Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про правомірність користування підприємством податковими пільгами зі сплати ПДВ та єдиного податку (лист ДФС від 19.06.2017 р. № 719/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Про правомірність користування підприємством податковими пільгами зі сплати ПДВ та єдиного податку (лист ДФС від 19.06.2017 р. № 719/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 19.06.2017 р. № 719/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про правомірність користування підприємством податковими пільгами зі сплати ПДВ та єдиного податку

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника щодо правомірності користування підприємством податковими пільгами зі сплати ПДВ та єдиного податку і, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).

Пунктом 3.1 статті 3 Кодексу визначено, що податкове законодавство України складається з Конституції України; Податкового та Митного кодексів України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України (далі - закони з питань митної справи); чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом.

При цьому згідно з пунктом 3.2 статті 3 Кодексу, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Між Україною і Сполученими Штатами Америки 25 жовтня 1993 року укладено Угоду щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, якою передбачено надання Сполученими Штатами Америки безкоштовної допомоги Україні шляхом надання технічної допомоги, матеріально-технічних засобів та послуг для ліквідації бойових ракетних комплексів в Україні (далі - Угода).

Відповідно до пункту 1 статті VIII Угоди Сполучені Штати Америки, їх персонал, підрядчики і персонал підрядчиків у зв’язку з діяльністю, що здійснюється відповідно до цієї Угоди, звільняються від відповідальності за сплату будь-яких податків або подібних зборів, що стягуються на території України.

Зазначена Угода затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 року N 1077.

Відповідно до статті XIII Угоди вона набуває чинності з дня обміну Сторонами дипломатичними нотами, які підтверджують завершення кожною із Сторін всіх відповідних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою. Угода залишається чинною протягом семи років або до закінчення 90-денного строку після одержання будь-якою із Сторін письмового повідомлення від іншої Сторони про її намір припинити дію цієї Угоди. До Угоди можуть бути внесені поправки і строк її дії може бути продовжений за письмовою згодою Сторін.

Таким чином, про обов’язковість ратифікації в самому тексті Угоди не зазначено і відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року вона набрала чинності і підлягає неухильному виконанню, що продемонстровано Сторонами під час ліквідації стратегічної ядерної зброї на Україні у рамках цієї Угоди. Дія Угоди тричі продовжувалась шляхом обміну нотами між МЗС України і посольством США в Україні.

За зазначених умов, а також з огляду на те, що Угода укладена та почала діяти до набуття чинності Кодексом, пункт 3.2 статті 3 якого вимагає згоди Верховної Ради України на обов’язковість міжнародних договорів (угод), платники податку мають право скористатися пільговим режимом оподаткування ПДВ, передбаченим Угодою між Україною і Сполученими Штатами Америки від 25.10.1993 р. щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення.

Слід зазначити, що пунктом 197.11 статті 197 Кодексу передбачено звільнення від оподаткування ПДВ, зокрема, операцій з:

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги (далі - МТД), яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються у рамках проектів МТД, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (далі - Порядок N 153).

Відповідно до Порядку N 153 виконавцем проекту є будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми).

Проекти (програми), які включені до щорічних програм в рамках МТД, підлягають обов’язковій державній реєстрації, яка є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.

Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до Порядку N 153.

У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:

1) посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;

2) підтвердження наявності плану закупівлі;

3) зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій - виконавців, які заявили право на податкові пільги.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України, і у рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) постачальниками такому виконавцю без сплати ПДВ.

Кожен з виконавців проекту МТД в інформаційному підтвердженні придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі (за формою згідно з додатком 8 до Порядку N 153) вказує реквізити контрагентів - постачальників (найменування, код, адресу) та обсяг придбання товарів/послуг із застосуванням пільгового режиму.

Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми) робиться відповідний запис у єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та МТД, та розміщується план закупівлі на офіційному сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

Платник податку (продавець) з метою підтвердження права на застосування пільг з ПДВ при здійсненні операцій з постачання товарів, робіт, послуг в рамках проекту МТД зберігає у справі:

копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;

копію плану закупівлі, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;

копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідчену підписом та печаткою виконавця проекту (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).

Крім цього, згідно з пунктом 23 Порядку N 153 виконавець проекту, що реалізує право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти МТД за проектом (програмою) за формою згідно з додатком 8 до Порядку N 153.

Отже, якщо виконавцем проекту МТД придбання товарів/послуг, зазначених у плані закупівлі проекту, здійснюється у постачальника - платника ПДВ (далі - Постачальник), то в договорі на таке постачання ціна таких товарів/послуг має бути вказана без ПДВ. Постачальник при постачанні таких товарів/послуг виконавцю проекту МТД складає в установленому порядку податкову накладну щодо постачання товарів/послуг без ПДВ, яка підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН).

При придбанні виконавцем проекту МТД у Постачальника товарів/послуг у рамках таких проектів ціна товарів/послуг визначається без ПДВ, тому Постачальник за такими операціями податкові зобов'язання з ПДВ не визначає і до бюджету не сплачує.

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 Кодексу, та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 Кодексу).

Таким чином, якщо платник податку придбаває у іншого платника податку товари/послуги для подальшого їх постачання у межах виконання проекту МТД, то такий платник податку включає суму ПДВ, сплачену іншому платнику податку - контрагенту за товари/послуги, до складу податкового кредиту. При цьому податкові зобов'язання з ПДВ на підставі пункту 198.5 статті 198 Кодексу за операціями з постачання товарів/послуг у межах виконання проекту МТД платником податку не нараховуються.

Щодо отримання пільг з єдиного податку повідомляємо таке

Відповідно до Кодексу, пільги з єдиного податку не передбачено.

Згідно з підпунктом 2 пункту 292.1 статті 292 Кодексу доходом юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 Кодексу.

Юридична особа - платник єдиного податку визначає курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції згідно з вимогами положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При цьому окремого порядку оподаткування курсових різниць платниками, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, не передбачено. У зв’язку з цим, курсові різниці оподатковуватимуться у складі виручки, отримані платником на розрахунковий рахунок, в касу підприємства.

Від’ємне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти не зменшує базу оподаткування єдиним податком.

Щодо подання звітності про суми податкових пільг

Згідно з пунктом 30.6 статті 30 Кодексу суми податку та збору, не сплачені суб'єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом - платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг" (далі - постанова N 1233). Системний облік видів пільг за їх кодами здійснюється ДФС у Довідниках податкових пільг.

Пунктом 2 Постанови N 1233 визначено, що суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг за затвердженою формою, який відповідно до пункту 3 постанови N 1233 подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду.

При цьому з ПДВ до такого звіту включаються лише ті податкові пільги, які визначаються за операціями з постачання товарів та/або послуг, що здійснюються на митній території України, є об’єктами обкладення податком на додану вартість і відповідно до Податкового кодексу України та міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою, а також ті, до яких застосовані спеціальні режими оподаткування в галузі сільського господарства.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться