Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про порядок оподаткування ПДВ (лист ДФС від 06.11.2018 р. № 4720/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Про порядок оподаткування ПДВ (лист ДФС від 06.11.2018 р. № 4720/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 06.11.2018 р. № 4720/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про порядок оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визначення платником ПДВ податкових зобов’язань з ПДВ по товарних залишках, набутих в період попередньої реєстрації платником ПДВ, та права на перенесення суми від’ємного значення ПДВ, що виникла у товариства за період попередньої реєстрації платником ПДВ, у декларацію платника ПДВ подану за період діючої реєстрації платником ПДВ, та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ),та повідомляє.

Як зазначено у зверненні, товариство було зареєстровано платником ПДВ з 01.05.2017 р. Рішенням контролюючого органу від 12.06.2018 р. товариству анульовано реєстрацію платника ПДВ на підставі підпункту "г" пункту 184.1 статті 184 розділу V ПКУ. Товариство повторно зареєструвалося платником ПДВ 25.06.2018 р. Під час попередньої реєстрації платником ПДВ товариством було придбано необоротні активи (товар). Товарні залишки використовувалися та використовуються товариством в оподатковуваних операціях в межах здійснення господарської діяльності.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 розділу II ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 розділу II ПКУ.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ, анулювання такої реєстрації регулюється статтями 180 - 184 розділу V ПКУ та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. N 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 р. за N 1456/26233 (далі - Положення N 1130).

Законодавчі підстави для анулювання реєстрації особи як платника ПДВ визначено статтею 184 ПКУ.

Відповідно до підпункту "г" пункту 184.1 статті 184 розділу V ПКУ реєстрація платника ПДВ діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту.

З моменту анулювання реєстрації особи як платника ПДВ така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, складання податкових накладних (пункт 184.5 статті 184 розділу V ПКУ).

Пунктом 184.6 статті 184 розділу V ПКУ визначено, що у разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

При цьому згідно з пунктом 184.7 статті 184 розділу V ПКУ якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

Таким чином, відповідно до вимог пунктом 184.7 статті 184 розділу V ПКУ, товариство, у якого на момент анулювання попередньої реєстрації особи як платника ПДВ (12.06.2018 р.) обліковувалися товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких під час їх придбання були включені до складу податкового кредиту, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, було зобов’язане не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку визначити податкові зобов’язання за такими товарами/послугами, необоротними активами виходячи з їх звичайної ціни, визначеної на момент такого нарахування та відобразити їх у податковій декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період.

При повторній реєстрації платником ПДВ у товариства не виникає обов’язку та підстав для коригування податкових зобов'язань з ПДВ, нарахованих згідно з вимогами пункту 184.7 статті 184 ПКУ за товарами/послугами, необоротними активами, які були придбані товариством в період попередньої реєстрації особи як платника ПДВ.

При цьому право на перенесення суми від’ємного значення ПДВ, що виникло у товариства за період попередньої реєстрації платником ПДВ, у декларацію з ПДВ товариства, подану за період поточної реєстрації платником ПДВ, відсутнє, оскільки в такій звітності відображаються результати діяльності починаючи з дати поточної реєстрації платником ПДВ.

Поряд з цим інформуємо, що відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям