Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин (литст від 07.09.2017 р. № 1856/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)

Про рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин (литст від 07.09.2017 р. № 1856/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 07.09.2017 р. № 1856/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Про рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин

Державна фіскальна служба України на запит Товариства щодо порядку визначення бази оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин (далі - Рентна плата), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Товариство поінформувало, що є платником Рентної плати. При цьому, посилаючись на Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. N 2, а також Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості, затверджені наказом Міністерством промислової політики України від 09.07.2007 р. N 373 (далі - Рекомендації), Товариство вказало, що визначає базу оподаткування Рентною платою в частині вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства за розрахунковою вартістю, що у п. 252.16 ст. 252 Кодексу визначена як співвідношення суми витрат, обчислених з дотриманням вимог пп. 252.11 - 252.15 ст. 252 Кодексу, мультиплікованих на коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб), та обсягу (кількість) товарної продукції гірничого підприємства – видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), що видобута за податковий (звітний) період; виключно за чистою вартістю реалізації таких видів продукції.

При цьому Товариство згідно із абзацом шостим п. 4 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. N 246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 р. за N 751/4044 (далі - Положення "Запаси"), визначає чисту вартість реалізації, як очікувану ціну реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

З огляду на викладене ДФС звертає увагу Товариства, що обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) - обсяг товарної продукції гірничого підприємства, що відповідно до Положення "Запаси" обліковується гірничим підприємством як запаси (пп. 14.1.128 п. 14.1 ст. 14 Кодексу), у той час, як п. 3 Положення "Запаси" встановлено, що норми цього Положення не поширюються на "корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до інших положень (стандартів) бухгалтерського обліку".

Водночас, п. 10 Положення "Запаси" визначено, що первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня виробнича собівартість, яка визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. N 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за р. N 27/4248 (далі - Положення "Витрати"), згідно з п. 11 якого до виробничої собівартості продукції включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. Процедури розділу 9 Рекомендацій, що визначає методи врахування витрат та калькулювання виробничої собівартості продукції, узагальнено в п. 252.11 - 252.15 ст. 252 Кодексу.

Таким чином Товариство при обчисленні величини розрахункової вартості товарної продукції гірничого підприємства для визначення бази оподаткування Рентною платою має керуватися порядком встановленим п. 252.11 - 252.16 ст. 252 Кодексу.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям