Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про рентну плату за спеціальне використання води (лист ДФС від 08.02.2019 р. № 461/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)

Про рентну плату за спеціальне використання води (лист ДФС від 08.02.2019 р. № 461/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 08.02.2019 р. № 461/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Про рентну плату за спеціальне використання води

Державна фіскальна служба України на звернення Підприємства (далі - Звернення) щодо визначення об'єкта оподаткування Рентною платою за спеціальне використання води (далі - Рентна плата) та декларування податкових зобов'язань з Рентної плати, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Підприємство, посилаючись на надані Підприємству індивідуальні податкові консультації від 03.08.2018 N 3415/6/99-99-12-02-03-15/ІПК та від 08.01.2019 N 68/6/99-99-12-02-03-15/ІПК, запитує:

"1. Чи має право Підприємство при визначенні з 01.01.2018 об'єкта оподаткування за спеціальне використання води не справляти податкові зобов'язання по рентній платі за спеціальне використання води з обсягів води, постаченої населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб.

2. Яким чином для цього Підприємству практично заповнити та подати уточнені розрахунки до Додатків 5: Розрахунків2 з рентної плати за спеціальне використання води до податкових декларацій з рентної плати за 1 - 3 квартали 2018 року, в яких зменшити суму податкових зобов'язань за обсяги води, постаченої населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб.

3. Яким чином для вказаних цілей Підприємству практично заповнювати Додатки 5: Розрахунки2 з рентної плати за спеціальне використання води до податкових декларацій з рентної плати за поточні звітні (незадекларовані) періоди, в яких зменшувати загальну суму податкових зобов'язань на обсяги води, постаченої населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб.

4. Чи можна та яким чином для вказаних цілей Підприємству заповнювати 2 окремі Розрахунки2 з рентної плати за спеціальне використання води:

Перший розрахунок - загальний для всіх обсягів води, крім обсягів води, постаченої населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб, із застосуванням при цьому коефіцієнта "0,3";

Другий розрахунок - окремо по обсягам води, постаченої лише населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб, із застосуванням при цьому коефіцієнта "0".".

Щодо права "не справляти податкові зобов'язання по рентній платі за спеціальне використання води з обсягів води, постаченої населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб" (пункт 1 Звернення).

Пунктом 255.3 статті 255 Кодексу встановлено, що об'єктом оподаткування Рентною платою є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі. При цьому термін "фактичний обсяг води, який використовують" визначено лише у підпункті 255.11.2 пункту 255.11 статті 255 Кодексу, як обсяг, що зазначений у дозвільному документі на здійснення спеціального водокористування як ліміт забору води з водного об'єкта (підпункт 4 пункту 5 Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 321) без встановлення спеціального порядку обліку таких обсягів забору води.

Кодексом не передбачено процедур зменшення обсягів води, яка є об'єктом оподаткування рентною платою, та відповідно умов для несправляння зазначеного податкового платежу з будь-яких обсягів води, незалежно від напрямків її використання (постачання).

Разом з тим платникам Рентної плати надана податкова преференція, яка полягає у тому, що для визначеного пунктом 255.4 статті 255 Кодексу вичерпного переліку видів обсягів води платники Рентної плати визначають податкові зобов'язання, які дорівнюють "0", зокрема, за частину об'єкта оподаткування Рентною платою, яка постачається населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб. Використання зазначеної податкової преференції полягає в алгебраїчному множенні 3 (трьох) елементів Рентної плати - об'єкта оподаткування (обсяги води, яка постачається населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб), ставок Рентної плати, визначених підпунктами 255.5.1 - 255.5.2 пункту 255.5 статті 255 Кодексу, а також коефіцієнта "0".

В умовах дії порядку визначення податкових зобов'язань з Рентної плати, в редакції Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" від 21.12.2016 N 1797-VIII, об'єкт оподаткування Рентною платою (фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі) розділяється на відповідну кількість складових частин в залежності від напрямків її використання (постачання).

Наприклад:

- обсяг води, який постачається Підприємством населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб;

- обсяг води, який постачається Підприємством юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, в тому числі теплопостачальним організаціям, ОСББ, ЖБК тощо, незалежно від напрямків її використання (постачання) останніми;

- обсяг води, який використовується Підприємством на власні технологічні потреби, включаючи втрати та витрати для забезпечення провадження господарської діяльності з вироблення, створення та/або надання житлово-комунальних послуг.

По кожній із складових частин загального об'єкта оподаткування Рентною платою складається окремий Додаток 5, в якому у рядку 8 зазначається його обсяг, у рядку 9 - ставка Рентної плати та у рядку 10.2 - коефіцієнт, значення якого відображає напрямок використання (постачанні) об'єкта оподаткування:

- "0" - для обсягів води, які постачаються Підприємством населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб;

- "1" - для обсягів води, які постачаються Підприємством юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, у тому числі теплопостачальним організаціям, ОСБ, ЖБК тощо, незалежно від напрямків її використання (постачання) останніми;

- "0,3" - для обсягів води, яка використовується Підприємством на власні технологічні потреби, включаючи втрати та витрати для забезпечення провадження господарської діяльності з вироблення, створення та/або надання житлово-комунальних послуг.

Відповідно до пункту 50.1 статті 50 Кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунка.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 статті 50 Кодексу:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунка;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Враховуючи, що Підприємство при декларуванні податкових зобов'язань з Рентної плати за 1 - 3 квартали 2018 року застосовувало коефіцієнт "0,3" до всього загального об'єкта оподаткування Рентною платою, воно має право при визначенні податкових зобов'язань з Рентної плати у складі Декларації за 4 квартал 2018 року (граничний термін подання - 11.02.2019) подати 3 уточнюючі Додатки 5 до Декларації за 1, 2, 3 квартали 2018 року, у яких у рядку 14 відобразити податкове зобов'язання, обчислене від частини об'єкта оподаткування, яка використовувалася Підприємством у відповідному періоді на власні технологічні потреби. Відповідно у рядку 8 Додатка 5 до Декларації зазначається об'єкт оподаткування з Додатка 5 до Декларації за період, що уточнюється, зменшений на обсяги води, які постачені Підприємством населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб, а також юридичним особам та фізичним особам - підприємцям.

Додатково у складі Декларації за 4 квартал 2018 року подаються по 2 звітних Додатка 5 за кожний відповідний минулий податковий період 2018 року, в яких відображаються податкові зобов'язання за обсяги води, які:

1) постачені Підприємством населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб із коефіцієнтом "0";

2) постачені Підприємством юридичним особам та фізичним особам - підприємцям із коефіцієнтом "1".

Водночас Підприємство може уточнити податкові зобов'язання з Рентної плати і шляхом подання окремих уточнюючих Декларацій за кожний з минулих податкових періодів 2018 року.

У цьому випадку кількість Додатків 5 кожної з уточнюючих податкових Декларацій, як і кількість Додатків 5 звітної податкової Декларації за 4 квартал 2018 року, повинна відповідати кількості складових частин загального об'єкта оподаткування, визначених у залежності від напрямків використання (постачання) води.

Податкова консультація відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться