Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про порядок зняття з обліку самозайнятої особи - адвоката (лист ДФС від 04.12.2017 р. № 2811/Б/99-99-08-02-01-14/ІПК)

Про порядок зняття з обліку самозайнятої особи - адвоката (лист ДФС від 04.12.2017 р. № 2811/Б/99-99-08-02-01-14/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 04.12.2017 р. № 2811/Б/99-99-08-02-01-14/ІПК

Про порядок зняття з обліку самозайнятої особи - адвоката

Державна фіскальна служба України розглянула звернення, надіслане листом ГУ ДФС у Полтавській області щодо порядку зняття з обліку самозайнятої особи - адвоката та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє таке.

Згідно із Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" N 5076-VI від 5 липня 2012 року із змінами і доповненнями (далі - Закон N 5076) адвокатська діяльність може здійснюватися:

- фізичною особою індивідуально;

- у формі адвокатського бюро (адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту);

- у формі адвокатського об’єднання (адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту).

Право на зайняття адвокатською діяльністю підтверджується свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідченням адвоката України, які видаються Радою адвокатів регіону.

З метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до Закону N 5076 набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності Радою адвокатів України забезпечується ведення Єдиного реєстру адвокатів України.

До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові адвоката;

- номер і дата видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України);

- найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку;

- адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку;

- інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

- інші відомості, передбачені цим Законом.

Відповідно до статті 17 Закону N 5076 адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Підпунктом 2 пункту 11.22 розділу XI Порядку обліку платників податків і Зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за N 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 р. N 462) (із змінами), передбачено, що фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та/або поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою N 8-ОПП (далі - заява за формою N 8-ОПП).

Таким чином, фізичну особу, яка здійснює незалежну професійну діяльність (адвоката), може бути знято з обліку на підставі поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви за формою N 8-ОПП за умови внесення до Єдиного реєстру адвокатів України записів про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Державна реєстрація припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання (підпункт 65.10.8 пункту 65.10 статті 65 Кодексу).

Пунктом 178.4 статті 178 Кодексу встановлено, що фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до розділу IV Кодексу у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям