист ГУ ДФС у Київській області від 30.11.2017 р. № 2767/ІПК/10-36-12-01-18)

Про порядок оподаткування ПДВ операцій з списання (утилізації) лікарських засобів у зв'язку з закінченням терміну придатності (лист ГУ ДФС у Київській області від 30.11.2017 р. № 2767/ІПК/10-36-12-01-18)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 30.11.2017 р. № 2767/ІПК/10-36-12-01-18

Про порядок оподаткування ПДВ операцій з списання (утилізації) лікарських засобів у зв'язку з закінченням терміну придатності

Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області розглянуло лист платника щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з списання (утилізації) лікарських засобів у зв'язку з закінченням терміну та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі - Податковий кодекс), повідомляє.

Відповідно до підпунктів "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких згідно зі статтею 186 Кодексу розташоване на митній території України.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів та не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни) (пункт 188.1 статті 188 Кодексу).

Пунктом 198.3 статті 198 Кодексу визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

З метою застосування пункту 198.5 статті 198 Кодексу податкові зобов'язання визначаються за товарами/послугами, необоротними активами:

придбаними для використання в неоподатковуваних операціях - на дату їх придбання;

придбаними для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, - на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Таким чином, у разі списання товарно-матеріальних цінностей (в тому числі лікарських засобів та виробів медичного призначення) у зв'язку з визнанням їх непридатними для використання (включаючи ті, термін придатності яких закінчився) такі товарно-матеріальні цінності не можуть бути використані у межах господарської діяльності підприємства.

Враховуючи викладене, оскільки платником податку на додану вартість здійснюється операція зі списання товарно-матеріальних цінностей (в тому числі лікарських засобів та виробів медичного призначення), то вони починають використовуватись в операціях, що не є господарською діяльністю такого платника податку. У разі, якщо при їх придбанні суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, то платник податку повинен не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається їх списання, здійснити нарахування податкових зобов'язань з ПДВ виходячи з вартості придбання таких товарно-матеріальних цінностей та із застосуванням ставки податку в залежності від того, яка ставка застосовувалася при їх придбанні.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям